Gå til sidens indhold

Økonomisk model ADAM

På denne side findes en oversigt over de produkter og priser der udbydes af kontoret for økonomiske modeller. Herudover er en beskrivelse af indholdet i en databank.

Dokumentation

Dokumentationen på ADAMs hjemmeside kan frit downloades, inkl. publikationen ADAM - en model af dansk økonomi. I papirudgave koster bogen 300 kr. plus forsendelsesomkostninger.

Forudsætninger og kursus

Anvendelse af ADAM forudsætter almindeligvis, at brugerne har en baggrund som økonomer og kan afsætte tid til at sætte sig ind i modellens opbygning og funktion. Modelgruppen udbyder jævnligt kursus i at bruge ADAM.

Økonomisk model ADAM

Den makroøkonomiske model ADAM beskriver den danske økonomi. Vi arbejder med sammenhænge i dansk økonomi og tilbyder analyser på solidt empirisk grundlag.

Om modellen ADAM

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt