Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udgivelseskalender

Få et overblik over aktuelle og planlagte offentliggørelser i vores udgivelseskalender.

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Dødsfald der var planlagt til at udkomme 28-02-2018 er udskudt til 23-03-2018: DOD1, FOD507, LIGEHB5, LIGEHI5
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Animalsk produktion der var planlagt til at udkomme 02-03-2018 er udskudt til 06-04-2018: ANI4, ANI5

Filtrer visning

Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
19‑03‑2018 08:00 Nyt Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUKS01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUKS02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUK01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUK02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUK03: Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUK04: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AUK05: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AULKP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AULK01: Fuldtidsledige 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AULK02: Fuldtidsledige og ledighedsberørte 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel AULK03: Fuldtidsledige 16-64-årige offentligt forsørgede 4. kvt. 2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Nyt Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper Fra bachelor til fortsat uddannelse 2016/2017 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel GENMF10: Gennemførsel af uddannelsesgrupper Fra bachelor til fortsat uddannelse 2012 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel LIGEUB5: Gennemførsel af uddannelsesgrupper Fra bachelor til fortsat uddannelse 2012 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel LIGEUI5: Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år Fra bachelor til fortsat uddannelse 2012 Ja
19‑03‑2018 08:00 Nyt Motorparken Transportmidler 1. januar 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL10: Bestanden af personbiler pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL11: Bestanden af personbiler pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL12: Bestanden af busser pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL13: bestanden af busser pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL14: Bestanden af busser pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL15: Bestanden af varebiler pr. 1 januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL16: Bestanden af varebiler pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL17: Bestanden af varebiler pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL18: Bestanden af lastbiler Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL707: Bestanden af køretøjer pr 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL8: Bestand af køretøjer pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
19‑03‑2018 08:00 Tabel BIL907: Bestand af påhængsvogne pr. 1. januar Transportmidler 2018 Ja
20‑03‑2018 08:00 SE Arbejdstidsregnskabet (kvt.) Arbejdstidsregnskab 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger Marts 2018 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger Marts 2018 Ja
20‑03‑2018 08:00 Nyt Godstransport med danske lastbiler Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel IVG11: International vejgodstransport med dansk lastbil Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel IVG121: International godstransport med dansk lastbil Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel IVG13: International vejgodstransport med dansk lastbil Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel IVG14: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel NVG11: National vejgodstransport Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel NVG121: National vejgodstransport Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel NVG13: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
20‑03‑2018 08:00 Tabel VG2: Vejgodstransport (faktiske tal) Godstransport med lastbil 4. kvt. 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Nyt Beskæftigelse for lønmodtagere (md) Beskæftigelse for lønmodtagere Januar 2018 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel LBESK01: Lønmodtagere (måned) Beskæftigelse for lønmodtagere Januar 2018 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel LBESK02: Lønmodtagere (måned) Beskæftigelse for lønmodtagere Januar 2018 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel LBESK03: Lønmodtagere (måned) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere Januar 2018 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel LBESK04: Lønmodtagere (måned) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere Januar 2018 Ja
21‑03‑2018 08:00 SE Betalingsbalancen over for udlandet (kvt.) Betalingsbalancens finansielle poster 4. kvt. 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Nyt Domme for kriminalitet Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel LIGEPB4: Domme for personfarlig kriminalitet Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel LIGEPI4: Ligestillingsindikator for domme for personfarlig kriminalitet Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF40: Strafferetlige afgørelser Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF41: Befolkningen Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF44: Strafferetlige afgørelser Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF46: Betingede frihedsstraffe Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF47: Ubetingede frihedsstraffe Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF48: Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF49: Gennemsnitlig straflængde (mdr.) for ubetingede frihedsstraffe Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel STRAF61: Afgjorte biforhold Domme 2017 Ja
21‑03‑2018 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Februar 2018 Ja
21‑03‑2018 08:00 Nyt Forbrugsundersøgelsen (revideret) Forbrugsundersøgelsen 2015-2016 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel FU51: Husstandenes årlige forbrug Forbrugsundersøgelsen 2016 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel FU6: Sammenhæng mellem indkomster og forbrug Forbrugsundersøgelsen 2015:2016 Ja
21‑03‑2018 08:00 Tabel FU7: Husstandenes økonomi Forbrugsundersøgelsen 2015:2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Nyt Arbejdsomkostninger i EU og USA Arbejdsomkostninger 4. kvt. 2017 Ja
22‑03‑2018 08:00 Nyt Forskning og udvikling Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel CFABNP: FoU udgifter i pct. af BNP Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF01: FoU-personale i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF02: FoU-årsværk i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF03: FoU årsværk i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF04: FoU-årsværk (pct.) Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF05: FoU omkostninger i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF06: FoU-årsværk udført af personale på højere læreanstalter under universitetsloven Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF07: FoU-omkostninger i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel FOUOFF09: Eksternt finansierede FoU-omkostninger Forskning og udvikling 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter Jordbrugets regnskaber 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter Jordbrugets regnskaber 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter Jordbrugets regnskaber 2016 Ja
22‑03‑2018 08:00 Nyt Pleje- og ældreboliger Sociale ydelser til ældre 2017 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel RESI01: Indskrevne i pleje- og ældreboliger Sociale ydelser til ældre 2017 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel RESMAD: Personer visiteret til madservice Sociale ydelser til ældre 2017 Ja
22‑03‑2018 08:00 Tabel RESP01: Pladser på ældreområdet Sociale ydelser til ældre 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel VEUHOJ10: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser Almene og forberedende kurser 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel VEUHOJ20: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser Almene og forberedende kurser 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Nyt Asylansøgninger og opholdstilladelser Asylansøgninger og opholdstilladelser 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel VAN66: Opholdstilladelser (år) Asylansøgninger og opholdstilladelser 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel VAN66KA: Opholdstilladelser (år) Asylansøgninger og opholdstilladelser 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2018 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel DETA11: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2018 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel DETA21: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2018 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel DOD1: Døde Dødsfald 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel FOD507: Døde Dødsfald 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel LIGEHB5: Døde Dødsfald 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel LIGEHI5: Ligestillingsindikator for døde Dødsfald 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Nyt Ejendomssalg (kvt.) Ejendomssalg 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel EJEN5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel EJEN55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel VAN8A: Indvandringer (år) Flytninger til og fra udlandet 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Nyt Regnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 (marts-version) Ja
23‑03‑2018 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF10: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF12: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF17: Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF18: Offentlig forvaltning og service, renter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF24: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF26: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF3: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 SE Regnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2017 marts-version Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlige virksomheder og offentlig sektor 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlige virksomheder og offentlig sektor 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlige virksomheder og offentlig sektor 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlige virksomheder og offentlig sektor 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 SE Kvartalsvise offentlige finanser Offentlige virksomheder og offentlig sektor 4. kvt. 2017 Ja
23‑03‑2018 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 4. kvt. 2017 Ja