Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Restancer til det offentlige der var planlagt til at udkomme 31-03-2023 er udskudt til 23-06-2023: OFFRES10, OFFRES11, OFFRES20, OFFRES21, OFFRES30, OFFRES31

Vælg filtrering

Viser 129 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
30‑05‑2023 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks April 2023 Ja
30‑05‑2023 08:00 Tabel DETA151: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Marts 2023 Ja
30‑05‑2023 08:00 Tabel DETA152: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks April 2023 Ja
30‑05‑2023 08:00 Tabel LAG5S: Ændringer i industriens og engroshandlens lagre Industriens og engroshandlens lagre 1. kvt. 2023 Ja
30‑05‑2023 08:00 Tabel LAG7: Industriens og engroshandlens lagre Industriens og engroshandlens lagre 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Oktober 2022 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) Oktober 2022 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel AUS09: Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Oktober 2022 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Oktober 2022 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) April 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Indeks for byggeri og anlæg Marts 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel LIGEHB11: Anmeldte arbejdsulykker Ligestilling 2021 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel LIGEHI11: Ligestillingsindikator for anmeldte arbejdsulykker Ligestilling 2021 Ja
31‑05‑2023 08:00 Nyt Lønindeks Lønindeks 4. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON12: Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON15: Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON22: Implicit lønindeks for den statslige sektor Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON25: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for statsansatte Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON32: Implicit lønindeks for kommuner og regioner Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON35: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for ansatte i kommuner og regioner Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON42: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for kommuner Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ILON52: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for regioner Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel SBLON1: Standardberegnet lønindeks Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel SBLON2: Standardberegnet lønindeks Lønindeks 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for serviceerhverv Marts 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
31‑05‑2023 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Nyt Befolkningsfremskrivninger Befolkningsfremskrivning 2023-2070 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRDK123: Befolkningsfremskrivning 2023 for hele landet Befolkningsfremskrivning 2070 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRDK223: Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelser Befolkningsfremskrivning 2070 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRDK323: Forudsætninger vedrørende fertilitet til befolkningsfremskrivningen 2023 Befolkningsfremskrivning 2069 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRDK423: Forudsætninger vedrørende dødelighed til befolkningsfremskrivningen 2023 Befolkningsfremskrivning 2069 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRDK523: Forudsætninger vedrørende vandringer til befolkningsfremskrivningen 2023 Befolkningsfremskrivning 2069 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRKM123: Befolkningsfremskrivning 2023 Befolkningsfremskrivning 2050 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRKM223: Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelser Befolkningsfremskrivning 2050 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRLD123: Befolkningsfremskrivning 2023 Befolkningsfremskrivning 2050 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel FRLD223: Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelse Befolkningsfremskrivning 2050 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel IDRKVU01: Befolkningens brug af idrætsrelaterede aktiviteter de seneste tre måneder Idrætsudøvelse 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel OMS5: Industriens salg (kvartal) Industriens salg af varer 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel OMS6: Industriens salg (år) Industriens salg af varer 2022 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel VARER: Industriens salg af egne varer (kvartal) Industriens salg af varer 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel VARER1: Industriens salg af egne varer (år) Industriens salg af varer 2022 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel VARER2S: Industriens salg af egne varer, SITC (kvartal) Industriens salg af varer 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel VARER3: Industriens salg af egne varer, SITC (år) Industriens salg af varer 2022 Ja
01‑06‑2023 08:00 Nyt Kulturvaner Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUBIB2: Besøg på bibliotek (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUBIB3: Online biblioteksbesøg (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUBK01: Forbrug af billedkunst (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUBK02: Forbrug af billedkunst (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFOR02: Besøg på kulturarv i Danmark Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFRI03: Forbrug af fritidsaktiviteter (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFRI04: Frivilligt arbejde (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFRI1: Besøg i zoologiske anlæg, temaparker mv. (pct. af befolkningen) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFS1: Forbrug af film og serier (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFS2: Forbrug af film og serier (lokation) (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUFS3: Forbrug af film og serier (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUHOVED: Forbrug af kulturaktiviteter (kvartal) indenfor de seneste tre måneder Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUHYP01: Kulturforbrug (Kvartal) i de seneste tre måneder Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUHYP02: Kulturforbrug (kvartal) i den seneste uge Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVULIT01: Forbrug af skønlitteratur (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVULIT02: Forbrug af skønlitteratur (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMK01: Forbrug af musik (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMK02: Forbrug af musik (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMS01: Forbrug af motionsapps (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMS02: Forbrug af motion (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMS03: Forbrug af sportsbegivenheder (som tilskuer) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMUS1: Besøg på museum eller kulturarv (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMUS2: Besøg på museum eller udstilling (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMUS3: Besøg på museum eller kulturarv (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUMUS4: Brug af museers online tjenester (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUNYH01: Forbrug af nyheder (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUNYH02: Forbrug af aviser eller onlineaviser (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUNYH03: Forbrug af nyhedsmedier (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUNYH04: Forbrug af nyhedsartikler (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUSC1: Forbrug af scenekunst (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUSC2: Forbrug af scenekunst (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUSPIL1: Forbrug af digitale spil (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
01‑06‑2023 08:00 Tabel KVUSPIL2: Forbrug af digitale spil (kvartal) Kultur- og fritidsvaner 1. kvt. 2023 Ja
02‑06‑2023 08:00 Nyt Byopgørelsen Befolkningstal 1. januar 2023 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel BY1: Folketal 1. januar Befolkningstal 2023 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel BY2: Folketal 1. januar Befolkningstal 2023 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel BY4: Husstande 1. januar Befolkningstal 2023 Ja
02‑06‑2023 08:00 Nyt Idræt Idrætsudøvelse 2022 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel MEDALJE1: Danske vindere af internationale sportsmedaljer Idrætsudøvelse 2022 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel MEDLEM2: Medlemstal for ungdoms- og friluftsorganisationer Idrætsudøvelse 2022 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel IDRFIN01: Kommunale udgifter (1000 kr.) til idræt Idrættens økonomi og beskæftigelse 2022 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel IDRFIN02: Kommunale udgifter (Kr.) pr. indbygger til idræt Idrættens økonomi og beskæftigelse 2022 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel IDROEKO1: Idrætsbranchernes økonomiske nøgletal Idrættens økonomi og beskæftigelse 2021 Ja
02‑06‑2023 08:00 Tabel KUBESK11: Ledighedsprocenter for dimittender fra de kulturelle uddannelser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2022 Nej
02‑06‑2023 08:00 Tabel KUBESK22: Erhvervsfrekvenser (ultimo november) Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2021 Nej
02‑06‑2023 08:00 Tabel KUBESK33: Beskæftigede (ultimo november) Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2021 Nej
02‑06‑2023 08:00 Tabel KUBESK44: Gennemsnitlige indkomster for beskæftigede dimittender Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2021 Nej
02‑06‑2023 08:00 Tabel KUBESK55: Beskæftigede (ultimo november) Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2021 Nej
05‑06‑2023 08:00 Nyt Regnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlig sektors økonomi 2020-2022 juni-version Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF10: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF12: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF17: Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF18: Offentlig forvaltning og service, renter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF24: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF26: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel OFF3: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel SKAT: Skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
05‑06‑2023 08:00 Tabel SKRES2: Skatter der ikke indbetales, periodiseret Offentlig sektors økonomi 2022 Ja