Gå til sidens indhold

PENSBLB2

Langt navn

Pension udbetalt af forsikringsselskab eller pengeinstitut

Generel Beskrivelse

Pension udbetalt af forsikringsselskab eller pengeinstitut- livsforsikringspension (livsforsikringspension og ratepension)

PENSBLB2 inkluderer ikke engangsudbetalinger, f. eks. ved ophævelse af pensionsordning. Dette beløb ligger i variablen HAEVPEN (Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift, ekskl. udbetalinger fra LD og ATP)

Variablen eksisterer fra 1990

Detaljeret beskrivelse

PENSBLB2 indgår i QPENSPRI (fra 1991)

Hvor QPENSPRI: Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner (ekskl. tjenestemandspensioner) og private pensioner fra Danmark

PENSBLB2 er fastlagt i en model, og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. jf. bilag til variablen QPENSPRI under højkvalitetsdokumentation.

I 1990 er pensionsudbetalinger fra pensionskasser inkluderet i PENSBLB2.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel