Gå til sidens indhold

Branche­fordelt lønmod­tager­beskæftig­else

Hænder der arbejder med vinkel, blyant og træ

Få statistik på beskæftigelsen for bestemte brancher

Branchefordelt lønmodtagerbeskæftigelse giver dig detaljeret statistik om udviklingen i lønmodtagernes beskæftigelse og demografi i bestemte brancher eller branchegrupper. Du får bl.a. nøgletal på antallet af arbejdssteder, antallet af lønmodtagere, antallet af fuldtidspersoner og den samlede lønsum fordelt på både branche, sektor, demografi og branchens top tre beskæftigelseskommuner.

Et redskab til brancheanalyser og effektmåling

Dette statistikprodukt er blandt andet velegnet til benchmarking, i brancheanalyser og til at måle effekten af politiske og økonomiske indsatser i forhold til erhvervsliv og beskæftigelse.

Aktuelle beskæftigelsestal

Branchefordelt lønmodtagerbeskæftigelse bygger på Danmarks Statistiks register for lønmodtagerbeskæftigelsen, der indeholder kvartalstal for det igangværende år. Du får derfor de mest aktuelle nøgletal for beskæftigelsen.

Se de senest offentliggjorte tal i Statistikbanken.

Følg udviklingen over 5 år

Tabellerne indeholder en tidsserie på alle kvartaler de seneste fem år fordelt på enten:

  • Alle branchegrupper (10-gruppering)
  • Alle branchegrupper (19-gruppering)
  • Alle branchegrupper (36-gruppering)
  • 10 selvvalgte branchegrupper (127-gruppering), eller
  • 10 selvvalgte enkeltbrancher

Pris

Prisen for Branchefordelt lønmodtagerbeskæftigelse er kr. 13.959 ekskl. moms (kr. 17.448,75 inkl. moms), uanset hvilken branchefordeling du vælger.

Levering

Når du har bestilt, leverer vi tallene i form af pivottabeller sendt pr. e-mail ca. 2 uger efter, at vi har fået din bestilling eller efter næste kvartalsvise offentliggørelse. Derudover leverer vi i resten af kalenderåret de nye offentliggjorte kvartalstal. Beskæftigelsestal for lønmodtager offentliggøres 3 måneder efter kvartalsafslutningen.

Læs alle detaljer og forbehold for statistikken i dokumentationen ovenfor.

Bestilling

Tryk på "Bestil" nedenfor og udfyld bestillingsblanketten. 

Bestil

Når du bestiller, accepterer du samtidig Danmark Statistiks generelle aftalevilkår

Diskretionsregler

Der kan forekomne diskretionering i alle tabeller for at sikre, at man ikke kan identificere enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder i statistikken. Læs dokumentationen for produktet ovenfor for en detaljeret beskrivelse af diskretionering.

Kontakt

DST Consulting

Karen Risør Bjerre, tlf: 39 17 36 14

Skræddersyede statistik

Hvis du har et ønske om at få tabellerne kombineret med andre variable eller at sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, så send en e-mail til vores konsulenter i DST Consulting.

Læs mere om skræddersyede statistik

Relaterede produkter

Det brancheopdelte detailomsætningsindeks

Omkostningsindeks for byggeri

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00