Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Kvinder og børn på kvindekrisecentre 2022 der var planlagt til at udkomme 15-09-2023 er udskudt til 09-10-2023.
  • Nyt Fuldførte ungdomsuddannelser 2021/2022 der var planlagt til at udkomme 18-09-2021 er udskudt til 23-10-2023.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Kvindekrisecentre der var planlagt til at udkomme 15-09-2023 er udskudt til 09-10-2023: KRISE1, KRISE2, KRISE3
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Unges status på ungdomsuddannelser der var planlagt til at udkomme 18-09-2021 er udskudt til 23-10-2023: STATUS10, STATUS12, STATUS14, STATUS16, STATUS20, STATUS22, STATUS24

Vælg filtrering

Viser 123 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
25‑09‑2023 08:00 Tabel LABY19: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højest fuldførte uddannelse 2022 Ja
25‑09‑2023 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel (tema) Betalingsbalancens løbende poster 2023 fokus på store virksomheder Ja
25‑09‑2023 08:00 Tabel LABY23: Uddannelsesaktivitet i grundskolen Grundskole 2022 Ja
27‑09‑2023 08:00 Nyt Feriehusudlejning Feriehuse August 2023 Ja
27‑09‑2023 08:00 Tabel FERIEH1: Udlejning af feriehuse på månedsbasis Feriehuse 2023 Ja
27‑09‑2023 08:00 Tabel FERIEH2: Fremtidige bookede hus-uger, feriehuse Feriehuse August 2023 Ja
27‑09‑2023 08:00 Tabel FERIEH6: Udlejning af feriehuse på månedsbasis Feriehuse 2023 Ja
27‑09‑2023 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag August 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks August 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel DETA151: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Juli 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel DETA152: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks August 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig sektors økonomi 2. kvt. 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF10B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2024 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF10B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2. kvt. 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2. kvt. 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 2. kvt. 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF26B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2024 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF26B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2. kvt. 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF3B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF3B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2024 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2. kvt. 2023 Ja
28‑09‑2023 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel AUS09: Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) August 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Nyt Ejendomssalg (kvt.) Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Juli 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Juli 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Indeks for byggeri og anlæg Juli 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2. kvt. 2023 revideret Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKOF1: Udgifter til offentligt forbrug Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NOF1: Udgifter til offentligt forbrug Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NOF2: Offentlig forvaltning og service Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for serviceerhverv Juli 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab (år) Samlet nationalregnskab 2021-2022 september-version Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHD31: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHD32: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHD33: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHD34: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHD4: 5 Danmark og udlandet (detaljeret) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHO4: 5 Danmark og udlandet (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VNASFK: Versionstabel NASFK - Nationalregnskabets finansielle konti Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VNASO2: Versionstabel NASO2 - 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VNAS3: Versionstabel NAS3 - 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Nyt Sektorfordelt nationalregnskab Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASD21: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASD22: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASD23: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASD24: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASL2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NASO2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NAS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel NKS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel VNKSFK: Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel SKTRYK: Skattetryk Skatter og afgifter 2022 Ja
29‑09‑2023 08:00 Tabel LABY20: Modtagere af hjemmehjælp, 67 år og derover (procent af befolkningen) Sociale ydelser til ældre 2022 Ja
02‑10‑2023 08:00 Nyt Koncerner i Danmark Firmaer og koncerner 2021 Ja
02‑10‑2023 08:00 Tabel KONC1: Koncerner i Danmark Firmaer og koncerner 2021 Ja
02‑10‑2023 08:00 Tabel KONC2: Koncerner i Danmark Firmaer og koncerner 2021 Ja
02‑10‑2023 08:00 Tabel KONC3: Firmaer i alt og firmaer der indgår i koncerner Firmaer og koncerner 2021 Ja
02‑10‑2023 08:00 Tabel KONC4: Koncerner i Danmark med to eller flere aktive firmaer Firmaer og koncerner 2021 Ja
02‑10‑2023 08:00 Tabel KONC5: Koncerner i Danmark med to eller flere aktive firmaer Firmaer og koncerner 2021 Ja
02‑10‑2023 08:00 Nyt Fuldførte videregående uddannelser Voksnes status på videregående uddannelser 2021/2022 Nej
02‑10‑2023 08:00 Tabel STATUS40: 25 - 45 åriges videregående uddannelse Voksnes status på videregående uddannelser 2022 Nej
02‑10‑2023 08:00 Tabel STATUS42: 25-45 årige Voksnes status på videregående uddannelser 2022 Nej
02‑10‑2023 08:00 Tabel STATUS44: 25-45 årige Voksnes status på videregående uddannelser 2022 Nej
02‑10‑2023 08:00 Tabel STATUS46: 25-45 årige Voksnes status på videregående uddannelser 2022 Nej
02‑10‑2023 08:00 Tabel STATUS50: 25-45 årige Voksnes status på videregående uddannelser 2022 Nej
02‑10‑2023 08:00 Tabel STATUS54: 25-45 årige Voksnes status på videregående uddannelser 2022 Nej