Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 46 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
03‑10‑2022 08:00 Analyse COVID-19 Direkte offentlige udgifter til og med 1. kvt. 2022 Offentlig sektors økonomi Ja
03‑10‑2022 08:00 Tabel RST04: Losning af råstoffer fra havet (1000 m3) Råstofindvinding 2021 Ja
03‑10‑2022 08:00 Tabel RST3: Råstoffer indvundet fra Farvande (1000 m3) Råstofindvinding 2021 Ja
03‑10‑2022 08:00 SE Nationalregnskab Samlet nationalregnskab 2021 september-version Ja
03‑10‑2022 08:00 SE Nationalregnskab (kvt.) rev. Samlet nationalregnskab 2. kvt. 2022 Ja
03‑10‑2022 08:00 Tabel SKTRYK: Skattetryk Skatter og afgifter 2021 Ja
04‑10‑2022 08:00 Tabel ROR1: Rørledningsnettet Godstransport med rørledning 2021 Ja
04‑10‑2022 08:00 Tabel ROR11: Transport i rørledninger Godstransport med rørledning 2021 Ja
04‑10‑2022 08:00 Tabel ROR2: Investeringer i rørledningsnettet Godstransport med rørledning 2021 Ja
04‑10‑2022 08:00 Tabel PRIS90: Producentprisindeks for byggeri af boliger Indeks for byggeri og anlæg 2. kvt. 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel AULK04: Langtidsledige Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel AULK07: Langtidsledige forsikringsaktive Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel AULK08: Langtidsledige forsikringsaktive Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel AULK09: Ledighedsforløb Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel AULK10: Ledighedsforløb Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel LIGEAB10: Langtidsledige Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel LIGEAI10: Ligestillingsindikator for langtidsledige Arbejdsløse (register) Maj 2022 Ja
05‑10‑2022 08:00 Tabel LPRIS16: Salgspriser på potteplanter Økonomi for landbrug og gartneri September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Nyt Handicap og udsatte (voksne) Handicapområdet 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel HAND01: Handicapydelser Handicapområdet 4. kvt. 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel HAND02: Modtagere af handicapydelser Handicapområdet 4. kvt. 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel HAND03: Handicapydelser Handicapområdet 4. kvt. 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel HAND05: Handicapydelser Handicapområdet 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel HAND06: Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere) Handicapområdet 4. kvt. 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel HAND07: Modtagere af handicapydelser Handicapområdet 4. kvt. 2021 Ja
06‑10‑2022 08:00 Nyt Konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK15: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK3: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK4: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK5: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK6: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK7: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK8: Erklærede konkurser Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) Konkurser September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner September 2022 Ja
06‑10‑2022 08:00 Tabel TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner 3. kvt. 2022 Ja
07‑10‑2022 08:00 Tabel FOLK1AM: Folketal den 1. i måneden Befolkningstal September 2022 Ja
07‑10‑2022 08:00 Nyt Elever i grundskolen Grundskole 2021 Ja
07‑10‑2022 08:00 Nyt Industriens produktion og omsætning Industriens produktion og omsætning August 2022 Ja
07‑10‑2022 08:00 Tabel IPOO2015: Industriens omsætningssituation Industriens produktion og omsætning August 2022 Ja
07‑10‑2022 08:00 Tabel IPOP2015: Industriens produktionsindeks Industriens produktion og omsætning August 2022 Ja
07‑10‑2022 08:00 Nyt Sociale udgifter Sociale udgifter 2021 Ja
07‑10‑2022 08:00 Tabel ESSPROS1: Sociale udgifter Sociale udgifter 2021 Ja
07‑10‑2022 08:00 Tabel ESSPROS2: Sociale udgifter Sociale udgifter 2021 Ja
07‑10‑2022 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri August 2022 Ja