Gå til sidens indhold

Et overblik over dansk økonomi

Hvor stor er væksten i økonomien, og hvordan går det med de offentlige finanser og inflationen? Hvordan er situationen på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet? Hvilke forventninger har økonomiens aktører til fremtiden, og hvordan ser det ud med de grønne målsætninger? Nedenfor er et udvalg af indikatorer, som til sammen giver et overordnet billede af tilstanden i dansk økonomi. Dyk ned i tallene ved at klikke på graferne.

 

Dansk økonomi her og nu

Forbrugertillids­indikatoren

i
  -4,4 Jun/24

Information

×
Forbrugerforventninger er forbrugernes vurdering af deres egen og Danmarks økonomiske situation i dag og om et år

Inflation

i
  2,2 % Maj/24

Information

×
Ændringen i pct. i forbrugerprisindekset i alt i forhold til samme måned året før

Kerneinflation

i
  1,6 % Maj/24

Information

×
Ændringen i pct. i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer i forhold til samme måned året før

Detailomsætningsindeks

i
  94,3 Apr/24

Information

×
Indeks, 2021=100, Korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Tillidsindikator for erhvervene

i
  105,9 Jun/24

Information

×
Indeks=100 opgjort som middelværdi for perioden 1990 - 2018

Industriens produktionsindeks

i
  142,0 Apr/24

Information

×
Indeks, 2021=100, sæsonkorrigeret

Konkurser

i
  209 Maj/24

Information

×
Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret

Beskæftigede

i
  3.023.322 Apr/24

Information

×
Antal lønmodtagere i erhvervene i alt, sæsonkorrigeret

Ledige

i
  87.317 Maj/24

Information

×
Seneste ledighedstal fra ledighedsindikatoren eller bruttoledigheden. Sæsonkorrigeret, fuldtidspersoner

Andre indikatorer

Økonomisk vækst (BNP)

i
  -1,8 % 1.Kvt/24

Information

×
Realvækst i pct. i forhold til den foregående periode, sæsonkorrigeret

Offentlig saldo (% af BNP)

i
  3,1 % 2023

Information

×
Offentligt ØMU-overskud eller underskud opgjort som pct. af BNP

Offentlig gæld (% af BNP)

i
  29,3 % 2023

Information

×
Offentlig ØMU-gæld opgjort som pct. af BNP

Eksport

i
  161.819 mio. kr. Apr/24

Information

×
Opgjort som betalingsbalancens løbende indtægter i mio. kr. fra varer og tjenester, sæsonkorrigeret

Betalingsbalanceoverskud

i
  29.330 mio. kr. Apr/24

Information

×
Opgjort som betalingsbalancens løbende nettoindtægter i mio. kr., sæsonkorrigeret

Prisudvikling for enfamiliehuse

i
  3,0 % 4.Kvt/23

Information

×
Ændringen i pct. i prisindekset i forhold til samme kvartal året før, sæsonkorrigeret

Aktiekurser

i
  1.871 Apr/24

Information

×
Indeks 1995=100 for aktier i alt på OMXC

Udviklingen i salg af enfamiliehuse

i
  41,8 % 4.Kvt/23

Information

×
Ændringen i pct. i antal salg i forhold til samme kvartal året før, sæsonkorrigeret

Prisudvikling for ejerlejligheder i København

i
  4,2 % 4.Kvt/23

Information

×
Ændringen i pct. i prisindekset i forhold til samme kvartal året før for ejerlejligheder i byen København

Renter

i
  3,50 % Maj/24

Information

×
Obligationsrentegennemsnit for samtlige noterede obligationsserier (stats- og realkreditobligationer mv.)

Udslip af drivhusgasser

i
  46.271 1.000 ton 2021

Information

×
Udslip af drivhusgasser opgjort i 1000 ton fra dansk territorium, inkl. LULUCF og ekskl. CO2 fra biomasse

Andel af vedvarende energi

i
  45,2 % 2023

Information

×
Andel i pct. af vedvarende energi i det samlede endelige energiforbrug