Gå til sidens indhold

Data til forskning

Få adgang til Danmarks Statistiks registre – et helt unikt talmateriale

 

 

 

 

 

Danmarks Statistiks omfattende registersamlinger, med data indsamlet tilbage fra 70’erne og frem til i dag, indeholder et meget betydeligt forskningspotentiale med næsten uudtømmelige muligheder.

For at udnytte potentialet i overensstemmelse med den gældende registerlovgivning, har Danmarks Statistik oprettet en særlig forskerordning, kaldet Forskningsservice, der hjælper og rådgiver omkring forskeradgang til data.

Gennem Danmarks Statistiks forskerordning kan autoriserede forskningsinstitutioner få adgang til de data, de har behov for til at løse konkrete forsknings- og analyseopgaver. Der gives adgang til pseudonymiserede data, dvs. data på person- og virksomhedsniveau. Forskerne får adgang til data fra deres egen arbejdsplads over Internettet.

Data fra kilder udenfor Danmarks Statistik kan også kobles sammen med data fra Danmarks Statistiks registre, fx fra egne datasamlinger eller fra andre myndigheders registre.

For at supplere registerdata med yderligere oplysninger kan Danmarks Statistik også tilbyde at udføre skræddersyede interviewundersøgelser.  Efterfølgende kan de indsamlede interviewdata så kobles sammen med eksisterende registeroplysninger.

Har du brug for sundhedsdata til din forskning, kan du også søge om data i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice