Gå til sidens indhold

Statistikprodukter

Færdige statistikprodukter kan leveres hurtigere og billigere, end hvis vi skulle skræddersy statistikken til den enkelte kunde.

Læs om de statistikprodukter vi pt. har liggende. Du kan også kontakte vores konsulenter for at høre, om vi kan udvikle et nyt produkt eller ændre et eksisterende ved at koble med andre variable.

Statistikprodukt eller en skræddersyet løsning?

Hvis du ikke kan finde et produkt, der passer til dine behov, så er det måske en idé at få udarbejdet en skræddersyet statistik i stedet for.

Læs mere om skræddersyet statistik

Statistikprodukter

Beskæftigelse, pendling og indkomst

Her ligger de produkter, som tager udgangspunkt i arbejdsmarkedet. Men tilknytningen til arbejdsmarkedet kan sagtens indgå som en variabel i andre produkter.

Produkt
Beskrivelse
Tal om de beskæftigede i bestemte brancher koblet med en række baggrundsoplysninger fx alder, køn og uddannelse.
Beskæftigelsen i kommunen koblet med en række tal om de beskæftigede fx alder, køn og uddannelse.
En statistisk profil af pendlerne til og fra delområder af kommunen.

Erhvervsliv og handel

Her kan du finde statistikprodukter, der handler om udenrigshandlen, detailhandlen og udvalgte erhverv.

Produkt
Beskrivelse
Udviklingen i omkostningerne ved forskellige typer af anlægsarbejde.
Værdien af produktion og investeringer i bygge- og anlægsbranchen.
Udviklingen i omkostningerne i byggebranchen for fagområder, bygningsdele og forskellige typer af huse.
Udviklingen i driftsomkostningerne for dagrenovations- og slamsugnings- og lastvognvirksomheder.
Udviklingen i omsætningen i 49 forskellige brancher i detailhandlen.
Salget af ejendomme i Danmark fordelt på kommuner og postnumre.
Danmarks samhandel med udlandet fordelt på varer.
Oplysninger om stigninger og fald i forbruger- og nettopriserne.
Turismen på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og i lystbådehavne i Danmark.

Geodata

Her finder du de produkter, der kan fordeles på andre geografiske områder end de almindelige administrative inddelinger som kommuner, postnumre eller sogne.

Produkt
Beskrivelse
Statistik om personer, boliger og virksomheder fordelt på det landsdækkende kvadratnet.
Statistik på et selvdefineret geografisk område ud fra et punkt eller en anden afgrænsning.
Geografiske områder rangordnet efter sandsynligheden for at ramme en bestemt målgruppe.

Nøgletal

Her har vi samlet en række nøgletalsprodukter. Det vil sige produkter, der giver en bred statistisk profil af et geografisk område eller en population.

Produkt
Beskrivelse
En socioøkonomisk statistisk profil af et selvvalgt boligområde.
En statistisk profil af medarbejderne i en virksomhed eller medlemmerne i en forening eller organisation, som overholder GDPR.
Verdensmålene omsat til en dansk kontekst på regionalt og kommunalt niveau
En statistisk profil af indbyggerne i et givet postnummer.
En statistisk profil af indbyggerne i et givet sogn.

Stathost

En mulighed for at skabe jeres egen statistikbank, som fungerer på samme måde som Danmarks Statistiks Statistikbank.

Produkt
Beskrivelse
Jeres egen version af Statistikbanken.

Uddannelse, social og sundhed

Her ligger de produkter, som indeholder socioøkonomiske oplysninger om børn og husstande. Under nøgletal kan du finde andre socioøkonomiske profiler.

Produkt
Beskrivelse
Befolkningens rådighed over bil og de unges boligforhold krydset med en lang række socioøkonomiske oplysninger.
En statistisk profil af børnene og deres familier i skoler, fritidsordninger, børnehaver og vuggestuer.
Antallet af husstande med biler i postnumre og sogne.

Økonomi

Produkter, som handler om nationaløkonomiske forhold.

Produkt
Beskrivelse
Nøgletal fra det kvartalsvise nationalregnskab fordelt på branche- og forbrugergrupper.
Virksomhedernes forventninger til konjunkturudviklingen.

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00