Gå til sidens indhold

Databanker

ADAMs databank indeholder økonomiske nøgletal, der giver en dækkende, sammenhængende og detaljeret beskrivelse af hele den danske økonomi. Den indeholder mere end 3000 sådanne nøgletal på årsbasis og er den eneste databank med tal tilbage til 1966. Da databanken er opstillet til modelbrug, er tidsserierne konsistente og konsekvent renset for databrud. Det er muligt at abonnere på ADAMs databank.

Databanken bygger på allerede offentliggjorte statistikker, som omfatter bl.a. nationalregnskab, arbejdsmarked, offentlige finanser og finansielle størrelser. Databanken opdateres 3 gange årligt og udsendes til kunder, så snart der foreligger nye nationalregnskabstal. 

På følgende link findes en generel beskrivelse af ADAMs databank: Statistikdokumentation af Adams databank

Dokumentation af kildevalg for variabler i ADAMs databank findes i ligningsbrowseren og i modelgruppens arbejdspapirer.

Brugere bør angive ADAMs databank som reference generelt (frem for Danmarks Statistik), da ikke alle dele er dækket af Danmarks Statistiks offentliggørelser.

Oplysninger om de enkelte databanker kan findes herunder tilbage til 2005.

April 2024

Modelgruppens databank, APRIL 2024 til ADAM (modelversion APR23 og beta-modelversion MAR24) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2023, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 27.marts 2024. 
 • Tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.80, 22. marts 2024
 • Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.87, 26.marts. 2024.
 • De finansielle konti, 27.marts 2024.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik).
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra seneste tal fra OECDs Economic Outlook, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, foreløbige tal indlagt, da Nyt Fra Danmarks Statistik kommer 25. april 2024. 
 • Pensionsområdets tal er i hovedsagen foreløbige fremskrivninger af november versionens tal. Kilder for 2023 til ATP og LD samt CPS-tal indgår. For modelversion MAR2024 er formuestatistikken, eIndkomst, CPS og PAF hovedkilder for 2014-2022, mens værdier for 2023 er skønnet efter bedste evne. 

Vedr. UADAM:

 • Befolkning jf. Statistikbanken FOLK2 (opdateret 12-02-2024 08:00)
 • Ledighed jf. Nyt fra Danmarks Statistik (februar 2023)
 • Beskæftigelse jf. Nyt Nationalregnskab (år)  Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2023 marts-version, (udgivet marts 2024)
 • RAS jf. Statistikbanken RAS201 (opdateret 24-11-2023 08:00)

Bemærk:

 • Vores forventning pt. er, at april 2024-databanken kommer sin endelige udgave i løbet af (første halvdel af) maj måned.
 • I juni måned i år frigives hovedreviderede nationalregnskabstal. Det vil være muligt at få adgang til klausulerede betaversions tal for årene til og med 2019 i starten af juni. Der er allerede åbnet for tilmelding til denne adgang, se her ang. hovedrevision 2024 og betarevision.
November 2023

Modelgruppens databank, NOVEMBER 2023, til ADAM (modelversion OKT2020 og beta-modelversion APR2023) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskabstallene er ikke ændret siden efterårsdatabanken, udover rettelsen vi udsendte med første foreløbige version:
 • Nationalregnskabets rettelser af løn og beskæftigelse for 2020-2022, udkommet 10. nov. 2023.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra opdateret UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er hovedsagligt opdaterede (ift. september banken) med det seneste PAF-udtræk af pensionsudbetalinger og CPS-udtræk af pensionsindbetalinger for 2022.
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2023, nr. 113, OECDs ”National Account Statistics” og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • Skattetal, personlige indkomstskat, indkomstfordelinger: Opdateret for personlige indkomstskatter.
 • Diverse variabler er opdaterede, bl.a. ØMU-gælds tal og phk. 

Bemærk:

 • Næste version af ADAMs databank forventes udsendt d.27.marts kl. 08:00, 2024.
 • Databanken til Okt20 og databanken til Uadam18 ikke vil blive opdateret fremadrettet, idet Apr23 forventes at blive ny officiel model i løbet af få dage
 • I 2024 offentliggøres et reviderede nationalregnskab. Det har konsekvenser for antallet af databanker vi udsender hen over 2024. Mere herom med marts-databanken.
September 2023

Modelgruppens efterårsdatabank, SEPTEMBER 2023, til ADAM (modelversion OKT2020, APR2022 og til beta-modelversion APR2023) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 29. september 2023.
 • Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 332, 28. september 2023.
 • Finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 29. september 2023.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er genberegnet med opdaterede pensionsafkastskattetal og visse ændringer i LD-tal. PAF-registertal for 2022 udkommer i november.
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2023, nr. 113, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics"
 • ØMU-gæld, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.147, 27. april 2023. 

Bemærk:

Lige som sidste år forventer vi senere på året at udkomme med en november databank, selvom der ikke vil være nye årlige nationalregnskabstal med, af hensyn til inddragelse af nyere tal fra andre væsentlige områder, bl.a. arbejdsmarkedsstatistik, og pensioner.
Opdateret ØMU-gældstal fra oktober 2023, samt opdateret phk-tal, vil blive indarbejdet i ovennævnte november databank.
Juni 2023

Modelgruppens sommerdatabank, JUNI 2023, til ADAM (modelversion OKT2020 og til beta-modelversion APR2023) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2023.
 • Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.194, d.5.juni og nr.232, 28. juni 2023.
 • Finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.241, d.30.juni.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er opdaterede med tal fra Finanstilsynet, og interne udtræk for finansielle selskaber, men genbruger visse steder med forårsdatabankens værdier. 
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2023, nr. 113, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, seneste tal indlagt, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.147, 27. april 2023.

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende:
Pensionsdata mangler fortsat opdaterede registerudtræk for PAF mv. Sidstnævnte forventes at kunne indgå i vinterdatabanken, da de frigives i november 2023. Visse underopdelinger af Wp_b på kombinationer af ordningstyper, især for kapitalpension (Wpco1_b), ser ikke troværdige ud for 2017-. Disse søges funderet i formuestatistikkens underopdelinger i løbet af året.

Bemærk:

Der nu er opdaterede pensionstal for 2022 med, samt at Nationalregnskabets tal ved denne opdatering fortsat ikke er udarbejdet på helt så detaljeret branchegruppering som normalt. Det betyder, at modelgruppen har måttet supplere grundlaget for ADAMs databank op på forskellig vis.
UADAM-banken er desuden opdateret.
Første foreløbige version af efterårsdatabanken SEPTEMBER 2023 forventes udsendt fredag d. 29. september 2023, kl. 08:00.
April 2023

Modelgruppens databank, APRIL 2023, til ADAM (modelversion OKT2020 og til den nye beta-modelversion APR2023) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2022, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 31.marts 2023.
 • Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.104, 24. marts 2023.
 • Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.107, 29.marts. 2023.
 • De finansielle konti, d.31.marts 2023.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik).
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra seneste tal fra OECDs Economic Outlook, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, foreløbige tal indlagt, der desværre IKKE kommer fra Nyt Fra Danmarks Statistik, 27. april 2023. 
 • Pensionsområdets tal er opdateret med kildebaserede tal for 2022 for ATP, LD og fra CPS.

Vedrørende UADAM: 

 • Befolkning, jf. Statistikbanken FOLK2 (opdateret 10-02-2023 08:00)
 • Ledighed, jf. Nyt fra Danmarks Statistik (februar 2023)
 • Beskæftigelse, jf. Nyt Nationalregnskab (år)  Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2022 marts-version, (udgivet marts 2023)
 • Offentlig forsørgede, jf. Nyt fra Danmarks Statistik (marts 2023)
 • RAS, jf. Statistikbanken RAS201 (opdateret 16-11-2022 08:00)

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende:
DST-Nationalbankens fælles kvartalsvise tal for finansielle konti er indarbejdet. Bemærk at der er residualer for visse finansielle variabler for 2017, grundet udestående tilbageføring af de nye kvartalsvise finansielle konti, til år før 2017.

