Gå til sidens indhold

Data til myndigheder

Med Danmarks Statistiks Myndighedsordning kan offentlige institutioner, der udfører en myndighedsforpligtigelse, få adgang til data og registre, som er relevante for deres arbejde.

Hvad er Myndighedsordningen?

Myndighedsordningen er en særlig fleksibel mikrodataordning, som Danmarks Statistik stiller til rådighed for landets myndigheder, fordi disse ofte har et særligt behov for både hurtig adgang og store mængder data i forbindelse med udførelsen af deres myndighedsforpligtigelse. 

Under Myndighedsordningen kan man købe adgang til afidentificerede mikrodata, som har relevans for institutionens ressortområde. Afidentificerede mikrodata er data på individ- eller virksomhedsniveau, hvor personnummer, virksomhedsnummer og andre identifikationsnøgler er erstattet med et tilfældigt løbenummer.

Hvis man ønsker at få udarbejdet skræddersyede data til et specifikt formål, så kan disse data også leveres gennem Myndighedsordningen.

Hvem kan få adgang til Myndighedsordningen?

Det kan offentlige institutioner i Danmark (departementer, styrelser, kommuner mfl.), som lever op til følgende krav:

 • kan godtgøre, at de har en myndighedsforpligtigelse
 • har et velfungerende analysemiljø, der opfylder betingelserne for autorisation til arbejdet med mikrodata
 • kan fremvise en beskrivelse af deres datasikkerhedsrutiner, fx en informationssikkerhedspolitik el. lign. 

Hvilke data giver ordningen adgang til?

Myndighedsordningen giver adgang til alle registre i Danmarks Statistik, som er relevante for den institution, der søger. Når der er truffet aftale om en ordning, har man adgang til alle data i ordningen ét år frem og man skal ikke danne beskrivelser eller ansøge hver gang, man ønsker at analysere på data. 

Se Danmarks Statistiks registeroversigt

Hvordan foregår ansøgningsprocessen til Myndighedsordningen?

 1. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til dstmyndighedsordning@dst.dk.
  Har I brug for vejledning, så send jeres spørgsmål til denne adresse. 
  Er I endnu ikke autoriseret som mikrodata-bruger i Danmarks Statistik , så husk at angive dette i ansøgningen. 
 2. Danmarks Statistiks Datafortrolighedsudvalg vurderer jeres ansøgning.
 3. Hvis Datafortrolighedsudvalget godkender ansøgningen, fremsendes et tilbud på ordningen.
 4. Efter kontrakten er underskrevet og der er udfyldt en projektindstilling, oprettes ordningen og jeres data placeres på ordningen.
 5. Har I allerede adgang til data via et eller flere projekter hos Danmarks Statistik og ønsker adgang til disse via en myndighedsordning, kan arbejdet med tilrettelæggelse af dette være forbundet med visse omkostninger.
 6. Nye data samt oprettelse af nye brugere kan foregå via Danmarks Datavindue.

Hent ansøgningsskema (word)

Aftalen indgås for ét år ad gangen og kan derefter fornys. Det vil her blive vurderet, om databehovet er det samme som den foregående periode, eller om nogle adgange skal tilføjes eller slettes.

Hvad koster en myndighedsordning?

Grundprisen for Myndighedsordningen ligger på 255.091 kr. (ekskl. moms) for 12 måneder. Dertil kommer pris for adgang til registre, som gennemsnitligt ligger på 60-80.000 kr. I vil få et konkret tilbud til godkendelse, inden ordningen oprettes. 

Har I behov for at få lagt egne data ned på ordningen, som er nøglet som de øvrige registre, så kan dette ordnes fra gang til gang af Danmarks Statistiks Forskningsservice. Prisen for dette er baseret på en timepris, som for 2024 er 1.362 kr. pr. time. 

Har du spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål til oprettelse, processen eller betaling, så skriv til dstmyndighedsordning@dst.dk.

Er der andre muligheder for adgang til data hos Danmarks statistik?

Hvis du opfylder betingelserne, er der mulighed for en Forskerordning.

Hvis du ønsker at købe skræddersyede statistikdata, kan du læse mere om skræddersyet statistik her.