Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udgivelseskalender

Få et overblik over aktuelle og planlagte offentliggørelser i vores udgivelseskalender.

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Almene og forberedende kurser der var planlagt til at udkomme 25-03-2019 er udskudt til 08-04-2019: VEUHOJ10, VEUHOJ20

Filtrer visning

Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
25‑03‑2019 08:00 Tabel ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) Animalsk produktion Januar 2019 Ja
25‑03‑2019 08:00 Tabel ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg Animalsk produktion Januar 2019 Ja
25‑03‑2019 08:00 Tabel ANI51: Slagtninger og produktion af svin Animalsk produktion Januar 2019 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEUB2: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Alle kurser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEUI2: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Alle kurser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel VEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Alle kurser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST10: Grundskoler Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST11: Uddannelsesinstitutioner med almengymnasiale uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST12: Uddannelsesinstitutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST15: Uddannelsesinstitutioner med erhvervsfaglige uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST16: Erhvervsakademier Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST17: Professionshøjskoler Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST18: Maritime uddannelsesinstitutioner Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST19: Politiet og forsvarets uddannelsesinstitutioner Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST20: Universiteter Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel INST25: Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEUB3: Uddannelsesaktivitet Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEUB6: Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEUI3: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEUI6: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT10: Uddannelsesaktivitet Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT11: Uddannelsesaktivitet Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT12: Uddannelsesaktivitet Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT30: Uddannelsesaktivitet på gymnasiale uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT34: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT35: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT40: Uddannelsesaktivitet på korte videregående uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT50: Uddannelsesaktivitet på mellemlange videregående uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT60: Uddannelsesaktivitet på bacheloruddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel UDDAKT70: Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser Alle uddannelser 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2019 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel DETA151: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2019 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel DETA152: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2019 Ja
26‑03‑2019 08:00 Nyt Kursister ved voksen- og efteruddannelse Erhvervsrettede kurser 2017/2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Analyse Indvandrere og efterkommere i de nordiske lande Indvandrere og efterkommere Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 SE Kvartalsvise offentlige finanser Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 SE Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlige virksomheder og offentlig sektor 4. kvt. 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel KULTUDD1: Studerende med frafald inden for 5 år på Kulturministeriets institutioner Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet 2013 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel HALM1: Halmudbytte og halmanvendelse Vegetabilsk produktion 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel HST77: Høstresultat Vegetabilsk produktion 2018 Ja
26‑03‑2019 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 4. kvt. 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Nyt Asylansøgninger og opholdstilladelser Asylansøgninger og opholdstilladelser 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN5: Asylansøgere Asylansøgninger og opholdstilladelser 4. kvt. 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN5KA: Asylansøgere Asylansøgninger og opholdstilladelser 4. kvt. 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN66: Opholdstilladelser (år) Asylansøgninger og opholdstilladelser 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN66KA: Opholdstilladelser (år) Asylansøgninger og opholdstilladelser 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN77: Opholdstilladelser (kvartal) Asylansøgninger og opholdstilladelser 4. kvt. 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN77KA: Opholdstilladelser (kvartal) Asylansøgninger og opholdstilladelser 4. kvt. 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel MPK38: Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse Danmarks Nationalbank 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel VAN8A: Indvandringer (år) Flytninger til og fra udlandet 2018 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel RAAV: Industriens køb af råvarer, komponenter og hjælpestoffer Industriens køb og salg 2017 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel RAAV1: Industriens køb af varer Industriens køb og salg 2017 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel RAAV2: Industriens køb af emballage Industriens køb og salg 2017 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel RAAV3: Industriens køb af tjenester Industriens køb og salg 2017 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel REGNLA4: Regnskabsstatistik for primære erhverv Primære erhverv, regnskaber 2017 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel REGNLA5: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for primære erhverv Primære erhverv, regnskaber 2017 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og aktieindeks Februar 2019 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel MPK13A: Aktieindeks ultimo Renter og aktieindeks Februar 2019 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel MPK13B: Aktieindeks ultimo - lang tidsserie Renter og aktieindeks Februar 2019 Ja
27‑03‑2019 08:00 Nyt Motorparken (tillæg) Transportmidler Bestanden af personbiler 1. januar 2019 Ja
27‑03‑2019 08:00 Tabel BIL40: Fremskrivning af personbilbestand Transportmidler 2019 Ja
27‑03‑2019 08:00 Nyt Kulturvaner (tillæg) Voksnes kulturvaner 4. kvt. 2018 film og serier Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG44: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG44K: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret) Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBYG66: Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Nyt Danske datterselskaber i udlandet Danske datterselskaber i udlandet 2017 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel OFATS1: Danske datterselskaber i udlandet Danske datterselskaber i udlandet 2017 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel OFATS2: Danske datterselskaber i udlandet Danske datterselskaber i udlandet 2017 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel OFATS3: Danske datterselskaber i udlandet Danske datterselskaber i udlandet 2017 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet Danske datterselskaber i udlandet 2017 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBD1K: Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret) Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBD2K: Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret) Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBD3: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBD3K: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret) Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Nyt Konjunkturbarometer for erhvervene Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel BARO6: Udviklingsforløb i industrien, månedlig Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel BARO6K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret), Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel BARO7: Vurderinger i industrien, månedlig Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel BARO7K: Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret) Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel BARO8: Sammensat konjunkturindikator for industrien Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel BARO8K: Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret) Industri, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel LPRIS25: Prisindeks for jordbrugets salg og køb Priser og prisindeks for jordbrug 2018 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel LPRIS30: Priser for jordbrugets salgsprodukter Priser og prisindeks for jordbrug 2018 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel LPRIS35: Priser for jordbrugets produktionsfaktorer Priser og prisindeks for jordbrug 2018 Ja