Bemærk:

ADAMs sommerdatabank forventes udsendt fredag d.30.juni, kl. 08:00.
November 2022

Modelgruppens databank, NOVEMBER 2022, til ADAM (modelversion OKT2020 og til beta-modelversion APR2022) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2022
 • Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.329, 28. september 2022
 • Finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2022
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er opdaterede (ift. september banken) med det seneste udtræk af CPS-pensionsindbetalinger for 2021.
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra november 2022, nr. 112, OECDs ”National Account Statistics” og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • Skattetal, personlige indkomstskat, indkomstfordelinger: Opdateret for personlige indkomstskatter.

Bemærk:

Bemærk særligt at branchefordelingen af lønkompensation og andre corona-relaterede ordningen uheldigvis ikke var kommet rigtigt ind september-banken. Det er der rettet op på i november-banken, hvor branchefordelingen igen kommer til at ligne fordelingen i april- og juni-banken.

Bemærk i øvrigt:
- Næste version af ADAMs databank forventes udsendt d. 31. marts kl. 08:00, 2023.
- Vores udviklingsmodelversion, hidtil kaldt APR2022, erstattes af en modelversion, der forventes at få navnet APR2023. 
September 2022

Modelgruppens efterårsdatabank, SEPTEMBER 2022, til ADAM (modelversion OKT2020 og til beta-modelversion APR2022) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2022
 • Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.329, 28. september 2022
 • Finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2022
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er genberegnet. 
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2022, nr. 111, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.150, , 29. april 2022.  

Bemærk:

Lige som sidste år forventer vi ekstraordinært senere på året at udkomme med en november databank, selvom der ikke vil være nye årlige nationalregnskabstal med, af hensyn til inddragelse af nyere tal fra andre væsentlige områder, bl.a. arbejdsmarkedsstatistik, og pensioner. 
Juni 2022

Modelgruppens sommerdatabank, JUNI 2022, til ADAM (modelversion OKT2020 og til beta-modelversion APR2022) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2022
 • Offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.197, d.3.juni og nr.234, 28. juni 2022
 • Finansielle konti, de nye tal der udkom 30.juni.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
 • Pensionsområdets tal inddrager tal fra CPS, FT og Finansielle konti. Dog ikke registerbaserede tal for pensionsafgiften for 2021.
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2022, nr. 111, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.150, , 29. april 2022.  

Bemærk:

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende:
- Der foreligger endnu ikke registerbaserede tal for pensionsafgiften
- Der arbejdes på at få ADAMs pensionsformuers værdier baseret på formuestatistikkens værdier.

April 2022

Modelgruppens databank, APRIL 2022, til ADAM (modelversion OKT2020 og til den midlertidige modelversion APR2022) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2021, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 31.marts 2022
 • Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.102, 25. marts 2022
 • Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.106, 29.marts. 2022.
 • De finansielle konti, offentliggørelsen fra DST-Nationalbanken, d.31.marts 2022.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik)
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra seneste tal fra OECDs Economic Outlook, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, foreløbige tal er indlagt. 
 • Pensionsområdets tal for 2021 er foreløbige fremskrivninger af november versionens tal, undtagen for ATP og LD, samt pensionsindbetalinger fra SKM, CPS-tallene, samt pensionsafkastskatten. 

Bemærk:

DST-Nationalbankens fælles kvartalsvise tal for finansielle konti er indarbejdet. Bemærk at der er residualer for visse finansielle variabler for 2017, grundet udestående tilbageføring af de nye kvartalsvise finansielle konti, til år før 2017.

November 2021

Modelgruppens databank, NOVEMBER 2021, til ADAM (modelversion OKT2020) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2021
 • Offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.347, 28. september 2021
 • Finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2021
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra opdateret UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er opdaterede (i forh. t. septemberdatabanken) med det seneste udtræk af pensionsindbetalinger for 2020.
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra november 2021, nr. 110, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • Skattetal, personlige indkomstskat, indkomstfordelinger: Opdateret for personlige indkomstskatter.
 • ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.388, 29.oktober 2021. 

Bemærk:

Udenlandske turisters forbrug på dansk område er opdateret i en databank til en kommende modelversion.
De nye indkomstfordelinger for 2020 er ikke med i databanken.

September 2021

Modelgruppens databank, SEPTEMBER 2021, til ADAM (modelversion OKT2020) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2021
 • Offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.347, 28. september 2021
 • Finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2021
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
 • Pensionsområdets tal er genberegnet med tal for pensionsafkastskatten og pensions nationalregnskabstal. 
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj/juni 2021, nr. 109, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.162, 29.april 2021. 

Bemærk:

Ligesom sidste år forventer vi ekstraordinært senere på året at udkomme med en november databank, selvom der ikke vil være nye årlige nationalregnskabstal med, af hensyn til inddragelse af nyere tal fra andre væsentlige områder, bl.a. arbejdsmarkedsstatistik, og pensioner.

Juni 2021

Modelgruppens sommerdatabank, JUNI 2021, til ADAM (modelversion OKT2020) er udsendt til vores brugere.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2021
 • Offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.246, 29. juni 2021
 • Finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2021
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM; folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, fra Danmarks Statistik.
 • Pensionsområdets tal er nu kildedækkede for 2020: CPS, PAF, Finanstilsynet, internt materiale fra nationalregnskabet.
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2021, nr. 109, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.162, , 29. april 2021.

Bemærk:
I juni-2021 databanken er lønkompensation i forbindelse med Covid19-epidemien flyttet fra øvrige subsidier, Spzuq, til løntilskudsvariablen, Spzul. Det skulle give arbejdsgivernes lønomkostninger et mere retvisende niveau. Desuden er lønkompensationen fordelt på brancher. Branchefordelingen er skønnet på baggrund af foreløbige oplysninger om udbetalt lønkompensation. Oplysningerne peger på, at lønkompensationen i høj grad er gået til tjenesteerhvervene.
Nationalregnskabet forventes at placere den Covid19-relaterede lønkompensation som løntilskud, som det er gjort i modelgruppens databank.
Vi forventer at databanken udsendes i endelig version i august.

April 2021

Modelgruppens seneste bud på APRIL 2021 ADAM-databanken hørende til modelversion JUN2019 og til modelversion OKT2020beta, med tal for 2020.

De primære kilder til databanken er:

 • Nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2020, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 31.marts 2021
 • Tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.105, 25. marts 2021
 • Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.111, 29.marts. 2021.
 • De finansielle konti, offentliggørelsen fra DST-Nationalbanken, onsdag d.31.marts.
 • Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik)
 • Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra seneste tal fra OECDs Economic Outlook, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
 • ØMU-gæld, foreløbige tal indlagt, da Nyt Fra Danmarks Statistik kommer 29. april 2021.
 • Pensionsområdets tal inddrager nu tal for 2020 til ATP, LD og CPS-tal.

Vedr UADAM:
Befolkning jf. Nyt fra Danmarks Statistik 11. februar 2021 - Nr. 41
Ledighed jf. Nyt fra Danmarks Statistik 4. marts 2021 - Nr. 71
Beskæftigelse jf. Nyt Nationalregnskab (år) Årligt nationalregnskab, hele økonomien 2020 marts-version
Offentlig forsørgede jf. Nyt fra Danmarks Statistik 18. marts 2021 - Nr. 93
RAS jf. Statistikbanken RAS201 opdateret 26-11-2020 08:00

Bemærk:
Vores forventning pt. er, at april 2021-databanken kommer sin endelige udgave i løbet af maj måned.
De kunder der har behov for løbende opdaterede databanker, og ikke allerede har tilmeldt sig, er velkomne til at sende en epost herom til mol@dst.dk. Alle kunder modtager, som hovedregel, udover den første foreløbige databank: den anden foreløbige (med finansielle konti), og den endelige.

November 2020

Modelgruppens endelige bud på Adams databank NOVEMBER 2020 (til modelversion JUN2019 og til modelversion OKT2020) er klar til download, fra mandag d.14. december kl. 22:00.
De primære kilder til databanken er:
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra opdateret UADAM.
- Pensionsområdets tal genbruger i hovedsagen sommer databankens værdier, men inddrager nyere tal fra skatteministeriet, og fra nationalregnskabet for forsikring og pension, der udkom 30. september. Inkl. CPS-udtrækket, medio november 2020.
- Eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra Dec. 2020, nr. 108, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- Skattetal, personlige indkomstskat, indkomstfordelinger: Nyt fra Danmarks Statistik 27. november 2020 - Nr. 440.
- Arbejdsmarked og befolkning: RAS tal: Statistikbanken, RAS201, opdateret Tabellen er senest opdateret: 26-11-2020 08:00
og som for september databanken for: - nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2020
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.363, 28. september 2020
- finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2020
- ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.403, 30.okt 2020.

