Gå til sidens indhold

Model­gruppe­papirer

Modelgruppe­papirer

Modelgruppepapirerne skrives som led i det løbende arbejde med modellen. Papirerne tjener dels som dokumentation, dels som kommunikation mellem modelgruppens medarbejdere og til modellens brugere.

Papirernes konklusioner er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redigeringen af den endelige modelversion. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistiks modelgruppe.  

Tryk [CTRL] + F for at søge på denne side.
Kontaktinfo

 

Dato

Forfatter

Titel

Nøgleord

 

----------------------------------------------------------- 2024 ------------------------------------------------------------

12.01.24 Dan Knudsen og Dawit S. Temere    Reeksport, merchanting og processing  Reeksport, merchanting, processing
12.01.24 Christian Sigurd Retoft  Forbrugsfunktion med boligprisændringen som forklarende variabel  Bolig, phk, makroforbrugsfunktion
 

----------------------------------------------------------- 2023 ------------------------------------------------------------

07.12.23 Christian Sigurd Retoft  Reestimation af lagre i ADAM  Lagre, Apr23, reestimation
04.12.23 Karen Skriver Lauger og Tony Maarslet Kristensen    SU-modtagere i Apr23  Apr23, indkomstoverførsler, SU
27.11.23 Christian Sigurd Retoft  Nye variable i ADAM Apr23  Apr23, variable
10.11.23 Dawit S. Temere  Reestimation af importrelationerne  Apr23, reestimation, importrelation
09.11.23 Dawit S. Temere  Reestimation af brancheprisrelationerne  Apr23, reestimation, branchepriser
08.11.23 Dan Knudsen  Anneks om aktiekursen (opdateret)  Aktiekurs, finansielle konti 
01.11.23 Karen Skriver Lauger og Tony Maarslet Kristensen  Grænsearbejdere i ADAMs arbejdsmarked  Arbejdsmarked, UADAM, beskæftigelse
03.08.23  Karen Skriver Lauger  Inddragelse af kreditvilkår i boligmodellen til Apr23  Boligmodel, usercost, Apr23, kreditvilkår
09.06.23 Dan Knudsen  Langsigtsvariable og langsigtsrelationer  Apr23, model, lang sigt
08.06.23 Dawit S. Temere og Tony Maarslet Kristensen  Estimation af eksportligningerne - med og uden reeksport  Dansk produceret eksport, reeksport, eksportligninger
19.05.23 Dan Knudsen  Lønrelationen i Apr23  Kompensationsgrad og dagpengeperiode, trendet løn- og prisstigning
17.04.23 Dan Knudsen   Sammenvejning af kvartalsvise boligprisindeks  Boligprisindeks, kvartalsvis, årsvis 
11.04.23 Dan Knudsen  Offentlig realvækst i 2022  Offentlige forbrugs realvækst, output- og inputmetode
05.04.23 Karen Skriver Lauger  Reestimation af boligmodellen til Apr23  Boligmodel, grundpris, Apr23, boligpris, Tobins q
07.03.23 Christian Sigurd Retoft  Re-specifikation og genberegning af hostkor (høstkorrektion)  Hostkor, høstkorrektion, landbrug
17.01.23 Anette Borge Sørensen og Tony Maarslet Kristensen  Forbrugssystemet i løbende priser  Forbrugssystemet, løbende priser
10.01.23 Dawit S. Temere og Tony Maarslet Kristensen  Eksport- og importpris fordelt på etcifret SITC - med og uden reeksport  Eksportpriser, importpriser, reeksport, SITC
 

----------------------------------------------------------- 2022 ------------------------------------------------------------

28.10.22 Christian Sigurd Retoft og Tony Maarsleth Kristensen  Kulbrintevirksomhedernes selskabsskat  Selskabsskat, kulbrintevirksomhed, okt20
18.08.22 Cecilie Tandrup-Rasmussen og 
Dan Knudsen
 Nye grundpriser afprøves i ADAM  Grundpriser, okt20, boligmodel, Tobins q
05.08.22 Cecilie Tandrup-Rasmussen og
Dan Knudsen
 Ny opgørelse af grundpriser  Grundpriser, okt20, boligmodel, Tobins q
29.07.22 Anette Borge Sørensen  Konstantled i forbrugssystemet  Forbrugssystemet, løbende priser, konstantled
13.07.22 Øzge Burcu Köprülü  Kortsigtede effekter af global inflation  Inflation, løn- og pristalsregulering, real disponibel indkomst
07.07.22 Øzge Burcu Köprülü  Reestimation af importrelationerne til den kommende modelversion  Reestimation, importrelationerne, Apr22
24.05.22 Dawit S. Temere og Dan Knudsen  Produktion og salg af varer i udlandet indsat i ADAM  Eksport, import, merchanting, processing
09.05.22  Cecilie Tandrup-Rasmussen og
Dan Knudsen
 Ny lønrelation afprøves i ADAM  Okt20, lønrelation, HP-filtrering, kortsigtsdynamikk 
31.03.22 Cecilie Tandrup-Rasmussen og 
Dan Knudsen
 Lønrelation og trend i kortsigtsdynamikken  Okt20, lønrelation, HP-filtrering, kortsigtsdynamikk
26.01.22  Dan Knudsen  Roligere boligmodel  Forsøg med sving på boligmarkedet
14.01.22  Cecilie Tandrup-Rasmussen  Prisdannelsen i b-erhvervet  b-erhverv, sektorpriser
 

----------------------------------------------------------- 2021 ------------------------------------------------------------

08.12.21  Cecilie Tandrup-Rasmussen  Reestimation af sektorpriser  Reestimation, sektorpris
11.10.21 Dan Knudsen  En mulig forbrugsfunktion  Forbrugsfunktion, finanskrise, kreditindikator
08.10.21  Søren Havn Gjedsted    Afprøvning af beskæftigelsesfradrag i  lønrelationen  Lønrelation, beskæftigelsesfradrag, dagpengeperiode, estimation, modelegenskaber
07.10.21 Søren Havn Gjedsted   En boligmodel med en ny formulering af Tobins Q  Boligmodel, reformulering, modelegenskaber
23.08.21 Dan Knudsen  Modellering af de private pensioner  Pensionsformue
13.08.21 Søren Havn Gjedsted   Illustration af forventningseffekter i ADAM: Forven-tet kontra uforventet stigning i registreringsafgiften  Forventninger, modelegnskaber
01.08.21  Jes Asger Olsen   Input-Output modellen i ADAM, oktober 2020  Input-output Laspeyres mængdeindeks fastbase
15.03.21 Anton B. Germer og Dawit S. Temere  Reestimation sektorprisrelationerne: ADAM Okt20-modelversion  Okt20, reestimation, sektorpris
10.03.21 Dawit S. Temere og Jes Asger Olsen  Nye import- og eksportpriser til ADAM  Enhedsværdi, PPI
06.02.21 Søren Havn Gjedsted og Tony Maarsleth Kristensen  Ny relation for uddannelsessøgende uden for arbejdsstyrken til ADAM Okt20  Uddannelsessøgende uden for arbejdsstyrken, estimation, modelegenskaber, Okt20
04.02.21  Søren Havn Gjedsted og Tony Maarsleth Kristensen  Førsteårseffekter Adam Oktober 2020  Modelversion Okt20, multiplikator, finanseffekter
11.01.21 Søren Havn Gjedsted og Jes Asger Olsen  Forslag til boligkapitalligninger med stormskader og omvurderinger til ADAM modelversion Okt20  Kapital, boliginvesteringer
  

----------------------------------------------------------- 2020 ------------------------------------------------------------

26.11.20  Søren Havn Gjedsted   Reestimation af faktorblokken - Okt20  Faktorblok, estimation, modelegenskaber
09.11.20  Søren Havn Gjedsted   En boligmodel til Okt20, der er sammenlignelig med boligmodellen i Jun19  Boligkapital, Tobins q, boliginvesteringer
14.10.20 

Dan Knudsen

Søren Havn Gjedsted

 Boligkapitalligningens form  Boligkapital, modelsammenligning
08.10.20  Anette Borge  Reestimation af makroforbrug Okt20  Makroforbrug, reestimation
05.10.20  Dan Knudsen   Forbruget i fremskrivninger  Forbrug, langt sigt
31.08.20 Dan Knudsen  Lille ændring i selskabssektoren  Selskabssektor, udbytterate, langt sigt
07.08.20  Dan Knudsen   Note om langsigts-ADAM  Langt sigt, strukturelle niveauer
15.07.20  Maxim Landa   Reestimation af lagerinvesteringer til ADAM Jun20  Reestimation, lagerrelation, Jun20
08.07.20  Tony Maarsleth Kristensen  Aldersfordeling af beskæftigelsen før 2008  Beskæftigelse, aldersfordelinger, tidsserier
04.06.20 Søren Havn Gjedssted  Boligmodellen til Okt20  Boligmodel, Okt20
04.06.20  Anette Borge

Tony Maarsleth Kristensen

Forbrugssystemet uden turistindtægter

 Forbrugssystem, turistindtægter, jun20
29.05.20 Anette Borge  Reestimation af forbrugssystemet til ADAM Okt20  Reestimation, forbrugssystem, Okt20
06.05.20

Anette Borge

Dan Knudsen

 Note om formuevariablens pensionsformue  Forbrugsfunktion, formue, obligatorisk pensionsordning
30.04.20  Anton B. Germer  Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM juni 2020  Jun20, reestimation, sektorpris, multiplikatoreksperiment
16.04.20 

Tony Maarsleth Kirstensen

Anette Borge

 Medieaftale og mediecheck  Medieaftale, licens, multimedieskat, mediecheck, indkomstskat 
01.04.20 

Tony Maarsleth Kristensen

Dan Knudsen

 Covid19-modul  Formodel
18.03.20 

Søren Havn Gjedsted

Dan Knudsen

 Test af den finanspolitiske reaktionsfunktion  Finanspolitisk reaktionsfunktion, standardeksempler
18.03.20 

Søren Havn Gjedsted

Dan Knudsen

 Test af den finanspolitiske reaktionsfunktion, appendiks  
13.03.20 

Søren Havn Gjedsted

Dan Knudsen

 Rekalibrering af dagpengeperiodens betydning for den strukturelle ledighed  Lønrelation, strukturel ledighed, dagpenge
03.02.20 Tony Maarsleth Kristensen ATR data i UADAM  Uddannelse, produktivitet, ATR, Uadam20
14.01.20  Søren Havn Gjedsted  En ny model for boliginvesteringer  Boligkapital, Tobins q, boliginvesteringer
08.01.20 Dan Knudsen  Finanspolitisk reaktion i næste ADAM-version (apr20)   Finanspolitisk reaktion, modelberegning
 

----------------------------------------------------------- 2019 ------------------------------------------------------------

02.12.19

Anette Borge

Dan Knudsen

Reestimation af makroforbrugsrelationen til ADAM modelversion Jun19 Reestimation, makroforbrugsrelation, Jun19
01.12.19

Tony Kristensen

Anette Borge

Grøn ejerafgift i Adam juni 2019 Jun19, vægtafgift, grøn afgift, bilkøb, førsteårseffekter
26.11.19

Tony Kristensen

Anette Borge

Førsteårseffekter Adam juni 2019 Modelversion Jun19, multiplikator, finanseffekter
25.11.19

Tony Kristensen

Anette Borge

ADAM multipliers - ADAM June 2019 Multiplier, Jun19
05.11.19  Jacob Nørregård Rasmussen  Afprøvning af uddannelseskorrigeret arbejdskraft i faktorblokken - Juni 19  Faktorblok, estimation, modelegenskaber
18.10.19

Anette Borge

Dan Knudsen

Sammenligning af multiplikatorer mellem Jul17 og Jun19 Multiplikator, jul17, jun19, finansmarked
01.10.19 Anette Borge Reestimation af makroforbrugsrelationen til ADAM med ny formuevariabel Makroforbrug, reestimation, Jun19
15.06.19  Jacob Nørregård Rasmussen   Om fastprisberegninger af afgifter på lagerinvesteringer - Okt18  Modelegenskaber, input-output,  IO, import, eksport, investeringer
03.06.19 Tony Kristensen Obligatorisk opsparing, satsregulering, ATP og indkomstoverførsler  Jun19, indkomstoverførsler, satsregulering, ATP
15.05.19  Britt Gyde Sønnichsen   Kvartalsvise data i Uadam  Uadam, kvartalsvise data
14.05.19

Nicoline Wiborg Nagel

Tony Maarsleth Kristensen

Eksempelsamling til ADAM Oktober 2018 Eksempler, modelversion Okt18
06.05.19 Dan Knudsen Om ny lønrelation til ADAM Lønrelation, estimation, ADAM, finanspolitisk reaktion
05.05.19

Tony Maarsleth Kristensen

Nicoline Wiborg Nagel

Indkomstfordelinger til Pskat

Okt18, personlige indkomstskatter, Pskat, indkomstfordelinger
10.04.19 Dan Knudsen Nogle strukturelle niveauer i ADAM Arbejdsmarkedsgab, strukturelt niveau, finanspolitisk reaktion
25.03.19

Nicoline Wiborg Nagel

Tony Maarsleth Kristensen

Ændring af beregningsmetode for momsbelastningsgraderne i foreløbie år Momsbelastningsgrad, spg, btg, metodeændring, data, foreløbige år
01.03.19

Nicoline Wiborg Nagel

Tony Maarsleth Kristensen

Ændret beregning af prisreguleringsindekset, pttyp Prisreguleringsindeks, reguleringsprocent, pttyp, Jun19
16.02.19  Britt Gyde Sønnichsen   Befolkningsfremskrivning i UADAM  Uadam, fremskrivning
14.02.19 Britt Gyde Sønnichsen Ændring i fordelingen af ydelser til aktiverede og ledige dagpengemodtagere Offentlige ydelser, dagpengemodtagere, Okt18
11.02.19 Britt Gyde Sønnichsen Ændringer til Uadam18 Uadam18, ledige dagpengemodtagere, offentligt forsørgede, RAS
11.01.19 Dan Knudsen Ejendomsskattens forbrugseffekt Forbrugsfunktion, ejendomsskat
09.01.19 Jacob Nørregård Rasmussen  Reestimation af faktorblokken - Okt18  Faktorblok, estimation, modelegenskaber
02.01.19 Jes Asger Olsen En input-output model med mængder opgjort som Laspeyres kædeindeks Input-output, kædeindeks
 

----------------------------------------------------------- 2018 ------------------------------------------------------------

03.12.18 Britt Gyde Sønnichsen Reestimation af importrelationerne til Okt18 Reestimation, importrelationerne, Okt18
30.11.18 Jacob Nørregård Rasmussen Uoverenstemmelse mellem tilgang og anvendelse i landbrugs- og fødevarebranchen - Okt18 IO, produktion, eksport
27.11.18 Britt Gyde Sønnichsen Reestimation af forbrugssystemet til modelversion Okt18 Reestimation, forbrugssystemet, Okt18
27.11.18 Nicoline Wiborg Nagel, Tony Maarsleth Kristensen Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Skattenedslag, tsuih, Okt18
21.11.18 Britt Gyde Sønnichsen Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion Okt18 Reestimation, uddannelsessøgende, Okt18
07.11.18 Nicoline Wiborg Nagel Afskaffelse af PSO-afgiften PSO, tilskud til vedvarende energi, afgifter Okt18
22.10.18 Jacob Nørregård Rasmussen Særbehandling af import af skibe, fly og boreplatforme til investeringer, m7y_im - Okt18 Input-output, investeringer, import
22.10.18 Britt Gyde Sønnichsen Ændring i ydelsen til aktiverede dagpengemodtagere Dagpengemodtagere, ydelse, implicitte sats
19.10.18 Britt Gyde Sønnichsen, Tony Maarsleth Kristensen Opdatering af ledige dagpengemodtagere før 2000 Dagpengemodtagere, tilbageføring, Okt18, offentligt forsørgede, kompensationsgraden
18.10.18 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af makroforbrugsrelationen til ADAM modelversion Okt18 Reestimation, makroforbrugsrelation, Okt18
16.10.18 Nikolaj M. D. Hansen Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018 Okt18, reestimation, sektorpriser, multiplikatoreksperiment
11.10.18 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Reestimation, Okt18, boligrelation
05.10.18 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af lagerrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Reestimation, Okt18, lagerrelationer
26.09.18 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af importpriser på energi til ADAM Okt18 Reestimation, Okt18, importpriser, energi
10.09.18 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af ejendomsskatterelationen til modelversion Okt18 Ejendomsskat, reestimation, Okt18
03.09.18

Tony Maarsleth Kristensen

Nicoline Wiborg Nagel

Produktivitet og offentlig produktion med input- og outputmetoden Okt18, offentlig produktion, materialeinput, produktivitet
16.08.18 Nicoline Wiborg Nagel, Tony Maarsleth Kristensen Eksempelsamling til Adam Juli 2017x Eksempler, modelversion Jul17x
09.08.18 Nicoline Wiborg Nagel, Tony Maarsleth Kristensen Fordelingsnøgler for spz'erne i foreløbige år Andre produktionsskatter, bspz, metodeændring
13.07.18 Jacob Nørregård Rasmussen Rettelser lagt ind i Jul17 i juli 2018 Input-output, konsistenstjek, modelegenskaber
04.07.18 Jacob Nørregård Rasmussen, Tony Maarsleth Kristensen, Jes Asger Olsen Konsistensproblemer i relation for offentligt forbrug, Co - Jul17 Input-output, IO, definitionsligninger, konsistens
12.06.18 Tony Maarsleth Kristensen, Nicoline Wiborg Nagel Personlige indkomstskatter til Okt18: Kompensation for skatteværdi af renteudgifter (skattenedslag) Personlige indkomstskatter, skattenedslag, renteudgifter, Okt18
20.04.18 Nicoline Wiborg Nagel Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM modelversion Jul17 Følsomhed, egenskaber, multiplikator, Jul17
14.04.18 Dan Knudsen Hvad med boligkapitalrelationens fit?

Boligkapital, Tobins q og boligafskrivninger

13.04.18 Dan Knudsen Hvordan forbedres forbrugsfunktionens fit?

Forbrugsfunktion, opsparing, kredittilgang

03.04.18 Nikolaj M. D. Hansen Bidragssatser i ADAM

Bidragssatser, boligmarked, usercost for ejerbolig, ADAMs databank, datakonstruktion

07.03.18 Nicoline Wiborg Nagel, Tony Maarsleth Kristensen Eksempelsamling til Adam Juli 2017 Eksempler, Jul17
12.02.18 Louise Ellekjær Jensen, Dan Knudsen, Britt Gyde Sønnichsen Tilbageføring af data til reestimation af importrelationerne til Okt18 Importrelation, reestimation, Okt18, datakonstruktion, tilbageføring
 

----------------------------------------------------------- 2017 ------------------------------------------------------------

05.12.17 Nikolaj M. D. Hansen  Førsteårseffekter ADAM oktober 2016 Modelversion Okt16, multiplikatorer, finanseffekter
05.12.17 Nicoline Wiborg Nagel, Tony Maarsleth Kristensen Eksempelsamling til Adam Oktober 2016 Eksempler, modelversion okt16
04.12.17 Nikolaj M. D. Hansen, Dan Knudsen De offentlige bygningsinvesteringers negative effekt på privat sektors bygningsinvesteringer i Okt16 i år et Multiplikatorer, offentlige investeringer
29.11.17 Nicoline Wiborg Nagel, Tony Maarsleth Kristensen Eksempelsamling til Adam Oktober 2015 Eksempler, modelversion okt15
28.09.17 Dawit Sisay Temere The Armington Elasticity: from a micro-level data Imports, Armington elasticity, micro data
26.09.17 Britt Gyde Sønnichsen Opfølgning på "Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere?" Lønrelation, dagpengesats
25.09.17 Dan Knudsen Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere?

Lønstigning, kompensationsgrad, dagpengeperiode

22.09.17 Nikolaj M. D. Hansen Førsteårseffekter ADAM Oktober 2015 Modelverion Okt15, multiplikatorer, finanseffekter
19.09.17 Jacob Nørregård Rasmussen, Jes Asger Olsen Offentligt forbrug og produktion - Jul17                      

Offentlig branche, offentlig sektor, offentligt forbrug, input-output, jul17

12.09.17 Nikolaj M. D. Hansen Førsteårseffekter ADAM Oktober 2014 Modelversion Okt14, multiplikatorer, finanseffekter
12.09.17 Nicoline Wiborg Nagel, Dawit Sisay Projektstatus: Sammenligning af tilpasningstid i ADAM og en VAR-model med reduceret rang VAR-model, projektstatus
11.09.17

Britt Gyde Sønnichsen, Tony Maarsleth Kristensen

Dokumentation af ændringer til Uadam17

Uadam, memoposter, kvartalstal

11.09.17

Jacob Nørregård Rasmussen

Registreringsafgift på offentligt forbrug - Jul17

jul17, offentligt forbrug, registreringsafgift

10.09.17

Tony Maarsleth Kristensen, Britt Gyde Sønnichsen

Aktivitet og ydelse. Befolknings- og arbejdsmarkedsregnskab i Adam juli 2017

Adam juli 2017, befolkning, arbejdsmarked

08.09.17 Dan Knudsen Globaliseringen og nationalregnskabet

Globalisering, statistik

31.08.17 Dan Knudsen Variabel med outputgab

Outputgab, lønrelation, faktorefterspørgsel

24.08.17 Dan Knudsen Noter til grundforløb med ny finansiel delmodel

Finansiel model, opsparingsbalance

03.08.17 Michael Osterwald-Lenum Ligningsændringer vedr. LD

Pension, LD, skat

11.05.17 Uffe Bjerregård Friis Høstkorrektion af produktionen i landbruget

Høstkorrektion, Landbrug, Okt16 

03.05.17 Jakob Nørregård Rasmussen Satsreguleringsprocenten - Besluttet afdæmpning i databank og model

Satsreguleringsprocent, indkomstoverførsler

27.04.17 Dan Knudsen

De private finansielle konti i ADAM

Opsparingsbalance, finansiel sektor
27.04.17 Michael Osterwald-Lenum Pension figures for Denmark Pensions
05.04.17 Uffe Bjerregård Friis Reestimation af lagerligninger til Okt16 Lagerinvestering, Okt16
31.03.17 Britt Gyde Sønnichsen Dagpengenes Kompensationsgrad Dagpengenes kompensationsgrad
14.03.17 Jacob Nørregård Rasmussen Opsamling på Nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Nationalregnskab, offentlig sektor, produktivitet, eksport

09.03.17  Michael Osterwald-Lenum

Value-added (at market prices) for a given set of locations, and for a given set of residents.
From SNA1968 to SNA1993 to SNA2008

GNP, GDP, national accounts
01.03.17 Dawit Sisay Temere, Tony Maarsleth Kristensen

The properties of okt16 model with supply effects

Export equation, supply effect, labor supply shock, multiplier analysis

24.02.17 Tony Maarsleth Kristensen, Jacob Nørregård Rasmussen, Britt Gyde Sønnichsen, Nicoline Wiborg Nagel, Nikolaj M. D. Hansen Vedrørende modelversionen oktober 2016 Modelversion Okt16
20.02.17 Jacob Nørregård Rasmussen Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Offentlig branche, offentlig sektor, produktivitet, Okt16
14.02.17 Britt Gyde Sønnichsen Reestimation af ejendomsskatterelationen til modelversion Okt16

Ejendomsskat, reestimation, Okt16

02.02.17 Nicoline Wiborg Nagel, Dan Knudsen  Rentestød til ADAM og til en VAR-model

VAR-model, Rentestød, multiplikatorforsøg

24.01.17 Britt Gyde Sønnichsen

Reestimation af lønrelationen til Okt16

Lønrelation, reestimation, Okt16
23.01.17

Nikolaj M. D. Hansen, Nicoline Wiborg Nagel

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM oktober 2016 Okt16, reestimation, sektorpriser, multiplikatoreksperiment
20.01.17 Britt Gyde Sønnichsen Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion Okt16 Uddannelsessøgende, reestimation
10.01.17 Uffe Bjerregård Friis Reestimation af importrelationer til ADAM oktober 2016  Import, reestimation, Okt16
10.01.17 Nikolaj M. D. Hansen Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Okt16, importpriser, oliepris, multiplikatoreksperimenter
09.01.17 Britt Gyde Sønnichsen

Reestimation af boligligningerne til Okt16

Reestimation, boligmodel, Okt16

05.01.17 Dawit Sisay Temere Reestimation of export equations: October-2016 model version Export equations, re-estimation
 

----------------------------------------------------------- 2016 ------------------------------------------------------------

23.12.16 Michael Osterwald-Lenum Underopdelinger af pensionsudbetalinger efter årsag

Pension, data, udbetalingsårsager

16.12.16 Britt Gyde Sønnichsen

Reestimation af makroforbrugsrelationen til Okt16 

Reestimation, makroforbrug, Okt16 

02.12.16 Britt Gyde Sønnichsen

Reestimation af forbrugssystemet til Okt16

Forbrugssystemet, reestimation, Okt16
11.11.16 Dawit Sisay Temere, Tony Maarsleth Kristensen

Incorporating supply effects in ADAM’s export equations

Export equations, supply effects, multiplier analysis
09.11.16 Nicoline Wiborg Nagel, Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model VAR-model, finanspolitisk stød, multiplikatorforsøg
01.11.16 Dan Knudsen Note om ADAMs erhvervsinvesteringer

Rentemultiplikator, erhvervsinvesteringer

21.10.16 Uffe Bjerregård Friis Tjenesteimport-relationen til ADAM oktober 2016 Okt15, importrelation, tjenesteimport.
04.10.16 Nikolaj Mose Hansen Ny kilde til boligformuen

Boligformue, Boligmarked, Datakonstruktion

19.09.16 Dan Knudsen Comparing ADAM to the textbook Model
16.09.16 Britt Gyde Sønnichsen Undersøgelse af forbrugsfunktion, især om aldersvariabel, realrente og vægtet formue Forbrugsdannelse, indkomst, formue, aldersvariabel
12.09.16  Dan Knudsen, Michael Osterwald Lenum  Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Pension, finansielle konti
06.09.16  Britt Gyde Sønnichsen Analyse af udviklingen i uddannelsesaktiviteten

Uddannelsessøgende, estimation, dekomponering, Chow-test

09.08.16 Michael Osterwald-Lenum

Eksporten af søtransporttjenester, deflateret, fEss, 2013-5 i ADAMs april 2016 databank

Databank, qs, eksportprisineks

08.08.16 Dawit Sisay Temere, Tony Maarsleth Kristensen Supply factors in trade determination Exports, demand factors, supply factors
31.07.16  Dan Knudsen, Ivanna Blagova Oplæg til ændringer i den finansielle delmodel Finansiel delmodel, okt15
08.07.16  Michael Osterwald-Lenum Principper bag dataarbejdet omkring ADAMs databank Databank, principper
10.06.16  Dawit Sisay Temere, Dan Knudsen Housing model – a cointegration analysis

Cointegrated VAR, Housing demand and supply, Long run identification,Short run structure

03.06.16  Dan Knudsen Forskel på ADAM-banken og statistikbanken
16.05.16 Britt Gyde Sønnichsen Forslag til ændringer i forbrugsligningen  Forbrugsligningen, Okt15
10.05.16 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Okt15, reestimation, forbrugssystem
23.05.16 Ivanna Blagova  Boligpriserne

Boligpriser, Laspeyres prisindeks, landsdele, geografisk skævvridning

04.05.16

Ivanna Blagova

Eksportørgevinst i eksportrelationen Eksport, eksportørgevinst, markedsandel
20.04.16  Ivanna Blagova  Reestimation af lønrelationen til modelversion Reestimation, lønligning, Okt15, kompensationsgrad
18.04.16 Britt Gyde Sønnichsen
Forslag til ændringer i boligkapitalmængdeligningen Boligligningerne, Okt15, bruttoboligkapitalmængde, rekursiv estimation, Chow-test
10.03.16 Nicoline Wiborg Nagel, Nikolaj Mose Hansen Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015  Okt15, reestimation, sektorpriser, multiplikatoreksperiment
23.02.16 Uffe Bjerregård Friis, Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi

Okt15, importpriser, oliepris, multiplikatoreksperimenter

09.02.16 Michael Osterwald-Lenum Formuestatistikkens tal for pensioner: 2016.01.27 kontra 2015.06.22

Pension, pensionsudvalg

04.02.16 Michael Osterwald-Lenum

Interessent holdnings afdækning

ADAM, omdømme

01.02.16 Michael Osterwald-Lenum

Data til kktp_atp_ul

Pension, ATP, bidrag

18.01.16 Michael Osterwald-Lenum

Pensionsmodel revision, OKT2015

Pension
14.01.16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af boligligningerne

Boligligningerne, Okt15, logistisk trend, bruttoboligkapitalmængde

13.01.16 Michael Osterwald-Lenum

Dekomponering af pensionsafgiften, Syp

 Data, pensionsafgift
07.01.16 Michael Osterwald-Lenum

DST presseklip med omtale af ADAM, 2009-2015

Presseklip
 

------------------------------------------------------------ 2015 ------------------------------------------------------------

12.11.15 Kristian Skriver Sørensen, Nikolaj Mose Hansen Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14

Afgangsrater, boligkapital, HR14, Okt15

03.11.15 Nicoline Wiborg Nagel  Reestimation af eksportrelationen

Reestimation, eksport, Okt15

29.10.15 Michael Osterwald-Lenum

Svar på spørgsmål fra pensionsudvalgets 3. møde

Pension, databank
12.10.15 Nikolaj Mose Hansen, Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Databank, realkredit-data

09.10.15

Nikolaj Mose Hansen Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Boligmarked, byrhh, kbyrhh

07.10.15 Jacob Nørregård Rasmussen Investeringer i forskning og udvikling – Okt15 Forskning og udvikling, NR2014
06.10.15 Laurits Rømer Hjorth Reestimation af makroforbrugsrelationen

Forbrug, reestimation, Okt15

05.10.15 Laurits Rømer Hjorth Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 uddannelsessøgende
23.09.15 Michael Osterwald-Lenum

Energiafgifter og -avancer i ADAMs databank

Energi, databank
18.09.15 Peter Agger Troelsen Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Reestimation, lønligning, Okt15
16.09.15 Kristian Skriver Sørensen Reestimation af forbrugssystemet til okt15 reestimation, forbrugssystemet, okt15
15.09.15 Uffe Bjerregård Friis Reestimation af importrelationerne Reestimation, import, okt15
26.08.15 Laurits Rømer Hjorth Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM tilpasningstid, arbejdsudbud, fortrængningstid
25.08.15 Amenu Temesgen Kitesa A note on lags and leads in the fiscal reaction function for ADAM fiscal reaction function, income tax rate, unemployment rate 
20.08.15 Michael Osterwald-Lenum

Hvad siger pensionstal fra den nye formuestatistik om tilsvarende i ADAMs databank?

Pension, mikroformue
18.08.15 Amenu Temesgen Kitesa A note on error-correcting parameters in the fiscal reaction function for ADAM income tax rate, unemployment rate, error-correction parameters
17.08.15 Michael Osterwald-Lenum

Svar til FM om pensionsdata

Pension, Databank
07.08.15 Amenu Temesgen Kitesa, Dan Knudsen Fiscal Reaction function for ADAM targeting primary surplus and unemployment gap fiscal reaction function, steady state, public debt ratio, primary surplus, unemployment gap 
03.08.15 Laurits Rømer Hjorth & Dan Knudsen Forslag til forbrugsrelation med vægtet formue Forbrugsdannelse, indkomst, formue
23.07.15 Michael Osterwald-Lenum

Bilag til MOL26314, Aldersopsparing i ADAM

Pension, aldersopsparing
02.07.15   Amenu Temesgen Kitesa Public purchase experiment with adjusted tax rate reaction public purchase, income tax rate
29.06.15 Amenu Temesgen Kitesa, Dan Knudsen Fiscal Reaction function for ADAM fiscal reaction function, steady state, public debt ratio, primary surplus
24.06.15 Nikolaj Mose Hansen Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Fremadskuende forventninger, boligmarked
18.06.15 Kristian Skriver Sørensen, Dan Knudsen Steady state implicit rente på statsobligationer indenlandske statsobligationer, implicit rente
17.06.15 Peter Agger Troelsen Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Modelkonsistent forventning, lønrelation, tilpasningstid
10.06.15  Amenu Temesgen Kitesa Minor Adjustments and implicit interest rates in ADAM  implicit interest rate, steady state
22.05.15 Nikolaj Mose Hansen

Førsteårseffekter i ADAM Juli 2013

Modelversion Jul13, multiplikatorer, finanseffekter
22.05.15 Michael Osterwald-Lenum

LADA version 2 - de første tanker

Landbrug
26.03.15 Nikolaj Mose Hansen & Dan Knudsen KLEM-funktioner 1968-2013 - et nærmere kig på qz og nz-erhverv Produktion og faktorefterspørgsel
17.04.15 Dan Knudsen Boligprisudviklingen  
06.04.15 Kristian Skriver Sørensen Boligkapital og afgangsrater i ADAM bolig, afgangsrate, Tobins Q, jun14
11.03.15

Jacob Nørregård Rasmussen

Om ny beregning af kapitalbeholdninger – 1966-1995

Kapitalapparat, Kapitalakkumulation, Tilbageførsel

27.02.15

Jacob Nørregård Rasmussen 

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

offentlig branche, offentlig sektor, data

09.02.15  Dan Knudsen Simpel pensionskassemodel pension, langsigt
09.02.15 Jacob Nørregård Rasmussen, Tony Maarsleth Kristensen Ligninger for arbejdsmarked og beskæftigelse efter nationalregnskabets hovedrevision 2014 - Okt14 Arbejdsmarked, beskæftigelse, NR, hovedrevision 2014
05.02.15  Peter Agger Troelsen Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Konjunkturbevægelser, HP-filter, Faktoranalyse
28.01.15 Dessie Tarko Ambaw & Dan Knudsen Formulating a fiscal reaction function for ADAM fiscal reaction function, public budget, forward looking expectation
27.01.15 Michael Osterwald-Lenum Nemmere fastlæggelse af pensionsudbetalingsandele pension, dummy-konstruktion
22.01.15 Michael Osterwald-Lenum

Pensionsgruppe udvalgsarbejde i 2015

Pension
15.01.15 Dawit Sisay Alternative Estimations of Manufactured Exports: mean-group, pooled mean-group and GMM estimators Price elasticity, Mean-group, Pooled mean-group, GMM
14.01.15 Peter Agger Troelsen Opdatering af lønsumsafgiftssatsen Lønsumsafgift, data
13.01.15  Michael Osterwald-Lenum Søtransporttjenesteeksport i ADAM, NR og BB søtransporttjenester, betalingsbalance
06.01.15 Michael Osterwald-Lenum Status for databank til modelversion OKT2014 per primo januar 2015 databank
05.01.15 Peter Agger Troelsen & Dan Knudsen Overvejelser omkring ADAMs lønrelation Lønrelation, dataanalyse
02.01.15 Dan Knudsen  Dekomponering af nettoeksporten udenrigshandel
 

------------------------------------------------------------ 2014 ------------------------------------------------------------

22.12.14 Michael Osterwald-Lenum

Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987

Import, kædeprisindeks
19.12.14 Nikolaj Mose Hansen, Tony Maarsleth Kristensen

Førsteårseffekter ADAM Juni 2014

Modelversion Jun14, multiplikator, finanseffekter
16.12.14  Ralph Bøge Jensen Dokumentation for estimation af forbrugssystemet til Adam-okt12 (og Adam-jul13) Reestimation, forbrugssystem, Adam-okt12, Adam-jul13
05.12.14 Jacob Nørregård Rasmussen Energiligninger ved overgangen til IO-koefficienter - modelversion Okt14 Input-Output, IO, energi
25.11.14 Dessie Tarko Ambaw Collecting inspiration to develop a fiscal reaction rule for ADAM fiscal reaction function, debt sustainability, tax rate
18.11.14 Ralph Bøge Jensen Gennemgang af modelleringen af EU-skatter og subsidier i ADAM-okt14 EU-subsidier, omdøbning
10.11.14  Ralph Bøge Jensen & Tony Maarsleth Kristensen Modellering af PSO i Adam oktober 2014 Pso, OKT14, afgift, subsidie
03.11.14 Dawit Sisay Danish Trade with Central and Eastern European Countries CEECs, exports, imports, gravity equation
20.10.14 Peter Agger Troelsen Deltidsfrekvenser Dataarbejde, RAS, deltidsfrekvenser
16.10.14 Peter Agger Troelsen Ny kilde til prisreguleringsprocenten Data, prisreguleringsprocent
02.10.14  Peter Agger Troelsen & Tony Maarsleth Kristensen Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM Modelversion: Juli 2013 Følsomhedsanalyse, parametre, Jul13
02.10.14  Dawit Sisay Input-output table: RAS balancing of import-export subcomponents Input-output, RAS
01.10.14 Dawit Sisay & Tony Maarsleth Kristensen Level Correction – October 2014 model version level correction, base year
23.09.14  Tony Maarsleth Kristensen, Jacob Nørregaard Rasmussen & Michael Osterwald-Lenum Vedrørende modelversionen Adam juni 2014 Modelversion Jun14
18.09.14 Nina Gustafsson Husholdningernes andel af restindkomst i boligbenyttelse, byrhh, efter HR2014  

Husholdningernes restindkomst, Okt14

06.09.14  Peter Agger Troelsen

En sammenligning af ADAM og en SVAR 

SVAR, ADAM, Modelsammenligning.

05.09.14 Nina Gustafsson Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Offentlig forvaltning og service, Okt14
05.09.14 Kristian Skriver Sørensen Betydning for makroforbruget ved ændringer i formueelasticitet og prisindeks for boligformue forbrug, boligpriser, modelegenskaber
05.09.14 Dawit Sisay & Dan Knudsen

Rational inflation expectations in ADAM

Rational expectations, inflation
05.09.14 Peter Agger Troelsen

Konjunkturkomponenter, tilpasningsmekanisme og Phillipskurver

Korrelationsanalyse, Konjunkturkomponent, Konkurrenceevne, Phillipskurve

02.09.14 Nina Gustafsson

Husholdningernes andel af restindkomst i boligbenyttelse, byrhh

Husholdningernes restindkomst, Jun14

13.08.14

Dawit Sisay & Tony Maarsleth Kristensen

Danish market share in intra-OECD trade

Market share, OECD market, emerging economies

04.08.14

Kristian Skriver Sørensen

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Forbrug, jun14

31.07.14 Michael Osterwald-Lenum Observation om indholdet af ADAMs lagerinvesteringstal lagerinvesteringsdata
18.07.14

Jacob Nørregård Rasmussen &  Dan Knudsen

Et pengepolitisk eksperiment på ADAM

Rente, multiplikator
13.06.14 Nina Gustafsson

BVT i offentlig sektor i Jun14

Offentlig forvaltning og service, Jun14, BVT, offentlig løn, produktionsskatter og subsidier

03.06.14

Ralph Bøge Jensen

Reestimation af forbrugssystemet til ADAM-jun14

Reestimation, forbrugssystem.
12.05.14

Martin Vesterbæk Mortensen, Dawit Sisay & Tony Maarsleth Kristensen

Export market index: forecast for latest historical period

Gross domestic product, Domestic demand, Imports, Exports

05.05.14 Michael Osterwald-Lenum Definition af ADAMs investeringsgrupper fra NR2014 databank
02.05.14 Michael Osterwald-Lenum Definition af ADAMs udenrigshandelsgrupper fra NR2014 databank
01.05.14 Nina Gustafsson

Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14 

 
Estimation, faktorblok, usercost, produktionspriser
09.04.14

Ralph Bøge Jensen & Dan Knudsen

Oplæg til ny formulering af det finansielle system

Finansielle delmodel
03.04.14 Dawit Sisay & Tony Maarsleth Kristensen

Manufactured exports – a panel estimation

Exports, price elasticity, panel data

28.03.14 Martin Vesterbæk Mortensen

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne

Renteeksperiment

26.03.14 Michael Osterwald-Lenum

Aldersopsparing i ADAM 

pension, aldersopsparing 

17.03.14

Martin Vesterbæk Mortensen & Dan Knudsen

Sammenligning af et renteeksperiment i ADAM og SMEC

Renteeksperiment

06.03.14

Ralph Bøge Jensen & Dan Knudsen

Modellering af formueindkomst

aktieudbytter, renteindtægter, jordrente
28.02.14  Michael Osterwald-Lenum 

Oversigt over ADAMs modelversioner 

Modelversioner, ADAMs historie 

27.02.14 Sofie Andersen

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM

Jul13, finanspolitisk reaktionsfunktion
10.02.14 Michael Osterwald-Lenum

Beskæftigelsen i ADAM 1948-2012

beskæftigelse

10.02.14 Jacob Nørregård Rasmussen, Nina Gustafsson, Grane H. Høegh Modellering af det offentlige forbrug – Jun14 Offentligt forbrug, offentlig produktion, den offentlige branche, offentlig forvaltning og service
06.02.14  Michael Osterwald-Lenum 

Definition af ADAMs forbrugsgrupper fra NR2014 

Data, forbrugsgrupper, NR2014, nomenklatur

04.02.14  Peter Agger Troelsen 

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen

Reestimation, lønligning, ny bruttoledighed  

23.01.14 Tony Maarsleth Kristensen

Vedrørende modelversionen juli 2013

Modelversion jul13 arbejdstimetal
23.01.14  Sofie Andersen 

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable

Fremadskuende forventninger, løn, bolig, forbrug 

14.01.14  Michael Osterwald-Lenum 

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal 

Pensionsafkastskat, PAL-skat, pension 
 08.01.14

Nina Gustafsson & Dan Knudsen

Usercost med egenfinansiering

Usercost, skatter

02.01.14  Peter Agger Troelsen 

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet  

Bilkøb, budgetelasticitet, følsomhedsanalyser  

------------------------------------------------------------ 2013 ------------------------------------------------------------

20.12.13  Peter Agger Troelsen  Forslag til ændring af LNAP´s datagrundlag  timeløn i industrien, niveauændring, reestimation, datagrundlag  
16.12.13

Dan Knudsen & Nina Gustafsson

Rapport om ADAMs tilpasningstid Modelegenskaber
12.12.13  Jacob Nørregård Rasmussen 

Importrelaterede korrektionsfaktorer til Input-Output systemet 

Input-Output, IO, korrektionsfaktorer 

27.11.13  Nina Gustafsson 

Sammenligning af ADAM, jul13, og SMEC - varekøbseksperiment 

Modelegenskaber, multiplikatorer, sammenligning, SMEC 

15.11.13  Michael Osterwald-Lenum 

Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)? 

Pension, pensionsaktiver, ejerforhold 

14.11.13  Peter Agger Troelsen 

Om boligpriserne – En opfølgning 2  

Boligmarkedet, Husprisindeks  

11.11.13  Jacob Nørregård Rasmussen 

Omskrivning af IO systemets energiligninger, Okt12 

Input-ouput, energi 

08.11.13  Jacob Nørregård Rasmussen 

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 

Renteeksperiment 
07.11.13  Ralph Bøge Jensen 

Gennemgang af modelleringen af nettofordringserhvervelser i ADAM juli 2013  

Nettofordringserhvervelse, finansielle konti  
31.10.13  Peter Agger Troelsen 

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning  

Lønligning, Reestimation, Forecast  

30.10.13  Martin Vesterbæk Mortensen 

Reestimation af importrelationerne 

Import 
18.10.13  Peter Agger Troelsen 

Om boligpriserne - En opfølgning  

Boligmarkedet 
14.10.13 Michael Osterwald-Lenum Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Fisher-indeks, eksport, import, NR-tal
04.10.13  Michael Osterwald-Lenum 

Bidrag til definition af uddannelsestabel og figur til publikationen "65 år i tal" 

Data 
24.09.13  Jacob Nørregård Rasmussen 

Forbrugets førsteårseffekt, renteeksperiment, Jul13 

Multiplikator, renteeksperiment 

13.09.13  Sofie Andersen 

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) 

Arbejdsmarked, okt12, jul13 

11.09.13  Martin Vesterbæk Mortensen 

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 

Import 
11.09.13  Ralph Bøge Jensen 

Forstå selskabernes og husholdningernes formue  

Forbrug, formuer, husholdnings- og selskabssektor  

10.09.13  Sofie Andersen  Gentænkning af boligmodellen  Boligmarked 
04.09.13 Jacob Nørregård Rasmussen Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Modelegenskaber, statsgæld
22.08.13  Ralph Bøge Jensen 

Forbrug og selskabernes formue
(nu i en vækstmodel) 

Forbrug, formuer, modelkonvergens, vækst 
22.08.13  Sofie Andersen 

Opdatering af Ha og Hdag

Aftalt arbejdstid 
21.08.13  Jacob Nørregård Rasmussen 

Kursen på statens obligationsgæld 

Modelegenskaber, statsgæld, obligationskurs 
15.08.13  Jacob Nørregård Rasmussen 

Vedr. offentlige overførsler til udlandet 

Modelegenskaber, overførsler, renteindkomst 
14.08.13  Michael Osterwald-Lenum 

Data før 1966 til CGY, NR 

Databank, versioner 
31.07.13  Michael Osterwald-Lenum 

Landbrugseksportsubsidie ligning i JUL13 

Subsidier, landbrugseksport 

05.07.13  Ralph Bøge Jensen 

Forbrug og selskabernes formue 

Forbrug, formue, modelkonvergens 
24.06.13  Sofie Andersen 

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion jul13 

Uddannelsessøgende 
12.06.13  Jacob Nørregård Rasmussen & Nina Gustafsson 

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013 

Faktorblok, arbejdstimetal, reestimation 
15.05.13  Ralph Bøge Jensen 

Forslag til forbrugsrelation med vægtet formue 

Forbrugsdannelse, indkomst, formue 
01.05.13  Dawit Sisay 

Export Market and Market Price Indices for ADAM 

Export market index, Market price, Unit value, National accounts statistics 

29.04.13  Ralph Bøge Jensen 

Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed 

Forbrug- og formuedannelse, modelkonvergens 

30.01.13  Ralph Bøge Jensen 

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger  

Ejendomsskatter på husholdningerne  

25.01.13  Grane H. Høegh 

Investeringskrise i Danmark?

Note til produktivitetskommissionen
 

Investeringer 

------------------------------------------------------------ 2012 ------------------------------------------------------------

12.12.12 Tony Maarsleth Kristensen & Jacob Nørregård Rasmussen

Vedrørende modelversionen oktober 2012

modelversion okt12
05.12.12  Grane H. Høegh 

Rentesatsen i usercost for maskiner 

Renter, usercost, investeringer 

23.11.12  Dawit Sisay 

Export Market and Market Price Indices, trade statistics data  

Export market index, Market price, Unit value  

16.11.12  Michael Osterwald-Lenum 

Databankarbejdet i 2013 og 2014 

Databank, NR 2014 hovedrevision 
12.11.12 Michael Osterwald-Lenum

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003  

 

pension, pensionsformue

06.11.12 Michael Osterwald-Lenum

Energiproduktskatter i ADAM

energi, produktskatter

25.10.12  Dan Knudsen Bruttoledigheden i Okt12 Arbejdsmarked
17.10.12  Marcus Mølbak Ingholt 

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen 

Ejendomsskat, grundskyldspromille 
11.10.12  Sofie Andersen 

Reestimation af uddannelsessøgende 

Uddannelsessøgende 
10.10.12  Jacob Nørregård Rasmussen  Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer 

Egenskaber, multiplikatorer, Dec09

02.10.12  Michael Osterwald-Lenum 

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 

Pension, skattereform 2012

25.09.12  Jacob Nørregård Rasmussen 

Forslag til eksogenisering af (netto-)anvendelsespriser, Okt12 

IO, priser, okt12 

24.09.12  Grane H. Høegh 

Ny modellering af det offentlige forbrug

Offentligt forbrug, offentlig produktion, den offentlige brance, offentlig forvaltning og service

21.09.12  Michael Osterwald-Lenum 

Data- og modelversioner 

Databank, model, versioner 
20.09.12 Jacob Nørregård Rasmussen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

SMEC, MONA, ADAM, sammenligning, multiplikatorer

12.09.12 Grane H. Høegh Vedrørende renteeksperiment i ADAM Renteeksperiment
12.09.12  Sofie Andersen  Tilbageføring af boligkapitalen  Bolig, kapital
04.09.12  Michael Osterwald-Lenum 

Behov for en nyorientering af pensionsmodellen 

Pension, pensionsmodel 
31.08.12 Marcus Mølbak Ingholt Reestimation af ejendomsskatterelationen til brug for ADAM oktober 2012 ADAM oktober 2012, ejendomsskat, grundskyldspromille, reguleringsloft
22.08.12  Seid Yimer  Foreign demand shock and the public debt restriction

Demand shock, balanced budget

27.07.12  Seid Yimer  Crowding out mechanism in OECD's new global model 

A fiscal shock, crowding out, OECD’s model

26.07.12  Grane H. Høegh  Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse

Faktorblok, investeringer, beskæftigelse 

19.07.12  Sofie Andersen  Det teoretiske grundlag for en ny boligmodel  Bolig 
17.07.12  Grane H. Høegh  Forventninger, direkte tilpasning og crowding out i ADAM 

Forventninger, crowding out, løn

11.07.12  Grane H. Høegh  Geometriske afskrivningsrater i NR 

Kapital, afskrivninger, investeringer 

10.07.12  Ralph Bøge Jensen 

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Historisk forklaringsevne, lønrelationen, forbrugsrelationen, boligprisrelationen, boligmængderelationen. Reestimation

02.07.12  Michael Osterwald-Lenum 

Anvendelsen af PAF-tal i dannelsen af ADAMs databank 

pensionsafkastskat, databank 

27.06.12  Ralph Bøge Jensen 

Beregning af andele i ligningerne for andre produktionsafgifter og -subsidier 

Andre produktionsafgifter og -subsidier 

25.06.12  Seid Yimer  Financing an increase in public purchase of goods and services 

Public purchase, public finance

18.06.12 Kristian Søfeldt Engelund-Mikkelsen Bruttoledighed Arbejdsløshed, Uadam
14.06.12  Grane H. Høegh 

Produktivitet i ADAM 

Produktivitet 

06.06.12  Grane H. Høegh  Forventninger i ADAM  Rationelle forventninger 
24.05.12  Marcus Mølbak Ingholt 

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012

ADAM oktober 2012, reestimation, sektorpriser 

14.05.12  Ralph Bøge Jensen  Eksperimenter med arbejdsudbuddet 

Multiplikatorforsøg, arbejdsudbud, effektivitetskorigeret arbejdskraft

08.05.12  Christina Knudsen  Ny relation for den strukturelle ledighed og analyse af en reduceret dagpengeperiode i ADAM   
03.05.12  Ralph Bøge Jensen 

Førsteårseffekter i ADAM-December 2009  

 
27.04.12  Ralph Bøge Jensen 

Tilbageføring af underopdelingerne for spg_im, spg_ib, spp_im, spp_ib, spr 

Tilbageføring af afgiftsprovenuer 

20.04.12  Dawit Sisay  Household wealth and consumption  Consumption, household wealth 
03.04.12  Michael Osterwald-Lenum 

Definition af ADAMs erhverv med brancherne i nationalregnskabet nye (DB2007-) brancher 

Erhverv, DB2007, nomenklatur 

27.03.12 Jacob Nørregård Rasmussen  En sammenligning af SMEC og ADAM 

Egenskaber, multiplikatorer, sammenligning, ADAM-Dec09, SMEC

27.03.12 Sofie Andersen Reestimation af kulbrinteskatten

Skat

26.03.12  Dawit Sisay  Financial wealth and the consumption function 

Consumption, real wealth, financial wealth

26.03.12 Sofie Andersen  

Reestimation af forbrugssystemet Apr12

Forbrug

22.03.12  Seid Yimer  Housing demand experiment and public debt restriction

Housing demand, consumption, simulation

16.03.12  Ralph Bøge Jensen  Afgiftsprovenu fra registrering af køretøjer og nummerplader  Produktafgifter 
 01.03.12 Marcus Mølbak Ingholt  

Reestimation af faktorblokken til brug for ADAM oktober 2012

Faktorblok
29.02.12  Ralph Bøge Jensen 

Reestimation og omformulering af boligligningerne til ADAM-oktober12 

Boligligningerne, reestimation, logistisk trend 

27.02.12 Seid Yimer Foreign price shock and the public budget Public budget, foreign price and transfers, simulation
31.01.12 Seid Yimer Effects of experiment with public purchase of goods and services Public purchase, simulation
17.01.12 Marcus Mølbak Ingholt  Forslag til ændring af de estimerede sektorprisrelationer Ejendomsskatter, estimerede sektorpriser, optimale langsigtede enhedsomkostninger
11.01.12  Andreas Østergaard Iversen 

Indikatormodeller for maskininvesteringer - Et nowcast af 2011 4. kvartal

Økonomiske Prognoser I Praksis, nowcast, indikatormodeller, maskininvesteringer 

10.01.12 Andreas Østergaard Iversen  Indledende betragtninger om den finansielle delmodel for de ikke-finansielle selskaber Finansiel delmodel, ikke-finansielle selskaber 
05.01.12 Seid Yimer Effects of experiment on wage relation in ADAM Wage relation in ADAM, Simulation

------------------------------------------------------------ 2011 ------------------------------------------------------------

23.12.11  Dawit Sisay 

Comparison of ADAM’s Apr04, Apr08 and Dec09 model versions: first year effect

multiplier experiment, first year effect 

28.11.11 Nis Mathias Schultze Matzen Reestimation af importrelationer Importelasticiteter, importdata, udenrigshandel
18.10.11 Marcus Mølbak Ingholt Dokumentation vedrørende ejendomsskat og forslag til ændring af ejendomsskatterelationen Reestimation, ejendomsskat, grundprisinstrument, grundskyldspromille, skattestop
29.09.11 Sofie Andersen 

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen  

Bolig
08.08.11 Michael Osterwald-Lenum  Dokumentation af beregning af nye pensionstal 1996-2005 Pension, databank
05.08.11  Dawit Sisay Temere  Import data   
04.08.11  Michael Osterwald-Lenum 

Behov for revision af ligning for Tpc_h_cf (tbhsp)

Pensionsmodel 
09.06.11  Sofie Andersen 

Skattestoppets effekt på boligprisen  

Boligmarked 
24.05.11  Martin Vesterbæk Mortensen 

Forbrugs- og Formuekvote ved forskellig vækstrate 

Forbrug 
23.05.11  Martin Vesterbæk Mortensen 

Effekt af et varekøbseksperiment ved endogene inflationsforventninger  

Varekøbseksperiment, Inflation  

22.03.11  Martin Vesterbæk Mortensen 

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC

Effekter af øget arbejdsudbud  

Modelegenskaber, multiplikatorer, SMEC  

08.03.11

Martin Vesterbæk Mortensen

Stød til forbrugstilbøjeligheden i forbrugsligningen

 Forbrug

07.03.11  Jacob Nørregård Rasmussen 

Indkomstbegrebet i boligprisrelationen  

Bolig, modelegenskaber  

01.03.11

Michael Osterwald-Lenum

Pension, databank

01.03.11  Ralph Bøge Jensen 

Beskæftigelsesgab som outputgab 

Outputgab, beskæftigelsesgab, ADAM-dec09 dokumentation 

03.02.11

Dawit Sisay Temere

Interest rate, markup equation, additive equation

02.02.11

Grane Høegh

Uddannelsessøgende, arbejdsudbud

02.02.11

Nina Bech Runebo/
Martin Vesterbæk Mortensen

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Modelegenskaber, multiplikatorer, SMEC

15.01.11

Dawit Sisay Temere

Rational expectation, inflation, housing model

11.01.11  Ralph Bøge Jensen 

Boligligningerne 

Bolig, ADAM-dec09 

10.01.11  Ralph Bøge Jensen 

Ligningen for makroforbruget 

Forbrug, ADAM-dec09

------------------------------------------------------------ 2010 ------------------------------------------------------------

20.12.10  Ralph Bøge Jensen 

Lønligningen 

Løn, ADAM-dec09 

02.12.10

Nina Bech Runebo

Modelegenskaber

24.11.10  Jacob Nørregård Rasmussen 

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 – øget offentligt varekøb  

Modelegenskaber

16.11.10 Dawit Sisay

Shortening the crowding-out time in Dec09-model version

Re-estimation, Multiplier analysis, Crowding out

12.11.10

Nina Bech Runebo

Modelegenskaber

10.11.10

Michael Osterwald-Lenum

Pension, databank

01.11.10  Grane Høegh 

TFP i vækstmodeller 

Faktorblok, TFP, vækstmodeller 

28.10.10  Nina Bech Runebo 

Effekten på nettoopsparingen af et renteeksperiment på ADAM 

Modelegenskaber 

21.10.10

Jes Asger Olsen

pension formue udskudt skat

15.10.10 Tony Maarsleth Kristensen Vedrørende modelversionen december 2009 modelversion dec09

19.10.10

Dawit Sisay Temere

Deficitet spending, balanced budget spending, macroeconomic effects

24.09.10  Martin Vesterbæk Mortensen 

Reformulering af Lagerrelationen  

Lagerrelation 

13.09.10

Ralph Bøge Jensen

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Bolig

06.09.10  Nina Bech Runebo 

Note om et renteeksperiment på ADAM 

Modelegenskaber 

09.08.10

Ralph Bøge Jensen

Modelegenskaber

13.07.10

Grane Høegh

Faktorblok

09.07.10 Grane Høegh
  
Faktorblok

22.06.10

Jacob Nørregård Rasmussen

Følsomhed, egenskab, multiplikatorer

19.05.10

Nina Bech Runebo

Reestimation, uddannelsessøgende

10.05.10

Grane Høegh

Ny formulering af faktorblokken

Faktorblok

28.04.10  Michael Osterwald-Lenum 

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år 

 

26.04.10

Dan Knudsen

Løn og udenrigshandel

23.04.10

Dan Knudsen

Modelegenskaber

12.03.10

Grane Høegh

Forbrugssystem

18.02.10

Ralph Bøge Jensen

Løn

20.01.10

Grane Høegh

-

19.01.10

Grane Høegh

-

14.01.10

Jacob Nørregård Rasmussen

Faktorblok, trendkorrektion

04.01.10

Jacob Nørregård Rasmussen

Lagerrelationer

------------------------------------------------------------ 2009 ------------------------------------------------------------

20.10.09

Dan Knudsen

Arbejdsmarked, boligmarked, forbrug, modelegenskaber

19.10.09  Michael Osterwald-Lenum 

Definitionen af inputs in brancherne 

input 
19.10.09  Michael Osterwald-Lenum

Referencer til IO-matrix indre cellers værdier 

 

IO-tabeller, variabelnavne 

11.09.09

Ralph Bøge Jensen

Restindkomst, forbrugsbestemmende indkomst

09.09.09

Grane Høegh

-

07.09.09  

Andreas Østergaard Iversen

Tilbageførsel af variablen graddag Graddag, tilbageførsel

05.09.09

Dan Knudsen

Boligmarked

18.08.09

Ralph Bøge Jensen

Boligmodel, estimation, afdragsandel

17.08.09

Ralph Bøge Jensen

Boligmodel, afdragsvariabel

14.08.09

Dan Knudsen

Forbrug

01.08.09

Jacob Nørregård Rasmussen

Faktor

30.07.09

Dawit Sisay Temere

Cointegrated VAR, manufactured exports, wage rates, long run identification, short run structure

06.07.09

Ralph Bøge Jensen

Finansiel sektor

30.06.09 Dawit Sisay Temere

New export aggregation and re-estimation

Aggregation, Exports, Elasticity

26.05.09 Michael Osterwald-Lenum  Dannelse af IO-data for slankede brancher, forbrugsgrupper og produkt(sitc)grupper  

Input-output, datakonstruktion

20.05.09

Tony Maarsleth Kristensen

Skattereform (forårspakke 2.0) og modelversionen december 2009

-

18.05.09

Jes Asger Olsen

Data for realkreditudlån og -obligationer

realkreditlån, realkreditobligationer

05.05.09

Dan Knudsen

Boligmarked

04.05.09

Ralph Bøge Jensen

ADAMs lønrelation har problemer i 2008

-

04.05.09

Dan Knudsen

Boligmarked

01.05.09

Michael Osterwald-Lenum

 Udvidet ledighedsgrad og kompensationsgrad

Ledighed, arbejdsevne

29.04.09

Dan Knudsen

Boligmarked

27.04.09

Jacob Nørregård Rasmussen

Lagerinvesteringer

01.04.09

Tony Maarsleth Kristensen

Tilpasning af fremskrivningsmodul ved ny historisk databank

-

02.03.09

Dan Knudsen

Boligmarked

12.02.09

Dan Knudsen

Om boligpriserne

Boligmarkedet

05.02.09

Tony Maarsleth Kristensen

Eksempelsamling til ADAM, april 2008

-

30.01.09

Jes Asger Olsen

Input-output systemet i den kommende modelversion

-

28.01.09

Jacob Nørregård Rasmussen

Lagerinvesteringer, reestimation

22.01.09

Nina Boberg

-

15.01.09

Grane Høegh

-

14.01.09

Dan Knudsen

Modelegenskaber

08.01.09 Dan Knudsen
Modelformulering

------------------------------------------------------------ 2008 ------------------------------------------------------------

19.12.08

Mads Svendsen-Tune

Sektorpriserne for en aggregeret gruppe af byerhverv

Sektorpriser, byerhverv

18.12.08

Grane Høegh

Lønrelationen

18.12.08

Dan Knudsen/
Michael Osterwa

Løndannelse

04.12.08

Thomas Jacobsen/Dan Knudsen

Boligmarked

26.11.08

Dan Knudsen

Modelegenskaber

20.10.08

Tony Maarsleth Kristensen

Følsomhed, egenskaber, multiplikatorer, apr08

10.10.08 Dan Knudsen
Løndannelse

08.10.08

Grane Høegh

-

29.09.08  Nina Boberg 

Reestimation af importrelationer på kædetal

Reestimation, import 

25.09.08

Tony Maarsleth Kristensen

Standardeksperimenter i april 08

-

23.09.08

Thomas Jacobsen

kontantpris, boligmodel, afdragsandel, forbrugsfunktion, reestimation

22.09.08

Mads Svendsen-Tune

Reestimation, sektorpriser

18.09.08

Nina Boberg

Finansiel model, finansielle konti

17.09.08

Dan Knudsen

Produktionsfunktion

17.09.08

Nina Boberg

Pension, finansielle konti

09.09.08

Dan Knudsen

Modelformulering

04.09.08

Dan Knudsen

Produktionsfunktion

01.09.08

Dan Knudsen

Produktionsfunktion

01.09.08

Grane Høegh

Vækstmodel, egenskaber, lønkvote, CES, Cobb-Douglas, løn

27.08.08

Tanja Tan Quach

phk, php, enfamiliehus

19.08.08

Dan Knudsen

Forenkling af ADAM

-

12.08.08

Dan Knudsen

Modelegenskaber

11.08.08

Dan Knudsen

Løndannelse

08.08.08

Grane Høegh

-

21.07.08

Andreas Iversen

Guide til forbrugssystemet

-

03.06.08  Cecilie Olsen 

Ændring i opgørelsen af dagpengemodtagere og ledige på kontanthjælp

ledighed, arbejdsmarked 

22.05.08

Nina Boberg

reestimation,uddannelse

17.04.08 Thomas Jacobsen

-
11.04.08 Thomas Jacobsen

 kontantpris, boligmodel, reestimation

11.04.08

Cecilie Olsen

ledighed, arbejdsmarked, apr08 modelversion

10.04.08 Nina Boberg
reestimation, import

10.04.08

Tanja Tan Quach

  

lagerinvesteringer, reestimation, kædetal

07.04.08  Mads Svendsen-Tune 

Reestimation af energiforbruget 

Reestimation, energi, Adam 

04.04.08

Grane Høegh

-

31.03.08

Andreas Østergaard Iversen

Reestimation af DLU

DLU, reestimation

25.03.08

Erik Bjørsted

-

13.03.08

Mads Svendsen-Tune

AIDS, priselasticitet, indkomstelasticitet, forbrug

11.03.08

Thomas Jacobsen/
Grane Høegh>

Boligpriser, forventninger

28.01.14

 

Tony Maarsleth Kristensen

Vedrørende modelversionen april 2008

Modelversion, Apr08

------------------------------------------------------------ 2007 ------------------------------------------------------------

11.12.07

Grane Høegh

-

10.12.07

Nina Boberg

reestimation import

27.11.07

Grane Høegh

Kogebog til fleksible CES-systemer

 

-

08.11.07

Tanja Tan Quach/
Tony Maarsleth Kristensen

Forslag til ny selskabsskatterelation

selskabsskat

02.10.07

Tony Maarsleth Kristensen

Apr07, selskabsskat

11.09.07

Thomas Thomsen

Forbrugssystemer, fleksible funktionsformer, homotecitet, indkomsteffekter, nestet CES

22.08.07

Grane Høegh

-

10.08.07

Grane Høegh

-

06.08.07

Grane Høegh

-

13.07.07

Tony Maarsleth Kristensen

ADAM April 2007 - standardmultiplikatorer

Apr07, standardmultiplikatorer

23.06.07

Tony Maarsleth Kristensen

apr07, modelændringer

10.05.07

Grane Høegh

 

Forbrugssystem, nestet CES, effektivitets udvidet CES, forbrugsgrupper

10.04.07

Sara Skytte Olsen/
Grane Høegh

DLU, reestimation

23.03.07

Thomas Thomsen

-

22.03.07

Thomas Thomsen

Energi, CES, substitution, faktorefterspørgsel, EMMA

08.03.07

Anne Bender

EMMA, kædeindeks

02.03.07

Grane Høegh

Kædepriser, dynamiske identiteter, usercost, faktorblok, kapital

02.03.07

Sara Skytte Olsen

EMMA, priselasticiteter

28.02.07

Anne Bender

EMMA, nationalregnskab, erhvervsgruppering

15.01.07

Thomas Thomsen

-

09.01.07

Sara Skytte Olsen

Bygningskapital

------------------------------------------------------------ 2006 ------------------------------------------------------------

30.10.06

Tony Maarsleth Kristensen

ADAM juli 2005 - standardmultiplikatorer

-

16.10.06

Sara Skytte Olsen

EMMA, energiefterspørgsel, el, øvrig energi

21.09.06

Anne Bender

EMMA, standardmultiplikatorer

31.08.06

Grane Høegh

Inflationsforventninger, usercost, ARMA, egenskaber

22.08.06

Grane Høegh

CES-funktion, effektivitetsindeks, forbrug

17.08.06

Grane Høegh

DLU, systemestimation, CES

01.08.06

Tina Saaby Hvolbøl/
Jes Asger Olsen

-

03.07.06

Sara Skytte Olsen

Bygningskapital

02.06.06

Jakob Jans Johansen/
Tony Maarsleth

Markeds- og konkurrentprisudtryk for eksporten

-

24.05.06

Thomas Thomsen

-

09.05.06

Anne Bender

 ADAM og EMMA i skøn forening

-

28.04.06

Thomas Thomsen

-

24.04.06

Sara Skytte Olsen

Emma, transportenergi

24.04.06

Tina Saaby Hvolbøl/
Jes Asger Olsen

-

04.04.06

Richardt Hansen/
Anne Bender

Konvertering af modellen over husstandenes elforbrug fra TSP til PCIM

Konvertering, modelkontrol

31.03.06

Thomas Thomsen

-

16.03.06

Thomas Thomsen

-

13.03.06

Thomas Jacobsen

Emma, varme, husholdning

06.03.06

Sara Skytte Olsen

Emma, emission, emissionskoefficienter

17.02.06

Erik Bjørsted/
MartinJunge

 

faktorblok, CES, maskinkapital, arbejdskraft, effektivitetsindeks

15.01.06

Thomas Thomsen

Effektivitetsindeks revisited  

 

-

------------------------------------------------------------ 2005 ------------------------------------------------------------

09.12.05

Anne Bender/
Thomas Thomsen

-

28.11.05

Jes Asger Olsen

-

25.11.05

Anne Bender/
Morten Werner

Laspeyres kædeindeks

23.11.05

Erik Bjørsted/
Martin Junge

Vækstregnskab, faktorblok, CES, törnqvistindeks

21.11.05

Anne Bender

EMMA, energiforsyning, co2-kvotepriser

15.11.05

Tony Maarsleth Kristensen

Ændringer i juli 05 - offentlige indtægter og udgifter

-

03.11.05

Martin Junge

-

31.10.05

Martin Junge

-

21.09.05

Morten Werner/
Jes Asger Olsen

En ny finansiel delmodel til ADAM

-

16.09.05

Grane Høegh

Alternativ struktur af bil- og benzinefterspørgsel

Bilefterspørgsel, benzinefterspørgsel, mikromodel, aggregering, selektion, 2-trins modeller

16.07.05

Tony Maarsleth Kristensen/
Morten Werner/
Erik Bjørsted/
Peter Rørmose Jensen

jul05 modelændringer

01.06.05

Tony Maarsleth Kristensen

Befolkningsregnskab, arbejdsudbud og overførselsindkomster i juli 05

-

19.05.05

Erik Bjørsted/
Morten Werner

Importpriser, oliepris, fejlkorrektion

18.05.05

Erik Bjørsted/
Morten Werner

Lønkvote, sektorpriser

13.05.05

Grane Høegh

benzin, biler, bilstock, transportforbrug

04.03.05

Jakob Jans Johansen

Ejendomsskat, Ejendomsskattesats, Reestimation

03.03.05  Erik Bjørsted

-

03.03.05

Claus Færch-Jensen

-

21.02.05

Grane Høegh

benzin, biler, benzineffektivitet

08.02.05

Jes Asger Olsen

Aggregeringsniveauer i ADAM 

-

02.02.05

Morten Werner

-

27.01.05

Grane Høegh

Transportmodel, benzin, biler

20.01.05

Tony Maarsleth Kristensen

Formodellen MISKMASK til modelversionen april 2004 

-

18.01.05

Tony Maarsleth Kristensen

apr04 modelændringer, PCIM 10.16

12.01.05

Jes Asger Olsen

Omformulering af io-modellen 

-

------------------------------------------------------------ 2004 ------------------------------------------------------------

09.11.04

Martin Junge

Forbruget

29.10.04

Peter Rørmose Jensen

-

21.10.04

Martin Junge

Bolig, forbrug, boliginvestering, kontantpris, reestimation

20.10.04

Grane Høegh

Selskabsskat, ændringsforslag, acontoskatteordning,

14.10.04

Grane Høegh

Skatter og afgifter, selskabsskat, simplificering, reestimering

04.10.04

Grane Høegh

Forbrug og opsparing, DLU, reestimation

01.10.04

Morten Werner

-

30.09.04

Claus Færch-Jensen

-

30.09.04

Morten Werner

 

-

28.09.04

Morten Werner

-

21.09.04

Tony Maarsleth Kristensen

Skatter fordelt på socioøkonomiske grupper

-

16.09.04

Morten Werner

-

06.09.04

Morten Werner

-

30.08.04  Morten Werner 

Arbejdsmarkedet i ADAM april 2004 

Løn, arbejdsmarked, arbejdstid, personskatter 

26.07.04

Anne Bender

Sektorfordelt kapitalapparat

19.06.04

Erik Bjørsted

Reestimation, sektorpriser, pristilpasning, fejlkorrektion

18.06.04

Erik Bjørsted

Reestimation, faktorblok, maskinkapital, arbejdskraft, CES, effektivitetsindeks.

18.06.04

Jes Asger Olsen

Forbrugsbestemmende indkomst og formue i ADAM

-

18.06.04

Martin Junge/
Tony Maarsleth Kristensen

Førsteårseffekt, skattelettelse, forbrugsfunktion

16.06.04

Jes Asger Olsen

Data for den finansielle formue i ADAM 1

-

09.06.04

Peter Rørmose Jensen

-

09.06.04

Tony Maarsleth Kristensen

ADAM april 2004 - standardmultiplikatorer

-

06.06.04

Jes Asger Olsen

Statsgælden og udvalgte aktiver 1947-2003

-

 

26.04.04

 Anne Bender
 

 Energiforbrug

16.04.04

Tina Saaby Hvolbøl

Reestimation af selskabsskatterelationerne

-

 16.04.04
 Tony Maarsleth Kristensen/
Morten Werner/
Rasmus Holm Madsen /
Erik Bjørsted/
Peter Rørmose Jensen
 Vedr. ADAM, april 2004  -

15.04.04

Tina Saaby Hvolbøl

Reestimation af DLU

 

 29.03.04 Rasmus H. Madsen/ Morten Werner

Arbejdsmarkedet i april 2004

Løndannelse, arbejdsmarked 

 

 

 

11.03.04 Martin Junge Pensionsformuen fordelt på ordninger -
20.02.04 Peter Rørmose Jensen/
Rasmus Holm Madsen
Foreløbige estimationer af en ny bilmodel til ADAM -
20.02.04 Jes Asger Olsen En databank med formuer og formueafkast Finansielle konti, finbk, nrfin
17.02.04 Erik Bjørsted/
Morten Werner
Skatter, løn og arbejdstid -
12.02.04 Peter Rørmose Jensen Nye data for husholdningernes bilpark; bruttostock, nettostock, afskrivninger og usercost. Version II -
10.02.04 Rasmus Holm Madsen Konjunkturafhængighed i arbejdsudbuddet Arbejdsmarked, arbejdsmarkedsdeltagelse, aktiv arbejdsmarkedspolitik
09.02.04 Kenneth Karlsson/Tony Maarsleth Kristensen Samfundsøkonomiske omkostninger og CO2-reduktion ved varmebesparelser i boligmassen -
04.02.04 Lars Brømsøe Termansen/
Tony Maarsleth Kristensen
Opdatering af eksporttal til FUSK Udenrigshandel, fremskrivninger, satellitmodeller, datakonstruktion
22.01.04 Martin Junge Pensionsformuen på kryds og tværs Privat pensionsformue, PBANK, markedsværdi, udskudte skatter, privat forbrug
16.01.04 Morten Werner Forslag til en ny lønrelation afg
08.01.04 Rasmus Holm Madsen Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Arbejdsmarked, timeudbud, deltidsfrekvens, aftalt arbejdstid

------------------------------------------------------------ 2003 ------------------------------------------------------------

04.12.03 Anne Bender Nye, udgåede og ændrede variabler i EMMA03 i forhold til EMMA02 EMMA, variabler, fra EMMA02 til EMMA03
01.12.03 Jes Asger Olsen En model for arbejdsmarkedsdeltagelse aadgf
28.11.03 Jakob Nielsen Aktieafkastbeskatning og placeringsregler for pensionsselskaber placeringsregler, aktieafkastbeskatning
27.11.03 Jakob Nielsen/
Claus Færch-Jensen
Udkast pr. 27/11 - 2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik aktieafkast, risikopræmie
27.11.03 Jakob Nielsen Udkast til: User cost udtrykket med intern-, ekstern, samt gældsfinansiering. -
25.11.03 Morten Werner/
Rasmus Holm Madsen
Valg mellem forbrug og fritid og modelleringen af timebeslutningen timeudbud, indkomstskatter
21.11.03 Martin Junge Pensionsformuen i forbrugsfunktionen (og den offentlige sektors budgetrestriktion) Pensionsformue, udskudte skatter, privat forbrug, diskontering, den offentlige sektors budgetrestriktion
21.11.03 Kenneth Karlsson EMMA03 - Oversigtspapir EMMA
20.11.03 Rasmus Holm Madsen/
Morten Werner
Indkomster og timeudbud af asd a
18.11.03 Erik Bjørsted/
Anne Bender
Standardmultiplikatorer, EMMA 2003 EMMA, modelegenskaber
30.10.03 Tony Maarsleth Kristensen Konstantledskorrektion i fejlkorrektionsrelationer Konstantledskorrektion, fejlledskorrektion
27.10.03 Peter Rørmose Jensen Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA EMMA, energiefterspørgsel, el, øvrig energi
01.10.03 Anne Bender Mere om emissiomer i EMMA EMMA, emissioner, emissionskoefficienter
19.09.03 Tina Saaby Hvolbøl Aktiekursernes indvirkning på økonomien Aktiekurs, forbrug, investeringer
19.09.03 Martin Junge/
Tony Maarsleth Kristensen
Pensionsformodel - DMP pensionsfomodel, demografi, den midlertidige pensionsopsparing
14.09.03 Claus Færch-Jensen Aktiekursbestemmelse - Indledende estimationsforsøg Aktiekurs
11.09.03 Tony Maarsleth Kristensen Befolkningsregnskab i ADAM - et forslag Demografi, "befolkningsregnskab", arbejdsmarked, overførselsindkomster
10.09.03 Rasmus Holm Madsen/
Jes Asger Olsen
Makroforbrugsfunktionen i ADAM Makroforbrug
27.06.03 Rasmus Holm Madsen Model til bestemmelse af timeudbuddet Arbejdsmarked, arbejdsudbud, skatter
25.06.03 Morten Werner En model for arbejdsdeltagelse aadgf
11.06.03 Kenneth Karlsson/
Erik Bjørsted
Nye ligninger til husholdningernes efterspørgsel efter el EMMA, husholdningernes elforbrug
21.05.03 Morten Werner En ny lønrelation til ADAM løndannelse, empirisk lønrelation
21.05.03 Jes Asger Olsen/
Claus Færch-Jensen
Nationalregnskabets finansielle konti og finansiel databank Finansielle konti, finbk, nrfin
19.05.03 Martin Rasmussentin Junge/Lars Brømsøe TerMichael An Heterogenitet og eksport relationer Eksport, heterogenitet, random effekt, skrumpe estimator
05.05.03 Erik Bjørsted Data til husholdningernes elforbrug EMMA, elforbrug
04.04.03 Kenneth Karlsson/
Claus Færch-Jensen/
Anne Bender
Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug - forslag til ligninger EMMA, varme, husholdninger
24.03.03 Morten Werner Skatter, arbejdstid og løn løndannelse, lønforhandling, skatter
25.02.03 Morten Werner/
Rasmus Holm Madsen
En modelskitse for arbejdsudbuddet i ADAM Arbejdsmarked, arbejdsudbud
17.02.03 Tony Maarsleth Kristensen Udskrivningsgrundlag i ADAM Miskmask, skat, indkomstgrundlag
10.02.03 Claus Færch-Jensen Reestimation af bilkøbsrelationen Bilkøb, reestimation
06.02.03 Martin Junge Reestimering af DLU DLU, reestimering, specifikationstest
04.02.03 Lars Brømsøe Termansen Eksport, gravitation og Spence-Dixit-Stiglitz præferencer Udenrigshandel
31.01.03 Pernille Clausen/
Tony Maarsleth Kristensen
Historiske simulationsfejl med ADAM, feb02 Modelaftestning, simulationsfejl, Theils U-test, Feb02
30.01.03 Morten Werner En forhandlingsmodel for løndannelsen aæsdfg adjjg

------------------------------------------------------------ 2002 ------------------------------------------------------------

22.11.02 Dorte Grinderslev Erhvervenes faktorefterspørgsel i ADAM til det 25. Symposium i Anvendt Statistik LBT-ord, symposium
20.11.02 Rasmus Holm Madsen Forsøg med alternative renter i phk-relationen Kontantpris, flekslån, boligmarked, byggerente
20.11.02 Dorte Grinderslev Husholdningernes efterspørgsel efter elapparater og el i EMMA EMMA, hforbrug, opsparing
18.11.02 Kenneth Karlsson Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug - varmebalance EMMA, husholdningers varmeforbrug, klima
11.11.02 Dorte Grinderslev Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden EMMA, husholdninger, elforbrug, apparatbestand
29.10.02 Rasmus Holm Madsen/
Anne Bender
En simpel neoklassisk arbejdsudbudsmodel Arbejdsmarked, arbejdsudbud, indkomst, substitutionseffekter
24.10.02 Anne Bender/
Rasmus Holm Madsen
Arbejdsudbudselasticiteten og Hausmanmodellen Arbejdsudbud, Hausmanmodellen, elasticitetsestimater
20.10.02 Dorte Grinderslev Husholdningernes køb og bestand af elapparater i EMMA EMMA, husholdninger, elforbrug, elapparater
23.09.02 Tony Maarsleth Kristensen Vedr. ADAM, februar 2002 feb02, modelændringer, PCIM 7.04, PCIM 8
15.08.02 Peter Rørmose Jensen CO2-afgift og tilbageførsel af provenu i ADAM-EMMA CO2-afgift, tilbageførsel af provenu
18.09.02 Kenneth Karlsson Opdatering af EMMA's trende mm. baseret på teknologiscenarier fra tekniske modeller EMMA, Scenarier fra tekniske modeller, opdatering af EMMA's trende, interface mellem EMMA og tekniske modeller
17.09.02 Kenneth Karlsson ADAM-EMMA-kobling EMMA, ADAM-EMMA-kobling, iterationer mellem ADAM og EMMA
12.09.02 Morten Werner korrelation mellem regressorer og restled i kointegrerede enkeltligningsregressioner hfab adfg
09.09.02 Dorte Grinderslev/
Rasmus Holm Madsen
budgetrestriktionen i transportmodellen - eller manglen på samme budgetrestriktion, CES, Jled, benzin, kollektiv transport
28.08.02 Line Brinch-Nielsen Multiplikatoreksperimenter i EMMA - isoleret og sammenkoblet med ADAM EMMA , ADAM-EMMA, fremskrivninger, modelegenskaber
22.08.02 Morten Werner En forhandlingsmodel for løn og arbejdstid akjfg
15.08.02 Jakob Nielsen/
Kenneth Karlsson
Brugervejledning til 'kontrolpulten'. En Excelbaseret brugerflade til ADAM-EMMA og tekniske modeller ADAM-EMMA kobling, kontrolpulten, excel-brugerflade, interface til tekniske modeller
20.09.02 Anne Bender/
Dorte Grinderslev
Reestimation af transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Reestimation, transporterhverv, energianvendelse, EMMA
25.07.02 Jakob Nielsen/
Kenneth Karlsson/
Dorte Grinderslev
Afledte ekstra investeringer i ADAM som følge af øget energieffektivitet i EMMA EMMA, investeringer, energieffektivitet, tekniske modeller
22.07.02 Dorte Grinderslev/
Kenneth Karlsson
Husholdningernes el- og varmeefterspørgsel i EMMA, skitser EMMA, husholdninger, el , varme, apparater
24.06.02 Dorte Grinderslev/
Tony Maarsleth Kristensen
Lidt om forholdet mellem kapitalmængde og -værdi og forholdet mellem afskrivnings- og afgangsrate fremskrivninger, produktion og faktorefterspørgsel
17.06.02 Morten Werner Data for arbejdstid og løn i fremstillingsvirksomhed lakfj
06.05.02 Peter Rørmose Jensen/
Tony Maarsleth Kristensen
Nye, udgåede og ændrede variabler i ADAM februar i ADAM februar 2002 i forhold til ADAM april 2000 variabler, skift fra apr00 til feb00
07.06.02 Tony Maarsleth Kristensen Forbrug/bolig-model til ADAM, februar 2002 - endelige ligninger forbrug, bolig, endelige ligninger februar 2002
06.06.02 Tony Maarsleth Kristensen Usikkerhed om den særlige pensionsopsparing: skat eller privat opsparing? den særlige pensionsopsparing, sp, atp, dmp, forbrug
31.05.02 Erik Bjørsted/
Dorte Grinderslev
Sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - endelige ligninger ne, sektorpris, elpris, faktorefterspørgsel, kapacitet, energi
29.05.02 Rasmus Holm Madsen Ny transportmodel til ADAM, februar 2002 - endelige ligninger benzin, kollektiv transport, bilkøb, endelige modelligninger februar 2002
23.05.02 Line Brinch-Nielsen/
Dorte Grinderslev
Nye energirelationer til ADAM, februar 2002 fve, pyf, törnqvistprisindeks, pkle, energiligninger, feb02
20.05.02 Dorte Grinderslev Endnu en reestimation af faktorblokken - nu baseret på hovedrevidere endelige NR-kapitaltal reestimation, faktorblok, maskinkapital, arbejdskraft, fx, effektivitetsindeks
08.05.02 Andreas Nicolai Andersen/
Morten Werner
Hgn-relationen arbejdstid, strejker
20.04.02 Rasmus Holm Madsen/
Jes Asger Olsen
Multiplikatoreksperimenter med ny forbrugs- og boligmodel til ADAM, februar 2002 multiplikatoreksperimenter, forbrugsmodel, boligmodel, feb02
16.04.02 Mike Mamery Sanoh Eksporten af drikkevarer og tobak, fe1 i feb02 fe1 (eksporten af drikkevarer), feok (korrigerede fødevareeksporten)
12.04.02 Morten Werner Opdatering af aftalt arbejdstid, OK2000 Ha, aftalt arbejdstid
30.03.02 Dorte Grinderslev/
Anne Bender
Revisioner af EMMA, april 2002 emma, energipriser, emissioner, qjvc, rettelser
08.03.02 Andreas Nicolai Andersen Reestimation af Hgn og lna ændrede data, reestimation, hgn, lna
15.02.02 Jes Asger Olsen Ændringer i boligmodellen til førstkommende modelversion II bolig
15.02.02 Erik Bjørsted Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 sektorpriser, reestimation, fejlkorrektion
13.02.02 Rasmus Holm Madsen Sammenhæng mellem makroforbrug og boligforbrug II makroforbrug, kontantpris, boliginvesteringer, usercost, reestimation, logistisk trend
13.02.02 Pernille Clausen/
Tony Maarsleth Kristensen
Reestimation af ejendomsskatterelationen ejendomsskat, ejendomsskattesats, reestimation, sep01
04.02.02 Lars Brømsøe Termansen/
Anne Bender
Reestimation af bygningsinvesteringer - hovedreviderede og endelige NR-kapitaltal. ADAM februar 2002 bygningskapital, bygninger, reestimation, panelestimation, apr02, faktorblok
04.02.02 Morten Werner Satsreguleringen i ADAM Satsregulering ptty1
25.01.02 Rasmus Holm Madsen/
Anne Bender/
Dorte Grinderslev
Skitse til ny transportmodel - valg mellem benzin og kollektiv transport transportmodel, benzin, kollektiv transport
23.01.02 Morten Werner Arbejdmarkedspolitiske foranstaltninger, registreret ledighed og lønrelation i ADAM lønrelationen, arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, registreret ledighed
20.01.02 Dorte Grinderslev Lidt om Törnqvist-prisindeks og effektivitetsindeks produktion og faktorefterspørgsel, forbrug og opsparing, datakonstruktion
02.01.02 Dorte Grinderslev Erhvervsfordelte kapital- og investeringstal - nu baseret på hovedreviderede endelige NR-tal nr, kapital, investering, afskrivninger, erhvervsgruppering

------------------------------------------------------------ 2001 ------------------------------------------------------------

18.12.01 Pernille Clausen/
Tony Maarsleth Kristensen
Historiske tal for ejendomsskattesatsen ejendomsskattesats, historiske tal
18.12.01 Line Brinch-Nielsen Forsøg med Törnqvist-prisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne prisdeflator, pyf, pkle, törnqvist baseprisindeks, törnqvist kædeprisindeks
10.12.01 Anne Bender/
Rasmus Holm Madsen
Ny estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst-, formue- og prisbegreber bilkøb, reestimation
29.11.01 Erik Bjørsted/
Dorte Grinderslev
Sektorpris og faktorefterspørgsel i ne-erhvervet, endelige ligninger sektorpris, faktorefterspørgsel, ne-erhvervet
28.11.01 Jes Asger Olsen Ændringer i boligmodellen til førstkommende modelversion bolig
26.11.01 Andreas Nicolai Andersen/
Dorte Grinderslev
Hvor er bygningskapitalen i ADAMs faktorblok ? bygningskapital, faktorefterspørgsel, CES
23.11.01 Dorte Grinderslev Faktorblokken forsøgsvis formuleret med produktionsværdi i stedet for BFI som produktionsbegreb faktorblok, maskinkapital, arbejdskraft, FX, Fyf, foreløbige data, K*/K, multiplikatoreksperimenter
22.11.01 Lars Brømsøe Termansen/
Dorte Grinderslev
Standard for layout i arbejdspapirer layout, dokumentation, arbejdspapirer, grafer, tabeller, formler
20.11.01 Jes Asger Olsen/
Rasmus Holm Madsen
Sammenhængen mellem makroforbrug og boligforbrug makroforbrug, boligforbrug, kontantpris, boliginvesteringer
12.11.01 Mike Mamery Sanoh Reestimation af fcg-relationen i ADAM privat forbrug, relativ pris, biler, trend
10.10.01 Dorte Grinderslev Faktorefterspørgsel i e, h og o-erhvervene eoh, korrektionsfaktorer, kapital, investering
14.09.01 Jes Asger Olsen Ændringen i boligmodellen til førstkommende modelversion bolig
14.09.01 Andreas Nicolai Andersen/
Tony Maarsleth Kristensen
Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - Indledende manøvre gravitationsmodel
13.09.01 Tony Maarsleth Kristensen/
Tina Saaby Hvolbøl
Selskabsskattesatsen i usercost selskabsskat, usercost, selskabsskattesats
13.09.01 Tina Saaby Hvolbøl/
Tony Maarsleth
Selskabsskatterelationerne selskabsskat, acontoordning, afskrivninger
13.09.01 Morten Werner Forslag til ligninger for landbrugseksport og produktionen i a- og nf-erhvervet ligninger
13.09.01 Line Brinch-Nielsen/
Dorte Grinderslev/
Morten W
Reestimation af erhvervenes energiefterspørgsel reestimation, energiefterspørgsel, pyf, thörnquist-prisindeks
13.09.01 Erik Bjørsted Reestimation af sektorprisrelationerne, september 2001 sektorpriser, reestimation, fejlkorrektion
12.09.01 Tony Maarsleth Kristensen Eksperimenter med inflationsforventningerne inflationsforventninger, boligmodel, bygningskapital, modelegenskaber
12.09.01 Tina Saaby Hvolbøl Reestimation af DLU DLU, reestimation
10.09.01 Morten Werner Justeringer i pensionsdata og pensionsmodellen pensioner, Pbank, FINDAN
10.09.01 Rasmus Holm Madsen Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP bilkøb, reestimation, inflationsforventninger, trend i væksten i BNP
10.09.01 Dorte Grinderslev Reestimation af faktorblokken, september 2001 Reestimation, faktorblok, maskinkapital, usercost, arbejdskraft, CES
06.09.01 Erik Bjørsted Høstkorrektion af landbrugets produktion høstkorrektion, BFI, produktion
06.09.01 Dorte Grinderslev Dummy nomenklatur i ADAM dummy, nomenklatur
05.09.01 Morten Werner Prisafhængighed i tjenesteeksporten eksport
22.08.01 Erik Bjørsted/Dorte Grinderslev/
Jes Asger Olsen
Sektorpris og faktorefterspørgsel i ne-erhvervet sektorpris og faktorefterspørgsel i ne-erhvervet
20.08.01 Lars Brømsøe TerMichael Andersen sen Reestimation af bygningsinvesteringer. ADAM september 2001 reestimation, bygningskapital, panelestimation, sep01, faktorblok
16.08.01 Niels Arne Dam Monte Carlo-eksperiment med lønrelationen Monte Carlo, simulation, bias, tilpasningsparameter
14.08.01 Marianne Christensen Reestimation af importligningerne reestimation, import
14.08.01 Tina Saaby Hvolbøl/
Tony Maarsleth Kristensen
Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital skat, afskrivninger, selskabsskat, usercost
09.08.01 Rasmus Holm Madsen/
Tony Maarsleth Kristensen
Friholdelsesbrøk og realrenteafgift realrenteafgift, friholdelsesbrøk, pensionsordninger
06.08.01 Andreas Nicolai Andersen/
Morten Werner
Reestimation af lønrelationen, september 2001 løn, reestimation, tysk løn, Monte Carlo og parameterbinding
02.08.01 Jakob Nielsen/
Dorte Grinderslev
Reestimation af lagerinvesteringsrelationerne lager, investeringer, reestimation
17.07.01 Andreas Nicolai Andersen Reestimation af Ua og Hgn-relationen arbejdstid, arbejdsudbud
13.06.01 Jes Asger Olsen/
Henrik Christian Olesen
Estimation af ny skitse for boligmodellen boligmodel
13.06.01 Morten Werner/
Lars Brømsøe Termansen
Dokumentation af LADA landbrug, disaggregering af ADAM a-erhverv, satelitmodeller
12.06.01 Morten Werner Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren II fødevareproduktion, fødevareeksport, modelegenskaber
12.06.01 Dorte Grinderslev Reestimation af faktorblokken, september 2001 Reestimation, faktorblok, maskinkapital, arbejdskraft, effektivitetsindeks, CES
11.06.01 Gitte Terp Henriksen Udskrivningsgrundlag i MISKMASK og ADAM, I miskmask, skat, indkomstgrundlag
11.06.01 Dorte Grinderslev /
Peter Rørmose Jensen
Trendspecifikationer i et GLO-efterspørgselssystem GLO, trend, effektivitetsindeks, priselasticiteter
29.05.01 Tony Maarsleth Kristensen/
Dorte Grinderslev
Lidt om problemer med skatter, faktorpriser og prisdannelsen skattemæssige afskrivninger, selskabsskat, usercost, prisdannelse
29.05.01 Dorte Grinderslev Erhvervsfordelte kapital- og investeringstal - reviderede NR-tal og hvad deraf følger NR, kapital, investering, afskrivning, usercost, erhvervsgruppering
22.05.01 Dorte Grinderslev/
Line Brinch-Nielsen
De langsigtede sektorprisers afhængighed af faktorblokkens trendvækstrater i foreløbige år sektorpriser, trende, effektivitetsindeks, foreløbige data
18.05.01 Dorte Grinderslev Flere emissionstyper i EMMA EMMA, emissioner, emissionskoefficienter
16.05.01 Henrik Christian Olesen Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue II nutidsværdi
10.04.01 Dorte Grinderslev
/Line Brinch-Nielsen
GLO-estimation i GAUSS og TSP GLO, faktorefterspørgsel, priselasticiteter, GAUSS, TSP
01.04.01 Henrik Hansen Mere om formuleringen og fortolkningen af makroforbrugsfunktionen forbrug
26.03.01 Niels Arne Dam Variationer over forbrugsrelationen i ADAM, april 2000 forbrugsrelation, modelegenskaber, multiplikator
14.03.01 Morten Werner Dokumentation af landbrugsprojektet landbrug, landbrug og atter landbrug
14.03.01 Niels Arne Dam Boliger fordelt på ejere, lejere og andet boligforbrug, ejere, udlejningsforhold
14.03.01 Tina Saaby Hvolbøl/Tony Maarsleth Kristensen Selskabsskatterelationen for øvrige erhverv skat, selskabsskat, acontoordning, afskrivninger
14.03.01 Henrik Hansen Reduceret form, kausal ordning, og strukturelle relationer. Et kik på eksportrelationerne eksport, fejlkorrektion
08.03.01 Henrik Christian Olesen Offentlige undersektorer II sektorsystem, offentlig sektor, stat, kommuner, sociale kasser
08.03.01 Tony Maarsleth Kristensen/
Tina Saaby Hvolbøl
Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital skat, afskrivninger, selskabsskat, usercost
01.03.01 Henrik Christian Olesen ØMU-gæld ømu, gæld, finansiel formue
16.02.01 Henrik Christian Olesen Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue kapitalpensioner, forbrug, finansiel formue
05.02.01 Henrik Hansen/
Niels Arne Dam/
Henrik Christian Olesen
Relationer for det samlede forbrug i ADAM samlet forbrug, funktionsformer, forbrugsteori
05.01.01 Henrik Christian Olesen/
Jes Asger Olsen
Et simpelt humankapitaludtryk med tilhørende forbrugsfunktion forbrug, humankapital, livscyklus, demografi

------------------------------------------------------------ 2000 ------------------------------------------------------------

14.12.00 Tony Maarsleth Kristensen/
Marianne Christensen
Paneltilgang til eksportrelationer - foreløbige resultater eksport, markedsudtryk, konkurrentpriser, panelestimation
13.12.00 Jes Asger Olsen Skitse til en model for boligforbrug og andet forbrug boligforbrug, forbrug, CES, udgiftssystem
12.12.00 Henrik Hansen Noget om formuleringen og fortolkningen af makroforbrugsfunktionen forbrug, opsparing, formue
10.12.00 Jes Asger Olsen CES funktioner igenigen CES, omkostningsfunktion, trender, prisindeks
04.12.00 Gitte Terp Henriksen Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning renter, skat, indkomst, LD, DMP
01.12.00 Henrik Christian Olesen/
Gitte Terp Henriksen
Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt yd, pensioner, LD, MP
30.11.00 Henrik Christian Olesen Offentlige undersektorer sektorsystem
27.11.00 Tina Saaby Hvolbøl Reestimation af selskabsskatterelationerne selskabsskat, reestimation
24.11.00 Erik Bjørsted/
Gitte Terp Henriksen/
Dorte Grinderslev
Og endnu mere om elpris Elpris, ne-erhvervet
07.11.00 Henrik Christian Olesen Et simpelt humankapital udtryk humankapital, forbrug
06.11.00 Morten Werner/
Erik Bjørsted/
Marianne Christensen
Vejledning i brug af BRAS II BRAS
01.11.00 Niels Arne Dam/
Peter Rørmose Jensen
Busser, breve og Bahamas - et kik på komponenterne i fck kollektiv transport, dekomponering
20.10.00 Henrik Christian Olesen Modelegenskaber for udvalgte forbrugsrelationer forbrug, multiplikatoregenskaber, kursgevinster
10.10.00 Morten Werner Deflatering af ESMERALDA-serier landbrugsprojektet, data, ESMERALDA
09.10.00 Martin Rasmussen/
Tony Maarsleth Kristensen
Vedrørende ADAM, april 2000 apr00 , modelændringer, PCIM 7.04
04.10.00 Morten Werner Kobling mellem ESMERALDA og LADA ESMERALDA, LADA, fremskrivninger
30.09.00 Martin Rasmussen/
Niels Arne Dam
En model for valg af biler, benzin og kollektiv transport transportmodel, benzin, kollektiv transport, bilpark
25.09.00 Morten Werner LADAs databank LADA, landbrugsstatistik
25.09.00 Mads Stenbo Nielsen Amor - delprojekt 3 - dokumentation af aggregering af SJFI-data til LADA-ADAM landbrug, aggregering, SJFI
25.09.00 Gitte Terp Henriksen Frenskrivning af eksogene andele i pensionsmodellen ktbhsl pension, overenskomst, DREAM, fremskrivning
13.09.00 Marianne Christensen/
Tony Maarsleth Kristensen
Eksempelsamling til ADAM, april 2000 ADAM, PCIM, eksperimenter, multiplikatorer, justeringer, eksogenisering
29.08.00 Henrik Christian Olesen/
Niels Arne Dam/
Michael Andersen
Forbrug og rente forbrug og rente
20.07.00 Henrik Christian Olesen Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter strukturelle koefficienter, Blanchard model, forbrug
17.07.00 Mads Stenbo Nielsen Ændret opgørelse af nationalregnskabet, indvirkning på restindkomstkvoten nationalregnskab, restindkomst
28.06.00 Tony Maarsleth Kristensen/
Martin Rasmussen/
Henrik Christian Olesen
ADAM, April 2000 Standardmultiplikatorer apr00, standardmultiplikatorer
19.06.00 Martin Rasmussen Forbrug, dynamik og kapitalgevinster forbrug, dynamik, formue, kapitalgevinster, aktiekurs
08.06.00 Martin Rasmussen/
Niels Arne Dam
En model for valg af biler, benzin og kollektiv transport transportmodel, benzin, kollektiv transport, bilpark
08.06.00 Niels Arne Dam/
Martin Rasmussen
Valg mellem benzin og kollektiv transport benzin, kollektiv transport, transportmodel
25.05.00 Dorte Grinderslev/
Martin Rasmussen
Skitser til en EMMA-version baseret på variabler i 1995-priser EMMA version 2000, 95-priser, korrektionsfaktorer
17.05.00 Tony Maarsleth Kristensen ADAM april 2000 - analyse af parameterfølsomheder følsomhed, egenskaber, multiplikatorer, apr00
09.05.00 Niels Arne Dam/
Martin Rasmussen/
Henrik Christian Olesen
Lineære forbrugsrelationer med formuen opdelt efter likviditetsgrad forbrug, lineær, formue, likviditet, kursgevinster
17.04.00 Anne Jacobi/
Martin Rasmussen
Mere om elpris og produktion af el Elpris, ne-erhvervet
10.04.00 Henrik Christian Olesen Forbrugsrelation, parameterfølsomhed og samlede modelegenskaber forbrug, parmetre, modelegenskaber
20.03.00 Martin Rasmussen Opdatering af nationalregnskabsvariabler i foreløbige år nationalregnskab, foreløbige år, abase
15.03.00 Gitte Terp Henriksen Pensionsmodellen, endelige modelligninger pension
14.03.00 Martin Rasmussen Simpel fremskrivning af energiforbrug med EMMA EMMA, fremskrivning
14.03.00 Tony Maarsleth Kristensen Reestimation af eksportrelationerne, april 2000 Eksport, apr00
13.03.00 Simon Kjær Poulsen April 00, Reestimation af lagerinvesteringsrelationer lager, april00
13.03.00 Niels Arne Dam Deflatorer i 1990- og 1995-pris-databankerne deflatorer, 1990-priser, 1995-priser, sammenligning
13.03.00 Morten Werner Ligninger for erhvervenes efterspørgsel efter maskinkapital og arbejdskraft, millennium reestimation faktorefterspørgsel, maskinkapital, arbejdskraft, reestimation
13.03.00 Erik Bjørsted Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 sektorpriser, reestimation, fejlkorrektion
10.03.00 Tony Maarsleth Kristensen Reestimation af boligmodellen, april 2000 boligmodel, reestimation, apr00
10.03.00 Simon Kjær Poulsen April 00, Reestimation af erhvervenes energiefterspørgsel energiefterspørgsel, reestimation, 1995-tal, april00
10.03.00 Martin Rasmussen Reestimation af lønrelationen, april 2000 løn, reestimation
09.03.00 Simon Kjær Poulsen April 00, Reestimation af importligningerne import, 1995-tal, april00
09.03.00 Martin Rasmussen Reestimation af relationer for bygningskapital, april 2000 bygningskapital
08.03.00 Martin Rasmussen En forenklet forsyningssektor til EMMA EMMA, forsyningssektor, ne-erhverv
08.03.00 Michael Andersen Forbrug og likviditetsbegrænsninger forbrugsfunktion, livsløbshypotese, rationelle foretninger, likviditetsbegrænsninger
07.03.00 Anne Jacobi Reestimation af Ua og Hgn arbejdstid, arbejdsudbud
06.03.00 Niels Arne Dam Reestimation af bilkøbsrelationen bilkøb, reestimation
06.03.00 Anne Jacobi Reestimation af Sdsbk og Sdsr skat, selskabsskat, pengeinstitutter
01.03.00 Henrik Christian Olesen Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 reestimation, restindkomst, pensioner
29.02.00 Niels Arne Dam Reestimation af DLU DLU, reestimation, 1995-kr.
29.02.00 Tony Maarsleth Kristensen/
Martin Rasmussen/
Henrik Christian Olesen
ADAM, December 1999, Standardmultiplikatorer dec99, standardmultiplikatorer
28.02.00 Tony Maarsleth Kristensen Vedrørende ADAM, december 1999 Dec99, modelændringer, PCIM 7.04
27.02.00 Tony Maarsleth Kristensen Skatter, afgifter og overførselsindkomster - nye modelligninger til ADAM, december 1999 dec99, direkte skatter, afgifter, overførselsindkomster
22.02.00 Dorte Grinderslev/
Erik Bjørsted/
Jes Asger Olsen
Sektorprisrelationer til ADAM, december 1999 prisrelationer, px, pyf,enhedsomkostninger, tilpasningstid, crowding-out
08.02.00 Morten Werner Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer, 1966-1987 varefordelt udenrigshandel, input-output

------------------------------------------------------------ 1999 ------------------------------------------------------------

27.12.99 Henrik Christian Olesen Effekter på forbrug, indkomst og formue af øgede pensionsindbetalinger forbrug, pensioner, marginalegenskaber
07.12.99 Anne Jacobi/Martin Rasmussen Ny ligning for elprisen elpris, fejlkorrektion
27.11.99 Martin Rasmussen/
Simon Kjær Poulsen
Løn inklusive ATP i lønrelationen løn, ATP
21.11.99 Gitte Terp Henriksen/
Tony Maarsleth Kristensen/
Henrik Christian Olesen
Modelligninger, afledt af pensionsmodellen skat, sektorbalancer, folkepension, førtidspension, ATP, husholdninger, forbrug
19.11.99 Martin Rasmussen Indkomst- og substitutionseffekter i valg af arbejdstid arbejdstid, Hgn, indkomsteffekt, substitutionseffekt
18.11.99 Tony Maarsleth Kristensen Pinsepakken og boligmodellen pinsepakke, bolig, lejeværdi, ejendomsskat
18.11.99 Gitte Terp Henriksen Modelligninger, pensionsmodellen pension, skat, formue, pk-sektoren, LD, ATP
16.11.99 Erik Bjørsted Pristilpasningen i ADAM, I pristilpasning, Bfi-deflator, fejlkorrektion
15.11.99 Simon Kjær Poulsen Reestimation af importligningerne import
15.11.99 Tony Maarsleth Kristensen ADAM maj 1998 - analyse af parameterfølsomheder følsomhed, egenskaber, multiplikatorer, maj98
10.11.99 Simon Kjær Poulsen Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 EMMA99 priselasticitet
09.11.99 Lena Larsen Hvordan man siq'rer fremtiden Siq, BRAS, produktionsskatter, produktionssubsider
07.11.99 Henrik Christian Olesen/
Niels Arne Dam
Forbrug, indkomst og pension Forbrug, husholdningssektor, pension
18.10.99 Morten Werner Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren Udbudsbestemt produktion, aggregeret fødevaresektor
29.09.99 Dorte Grinderslev/
Martin Rasmussen
EMMA for Dummies EMMA, eksperimenter, PCIM
27.09.99 Gitte Terp Henriksen Dokumentation af pensionsdatabanken, PBANK PBANK, pension, data, dokumentation, opsparing
15.09.99 Anne Jacobi/
Martin Rasmussen
Foreløbig investeringstal Investeringer, foreløbige år
14.09.99 Anne Jacobi Om satsreguleringsprocenten for overførselsindkomster Satsreguleringsprocenten, overførselsindkomster
14.09.99 Martin Rasmussenianne Christensen Reestimation af ejendomsskatterelationen siqej, reestimation
07.09.99 Erik Bjørsted Dynamik og priser i materialeanvendelsen Materialer, priser, dynamik, estimation, fejlkorrektion
02.09.99 Gitte Terp Henriksen/
Henrik Christian Olesen/
Jes Asger Olsen
Pensionsmodel i ADAM Arbejdsmarkedspension, privat pension, skat, alder, DREAM, offentlige finanser
25.08.99 Tony Maarsleth Kristensen Pinsepakken, skattepligtig indkomst og personlige indkomstskatter Pinsepakke, skattepligtig indkomst, personlig indkkomst
24.08.99 Tony Maarsleth Kristensen/
Jes Asger Olsen/
Gitte Terp Henriksen/
Henrik Christian Olesen
Opstilling og samling af modelversionen januar 2000 jan00, modelversion
10.08.99 Henrik Christian Olesen Institutionelle sektordata Sektorbalancer
19.07.99 Morten Werner Produktionen i EMMAs transporterhverv Transporterhverv, produktion, io-koefficienter, tilbageføring, overgange mellem ADAM og EMMA
28.06.99 Henrik Christian Olesen/
Jes Asger Olsen/
Tony Maarsleth Kristensen/
Lena Larsen
Dataleverancer fra 5. kt. Datarevision, sumdatabase
22.06.99 Tony Maarsleth Kristensen/
Lena Larsen
Pinsepakke, efterlønsreform og skatter & afgifter Skatter, afgifter, skattepligtig indkomst, pinsepakke
19.05.99 Tony Maarsleth Kristensen/
Dorte Grinderslev
Historiske simulationsfejl med ADAM, II Modelaftestning, maj98, korrektioner
19.05.99 Edith Madsen Eksogenisering i forbrugssystemet II DLU, eksogenisering, justering
12.05.99 Henrik Christian Olesen Effekter på forbrug og indkomst i ADAM på langt sigt Forbrug, priser, deflatoreffekt
11.05.99 Dorte Grinderslev Forslag til ny trendkalibreringsmetode Trendkalibrering, residualminimering
10.05.99 Gitte Terp Henriksen Lønsumsafgiften lønsum, ikke-varefordelte afgifter,finansiel sektor
06.05.99 Henrik Christian Olesen Pensionsmodellen i DREAM og ADAM Pensionsmodel, DREAM, generationer, aggregering
27.04.99 Erik Bjørsted/
Gitte Terp Henriksen
Realrenteafgiften i ADAM Realrenteafgift, obligationsbeholdning
19.04.99 Simon Kjær Poulsen/
Dorte Grinderslev/
Martin Rasmussen
Reestimation af erhvervenes anvendelse af el og øvrig energi Energi, el, øvrig energi, EMMA
19.04.99 Morten Werner Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Husholdningernes energiforbrug, effektivitetskorrigerede priser, fejlkorrektions modeller
18.04.99 Martin Rasmussen Mængde- og effektivitetsindeks i nestede produktionsfunktioner Effektivitetsindeks, mængdeindeks, problemer i to-trins,nestede produktionsfunktioner, ikke-observerbare ydelser
14.04.99 Martin Rasmussen Opdatering af aftalt arbejdstid (ha) for 1998 Ha, aftalt arbejdstid, omsorgsdage
08.04.99 Tony Maarsleth Kristensen Er ADAMs multiplikatorer grundforløbsafhængige? Multiplikatorer, grundforløb, maj 98
18.03.99 Dorte Grinderslev Estimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA EMMA, transportenergi, enkeltligningsestimation
01.03.99 Lars Brømsøe Termansen Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Estimation, transportenergi, transporterhverv, EMMA
01.03.99 Simon Kjær Poulsen Reestimation af erhvervenes energiefterspørgsel Energiefterspørgsel, energimatricer, EMMA, reestimation
01.03.99 Tony Maarsleth Kristensen En ADAM-kørsel med "den moderne efterløn" Fremskrivningsforslag, FFL99, efterløn
22.02.99 Dorte Grinderslev/
Tony Maarsleth Kristensen
Historiske simulationsfejl med ADAM, maj 1998 Modelaftestning, maj98, Theils U-test
19.02.99 Martin Rasmussen Estimation af energianvendelse med rigtige indeks for effektivitet Målte indeks, priselaticiteter for energi
15.02.99 Henrik Christian Olesen Kvoter i ny og gammel ADAMBK Kvoter, data, nyt NR
12.02.99 Jes Asger Olsen General perfect aggregation of industries in input-output models -
11.02.99 Dorte Grinderslev Forskellige estimationsresultater for fordeling af energiforbrug i EMMA, eksempel nm EMMA, erhvervenes energiforbrug, GLO, enkeltligning
09.02.99 Henrik Christian Olesen Forbrugsfunktionen i BOF5 Euler ligning, nyttefunktion, rente
01.02.99 Gitte Terp Henriksen Pensionsordninger i Nationalregnskabet og ADAM Pension, data, Nationalregnskabet, disponibel indkomst, institutioneltregnskab

------------------------------------------------------------ 1998 ------------------------------------------------------------

10.12.98 Tony Maarsleth Kristensen Rentedannelse, valutakursforventninger og modelegenskaber Rentedannelse, valutakursforventninger, modelegenskaber crowding-out
05.12.98 Lena Larsen Datarevision af afgifter og subsider Datarevision, afgifter, subsidier, BRAS
23.11.98 Henrik Christian Olesen Husholdningssektoren i ADAM Husholdninger, data
22.11.98 Edith Madsen Maksimum likelihood analyse i ikke-lineære modeller Maksimum likelihood, ikke-lineær, asymtotisk fordeling
20.11.98 Morten Werner/
Simon Kjær Poulsen
Data for erhvervenes energiefterspørgsel i EMMA Aggregering, kædeindeks, erhvervenes, energiforbrug
20.11.98 Carl-Johan Dalgaard/
Martin Rasmussen
Derfor ikke Derfor! Crowding out, kortsigtsparametre, løn-til-pris elasticitet, why,why,why
19.11.98 Tony Maarsleth Kristensen/
Henrik Christian Olesen /
Carl-Johan Dalgaard
Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990 Modelversionen maj 1998, niveaukorrektion, skift af basisår
30.10.98 Tony Maarsleth Kristensen Løbende overførsler til og fra EU 1972-1997 Løbende overførsler, afgifter, subsidier, EF, EU
29.10.98 Henrik Christian Olesen Sektorbalancer og disponibel indkomst Sektorbalancer, disponibel indkomst, definitioner
07.10.98 Henrik Christian Olesen Project Link efterårsmøde 1998 Valutakrise,kapitalbevægelser
30.09.98 Jes Asger Olsen Perfect aggregation of industries in input-output models -
22.09.98 Tony Maarsleth Kristensen ADAM, maj 1998. Standardmultiplikatorer maj98, multiplikatorer
21.09.98 Martin Rasmussen Tilbageføring af input-output-matricer, 1966-1987 input-output, ras-afstemning, tilbageføring, nulstilling
16.09.98 Simon Kjær Poulsen Revidering af RASQ-eftermodellen RASQ, 1994-tal, beskæftigelse, NR, RAS
15.09.98 Dorte Grinderslev/
Morten Werner
Reestimation af EMMA, II . Fordeling af erhvervenes energiforbrug EMMA, erhvervenes energiforbrug, GLO, effektivitetsindex
14.09.98 Martin Rasmussen Måling af kapital og anvendelse af målinger Kapitaltal, kapitalmængde, kapitalværdi, usercost
14.09.98 Carl-Johan Dalgaard/
Lars Haagen Pedersen
A Note on User Cost and Taxes in ADAM and Dream A Note on User Cost and Taxes in ADAM and DREAM
10.09.98 Tony Maarsleth Kristensen Eksempelsamling til ADAM, maj 1998 ADAM, PCIM, eksperimenter, multiplikatorer, justeringer, eksogenisering
07.09.98 Carl-Johan Dalgaard Om skattemæssige afskrivninger på maskinkapital Skattemæssige afskrivninger, usercost
26.08.98 Carl-Johan Dalgaard Kaldor´s stiliserede fakta og danske data Kaldor´s facts, stationaritet af tidsrækker, CUSUMSQ test, Langsigtsforhold
20.08.98 Gitte Terp Henriksen/
Morten Werner
Landbrugsmodel i ADAM Landbrug, ESMERALDA, AMOR
19.06.98 Morten Werner Valg af kilde til phk Kontantpris på enfamiliehuse, kilder
19.06.98 Gitte Terp Henriksen Pensionsopsparingsordningerne I Pension, demografi, formue, forbrug, data, pensionsudbetalinger, afkast, beskatning
09.06.98 Edith Madsen Reestimatin af DLU DLU, reestimation, modelligninger
18.05.98 Dorte Grinderslev/
Martin Rasmussen
Reestimation af EMMA I , Nye energimatricer Energimatricer, reestimation af EMMA, aggregeringer
28.04.98 Lena Larsen Sipur 4-ever !!! Subsidier, Sipur, BRAS
18.04.98 Edith Madsen Estimation af systemer med singulær kovarians ikke-lineær, systemestimation, singulær, Barten
16.04.98 Edith Madsen,Jes Asger Olsen Boligmodellen i aug97 Bolig,systemestimation,indkomstelasticitet
15.04.98 Tony Maarsleth Kristensen/
Jes Asger Olsen
Opstilling og samling af modelversionen maj 1998 maj98, modelversion
04.03.98 Carl-Johan Dalgaard Beskatningsparadokset og ADAM Usercost, skatter
24.02.98 Lena Larsen Forslag til modelligninger for erhvervsfordelte produktionsskatter Produktionsskatter, produktionsubsidier
01.02.98 Tony Maarsleth Kristensen Offentlig finanser - nye modelligninger til ADAM, august 1997 Offentlige finanser, skattepligtig indkomst, ejendomsskat
30.01.98 Carl-Johan Dalgaard Lidt mere om ADAMs langsigtsegenskaber Lønrelation, lønkvote, beskæftigelse, faktorsubstitution, substitutionselasticite, coowding out
20.01.98 Tony Maarsleth Kristensen/
Lena Lars
Hovedrevision, skatter og afgifter og kommende modelversion Skatter, afgifter, nynr,aug97
17.01.98 Tony Maarsleth Kristensen/
Henrik Christian Olesen/
Martin Rasmussen
ADAM, august 1997. Standardmultiplikatorer Aug97, multiplikatorer
16.01.98 Tony Maarsleth Kristensen Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde II Kapitalværdi, kapitalmængde, vækst
16.01.98 Thomas Thomsen Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Løn, lønrelation, Phillipskurve, lang sigt, crowding-out
16.01.98 Martin Rasmussen Investeringstal på erhverv Investeringer, kapitaltal, erhvervsfordeling, tilbageføring, nationalregnskab
16.01.98 Edith Madsen/
Jes Asger Olsen
Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Bolig, indkomstelasticitet, trend
16.01.98 Carl-Johan Dalgaard Usercost - diskret versus kontinuert tid Usercost, faktorefterspørgsel, dynamisk optimering, diskret tid
15.01.98 Martin Rasmussen Arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsbidrag, AUD, AER, tqu

------------------------------------------------------------ 1997 ------------------------------------------------------------

09.12.97 Henrik Christian Olesen Flytningen af realrenteafgiften i NRs institutionelle sektorer Data, renteafgifter, husholdningssektor
08.12.97 Henrik Christian Olesen Ny institutionel sektorafgrænsning i NR og følgerne for ADAMs sektorafgrænsning Data, institutionelle sektorer, Findan, nyt NR
05.12.97 Henrik Christian Olesen LD i ADAMs ligninger og databank Data, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Findan
03.12.97 Henrik Christian Olesen Data for banker og sparekassers rentestrømme Databank, rentestrømme, nyt NR
02.12.97 Martin Rasmussen/
Tony Maarsleth Kristensen/
Jes Asger Olsen/
Henrik Christian Olesen
ADAM og det nye nationalregnskab Nationalregnskab, omregningsmodul
21.11.97 Tony Maarsleth Kristensen/
Henrik Christian Olesen/
Jes Asger Olsen/
Martin Rasmussen/
Thomas Thomsen
Eksempelsamling til ADAM, august 1997 ADAM, PCIM, eksperimenter, multiplikatorer, justeringer, eksogenisering
20.11.97 Dorte Grinderslev Forslag til ny dokumentation af datarevisionen Datarevision, dokumentation, kilder
17.11.97 Tony Maarsleth Kristensen/
Henrik Christian Olesen/
Jes Asger Olsen/
Martin Rasmussen/
Thomas Thomsen
Vedrørende ADAM, august 1997 Aug97, modelændringer, PCIM 6.02
16.10.97 Henrik Christian Olesen Project LINK, efterårsmøde 1997 LINK, valutakrise, inflation, faktorefterspørgsel, rationelle forventninger
22.09.97 Tony Maarsleth Kristensen Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Bruttokapital, nettokapital, vækst
04.09.97 Morten Malle Pedersen/
Lars Brømsøe Termansen
Et-trins estimation af ADAMs forbrugsfunktion Forbrug, et-trins estimation
28.08.97 Martin Rasmussen Dobbeltregning for indirekte lønomkostninger Indirekte lønomkostninger, AUD, ATP, tqu,tdu,taqw
28.08.97 Morten Malle Pedersen Bygningskapital: K*/K-forhold og trend-kalibrering Bygningskapital, investeringer, effektivitetsindeks, fejlkorrektion, fremskrivning
28.08.97 Henrik Christian Olesen Om boliginvesteringsfunktioner Boliginvesteringer
26.08.97 Henrik Christian Olesen Dynamisk løsning af en lineær boligmodel Tilpasning, dynamik, boligmodel
01.08.97 Morten Malle Pedersen Reestimation af sektorprisrelationerne Sektorpriser, usercost, faktorblok, reestimation
21.07.97 Edith Madsen Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Biler, reestimation, ikke-lineær estimation, nye modelligninger
16.07.97 Henrik Christian Olesen/
Lena Larsen
Boligforbruget på nye kapitaltal fch
09.07.97 Dorte Grinderslev/
Thomas Thomsen
ADAM og EMMA EMMA, kobling, eksempel, multiplikator
07.07.97 Edith Madsen Eksogenisering i forbrugssystemet DLU, eksogenisering, rationering, modelligninger
24.06.97 Dorte Grinderslev/
Thomas Thomsen
Introduktion til EMMA EMMA, installation, eksempel, matrixvieweren
18.06.97 Tony Maarsleth Kristensen Den personlige skattepligtige indkomst Skattepligtig indkomst, indkomst, skat
18.06.97 Morten Malle Pedersen Ligninger for erhvervenes efterspørgsel efter maskinkapital og arbejdskraft, reestimation Faktorefterspørgsel, maskinkapital, arbejdskraft, investeringer, usercost, reestimation
17.06.97 Jes Asger Olsen, Lena Larsen Boligmodellen i næste ADAM-version Kontantpris, boligmodel, reestimation, fejlkorrektion
16.06.97 Martin Rasmussen, Michael Andersen Husholdningers og fagforeningers valg af arbejdstid Arbejdstid, gennemsnitlig arbejdstid, aftalt arbejdstid, løn, forhandling
13.06.97 Morten Malle Pedersen Ligninger for erhvervenes efterspørgsel efter bygningskapital Faktorefterspørgsel, bygningskapital, investeringer, trends
12.06.97 Henrik Christian Olesen Faktorblok vs. boligmodel - hvorfor er der forskel? Boligmodel, faktorblok, investeringer
11.06.97 Martin Rasmussen Reestimation og ad-hoc reformulering af lønrelationen Løn, lønkvote, skatter
04.06.97 Henrik Christian Olesen Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Pensionsindbetalinger, forbrugsvirkning
27.05.97 Jes Asger Olsen/
Lena Larsen
Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen ? Bolig, indkomstelasticitet, trend
28.04.97 Jes Asger Olsen Grundskitsen i boligmodellen Kontantpris, boliginvesteringer, fejlkorrektion
17.04.97 Henrik Christian Olesen/
Lars Brømsøe Termansen
Estimation af makroforbruget på de nye kapitaltal Reestimation, forbrug
16.04.97 Morten Malle Pedersen Ligninger for erhvervenes efterspørgsel efter bygningskapital Faktorefterspørgsel, bygningskapital, investeringer, trends
15.04.97 Morten Malle Pedersen Ligninger for erhvervenes efterspørgsel efter maskinkapital og arbejdskraft, reestimation Faktorefterspørgsel, beskæftigelse, kapital, investeringer, trends
14.04.97 Thomas Thomsen Problemer med K/K*-forholdet i ADAM-fremskrivninger Faktorblok, kapital, beskæftigelse, trends, effektivitet, rho, tilpasning, investeringer
10.04.97 Lena Larsen Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Boligmodel, tilpasningstid, stationær tilstand
21.03.97 Henrik Christian Olesen Estimation af boligmodel på nye kapitaltal II Nye boligtal, kontantpris, modelegenskaber, fejlkorrektion
17.03.97 Henrik Christian Olesen/
Morten Malle Pedersen
Kapitalmængde, kapitalværdi, usercost, og andet godt: Løsninger på nogle praktiske problemstillinger Kapitalværdi, kapitalmængde, usercost, formue, afskrivninger, data
10.03.97 Tony Maarsleth Kristensen Fremskrivninger februar 1997 Fremskrivning, abonnenter, PCIM
04.02.97 Edith Madsen Det nye DLU: Forslag til nye modelligninger i forbrugssystemet DLU, ny dynamik systemestimation, nye modelligninger, varige varer
05.02.97 Martin Rasmussen Om husholdningernes arbejdstid Arbejdstid, arbejdstimer, arbejdsudbud, erhvervsfrekvens
04.02.97 Tony Maarsleth Kristensen Overførselsindkomster og ny modelversion Indkomstoverførsler
27.01.97 Thomas Thomsen Aggregerings- og indeksproblemer Aggregering, indeksteori, tekniske fremskridt, nestet CES
23.01.97 Morten Malle Pedersen Bruttokapital, nettokapital, usercost, og andet godt II: Nogle praktiske problemstillinger Bruttokapital, nettokapital, kapitalmængde, kapitalværdi, investeringer, usercost
22.01.97 Michael Andersen Den finansielle katastrofe Finbk, variabler, problemer, kilder, udtørret

------------------------------------------------------------ 1996 ------------------------------------------------------------

03.12.96 Henrik Christian Olesen Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Erhvervskapital, boligkapital, formue, disponibel indkomst, forbrug
18.11.96 Henrik Christian Olesen Hvordan håndteres inkonsistensen mellem NR´s afskrivninger, nettokapitalapparat, og bruttoinvesteringer? Definitionsligninger, nettokapitalapparat, afskrivninger, bruttoinvesteringer, data
11.10.96 Martin Rasmussen Ny statistik for løn og arbejdstid i ADAM Løn, gennemsnitlig arbejdstid
12.11.96 Dorte Grinderslev Sammenligning af NRs foreløbige og endelige tal Foreløbige NR-tal, faste og løbende priser, foreløbig adambk-opdatering
07.11.96 Lena Larsen Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR Bruttoinvesteringer, afskrivninger
05.11.96 Henrik Christian Olesen Estimation af boligmodel på nye kapitaltal Nye boligtal, kontantpris, boligmodel, modelegenskaber
17.10.96 Tony Maarsleth Kristensen Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995 Multiplikatorer, grundforløb
15.10.96 Morten Malle Pedersen Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Bruttokapital, nettokapital, usercost
10.10.96 Tony Maarsleth Kristensen/
Henrik Christian Olesen
Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II Log-lineære relationer, justeringsled grundforløb, kontantpris
07.10.96 Morten Malle Pedersen Projekt LINK, efterårsmøde 1996 LINK, Bill Clinton, faktorefterspørgsel, kointegration, aggregering, common trends
03.10.96 Henrik Christian Olesen Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet -lang96 som eksempel jled, multiplikatoregenskaber
02.10.96 Tony Maarsleth Kristensen Fremskrivning august 1996 Fremskrivning, abonnementer, PCIM
30.09.96 Henrik Christian Olesen/
Lena Larsen
Data for boligbeholdning og afskrivninger Boligbeholdning, investeringer, afskrivninger
23.08.96 Lena Larsen/
Morten Malle Pedersen
Skitser til nye bygningsinvesteringsrelationer Bygningsinvesteringer, faktorblok, usercost
23.09.96 Lena Larsen Sammenligning af tal for kapitalapparatet i ADAM og NR Maskinkapital, bygningskapital
22.09.96 Henrik Christian Olesen Mere dokumentation til kapitel 13 i ADAM-bogen Multiplikatoregenskaber, kontantpris, rentedynamik

 

 

 


Kontakt

ADAM
Telefon: 39 17 32 01

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi