Gå til sidens indhold

Personindkomst

Beskrivelse

Personindkomster dækker over indkomster for alle personer som har boet eller på anden vis er skattepligtig i Danmark det pågældende år. Statistikken indeholder en lang række indkomst, skatte- og formuevariable på årsniveau. Datagrundlaget for flertallet af variablene i personindkomsten er baseret på SKATs årsopgørelse.

Personindkomster indeholder endvidere en række variable, som på baggrund af en række oplysninger om personlig indkomst, offentlige registre, uddannelsesoplysninger, a-kasse oplysninger og indberetninger fra private virksomheder, tildeler personer bosat i Danmark en beskæftigelses status(BESKST/BESKST02), socioøkonomisk status(SOCIO/SOCIO02) og en arbejdsfunktion for erhvervsaktive(DISCOALLE_INDK). Kodeværdierne sættes med udgangspunkt i personens primære/væsentligste indkomstkilde/beskæftigelse i året. Det adskiller sig fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), som tager udgangspunkt i status ultimo november.

Der findes ingen delopgaver under Personindkomst

Variable