28‑03‑2019 08:00 Pub Jordbrugets prisforhold Priser og prisindeks for jordbrug 2018 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv Serviceerhverv, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBS1K: Udviklingsforløb i serviceerhverv, nettotal Serviceerhverv, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv Serviceerhverv, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) Serviceerhverv, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
28‑03‑2019 08:00 Tabel KBS4: Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv Serviceerhverv, konjunkturbarometer Marts 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Nyt Ejendomssalg (md.) Ejendomssalg Januar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) Ejendomssalg 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel EJEN13: Ejendomssalg Ejendomssalg Januar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel EJEN14: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg Januar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Kvartalsvist nationalregnskab, brancher 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Kvartalsvist nationalregnskab, brancher 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKS3: 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Nyt Kvartalsvist nationalregnskab Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab 4. kvt. 2018 revideret Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab 4. kvt. 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAN1: Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. Nøgletal, årligt nationalregnskab 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal, årligt nationalregnskab 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH Nøgletal, årligt nationalregnskab 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESANDHJ: Husstande, der modtager anden hjælp til pasning af døende Personale inden for omsorg og pleje 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESFAMPL: Konkret godkendte, generelt godkendte og netværks plejefamilier (hele landet) Personale inden for omsorg og pleje 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESFDPJ: Privat familiepleje og døgnpleje (hele landet) Personale inden for omsorg og pleje 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESHJMTR: Hjemmetræning af børn og unge (hele Landet) Personale inden for omsorg og pleje 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESLED: Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (hele Landet) Personale inden for omsorg og pleje 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESPLEJV: Plejevederlag til pasning af døende Personale inden for omsorg og pleje 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESPRVHJ: Fritvalgsbevis, privat hjælper og pasning af nærtstående (hele landet) Personale inden for omsorg og pleje 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel RESTAND: Indskrevne i kommunal tandpleje Personale inden for omsorg og pleje 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren Januar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for Serviceerhverv Januar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Nyt Arbejdsproduktiviteten Produktivitet 2018 marts-version Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NP23: Arbejdsproduktivitet Produktivitet 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AKU105: Arbejdsmarkedstilknytning Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AKU125: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Registreret ledighed August 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Registreret ledighed August 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Registreret ledighed August 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Registreret ledighed August 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Registreret ledighed Februar 2019 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NABB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Årligt nationalregnskab, brancher 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NABB19: Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) Årligt nationalregnskab, brancher 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NABP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Årligt nationalregnskab, brancher 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NABP19: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) Årligt nationalregnskab, brancher 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NABPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHB: Beskæftigelse og befolkning Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHC1: Forbrugsudgift Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHI: Bruttoinvesteringer Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHL2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAHO4: 5 Danmark og udlandet (oversigt) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAH1: 0 Varer og tjenester Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NOF1: Udgifter til offentligt forbrug Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASD11: 1 Produktion og BVT (detaljeret) Årligt nationalregnskab, sektorer 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASD12: 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) Årligt nationalregnskab, sektorer 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASD21: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) Årligt nationalregnskab, sektorer 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASD22: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) Årligt nationalregnskab, sektorer 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASD23: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) Årligt nationalregnskab, sektorer 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASD24: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) Årligt nationalregnskab, sektorer 2017 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASL1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) Årligt nationalregnskab, sektorer 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASL2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) Årligt nationalregnskab, sektorer 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Årligt nationalregnskab, sektorer 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NASO2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Årligt nationalregnskab, sektorer 2018 Ja
29‑03‑2019 08:00 Tabel NAS3: 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) Årligt nationalregnskab, sektorer 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Nyt Biografer og film Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BIO1: Danske biografer, biografsale og faste siddepladser Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BIO2: Aktivitet i danske biografer Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BIO4TA: Biograffilm/premierefilm Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BIO5: Biograffilm Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BIO6: Biograffilm Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BIO9: Biografer Biografer og film 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Nyt Domme for kriminalitet Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel LIGEPB4: Domme for personfarlig kriminalitet Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel LIGEPI4: Ligestillingsindikator for domme for personfarlig kriminalitet Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF40: Strafferetlige afgørelser Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF41: Befolkningen Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF42: Strafferetlige afgørelser Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF44: Strafferetlige afgørelser Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF46: Betingede frihedsstraffe Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF47: Ubetingede frihedsstraffe Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF48: Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF49: Gennemsnitlig straflængde (mdr.) for ubetingede frihedsstraffe Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel STRAF61: Afgjorte biforhold Domme 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel ENERGI1: Priser på elektricitet for husholdningskunder El- og naturgaspriser 2. halvår 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel ENERGI2: Priser på elektricitet for erhvervskunder El- og naturgaspriser 2. halvår 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel ENERGI3: Priser på naturgas for husholdningskunder El- og naturgaspriser 2. halvår 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel ENERGI4: Priser på naturgas for erhvervskunder El- og naturgaspriser 2. halvår 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel BEF4: Folketal 1. januar Folketal 2019 Ja
01‑04‑2019 08:00 SE Nationalregnskab (kvt.) rev. Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 4. kvt. 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 Tabel SKTRYK: Skattetryk Skatter og afgifter 2018 Ja
01‑04‑2019 08:00 SE Nationalregnskab Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2018 marts-version Ja