Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Grundskole der var planlagt til at udkomme 13-03-2023 er udskudt til 03-04-2023: KVOTIEN

Vælg filtrering

Viser 133 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
23‑03‑2023 08:00 Nyt Bestanden af bygninger Bestanden af bygninger 1. januar 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel BYGB12: Bygninger Bestanden af bygninger 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel BYGB34: Bygningsbestandens areal Bestanden af bygninger 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel BYGB40: Bygninger og deres opvarmede areal Bestanden af bygninger 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel BYGB50: Bygninger og deres bebyggede areal Bestanden af bygninger 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel BYGB60: Bygninger og deres etageareal Bestanden af bygninger 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel BYGB70: Bygninger og deres etageareal Bestanden af bygninger 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Analyse Hvem låner biblioteksmaterialer i Danmark? Folkebiblioteker Ja
23‑03‑2023 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger Marts 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger Marts 2023 Ja
23‑03‑2023 08:00 Nyt Arbejdsomkostninger i EU og USA Virksomheders arbejdsomkostninger 4. kvt. 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Nyt Motorparken Bestanden af transportmidler 1. januar 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL10: Bestanden af personbiler pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL11: Bestanden af personbiler pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL12: Bestanden af busser pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL13: bestanden af busser pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL14: Bestanden af busser pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL15: Bestanden af varebiler pr. 1 januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL16: Bestanden af varebiler pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL17: Bestanden af varebiler pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL18: Bestanden af lastbiler Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL21: Bestanden af personbiler pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL707: Bestanden af køretøjer pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL710: Bestanden af personbiler pr.1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL8: Bestand af køretøjer pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BIL907: Bestand af påhængsvogne pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG44: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG44K: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret) Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBYG66: Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen Detailhandlens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBD1K: Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret) Detailhandlens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen Detailhandlens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBD2K: Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret) Detailhandlens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBD3: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Detailhandlens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBD3K: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret) Detailhandlens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Nyt Konjunkturbarometer for erhvervene Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BARO6: Udviklingsforløb i industrien, månedlig Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BARO6K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret), Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BARO7: Vurderinger i industrien, månedlig Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BARO7K: Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret) Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BARO8: Sammensat konjunkturindikator for industrien Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel BARO8K: Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret) Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel TILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene Industriens konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel RAAV: Industriens køb af råvarer, komponenter og hjælpestoffer Industriens køb af varer og tjenester 2021 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel RAAV1: Industriens køb af varer Industriens køb af varer og tjenester 2021 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel RAAV2: Industriens køb af emballage Industriens køb af varer og tjenester 2021 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel RAAV3: Industriens køb af tjenester Industriens køb af varer og tjenester 2021 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KONCYK1: Konjunkturcyklus Konjunkturcyklus Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Nyt Regnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlig sektors økonomi 2022 marts-version Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF10: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF12: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF17: Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF18: Offentlig forvaltning og service, renter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF26: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF3: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel SKAT: Skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel SKRES2: Skatter der ikke indbetales, periodiseret Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv Serviceerhvervs konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBS1K: Udviklingsforløb i serviceerhverv, nettotal Serviceerhvervs konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv Serviceerhvervs konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) Serviceerhvervs konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel KBS4: Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv Serviceerhvervs konjunkturbarometer Marts 2023 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel HALM1: Halmudbytte og halmanvendelse Vegetabilsk produktion 2022 Ja
24‑03‑2023 08:00 Tabel HST77: Høstresultat Vegetabilsk produktion 2022 Ja
27‑03‑2023 08:00 Nyt Motorparken (tillæg) Bestanden af transportmidler Bestanden af personbiler 1. januar 2023 Ja
27‑03‑2023 08:00 Tabel BIL40: Fremskrivning af personbilbestand Bestanden af transportmidler 2023 Ja
27‑03‑2023 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag Februar 2023 Ja
27‑03‑2023 08:00 Tabel REGNLA4: Regnskabsstatistik for primære erhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
27‑03‑2023 08:00 Tabel REGNLA5: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for primære erhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel MPK38: Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse Banker og realkredit 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN8A: Indvandringer (år) Ind- og udvandring 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Nyt Asylansøgninger og opholdstilladelser Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH1: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH2: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH3: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH4: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN5: Asylansøgere Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN5RKA: Asylansøgere (registreringstallet) Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN66: Opholdstilladelser (år) Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN66KA: Opholdstilladelser (år) Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN66P: Permanente opholdstilladelser (år) Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN77: Opholdstilladelser (kvartal) Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN77KA: Opholdstilladelser (kvartal) Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2023 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel DETA151: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2023 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel DETA152: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2023 Ja
29‑03‑2023 08:00 Pub It-anvendelse i befolkningen Digital adfærd 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Pub Kultur Folkebiblioteker 2021/2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 4. kvt. 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS09: Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Befolkningens uddannelse Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel HFUDD11: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel HFUDD16: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2021 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel HFUDD21: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEUB1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEUI0: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEUI1: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Fiskeriets struktur og landinger Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel FISK1: Danske fiskefartøjer Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel FISK2: Danske fartøjers landing af fisk Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel FISK3: Landinger af fisk i Danmark Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Ofre for kriminalitet Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEPB1: Ofre for personfarlig kriminalitet Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEPI1: Ligestillingsindikator for ofre for personfarlig kriminalitet Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel STRAF5: Ofre for anmeldte forbrydelser Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja