Gå til sidens indhold

Fremskriv­ninger

Modelgruppen udarbejder fremskrivningsforslag til modellens brugere. Fremskrivningsforslaget udarbejdes mindst to gange i kalenderåret. Normalt leveres et nyt fremskrivningsforslag i forlængelse af regeringens økonomiske redegørelse. Det betyder at der typisk kommer nye fremskrivningsforslag i januar/februar, i maj/juni og i august/september. Fremskrivningsforslaget leveres til brugerne som et modul, der kan afvikles og viderebearbejdes i softwarepakken Gekko.

Modelgruppens fremskrivningsforslag tager udgangspunkt i den seneste historiske databank og forløbet er tilpasset regeringens skøn for den økonomiske vækst. I de første perioder er fremskrivningen tilpasset til forudsætninger i den økonomiske redegørelse. I de efterfølgende år er det regeringens mellemfristede fremskrivning – typisk fremskrivningen bag konvergensprogrammet – som er grundlaget for fremskrivning. Aktuelle konjunkturindikatorer og fremskrivninger fra andre organisationer er inddraget i udarbejdelsen af fremskrivningen.

Nedenfor ses baggrundsinformation til fremskrivningerne

September 2020, modelversion Jun19

Fremskrivningsforslaget fra september 2020 indeholder et simuleret forløb for perioden 2020-2030. Heraf er 2020-2030 beskrevet i økonomisk redegørelse fra august 2020. I perioden 2022-2030 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2019. 

Udfasning af licensen og en forøgelse af indkomstskatten er indarbejdet i fremskrivningen. 

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2020

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen ADAM juni 2019.

Maj 2020, modelversion Jun19

Fremskrivningsforslaget fra maj 2020 indeholder et simuleret forløb for perioden 2020-2030. Heraf er 2020-2030 beskrevet i økonomisk redegørelse fra maj 2020. I perioden 2022-2030 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2019. 

Covid19 og nedlukning af økonomien er en del af fremskrivningsforslaget. Modelgruppens Covid19 modul er beskrevet i TMK010420.   

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2020

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen ADAM juni 2019.

Januar 2020, modelversion Jun19

Fremskrivningsforslaget fra januar 2020 indeholder et simuleret forløb for perioden 2019-2030. Heraf er 2019-2020 beskrevet i økonomisk redegørelse fra december 2019. I perioden 2021-2030 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2019

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2019

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen ADAM juni 2019.

August 2019, modelversion Okt18

Fremskrivningsforslaget fra august 2019 indeholder et simuleret forløb for perioden 2019-2030. Heraf er 2019-2020 beskrevet i økonomisk redegørelse fra august 2019. I perioden 2021-2030 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2019

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2019

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen ADAM oktober 2018, og der er brugt en ny version af formodeller PSKAT til at danne forløb for eksogene variabler i personlige indkomstskatter.

Maj 2019, modelversion Okt18

Fremskrivningsforslaget fra maj 2019 indeholder et simuleret forløb for perioden 2019-2030. Heraf er 2019-2020 beskrevet i økonomisk redegørelse fra december 2018. I perioden 2021-2030 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2018.

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2019

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen ADAM oktober 2018, og der er brugt reviderede versioner af formodellerne UADAM (uadam18) og PSKAT til at danne forløb for eksogene variabler i befolkningsregnskabet og i personlige indkomstskatter.

Oktober 2018, modelversion Jul17x

Fremskrivningsforslaget fra oktober 2018 passer til modelversionen Adam (Jul17x).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2017 (hist0618).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2018-2026. Heraf er 2018-2019 beskrevet i økonomisk redegørelse fra august 2018. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2018.

Juni 2018, modelversion Jul17

Fremskrivningsforslaget fra juni 2018 passer til modelversionen Adam juli 2017 (Jul17).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2017 (hist0418).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2018-2026. Heraf er 2018-2019 beskrevet i økonomisk redegørelse fra maj 2018. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2018.

Januar 2018, modelversion Jul17

Fremskrivningsforslaget fra januar 2018 passer til modelversionen Adam juli 2017 (Jul17).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2017 (hist1117).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2017-2026. Heraf er 2017-2019 beskrevet i økonomisk redegørelse fra december 2017. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra sommeren 2017.

August 2017, modelversion Jul17

Fremskrivningsforslaget fra august 2017 passer til modelversionen Adam juli 2017 (Jul17).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra juli 2017 (hist0717.bnk).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2017-2026. Heraf er 2017 og 2018 beskrevet i økonomisk redegørelse fra maj 2017.

December 2016, modelversion Okt16

Fremskrivningsforslaget fra December 2016 passer til modelversionen Adam oktober 2016 (Okt16).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2016 (hist1116).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2016-2026. Heraf er 2016-2018 beskrevet i økonomisk redegørelse fra december 2016. I perioden 2018-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens 2025-plan fra efteråret 2016.

August 2016, modelversion Okt15

Fremskrivningsforslaget fra august 2016 passer til modelversionen Adam oktober 2015 (Okt15).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2016 (hist0616.bnk).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2016-2023. Heraf er 2016 og 2017 beskrevet i økonomisk redegørelse fra august 2016. I perioden 2017-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2016.

Maj 2016, modelversion Okt15

Fremskrivningsforslaget fra maj 2016 passer til modelversionen Adam oktober 2015 (Okt15).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2016 (hist0416.bnk). Banken indeholder tilbageførte tidsserier.

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2016-2023. Heraf er 2016 og 2017 beskrevet i økonomisk redegørelse fra maj 2016. I perioden 2017-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2016.

Januar 2016, modelversion Okt14

Fremskrivningsforslaget fra januar 2016 passer til modelversionen Adam oktober 2014 (Okt14).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2015 (hist1115.bnk). Banken indeholder tilbageførte tidsserier.

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2015-2023. Heraf er 2015 og 2016 beskrevet i økonomisk redegørelse fra december 2015. I perioden 2017-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2015.

August 2015, modelversion Okt14

Fremskrivningsforslaget fra august 2015 passer til modelversionen Adam oktober 2014 (okt14).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra sommeren 2015 (hist0615.bnk). Den vedlagte databank indeholder tilbageførte tidsserier.

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2015-2023. Heraf er 2015 og 2016 beskrevet i økonomisk redegørelse fra august 2015 samt kasseeftersynet af den danske økonomi. Referencen er regeringens finanslovsforslag fra d. 29. september 2015. I perioden 2017-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2015.

Maj 2015, modelversion Okt14

Modelgruppens fremskrivningsforslag maj 2015 passer til modelversionen Adam oktober 2014 (Okt14).

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2015 (hist0405.bnk).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2015-2023. Heraf er 2015 og 2016 beskrevet i Økonomisk Redegørelse fra maj 2015. I perioden 2017-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2015.

Januar 2015, modelversion Okt14

Modelgruppens fremskrivningsforslag januar 2015 passer til modelversionen Adam oktober 2014 (Okt14).

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2014 og er tilpasset forløbet i Økonomi- og indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra december 2014 (ØR Dec2014).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2014-2022. Heraf er 2014-2015 beskrevet i ØR Dec2014. I perioden 2016-2022 er der tal om en gradvis tilnærmelse til regeringens finansredegørelse FR14.

Bemærk at det er første fremskrivningsforslag på modelversion Okt14 og at ØR Dec2014 er udarbejdet på en tidligere betaversion af Okt14. Konsekvensen er at fremskrivningsmodulet ikke kan ramme regeringens konjunkturvurdering med sædvanlige nøjagtighed.  

August 2014, modelversion juni 14

Modelgruppens fremskrivningsforslag august 2014 er klar til download.

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen Adam juni 2014 (jun14).

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2014 (Hist0614.bnk) og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra august 2014 (ØR Aug2014).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2014-2022. Heraf er 2014-2015 beskrevet i ØR Aug2014. I perioden 2016-2022 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens finansredegørelse FR14.

Bemærk at det er første fremskrivningsforslag på modelversionen jun14 og at ØR Aug2014 er udarbejdet på den tidligere modelversion Adam juli 2013. Konsekvensen er er fremskrivningsmodulet ikke kan ramme regeringens konjunkturvurdering med sædvanlig nøjagtighed.

Maj 2014, modelversion Jul13

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen Adam jul13.

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2014 (Hist0414.bnk) og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra dec 2013 (ØR Dec2013).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2014-2022.

Heraf er 2014-2015 beskrevet i ØR Dec2013. I perioden 2016-2022 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens finansredegørelse FR14. 

Januar 2014, modelversion Jul13

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen Adam jul13.

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2013 (Hist1113.bnk) og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra dec 2013 (ØR Dec2013).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2013-2022.

Heraf er 2013-2015 beskrevet i ØR Dec2013. I perioden 2016-2022 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens finansredegørelse FR14.

Juni 2013, modelversion oktober 2012

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen Adam okt12.

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra maj 2013 (Hist0413.bnk) og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra maj 2012 (ØR Maj2013).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2013-2021.
Heraf er 2013-2014 beskrevet i ØR Maj2013. I perioden 2015-2021 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens 2020-plan.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExMaj13.cmd, frem til 2021.
Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.
Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige forsystemer og delmoduler,
som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.
Bemærk at den seneste historiske demografiske databank, Ua0413.bnk, til uadam også er medtaget i zip-filen.

Juni 2013, modelversion juli 2013 (betaversion)

Modelgruppens fremskrivningsforslag juni 2013 er også klar til modelversion Adam jul13 (betaversion).
Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2013 (Hist0613.bnk) og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra maj 2013 (ØR Maj2013).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2013-2021.
Heraf er 2013-2014 beskrevet i ØR Maj2013. I perioden 2015-2021 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens 2020-plan.
Da der er tale om både et skift af databank og modelversion i forhold til ØR maj2013 og 2020-plan kan fremskrivningen ikke ramme både niveau og vækstrater. Fremskrivningsforslaget bruger vækstrater fra de nævnte kilder.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet frem til 2021.
Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.
Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.
Bemærk at den seneste historiske demografiske databank, Ua0613.bnk, til uadam også er medtaget.

Januar 2013, modelversion oktober 2012

Modelgruppens fremskrivningsforslag januar 2013 er omplantet til april databanken 2013.

Fremskrivningsforslaget passer til modelversionen adam okt12.

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2012 (Hist1112.bnk)  og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra december 2012 (ØR Dec2012).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2012-2021.

Heraf er 2012-2013 beskrevet i ØR Dec2012. I perioden 2014-2021 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens 2020-plan.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet frem til 2021.

Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.   

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Bemærk at den seneste historiske demografiske databank, Ua1112.bnk, til uadam også er medtaget.

August 2012, modelversion december 2009

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juli 2012 (Hist0712.bnk)  og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra august 2012 (ØR aug2012).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2011-2021. Heraf er 2011-2012 beskrevet i ØR august 2012. I perioden 2013-2021 er der tale om en gradvis tilnærmelse til et jævnt vækstforløb.

Fremskrivningen af arbejdsstyrken er tilpasset udviklingen i 2020-planen.  

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, frem til 2020.

Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken. Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget. Heriblandt er også den historiske demografiske databank Ua1112.bnk.

Maj 2012, modelversion december 2009

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2012 (Hist0412.bnk)  og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering fra maj 2012 (ØR Maj2012).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2012-2021.

Heraf er 2012-2013 beskrevet i ØR Maj2012. I perioden 2014-2021 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens 2020-plan.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExMaj12.cmd, frem til 2021.

Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.  

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget. Heriblandt er også den historiske demografiske databank Ua0412.bnk.

December 2011, modelversion december 2009

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra december 2011 (Hist0711.bnk)  og er tilpasset forløbet i Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering fra december 2011 (ØR Dec2011).

Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2011-2020.

Heraf er 2011-2012 beskrevet i ØR Dec2011. I perioden 2013-2020 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Fremskrivningen af arbejdsstyrken er tilpasset udviklingen i 2020-planen. 

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExDec11.cmd, frem til 2020.

Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.   

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Den tilhørende historiske demografiske databank benævnes Ua1111.bnk.

August 2011, modelversion april 2008 samt december 2009

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juli 2011 (Hist0711.bnk)  og er tilpasset forløbet i Finansministeriets konjunkturvurdering fra august 2011 (ØR Aug2011).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2011-2020.

Heraf er 2011-2012 beskrevet i ØR Aug2011. 

I perioden 2013-2020 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Fremskrivningen af arbejdsstyrken er tilpasset udviklingen i 2020-planen.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExAug11.cmd, frem til 2020. Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.  

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige de forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Den tilhørende historiske demografiske databank er benævnt Ua0711.bnk.

Maj 2011, modelversion april 2008 samt december 2009

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2011 (Hist0411.bnk)  og er tilpasset forløbet i Finansministeriet konjunkturvurdering fra maj 2011 (ØR Maj2011).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2011-2020.

Heraf er 2011-2012 beskrevet i ØR Maj2011. 

I perioden 2013-2020 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Fremskrivningen af arbejdsstyrken er tilpasset udviklingen i 2020-planen.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExMaj11.cmd, frem til 2020. Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.  

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige de forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Den tilhørende historiske demografiske databank er benævnt Ua0411.bnk.

Januar 2011, modelversion 2008 samt december 2009

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2010 (Hist1110.bnk)  og er tilpasset forløbet i Finansministeriets konjunkturvurdering fra december 2010 (ØR Dec2010).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2010-2019.

Heraf er 2010-2012 beskrevet i ØR Dec2010.  I perioden 2013-2019 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExJan10.cmd, frem til 2019. Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.   

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige de forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Den tilhørende historiske demografiske databank er benævnt Ua1110.bnk.

August 2010, modelversion april 2008

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra august 2010 (Hist0710.bnk)  og er tilpasset forløbet i Finansministeriets konjunkturvurdering fra august 2010 (ØR Aug2010).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2010-2019.

Heraf er 2010-2011 dækket af ØR Aug2010.  I perioden 2012-2019 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Forårspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, ExAug10.cmd, frem til 2019.

Bemærk at genopretningspakken afløser dele af forårspakken.

Genopretningspakken er indarbejdet gennem de relevante variabler for de personlige indkomstskatter.   

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige de forsystemer og delmoduler, som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Den tilhørende historiske demografiske databank er benævnt Ua0710.bnk

August 2009, modelversion april 2008

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra juli 2009 (Hist0709.bnk) og er tilpasset forløbet i Finansministeriets konjunkturvurdering fra august 2009 (ØR aug2009).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2009-2018.
Heraf er 2009-2010 dækket af ØR aug2009.  I perioden 2011-2018 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Velfærdspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, exaug09.cmd, frem til 2019.
Men konjunkturforløbet kan kun simuleres til 2018, da de øvrige eksogene variabler ikke er inkluderet længere end til 2018.

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige de forsystemer og delmoduler,
som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningsforslaget.

Den tilhørende historiske demografiske databank er benævnt Ua0709.bnk.

Juli 2009, modelversion april 2008

I forlængelse af den seneste historiske databank er fremskrivningsforslaget også blevet revideret.
Fremskrivningsforslaget bruger nu den endelige historiske databank hist0709.bnk.

Der er to udgaver:

frem0709auto1      "Uændret konjunkturvurdering"
frem0709auto2      "Historiske revisioner får konjunktureffekt"

Der er i begge tilfælde tale om en automatisk tilpasning af fremskrivningsmodulet fra maj 2009.

I førstnævnte tilfælde (frem0709auto1) er en række restled genberegnet, så

  - forsyningsbalancen får vækstrater
  - arbejdsmarkedet får absolutte ændringer
  - og priserne generelt får vækstrater

som i maj-fremskrivningen.
Dvs forløbet er tilpasset regeringens seneste konjunkturvurdering (jf Økonomisk Redegørelse maj 2009) på de nævnte områder;
men herudover skal modulet bruges med varsomhed.

I sidstnævnte tilfælde er justeringsleddene (frem0709auto2) fra maj 2009 fastholdt.
Der betyder at de historiske revisioner vil påvirke vækstraterne i fremskrivningsperioden.

Juni 2009, modelversion april 2008

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2009 (Hist0409.bnk) og er tilpasset forløbet i Finansministeriet seneste konjunkturvurdering fra maj 2009 (ØR maj2009).

Fremskrivningsforslag indeholder et simuleret forløb for perioden 2009-2016.
Heraf er 2009-2010 dækket af ØR maj2009.  I perioden 2011-2016 er der tale om en gradvis tilnærmelse til steady state vækst.

Velfærdspakke 2.0, som indfases i perioden 2010-2019, er beskrevet i fremskrivningsmodulet, exmaj09.cmd, frem til 2019.
Men konjunkturforløbet kan kun simuleres til 2016, da de øvrige eksogene variabler ikke inkluderet længere end til 2016.

Fremskrivningsforslaget indeholder - foruden fremskrivningsmodulet - også forskellige de forsystemer og delmoduler,
som er brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremskrivningforslaget.
Bemærk også at den seneste historiske demografiske databank, Ua0409.bnk, til uadam er medtaget i zip-filen

Maj 2009, modelversion april 2008

Fremskrivningsforslaget tager udgangspunkt i den historiske databank fra april 2009 (Hist0409.bnk).

Databanken indeholder historiske data for perioden 1991-2008.
Perioden 2009-2048 er et simuleret forløb med steady state vækst.
Væksten er fastlagt som

        realvækst  1.5 pct.,  inflation  2.0 pct., nominel vækst  3.5 pct.

Desuden er der valgt:

        produktivitetsvækst    1.5 pct.
        Nominel rente            3.5 pct.
        Fordringserhvervelser tæt på nul

Endelig er skattereformen (forårspakke 2.0) efter indfasning indarbejdet. Dvs

        reduktion af indkomstskat, marginal indkomstskat
        reduktion i rentefradrag
        forøgede afgifter, erhvervsbeskatning

December 2008, modelversion april 2008

Fremskrivningsforslaget taget udgangspunkt i den historiske databank fra november 2008 (hist1108.bnk).
Fremskrivningsforslaget følger i hovedstørrelser forløbet i Finansministeriets konjunkturvurdering fra december 2008.

Kontakt

ADAM
Telefon: 39 17 32 01

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt