Gå til sidens indhold

Dokumen­tation

Dokumentation af det fortløbende arbejde i ADAM er en vigtig del af at formidle modellens udvikling og forståelse af modellens egenskaber.

Modelgruppepapirerne dokumenterer det løbende arbejde i gruppen, herunder emner som reestimation af eksisterende relationer, forslag til ændringer af modelligningerne, egenskabsanalyser og dataændringer. Før offentliggørelse på modelgruppens hjemmeside præsenteres papirerne på møder, hvor modelgruppens medarbejdere, økonometrisk sagkundskab, samt hvis nødvendigt en repræsentant fra dataleverandørerne deltager. 

Udkast til dokumentation eller notater kan ofte fås ved henvendelse til modelgruppen, og i enkelte tilfælde kan foreløbige notater downloades før de er færdigbehandlet. Eksempler er:

  • Modul til vurdering af økonomiske effekter af den russiske invasion af Ukraine. Udkast til dokumentation kan downloades her: Ukraine-modul
  • Notat om modelgruppens covid19-modul kan downloades her: Covid19-modul

Der kan findes en oversigt over modelgruppepapirer fra 1993 og frem samt diverse dokumenter af ældre dato.

For en samlet dokumentation af ADAM modellen, dens egenskaber og beskrivelse af delmodellerne henvises til publikationen ADAM - en model af dansk økonomi (2012)

Kontakt

ADAM
Telefon: 39 17 32 01

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi