Gå til sidens indhold

Produkter og priser

Abonnement

ADAM tilbydes i årsvise abonnementer i to varianter.

Abonnement til strukturanalyse er et årsabonnement med en fremskrivning med et jævnt skematisk forløb for dansk økonomi over en lang årrække (mindst 20 år). Abonnenten modtager fremskrivning og databank én gang årligt.

Abonnement til konjunkturanalyser svarer til strukturanalyseabonnementet suppleret med 7-8 årige referenceforløb, der i hovedtræk svarer til den seneste prognose fra Finansministeriet og Økonomiministeriet. Abonnenten modtager reference forløbet to gange årligt og en opdateret version af databanken tre gange årligt. Begge abonnementer kan suppleres med fremskrivningen fra Finansministeriets seneste finansredegørelse.

Udover databankerne og en beskrivelse af, hvordan den økonomiske politik er lagt i fremskrivningen omfatter ADAM-abonnementerne tabellerings- og grafikmuligheder, dokumentation, for- og eftermodeller til særligt brug, arbejdspapirer samt i et vist omfang service, herunder hjælp til at komme i gang med at bruge ADAM. Desuden får nye abonnenter én person gratis på et todages ADAM-kursus.

Databanken leveres pr. e-mail 3 gange årligt i forskellige filformater, såsom  PC-AXIS, AREMOS, SAS og Excel. Banken fremsendes også i tekstformat. Der medfølger variabellister med kildeangivelser.

ADAMS Databank

Er man kun interesseret i ADAMs databank, kan denne fås i abonnement med tre årlige banker, eller bankerne kan købes enkeltvis.

Serviceopgaver

Modelgruppen tilbyder at udføre modelberegninger på grundlag af specifikationer fra kunderne, forudsat beregningerne kan udføres fagligt forsvarligt. Som eksempler på serviceopgaver kan nævnes beregninger på: Effekten af at fremrykke investeringer, effekten af et andet forløb i det offentlige forbrug, effekten af energiafgift etc. Der henvises til Danmarks Statistiks generelle vilkår for serviceopgaver.

Danmarks Statistiks timepriser anvendes. Ved brug af ADAM i opgaven sættes tillæg for modelindhold og bank efter skøn.

Prisliste

Prisliste for 2022

Produkt

Indhold

Priser (tal i parentes er inkl. moms)

ADAM-konjunktur

3 årlige databanker

2-3 årlige fremskrivningsforslag (konjunktur)

En årlig multiplikatorbank

UADAM, Pskat, Basta, Make…

99.240,- kr.

(124.050,-)

 

ADAM-struktur

En årlig databank

En årlig langbank

UADAM

69.468,- kr.

(86.835,-)

ADAMs databank

En databank

6.569,- kr.

(8.211,25)

 

Abonnement med 3 årlige databanker

13.138,- kr.

(16.422,50)

UADAMs databank

En databank

7.358,- kr.

(9.197,50)

 

Abonnement med 3 årlige databanker

14.717,- kr.

(18.396,25)

Befolkningsfremskrivning med UADAM

 

Pris fås ved henvendelse

Finansredegørelse/ konvergensprogram

Regeringens seneste mellemfristede fremskrivning

Pris fås ved henvendelse

ADAM-kursus

Grundlæggende introduktion til ADAM-analyser, ADAMs databank og simulationssoftwaren Gekko

Pris fås ved henvendelse

Kursus i databehandling i Gekko

Kursus afprøvning af Gekko’s grundlæggende kommandosyntaks og faciliteter i forbindelse med opbygning, dokumentation og brug af databanker (2019-pris).

Pris fås ved henvendelse

Serviceopgaver1)

Modelgruppen tilbyder at udføre skræddersyede opgaver og modelberegninger på grundlag af specifikationer fra kunderne, forudsat beregningerne kan udføres fagligt forsvarligt.

1.364,- kr./time

(1.705,-)

 1) Servicetimetaksten afhænger af opgavens art. Her er angivet en gennemsnitspris

Herudover for medgået tid efter Danmarks Statistiks priser.

Yderligere oplysninger: Tony Maarsleth Kristensen, tlf. 39 17 32 04, e-mail: tmk@dst.dk.

Økonomisk model ADAM

Den makroøkonomiske model ADAM beskriver den danske økonomi. Vi arbejder med sammenhænge i dansk økonomi og tilbyder analyser på solidt empirisk grundlag.

Om modellen ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi