Gå til sidens indhold

Dokumen­tation

Dokumentation af det fortløbende arbejde i ADAM er en vigtig del af at formidle modellens udvikling og forståelse af modellens egenskaber.

Obs. Notat om modelgruppens covid19-modul kan downloades her:  Covid19-modul

Modelgruppepapirerne dokumenterer det løbende arbejde i gruppen, herunder emner som reestimation af eksisterende relationer, forslag til ændringer af modelligningerne, egenskabsanalyser og dataændringer. Før offentliggørelse på modelgruppens hjemmeside præsenteres papirerne på møder, hvor modelgruppens medarbejdere, økonometrisk sagkundskab, samt hvis nødvendigt en repræsentant fra dataleverandørerne deltager. 

Der kan findes en oversigt over modelgruppepapirer fra 1993 og frem, samt diverse dokumenter af ældre dato.

For en samlet dokumentation af ADAM modellen, dens egenskaber og beskrivelse af delmodellerne henvises til publikationen

ADAM - en model af dansk økonomi (2012)

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Kontakt

ADAM