Gå til sidens indhold

Modellen ADAM

ADAM (Annual Danish Aggregate Model) er en makroøkonomisk model af dansk økonomi som udvikles af Modelgruppen i Danmarks Statistik. Modellen giver en forenklet matematisk beskrivelse af den danske økonomis virkemåde og kan bl.a. benyttes til at forudsige økonomiske udviklingstendenser og beregne effekter af fx økonomisk-politiske indgreb. ADAM repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. Det vil sige, at produktionen og beskæftigelsen på det korte sigt er bestemt af efterspørgslen og på det lange sigt af udbuddet. ADAMs hovedbrugere er de økonomiske ministerier men modellen benyttes desuden af en række interesseorganisationer og pengeinstitutter.

Det er afgørende at modellen er empirisk funderet, og størstedelen af de adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret på nationalregnskabsdata. ADAM er ogFigenblad - Logo for ADAM - foto af flickr-user: 3w4vså karakteriseret ved at være en stor og forholdsvis disaggregeret model.

Modellen er under løbende udvikling og ændringer samles i modelversioner som udsendes med 1-2 års mellemrum. Det kan være oftere, fx hvis der sker store datamæssige ændringer som følge af fx hovedrevisioner i Nationalregnskabet.

I oversigtsmenuen findes en beskrivelse af de seneste modelversioner af ADAM, der kan downloades modelspecifikke opdateringer, hvor man kan finde fx formelfiler, multiplikatorer, samt sammenligninger af de seneste modelversioner. Desuden kan man finde ligningsbrowseren til seneste modelversion som gør det muligt at søge efter forklaringer og sammenhænge mellem variabler i ADAM's ligninger. 

Kontakt

ADAM
Telefon: 39 17 32 01

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt