Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistikprodukter

Statistikprodukterne imødekommer tilbagevendende forespørgsler fra kunder på en hurtigere, billigere og mere effektiv måde, end hvis vi skulle skræddersy statistikken til den enkelte kunde.

Her på siden kan du læse om de statistikprodukter, vi pt. har liggende. Du kan også kontakte vores konsulenter for at høre, om vi kan udvikle et nyt produkt eller ændre et eksisterende ved at koble med andre variable.

Statistikprodukt eller en skræddersyet løsning?

Hvis du ikke kan finde et produkt, der passer til dine behov, så er det måske en idé at få udarbejdet en skræddersyet statistik i stedet for.

Læs mere om skræddersyet statistik

Beskæftigelse, pendling og indkomst

Her ligger de produkter, som tager udgangspunkt i arbejdsmarkedet. Men tilknytningen til arbejdsmarkedet kan sagtens indgå som en variabel i andre produkter.

Produkt
Beskrivelse
Tal om de beskæftigede i bestemte brancher koblet med en række baggrundsoplysninger fx alder, køn og uddannelse.
Beskæftigelsen i kommunen koblet med en række tal om de beskæftigede fx alder, køn og uddannelse.
En statistisk profil af pendlerne til og fra delområder af kommunen.
Her kan du finde tabeller fordelt på postnumre, der belyser den disponible indkomst for hele husstanden, pr. person i husstanden i gennemsnit eller for personen med den højeste indkomst i husstanden.

Erhvervsliv og handel

Her kan du finde statistikprodukter, der handler om udenrigshandlen, detailhandlen og udvalgte erhverv.

Produkt
Beskrivelse
Danmark samhandel med udlandet fordelt på lande.
Danmarks samhandel med udlandet fordelt på varer.
Turismen på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og i lystbådehavne i Danmark.
Salget af ejendomme i Danmark fordelt på kommuner og postnumre.

Geodata

Her finder du de produkter, der kan fordeles på andre geografiske områder end de almindelige administrative inddelinger som kommuner, postnumre eller sogne.

Produkt
Beskrivelse
Statistik om personer, boliger og virksomheder fordelt på det landsdækkende kvadratnet.
Statistik på et selvdefineret geografisk område ud fra et punkt eller en anden afgrænsning.
Geografiske områder rangordnet efter sandsynligheden for at ramme en bestemt målgruppe.

Nøgletal

Her har vi samlet en række nøgletalsprodukter. Det vil sige produkter, der giver en bred statistisk profil af et geografisk område eller en population.

Produkt
Beskrivelse
En statistik profil af delområder i kommunen.
En socioøkonomisk statistisk profil af et selvvalgt boligområde.
En statistisk profil af indbyggerne i et givet postnummer.
En statistisk profil af indbyggerne i et givet sogn.
Til- og fraflytning i kommunen ud fra en række socioøkonomiske parametre.
En statistisk profil af medarbejderne i en virksomhed eller medlemmerne i en forening eller organisation.

Uddannelse, social og sundhed

Her ligger de produkter, som indeholder socioøkonomiske oplysninger om børn og husstande. Under nøgletal kan du finde andre socioøkonomiske profiler.

Produkt
Beskrivelse
Kontaktoplysninger på samtlige uddannelsessteder i Danmark.
En statistisk profil af børnene og deres familier i skoler, fritidsordninger, børnehaver og vuggestuer.
Befolkningens rådighed over bil og de unges boligforhold krydset med en lang række socioøkonomiske oplysninger.
Antallet af hustande i alle landets postnumre og antallet der har biler.

Økonomi

Produkter, som handler om nationaløkonomiske forhold.

Produkt
Beskrivelse
Værdien af produktion og investeringer i bygge- og anlægsbranchen.
Udviklingen i omsætningen i 49 forskellige brancher i detailhandlen.
Udviklingen i omkostningerne ved forskellige typer af anlægsarbejde.
Udviklingen i driftsomkostningerne for dagrenovations- og slamsugningsvirksomheder.
Udviklingen i omkostningerne i byggebranchen for fagområder, bygningsdele og forskellige typer af huse.
Oplysninger om stigninger og fald i forbruger- og nettopriserne.
Virksomhedernes forventninger til konjunkturudviklingen.
Nøgletal fra det kvartalsvise nationalregnskab fordelt på branche- og forbrugergrupper.

Kontakt

DST Consulting