September 2020

Modelgruppens endelige bud på Adams databank SEPTEMBER 2020 (til modelversion JUN2019).
De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2020
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.363, 28. september 2020
- finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2020
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.
- Pensionsområdets tal genbruger i hovedsagen sommer databankens værdier, men inddrager nyere tal fra skatteministeriet, og fra nationalregnskabet for forsikring og pension, der udkom 30. september.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov/dec 2019, nr. 106, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.403, 30.okt 2020.

Kilder til UADAM:
Ledighedsstatistik: Nyt fra Danmarks Statistik, 29. maj 2020 - Nr. 205
Offentlig forsørgede: Nyt fra Danmarks Statistik 18. juni 2020 - Nr. 234
Beskæftigelse: jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. september 2020
Befolkningen efter socioøkonomisk status, alder, køn og periode: KAS202, Statistikbanken, 1. april 2020
Jf. Uadams databank Ua0620

Bemærk: - Helt ekstraordinært forventer vi senere på året at udkomme med en november databank, selvom der ikke vil være nye årlige nationalregnskabstal med, af hensyn til inddragelse af nyere tal fra andre væsentlige områder, bl.a. arbejdsmarkedsstatistik, og pensioner. - Der findes nu en ny modelversion med navnet OKTOBER 2020 (forkortet OKT20). Det betyder at September databanken findes i to forskellige udgaver, én tilpasset efter vores nuværende modelversion JUN2019 (med link ovenfor), og en anden (der kan rekvireres efter behov) tilpasset modelversion OKT2020.

Juni 2020

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2020
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.209, 2. juni 2020
- finansielle konti, for offentlige forvaltning og service, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.249, 26. juni 2020
- øvrige finansielle konti, fra ADAMs forårsdatabank (dvs. Nationalbankens kvartalsstatistik), da Danmarks Statistiks sædvanlige årlige tal først udkommer 30. september 2020
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM. 
- Pensionsområdets tal genbruger pt. forårs databankens værdier. 
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov/dec 2019, nr. 106, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.165, 30.april 2020. 

Bemærk:
-  Årlige tal for 2019 fra nationalregnskabets finansielle konti (undtagen for offentlig forvaltning og service) fra Danmarks Statistik udkommer først ultimo september, så både dele af pensionsformuerne, og finansielle konti i øvrigt har ikke de sædvanlige kilder i ADAMs sommerdatabank. 
-  De skønnede tal blandt pensionsområdets tal (= værdier fra forårs databanken) forventes erstattede, af offentliggjorte tal eller udtræk af sædvanlige kilder, efterhånden som vi har data nok til at køre pensionssystemet, og derefter i takt med yderligere data bliver stillet til rådighed af vores dataleverandører.
- Vi forventer, at Juni2020-databanken bliver endelig i august. 
- Vi opstiller hen over sommeren og det tidlige efterår, en ny modelversion, der forventes at få navnet OKTOBER 2020 (forkortet OKT20), og ikke som tidligere forventet, JUNI 2020.

April 2020

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2019, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 31.marts 2020, nr.122 hhv. nr.123.
- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.114, 25. marts 2020, og
- Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.117, 27.marts. 2019.
- De finansielle konti, offentliggørelsen fra Nationalbanken der kom tirsdag d.31.marts.
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik). UADAM er nu endelig.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra nyeste OECDs Economic Outlook, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- ØMU-gæld, seneste tal indlagt, fra Nyt Fra Danmarks Statistik nr.165, 30.april 2020. 
- Pensionsområdets tal er opdaterede med nyeste tal for CPS-tal for pensionsindbetalinger, samt tal for ATP og LD fra deres årsrapporter. Desuden indgår nyeste tal for pensionsskatter og -afgifter.
Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende,:
-enkelte residualer for 2019, for eksempelvis owp_cf_e, tfp_cf_e og tfnq_e, skyldes som sædvanligt leverance fra kvartalsvise finansielle konti i hele milliarder kr.
-genberegnede tal for pensionsdatabanken, for alle år, kommer formodentlig  ind i databanken til den planlagte modelversion (JUN2020).

November 2019

Den nye ADAMbank er blandt andre kilder baseret på følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 07. november 2019
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.403, 4. november 2019
- finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 07. november 2019
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.
- Pensionsområdets tal er genberegnet, inkl. efterårets CPS opgørelse. 
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2019, nr. 105, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 366, 4. okt. 2019. 

Vedr. UADAMs kilder: 
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2019: 407.
- Folketallet jf. Befolkningens udvikling, 4. kvt. 2018, NYT2019:044
- Ledighed,  Arbejdsløsheden september 2019, NYT2019:396, 
- Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, 2. kvt. 2019, NYT2019:344

 

Bemærk:
Af kendte områder af databank udeståender er der:
- De tidligere annoncerede revisioner af pensionstal for perioden før 2014, er ikke indarbejdet i denne databank.
- Der er unormalt mange og store residualer for en række variabler for årene -2015, hvilket skyldes at arbejdet med j-led i IO-konstruktionen desværre ikke kunne afsluttes.
Begge disse udeståender forventes løst med den nye modelversion JUN2020 og dens databank.

Juni 2019

Den nye ADAMbank er blandt andre kilder baseret på følgende nyligt udkomne statistikker:
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 28. juni 2019
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.212, 3. juni 2019
- finansielle konti, juni-version 2017, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 28. juni 2019
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.
- Pensionsområdets tal genbruger pt. forårs databankens værdier.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov/dec 2018, nr. 104, og OECDs International Trade by Commodity Statistics.
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.135, d. 05. april 2019.
Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende,:
- pensionstallene for 2018 bygger pt. på forårsdatabankens værdier. De forventes opdateret i juli måned.

Bemærk:
- Pensionsdatabanken skal genberegnes for alle år (forud for de allerseneste år), for at indarbejde opdagede forbedringer, herunder foreløbige tal for udbetalinger fra aldersopsparingskonti for 2015-6 (fra en ny kilde), der pt. ikke er indarbejdet. Disse genberegnede værdier forventes at fremkomme henover sommeren og indlægges kun ind i databanken til modelversion JUN2019.

April 2019

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2018, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.122, 29.marts 2019,
- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.114, 26. marts 2019, og
- Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.114, 26.marts. 2019.
- De finansielle konti, offentliggørelsen fra Nationalbanken, d.29.marts 2019.
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik). Niveauet i 2018 for tjenestemandspensionister er bragt til at overensstemme med tidligere år.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook, og OECDs "International Trade by Commodity Statistics." Bygger på seneste udgave fra december 2018.
- ØMU-gæld, foreløbige tal indlagt, da Nyt Fra Danmarks Statistik kommer 05. april 2019.
- Pensionsområdets tal er ikke så kildefunderede som i sommer og efterårs databankerne, men kildetal for 2018 for ATP, LD og CPS-tal indgår.

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende,:
- pensionsdatabanken, skal genberegnes for alle år, men dette sker så tallene kan indgå i databanken til den planlagte modelversion (JUN2019).

November 2018

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.411, 07. november 2018
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.407, 2. november 2018
- finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.417, 08. november 2018
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.
- Pensionsområdets tal er opdaterede med de nyeste tal fra nationalregnskabet for den finansielle sektor. Pensionstallene som de foreligger nu i databanken til modelversion OKT18 har endnu ikke sædvanlig ophavsmand.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2018, nr. 103, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 379, 5. okt. 2018.

Vedr. UADAMs kilder:
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2018: 411.
- Folketallet jf. Befolkningens udvikling, 1. kvt. 2018, NYT2018:181
- Ledighed,  Arbejdsløsheden september 2018, NYT2018:402,
- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 2. kvt. 2018, NYT2018:349

Bemærk:
- Vi forventer, at denne databank er den sidste til modelversion JUL17x. Fremover vil databanken høre til modelversion OKT18 (eller senere versioner).

- November-databanken til modelversion OKT18 bliver først endelig i takt med at modelversionen bliver endelig, og modelversionen forventes at komme ud af sin åbne (”beta”)-periode i løbet af januar 2019.

- Af kendte områder af databank udeståender er der:
  - pensionsområdets tal for hele perioden; en opdatering er nødvendig for at få indarbejdet resultaterne af genbesøgte og af nye kilder (herunder formuestatistikken, og tal for udbetalinger fra aldersopsparingskonti), og den indarbejdes i databanken til modelversion OKT18.
  - for databanken til modelversion OKT18 er årsagen til visse residualer at deres ligninger pt. ikke er reestimerede, eks.vis fMz59w. Dette forventer vi løst i første halvdel af januar 2019.

Juni 2018

Den endelige version af JULI 2018 ADAM-databanken hørende til modelversion JUL2017, samt til den forbedrede modelversion JUL17x, blev frigivet torsdag d. 23. august.

Databanken er blandt andre kilder baseret på følgende nyligt udkomne statistikker:

- Nationalregnskab, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, nr. 261, 29. juni 2018

- Offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 211, 1. juni 2018

- Finansielle konti, juni-version 2017, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, nr. 263, 29. juni 2018

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.

- Pensionsområdets tal bygger på Finanstilsynets tabeller, PAF, CPS.

- Eksportmarkedsvækst-tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2018, nr. 103, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.136, d. 05. april 2018.

 

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende,:

-                Pensionsdatabanken genberegnes for år før 2013 som optakt til den planlagte modelversion (OKT2018).

Bemærk:

- Foreløbige tal for udbetalinger fra aldersopsparingskonti for 2015-6 (fra en ny kilde) er pt. ikke indarbejdet.

April 2018

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2017, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 133, 5. april 2018,

- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.125, 23. marts 2018, og

- Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.126, 23.marts. 2018.

- De finansielle konti, fra Nationalbanken kom onsdag d.28.marts 2018.

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik)

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, 05.april 2018.

- Pensionsområdets tal for 2017 bygger på tal for LD, ATP og fra CPS, samt foreløbige fremskrivninger.

 

Bemærk:

- Betydelige dele af pensionsområdets tal (for 2017) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor visse af disse tal har en meget foreløbig karakter.

- pensionsdatabanken, skal genberegnes for år før 2012, men dette sker først hen over sommeren, som optakt til den planlagte modelversion (OKT2018).

- Vores forventning pt. er, at april 2018-databanken kommer i sin endelige udgave inden for et par uger.

November 2017

Databanken fra november 2017 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank.

Der er tale om to Gekko-banker: hit1117 og hist1117

Databanken hører til modelversionen Jul17.

De primære kilder til databanken er:

 

- nationalregnskab, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, nr.427, 07. november 2017

- offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.423, 03. november 2017

- finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, nr.429, 07. november 2017

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM, se nedenfor.

- Pensionsområdets tal bygger på seneste kilder fra Finanstilsynet, DST-interne leverancer (Nationalregnskabet, Pensionsafkastskatten og PAF), og leverancer fra Skatteministeriet (inkl. CPS og COR).

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2017, nr. 101, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 389, 05. okt. 2017.

 

Vedr. UADAMs kilder:

 • Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2017: 427.

 • Folketallet jf. Befolkningens udvikling, 4. kvt. 2016, NYT2017:056

 • Ledighed,  Arbejdsløsheden september 2017, NYT2017:422,

 • Offentligt forsørgede, 16-64-årige 2. kvt. 2017, NYT2017:379

Bemærk:

 • Vi arbejder på flere fronter på at forbedre makroforbrugsfunktionens evne til at forklare udviklingen over det seneste tiår. I bedste fald skaber det grundlag for en ADAM version med endnu bedre empirisk grundlag i løbet af 2018.

Juni 2017

Følgende databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank.

Hit0617 (Gekko-bank)

Hist0617 (Gekko-bank)

De to Gekko-banker kan læses i Gekko v.2.2 med eksempelvis: ”READ hist0617;”, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2017

- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.232, 2. juni 2017

- finansielle konti, juni-version 2016, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.278, 29. juni 2017

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.

- Pensionsområdets tal er beregnet på grundlag af (næsten) alle de sædvanlige kilder; undt. Finanstilsynets tabeller for livsforsikring og pension, der endnu ikke foreligger per 3. aug.

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov 2016, nr. 100, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.141, d. 05.april 2017.

Bemærk:

- Vi forventer, at Juni2017-databanken bliver endelig i august.

- Vi har opstillet en ny modelversion med navnet JULI 2017 (forkortet JUL17). Så snart modelversion JUL17 udkommer i en beta-version (forventes inden få dage) vil Juni databanken eksistere i to versioner, en til hver modelversion.

April 2017

Følgende databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank.

Hit0417 (Gekko-bank)

Hist0417 (Gekko-bank)

De to Gekko-banker kan læses i Gekko v.2.2 med eksempelvis: ”READ hist0417;”, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2016, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. xxx, 31.marts 2017 og nr.xxx, 31. marts 2017,

- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.124, 27. marts 2017, og - Offentlige kvartalsvise regnskaber (inkl. finansielle konti), jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.125, 27.marts. 2017.

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik)

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra dec. 2016, nr. 100, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende:

- ØMU-gæld, midlertidigt tal, kildedækket tal kommer i næste uge, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, planlagt til 05.april 2016.

- Pensionsområdets tal er foreløbige fremskrivninger. CPS-tal er inddraget.

- De finansielle konti udkommer ekstraordinært først fredag d.7.april, så vi forventer en forbedret databank samme dag. Det betyder, at tallene for finansielle konti for 2016 i denne udgave af databanken er attrapper og ikke skal bruges. Undtagelsen er finansielle konti for de offentlige sektorer, der stemmer med Danmarks Statistiks offentliggørelse i matricen OFF13. Den samlede finansielle nettostilling over for udlandet, Wn_e, stemmer også med Nationalbankens offentliggørelse af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet i matricen DNKAP.

- spredte residualer, der løses over de kommende uger

- såfremt vi får tid vil vi også se på diverse residualer før 2008

- pensionsdatabanken, skal genberegnes for år før 2012, men dette sker først i forbindelse med den planlagte modelversion ændring i årets anden halvdel.

Bemærk:

- Betydelige dele af pensionsområdets tal (for 2016) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor de fleste af disse tal har en meget foreløbig karakter.

- Endelig databank forventes udsendt i uge 17 eller 18, dvs. senest fredag d.05.maj.

November 2016

Følgende databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank.

Hit1116 (Gekko-bank)

Hist1116 (Gekko-bank

Simbk (Aremos databank)

De to Gekko-banker kan læses i Gekko v.2.0 med eksempelvis: ”READ hist1116;”, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 476, 15. november 2016

- offentlige finanser, jf. Nyt fra Danmarks Statistik

- finansielle konti 2015 november-version, jf. nyt fra Danmarks Statistik, nr. 478, 15. november 2016

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2016, nr. 99, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

UADAMs kilder:

- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2016:476, 15. november 2016

- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2015, NYT2016:69

- Ledighed,  Arbejdsløsheden september 2016, NYT2016:xxx

- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 2. kvt. 2016, NYT2016:xxx

- Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik  november 2013, Arbejdsmarked NYT2015:202

Bemærk:

I forhold til den frigivne, men klausulerede, databank fra 31. okt. 2016 med tal for 1966-2012, er der reviderede tal bl.a. vedrørende:

- opdelingen af importen og eksporten på udenrigshandelskomponenter er revideret for 1966-2004 i løbende priser og -2007 i foregående års priser.
- værdien af husholdningernes biler i faste 2010-priser, kædede værdier, er mindsket 2002-2005 og 2008-2012, og med over 10 procent for 2010-2.
visse investeringer er reviderede for 2012.
den forbrugsbestemmende formue, Wcp, er for de fleste af årene 2002-2012 mindsket med op til 1 procent.

Juni 2016

Endelig version af 2016 juni databanken

Følgende databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank.

Hit0616 (Gekko-bank)

Hist0616 (Gekko-bank

Simbk (Aremos databank)

De to Gekko-banker kan læses i Gekko v.2.0 med eksempelvis: ”READ hist0616;”, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

 

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2016

- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.248, 2. juni 2016

- finansielle konti, juni-version 2015, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 30. juni 2016

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.

- Pensionsområdets tal er nu baserede på opdaterede kilder: PAF og Finanstilsynet. CPS-tallene er uændrede fra forårsbanken.

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2016, nr. 99, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, d. 07. april 2016.

 

Vedr. UADAMs kilder:

- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2016:296, 30. juni 2016

- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2015, NYT2016:061, 9. feb. 2016

- Ledighed,  Arbejdsløsheden maj 2016, NYT2016:295, 30. juni 2016

- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 4. kvt. 2015, NYT2016:133, 18. mar. 2016

Bemærk:

- I efteråret kommer der revisioner fra betalingsbalance og udenrigshandelen for 2002 og senere år. Disse indarbejdes i næste offentliggørelse af nationalregnskabstal, planlagt til at udkomme mandag d.15. november 2016. Se evt.

- Ovenstående udløser et behov for en ny modelversion af ADAM, da nu ”endelige”, historiske tal bliver reviderede.

- Eventuelle brugere af Gekko v.1.8 læser gekko-bankerne med samme kommando som Gekko v.2.0, men efter at databankens efternavn er omdøbt fra .gbk til .tsdx .

April 2016

Følgende databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank:

 

- Hit0416 (Gekko-bank)

- Hist0416 (Gekko-bank)

- Simbk (Aremos databank) 

 

De to Gekko-banker kan læses i Gekko v.2.0 med eksempelvis: ”READ hist0416;”, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

Benyttes Gekko v.1.8, kan bankerne læses ved at omdøbe deres "efternavn" fra ".gbk" til ".tsdx".

 

De primære kilder til databanken er (data fremkommet før 6. april) :

- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2015, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.156, 31.marts 2016 og nr.153, 31. marts 2016,

- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.143, 23. marts 2016, og

- Offentlige kvartalsvise finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.144, 23.marts. 2016.

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik)

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov 2015, nr. 98, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- Pensionsområdets tal er foreløbige fremskrivninger samt tal fra CPS og visse fra PAF.

- (Nationalbankens) Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, offentliggjort d. 31. marts 2016.

- (Nationalbankens) Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, offentliggjort d. 31. marts 2016.

 

- ØMU-gæld, midlertidigt tal, kildedækket tal kommer tidligt i april,  jf. Nyt Fra Danmarks Statistik, planlagt til 07.april 2016.

 

Vedr. UADAMs kilder:

- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2016:153, 31. marts 2016

- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2016, NYT2016:061, 9. feb. 2016.

- Ledighed,  Arbejdsløsheden februar 2016, NYT2016:159, 4.  apr. 2016.

- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 4. kvt. 2016, NYT2016:133, 18. mar. 2016.

- Internt materiale svarende til Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2014, på grundlag af data bag Arbejdsmarkedsregnskab 2013, Nyt fra Danmarks Statistik nr. 211, 30. april 2015.”

 

 Bemærk:

- Betydelige dele af pensionsområdets tal (for 2015) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor visse af disse tal har en meget foreløbig karakter.

November 2015

Følgende endelige databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank.

Hit1115 (Gekko-læsbar PCIM bank)
Hist1115 (Gekko-læsbar PCIM bank)
Estbk (Aremos databank) 

De to Pcim banker kan læses i Gekko med eksempelvis: ”READ <pcim> hist1115;”, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.550, 19. november 2015
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.517, 3. november 2015
- finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.554, 20. november 2015
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.
- Pensionsområdets tal bygger på PAF, CPS, COR og Finanstilsynets statistiske tabeller.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra Nov 2014, nr. 96, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 478, 5. okt. 2015.

Hvis tallene, på trods af vores anstrengelser, vækker undren hører vi gerne om det, da det eventuelt kan gavne kommende databanker.

Vedr. UADAMs kilder:
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2015: 550
- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2014, NYT2015:69
- Ledighed,  Arbejdsløsheden september 2015, NYT2015:506
- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 2. kvt. 2015, NYT2015:457
- Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik  november 2013, Arbejdsmarked NYT2015:202

Bemærk:
- Databanken findes i to forskellige udgaver, dels til modelversion OKT2014 og dels til modelversion OKT2015.

Juni 2015

- Hit0615 (Gekko-læsbar PCIM bank)
- Hist0615 (Gekko-læsbar PCIM bank)
- Estbk (Aremos databank) 

De to Pcim banker kan læses i Gekko med eksempelvis: ¿READ <pcim> hist0615;¿, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.
 
De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.335 og nr.337, (begge) 30. juni 2015
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.271, 2. juni 2015
- finansielle konti, juni-version 2013, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.347, 26. juni 2015
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM (uadam0615f1). Se nedenfor for kildeoversigt.
- Pensionsområdets tal bygger på tal fra Finanstilsynet, CPS og PAF.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov 2014, nr. 96, og OECDs ¿International Trade by Commodity Statistics.¿
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 165, 7.april 2015.

Vedr. UADAMs kilder:
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2015:159, 31. marts 2015
- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2014, NYT2015:069, 10. feb. 2015.
- Ledighed,  Arbejdsløsheden februar 2015, NYT2015:158, 31. marts 2015.
- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 3. kvt. 2014, NYT2014:646, 17. dec. 2014.
- Internt materiale svarende til Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2014, på grundlag af data bag Arbejdsmarkedsregnskab 2013, Nyt fra Danmarks Statistik nr. 211, 30. april 2015.
 
Bemærk:
- Vi arbejder aktuelt på at forlænge databankens variablers værdier så langt tilbage mod 1966, som muligt. Den resulterende databank udsendes som del af november databanken - ikke for sig selv.
- På modelsiden arbejder vi frem mod en ny modelversion, der indtil videre kaldes OKT2015. Denne model vil fuldt ud være estimeret på det hovedreviderede Nationalregnskab, offentliggjort september 2014, og erstatte den aktuelle modelversion, OKT2014, der alene blev niveaukorrigeret for at kunne fungere med dette nye datagrundlag.
- Næste databank er planlagt frigivet medio november 2015.

April 2015

- Hit0415 (Gekko-læsbar PCIM bank)
- Hist0415 (Gekko-læsbar PCIM bank)
- Estbk (Aremos databank)

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2015, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 160, 31. marts 2015 og nr.159, 31. marts 2015,

- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.144, 25. marts 2015, og

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov 2014, nr. 96, og OECDs ¿International Trade by Commodity Statistics.¿

- Offentlige kvartalsvise finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.145, 25. marts. 2015.

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra Danmarks Statistik (folketal, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik)

- Pensionsområdets tal er foreløbige fremskrivninger samt tal fra CPS og visse fra PAF (omkring omlægningen fra kapitalpension til aldersopsparing, fra 21. april 2015).

- (Nationalbankens) Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, offentliggjort d. 31. marts 2014.

- (Nationalbankens) Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, offentliggjort d. 31. marts 2014.

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 145, 25. marts. 2015.

Vedr. UADAMs kilder:
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2015:159, 31. marts 2015

- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2014, NYT2015:069, 10. feb. 2015.

- Ledighed,  Arbejdsløsheden februar 2015, NYT2015:158, 31. marts 2015.

- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 3. kvt. 2014, NYT2014:646, 17. dec. 2014.

- Internt materiale svarende til Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2014, på grundlag af data bag Arbejdsmarkedsregnskab 2013, Nyt fra Danmarks Statistik nr. 211, 30. april 2015.
 
Bemærk:
- Betydelige dele af pensionsområdets tal (for 2014) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor visse af disse tal har en meget foreløbig karakter. Databrud i realkredittallene fra MFI-statistikken fra efteråret 2013 har konsekvenser for ADAMs tilsvarende variabler.

- Næste databank er planlagt frigivet ultimo juni 2015.

November 2014

Databanken er tilpasset modelversion oktober 2014 (Okt14), og bygger på det hovedreviderede nationalregnskab (NR2014), siden den ekstraordinære september opdatering.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.564, 6.november 2014

- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.550, 3.november 2014

- finansielle konti, november-version 2013, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.562, 6. november 2014

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.

- Pensionsområdets tal bygger på tal fra Finanstilsynet, CPS og PAF, samt NRs hovedrevision.

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra Maj 2014, nr. 95, og OECDs ¿International Trade by Commodity Statistics.¿

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 512, 3. okt. 2014.

Banken er nu endelig, relativt til status for den foreliggende modelversion. Bemærk at databanken er knyttet til en modelversion, der er i sin beta-periode frem til medio januar 2015, hvorfor ændringer i modellen kan give afledte ændringer (nye variabler, eller ændret indhold af bestående variabler) i databanken, frem til dette tidspunkt. Hertil kommer at betaperioden også vil blive brugt til at tilbageføre så mange variabler som muligt; eksempelvis split af input i energi og materialer går pt. kun tilbage til 1993.

Uadam14 beta

Uadam er tilpasset modelversionen Okt14. Det giver anledning til følgende ændringer sammenlignet med Uadam knyttet til Adam jun14:
Aktiverede kontanthjælp i beskæftigelse, Qak, udgår. Disse personer er nu uden for beskæftigelsen i den allerede eksisterende ordning Uak
Jobrotation, Umj, skifter status og er en del af beskæftigelsen. Variablen omdøbes til Qltjr.

Beskæftigelsen er revideret på grund af hovedrevision. Det betyder at beskæftigelsen er inkl. ¿orlovsordningerne¿, dvs arbejdsmarkedsorlov, sygedagpenge fra beskæftigelse, barselsorlov fra beskæftigelse og jobrotation.

Revisionen af nationalregnskabsbeskæftigelse bygger på oplysninger om ¿orlovsordningerne¿, som er marginalt forskellige fra de oplysninger, som indgår i Uadam. Den samlede afvigelse er på mindre end 1.000 personer af de små 100.000, som er i de nævnte ordninger.

I Uadam14 beta behandles sygedagpenge og jobtræning, som en del af beskæftigelsen. Barselsorlov og arbejdsmarkedsorlov er stadig udenfor arbejdsstyrken. Dermed er der dobbelttælling af barselsorlov og arbejdsmarkedsorlov. Denne og andre problemstillinger vil blive undersøgt i betaperioden, som forventes afsluttet i januar 2015.

Databanken er opdateret og konsistent med november-banken til Adam Okt14

UADAMs kilder:

-      Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2014:350

-      Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2013, NYT2014:69

-      Ledighed,  Arbejdsløsheden februar 2014, NYT2014:162

-      Offentligt forsørgede, 16-64-årige 4. kvt. 2013, NYT2014:143

-      Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2013, Arbejdsmarked SE2014:01

Juni 2014

Hit0614 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist0614 (Gekko-læsbar PCIM bank)

OBK (Aremos databank) 

De to PCIM banker til modelversionen Juli 2013 kan læses i Gekko med eksempelvis: ¿read<pcim> hist0614;¿, hvis denne hist0614-bank er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.350 og nr.351, (begge) 30. juni 2014
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.299, 4. juni 2014
- finansielle konti, juni-version 2013, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.347, 27. juni 2014
- befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM (uadam0614f1). Se nedenfor for kildeoversigt.
- pensionsområdets tal bygger (efter første version) på Finanstilsynets nyeste publikationer , PAF og CPS.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer (efter første version) fra OECDs Economic Outlook fra Maj 2014, nr. 95, og OECDs ¿International Trade by Commodity Statistics.¿
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 176, 31.marts. 2014.
 
Vedr. UADAMs kilder:
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2014:350
- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2013, NYT2014:69
- Ledighed,  Arbejdsløsheden februar 2014, NYT2014:162
- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 4. kvt. 2013, NYT2014:143
- Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2013, Arbejdsmarked SE2014:01

Bemærk:
- Denne databank findes i to parallelt kørende udgaver: een til modelversion Juli 2013, og én til beta-modelversion Juni 2014.

April 2014

Hit0414 (Gekko-læsbar PCIM bank)
Hist0414 (Gekko-læsbar PCIM bank)
Obk (Aremos databank) 

De to Pcim banker kan læses i Gekko med eksempelvis: ¿READ <pcim> hist0414;¿, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.
 
De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2013, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 172, 31.marts 2014 og nr.173, 31. marts 2014,
- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.158, 25. marts 2014, og
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov 2013, nr. 94, og OECDs ¿International Trade by Commodity Statistics.¿
- Offentlige kvartalsvise finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.156, 25.marts. 2014.
- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM (uadam0414f2). Se nedenfor for kildeoversigt.
- Pensionsområdets tal er foreløbige fremskrivninger samt tal fra CPS og visse fra PAF (omkring omlægningen fra kapitalpension til aldersopsparing).
- (Nationalbankens) Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, 31.marts 2014.
- (Nationalbankens) Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, 31.marts 2014.
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.176, 31.marts. 2014.

Vedr. UADAMs kilder:
- Nationalregnskabsbeskæftigelsen, NYT2014:173
- Folketallet jf. Befolkningens udvikling 4. kvt. 2013, NYT2014:69
- Ledighed,  Arbejdsløsheden februar 2014, NYT2014:162
- Offentligt forsørgede, 16-64-årige 4. kvt. 2013, NYT2014:143
- Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 1. januar 2013, Arbejdsmarked SE2014:01
 
Bemærk:
- Betydelige dele af pensionsområdets tal (for 2013) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor visse af disse tal har en meget foreløbig karakter. Databrud i realkredittallene fra MFI-statistikken fra efteråret 2013 har konsekvenser for ADAMs tilsvarende variabler.
- Bemærk venligst at denne databank forventes at være den sidste ordinære databank til modelversion Juli 2013.
- Næste databank, der er planlagt frigivet ultimo juni 2014, vil høre til ADAMs næste modelversion JUNI 2014, der kommer i sin beta-periode inden for få uger.

November 2013

De primære kilder til databanken er:
 
 - nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.597, 8.november 2013
 - offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.578, 1.november 2013
 - finansielle konti, november-version 2012, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.596, 8.november 2013
 - pensionstal som i den endelige juli-2013 ADAM databank.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra Juni 2013, nr. 93.
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.576, 31. oktober 2013.

November 2013 databanken er nu fuldt opdateret på grundlag af de tilgængelige, sædvanlige kilder.
 Siden første udsendelse (8. nov. 2013) er pensionsmodulet kørt med nyeste data og personskattemodulet (SKAT2) er kørt ovenpå. Blandt andre variabler er visse lønninger, beskæftigelses- og arbejdstimetal i 2009 rettede.

Vores forventning er, at banken bliver endelig i løbet af november.

Juli 2013

Databankens indhold er ændret i forhold til tidligere, så den understøtter ikke mere simulationer med modelversion Okt12.

Følgende endelige databanker stilles til rådighed for brugere af Adam og Adams databank.

Hit0613 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist0613 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Simbk (Aremos databank) 

De to Pcim banker kan læses i Gekko med eksempelvis: ¿READ <pcim> hist0613;¿, hvis banken er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.
 
 De primære kilder til databanken er:
  - nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.358 og nr.359, (begge) 28.juni 2013

 - offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.289, 1.juni 2013

 - finansielle konti, juni-version 2012, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.351, 27.juni 2013

 - pensionstal fra Finanstilsynet og CPS-tal. Pt. kun skønnede tal for PAF- og for COR-baserede variabler.

 - eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra June 2013, nr. 93.

 - ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.171, 4. april 2013.
 
 Bemærk:
- Arbejdstimetallene fra nationalregnskabet er ekstraordinært reviderede helt tilbage, mens lønninger og beskæftigelse er reviderede ekstraordinært for 2009-2012. Ligeledes er nettoledigheden, bruttoledigheden og arbejdsstyrken reviderede ekstraordinært tilbage i tid. Hvilket har nødvendiggjort visse ligningsreestimationer, og dermed den ny model Jul13, jf. ovenfor.

 

April 2013

Hit0413 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist0413 (Gekko-læsbar PCIM bank)

SIMbk (Aremos databank)

De to PCIM banker til modelversionen Oktober 2012 kan læses i GEKKO med eksempelvis: ¿read<pcim> hist0413;¿, hvis denne hist0413-bank er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2012, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 169, 4. april 2013 og nr.170, 4. april 2013,

- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.149, 21. marts 2013, og

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra December 2012, nr. 92.

- Offentlige kvartalsvise finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.175, 4. april. 2013.

- (Nationalbankens) Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, offentliggjordes d. 4. april. 2013.

- (Nationalbankens) Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, offentliggjordes d. 4. april. 2013.

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.171, 4. april. 2013.

Bemærk:

- Den aktuelle version af databanken inddrager en nyudviklet udgave af ADAMs befolkningsregnskab UADAM.

- Store dele af pensionsområdets tal (for 2012) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor bankens tal for 2012 har en meget foreløbig karakter.

- Vi forventer at dette er den sidste databank som udsendes til OKT2012 versionen af ADAM, grundet den igangværende indarbejdelse af nye arbejdstimetal fra nationalregnskabet (NR), der offentliggøres i juni 2013.

- Kommende databanker understøtter formodentlig kun den nye kommende JULI2013 version af ADAM, der bl.a. forventes af få reestimerede ligninger for faktorblok og lønrelation, som følge af de nye NR-arbejdstimetal.

November 2012

Hit1112 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist1112 (Gekko-læsbar PCIM bank)

SIMbk (Aremos databank)

De to PCIM banker til modelversionen December 2009 kan læses i Gekko med eksempelvis: ¿read<pcim> hist1112;¿, hvis denne hist1112-bank er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.570, 8.november 2012

- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.553, 2.november 2012

- finansielle konti, november-version 2011, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.568, 8.november 2012

- pensionstal fra Finanstilsynet, og fra SKATs systemer CPS, COR og PAF.

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra May 2012, nr. 91.

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.501, 3. oktober 2012.

Bemærk:

- Vi forventer at dette er den sidste databank som udsendes til DEC2009 versionen af ADAM.

- Kommende databanker understøtter kun den nye OKT2012 version af ADAM

- I den aktuelle databank indgår de nye niveauer for pensionsindbetalinger, udbetalinger og formuer for 1995-2011 (for _bf-variabler; f.eks. Wp_bf, Tp_bf og Typ_bf). Arbejdet med at skabe helt tilfredsstillende overgange mellem disse (ikke-NR) tal og databankens øvrige NR-baserede (pensions-) tal har ført til en revideret pensionsmodel i den kommende udgave af ADAM: OKT2012. De indgående pensionstal med nye niveauer omtales i følgende tre modelgruppepapirer MOL10n10, MOL01311 og MOL08811 (med seneste udgave af tallene i bilag).

- I løbet af januar 2013 forventer vi at frigive en ny version af ADAM, OKT2012. Den adskiller sig fra DEC2009 bl.a. ved at inddrage en ny arbejdsmarkedsbalance (herunder bruttoledighed) og et fuldt, nyberegnet sæt pensionstal, der er afstemt mod ultimo 2003 pensionsformueopdelingen fra Velfærdskommissionens arbejde.

Juli 2012

Hit0712 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist0712 (Gekko-læsbar PCIM bank)

SIMbk (Aremos databank) 

De to PCIM banker til modelversionen December 2009 kan læses i Gekko med eksempelvis: ¿read<pcim> hist0712;¿, hvis denne hist0712-bank er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.350, 29.juni 2012
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.289, 1.juni 2012
- finansielle konti, juni-version 2011, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.339, 27.juni 2012
- enkelte pensionstal fra Finanstilsynet, visse tal fra PAF og skønnet tal fra COR.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra May 2012, nr. 91.
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.179, 30. marts 2012.
 
Bemærk:
- Det har desværre ikke været muligt under arbejdet med juli 2012-databanken at nå at forbedre tilbageføringen af databankens ¿historiske¿ værdier.
- Finanstilsynet udgav det statistiske bind for livforsikringsselskaber d.7. august, hvilke betyder at pensionstal der bygger herpå opdateres endeligt ved næste dataopdatering i november.
- I databanken indgår de nye niveauer for pensionsindbetalinger, udbetalinger og formuer for 1995-2011 (for _bf-variabler; f.eks. Wp_bf, Tp_bf og Typ_bf), men der udestår et arbejde med at skabe helt tilfredsstillende overgange mellem disse (ikke-NR) tal og databankens øvrige NR-baserede (pensions-) tal. Disse pensionstal med nye niveauer omtales i følgende tre modelgruppepapirer MOL10n10, MOL01311 og MOL08811 (med seneste udgave af tallene i bilag).
- I efteråret 2012 kommer en ny version af ADAM, den såkaldte patch-version af DEC09, med (blandt andet) en videreudviklet pensionsmodel, der er mere forenelig med de nye pensionstal end DEC09 er.

April 2012

Hit0412 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist0412 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Disse banker til modelversionen December 2009 læses med eksempelvis: ¿read<pcim> hist0412;¿, hvis denne hist0412-bank er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek. Databanken til modelversion April 2008 opdateres ikke mere.

SIMbk (Aremos databank) er dannet der indeholder de nye reviderede pensionsniveauer for indbetalinger, udbetalinger og formuer.

De primære kilder til databanken er:
- nationalregnskabet, sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2011, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 177, 30. marts 2012 og nr.178, 30. marts 2012,
- tal for offentlige finanser, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.166, 28. marts 2012, og
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra Nov. 2011, nr. 90.
- Offentlige kvartalsvise finansielle konti, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.175, 30. marts 2012.
- (Nationalbankens) Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, d. 30. marts 2012.
- (Nationalbankens) Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, d. 30. marts 2012.
- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.179, 30. marts 2012.
 
Store dele af pensionsområdets tal (for 2011) er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor bankens tal har en meget foreløbig karakter.
Nye niveauer for pensionsindbetalinger, udbetalinger og formuer for 1995-2011 er indlagt (for _bf-variabler; f.eks. Wp_bf, Tp_bf og Typ_bf), men der udestår et arbejde med at skabe helt tilfredsstillende overgange mellem disse (ikke-NR) tal og databankens øvrige NR-baserede (pensions-) tal. Disse pensionstal med nye niveauer omtales i følgende tre modelgruppepapirer MOL10n10, MOL01311 og MOL08811 (med seneste udgave af tallene i bilag).

Bemærk:
- ved afslutningen af denne databank (primo maj 2012) er de hidtil manglende NR-tal (herunder IO-tabeller) indarbejdede. Efter databank-redaktionens afslutning er det kommet frem at der fra NR er kommet reviderede IO-tabeller for 2007 og 2008, i foregående års priser.
- en mere retvisende behandling af realkreditobligationer og ¿lån, idet de hidtidige tal var ramt af dobbeltregning.
- en bemærkelsesværdig udvikling i ng-erhvervets bruttoværditilvækst er rettet op for 2009-2011, hvilket har skabt forskelle til NRs tal i kædede værdier.
- under arbejdet med juni 2012-databanken vil vi bestræbe os på at forbedre tilbageføringen af databankens ¿historiske¿ værdier.

December 2011

(Uploaded til internet: 2012.02.21)

Hit1211 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Hist1211 (Gekko-læsbar PCIM bank)

Bankerne læses med eksempelvis: ¿read<pcim> hist1211;¿, hvis denne hist1211-bank er lagt i Gekkos arbejdsbibliotek.

En særlig udgave af ESTbk (Aremos databank) er dannet der indeholder de nye reviderede pensionsniveauer for indbetalinger, udbetalinger og formuer. Desuden er den fulde omdøbning af variabler gennemført - fra modelfil APR08-standard til modelfil DEC09-standard.

De primære kilder til databanken er:

- nationalregnskabet, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 430, 15. sep. 2011 og nr.524, 8. november 2011 og jf. Statistiske Efterretninger, Nationalregnskab 2005-2010. November-version, nr.2011:16, 8. december 2011,

- tal for offentlige finanser, november-version 2010, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.506, 1. november 2011, og

- tal for finansielle konti, november-version 2011, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.584, 8.december 2011, og

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra June 2011, nr. 89.

- udtræk fra SKATs centrale pensionssystem (CPS, COR og PAF), samt tal fra Finanstilsynet.

Nye niveauer for pensionsindbetalinger, udbetalinger og formuer for 1995-2010 er indlagt (for _bf-variabler; f.eks. Wp_bf, Tp_bf og Typ_bf), men der udestår et arbejde med at skabe helt tilfredsstillende overgange mellem disse (ikke-NR) tal og databankens øvrige NR-baserede (pensions-) tal. Disse pensionstal med nye niveauer omtales i følgende tre modelgruppepapirer MOL10n10, MOL01311 og MOL08811 (med seneste udgave af tallene i bilag), der kan downloades her:

Med frigivelsen af databanken April 2012 forventes nævnte forbehold at bortfalde.

Denne og kommende udgaver af ADAMs databank er hermed overgået til det reviderede nationalregnskab i 2005-priser på nye (DB07-baserede) brancher.

Bemærk: ved afslutningen af denne databank (primo januar 2012) forelå de særlige IO-tabeller, som arbejdet med ADAMs databank benytter, ikke, ej heller tilsvarende tal for investeringer og kapitalapparater. Disse udeståender er vi pt. ved at rette op på, så de kan indgå i grundlaget for databanken (April 2012) der forventes udsendt 30. marts.

Databanken til modelversion APR08 opdateres ikke mere.

Juli 2011

(Uploaded til internet: 2011.09.15)

Hit0711 (PCIM bank)

Hist0711 (PCIM bank)

Simbk.bnk (Aremos bank) (NB. nye pensionsniveauer for indbetalinger, udbetalinger og formuer for 2005-2010 er ikke indarbejdet i denne AREMOS-databank).

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.314, 30.juni 2011
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.257, 6.juni 2011
- finansielle konti, juni-versionen, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.302, 28.juni 2011
- pensionstal fra Finanstilsynet
- eksportmarkedsvækst tal fra OECDs Economic Outlook fra June 2011, nr. 89.
- pensionstal fra SKATs systemer (CPS, COR og PAF)

For dele af pensionsområdets variabler er der, ligesom i Adams databank fra april 2011, indarbejdet nye niveauer for indbetalinger, udbetalinger og formuer for 2005-2010.

April 2011

Hit0411 (PCIM bank)

Hist0411 (PCIM bank)

Simbk.bnk (Aremos bank) (NB. nye pensionsniveauer for indbetalinger, udbetalinger og formuer for 2005-2010 er ikke indarbejdet i denne AREMOS-databank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskabets sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2010, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.148 og 149, 31.marts 2011,
- tal for offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.137, 25.marts 2011,
- offentlige kvartalsvise finansielle konti, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.136, 25.marts 2011.
- Nationalbankens kvartalsvise finansielle konti (tallene for 2010), der udkom d.31. marts 2011.
- (Nationalbankens) Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, 31. marts 2011.
- udtræk fra SKATs CPS-system med tal for pensionsindbetalingerne for 2010.

Store dele af pensionsområdets øvrige tal er på denne tid af året endnu ikke kildedækkede hvorfor de i bedste fald har en relativt foreløbig karakter.

I den endelige udgave er der indarbejdet nye niveauer for pensions-ind- og -udbetalinger, samt pensionsformuer, jf. det pensionsudvalgsarbejde som ADAMgruppen og Finansministeriet gennemførte i oktober og november 2010.
 
På trods af at der fortsat udestår et arbejde (i år) i ADAM-gruppen med at forlænge disse nye pensionstal bagud til også at dække årene før 2005, og til en nøjere genovervejelse af overgangene mellem begreberne bag disse nye tal, begreberne bag nationalregnskabets tabeller, ADAMs variabler og ADAMs ligninger, har vi valgt at frigive tallene allerede nu, idet de retter op på nogle markante niveaufejl i de hidtidige tal, og udgør en vigtig del af grundlaget for Finansministeriets arbejde indenfor de seneste måneder.
 
Nærmere præcisering af resultaterne af dette pensionsudvalgsarbejde findes i to modelgruppepapirer MOL10n10 og MOL01311: 

November 2010

Hit1110 (PCIM bank)

Hist1110 (PCIM bank)

ADAMBK.bnk (Aremos bank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.496, 8. november 2010
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.426, 24. september 2010
- finansielle konti, juni-versionen, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.425, 24. september 2010
- tal fra statistikken "Personer uden ordinærbeskæftigelse , 1. kvt. 2010" for 2009 , NYT Fra Danmarks Statistik nr.276, 18. juni 2010, og
- udtræk fra SKATs centrale pensionssystem (CPS) og opgørelser af pensionsafkastskatten (PAF), samt nye tal fra Finanstilsynet for pensionsindeståender i pengeinstitutter er inddraget.

Juli 2010

Hit0710 (PCIM bank)
 
Hist0710 (PCIM bank)
 
ADAMBK.bnk (Aremos bank)
 
Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:
 
- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.304, 30.juni 2010
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.292, 25.juni 2010
- finansielle konti, juni-versionen, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.295, 28.juni 2010

Hist0410 (PCIM bank)

ADAMBK.bnk (Aremos bank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskabets sektorregnskaber samt første kvartalsbaserede tal for 2009, der udkom onsdag d.31. marts d.å., jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.144 og 145, 2010,
- tal for offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.135, 26.marts 2010,
- offentlige kvartalsvise finansielle konti, der udkom fredag d. 26.marts d.å., jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.134, 2010.
- Nationalbankens kvartalsvise finansielle konti (tallene for 2009), der udkom onsdag d.31. marts d.å..
- tal for statistikken "Personer uden ordinær beskæftigelse 4. kvt 2009", der udkom d. 18. marts d.å., jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.118, 2010, tidligere omtalt som AMFORA-statistikken.
- prisindekset for Kontantprisen på enfamiliehuse, PHK, helt frem til og med 4.kvartal 2009.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra dec 2009, nr. 86.  

- tal fra statistikken "Personer uden ordinær beskæftigelse , 1. kvt. 2010" for 2009 , NYT Fra Danmarks Statistik nr.276, 18. juni 2010, og
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra maj 2010, nr. 87.
- udtræk fra SKATs centrale pensionssystem (CPS) og opgørelser af pensionsafkastskatten (PAF), samt nye tal fra Finanstilsynet for pensionsindeståender i pengeinstitutter er inddraget.
 
Grundet arbejdet med at etablere og vedligeholde databanken hørende til den nye modelversion "Dec09" har vi accepteret
lidt større residualer end normalt. Eksempelvis selv i forsyningsbalancen i kædede værdier, og enkelte af dens komponenter.

April 2010

Hit0410 (PCIM bank)

Det skal bemærkes at de finansielle konti for 2009 for andre dele end sektoren "Offentlig forvaltning og Service" nu bygger på de af Nationalbanken offentliggjorte tal for 2009. Da beholdningernes niveau i Nationalbankens tal afviger fra tilsvarende i DST tallene, er ADAMs beholdninger ultimo 2009 dannet ved at lægge ændringerne fra Nationalbankens tal til DSTs ultimo tal for 2008.

November 2009

Hit1109 (PCIM bank)

Hist1109 (PCIM bank)

ADAMBK.bnk (Aremos bank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskabet der udkom fredag d. 6. november d.å., jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.490, 2009,
- tal for offentlige finanser, der udkom d.3. november d.å., jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.484, 2009, og
- revisioner af nationalregnskabet og offentlige finanser før 2006.
- finansielle konti 2008 (revideret), der udkom fredag d. 13. november d.å., jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.503, 2009, med tal tilbage til 1995.
- tal for statistikken "Personer uden ordinær beskæftigelse 2. kvt 2009", jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.433, 2009,tidligere omtalt som AMFORA-statistikken.
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fortsat fra OECDs Economic Outlook fra juni 2009, nr. 85.
Det har fortsat været nødvendigt med estimater for dele af grundlaget for 2008-tallenefor variablerne TYPSHPK, TPHHPKU, TPHHBKU og TYPSHBK, idet udtræk vedr. pensionsafgifter fra SKAT fortsat ikke foreligger i en færdig udgave. Det er for nærværende usikkert hvornår vi modtager nyt udtræk til forbedret opgørelse af tal for disse variabler.
Revisionen af sektortal og finansielle konti tal for årene tilbage til 1995 og af tal for offentlige finanser tilbage til 1988 har ved afslutningen af databanken krævet ualmindeligt megen ekstra opmærksomhed.

Juli 2009

Hit0709 (PCIM bank)

Hist0709 (PCIM bank)

simbk.bnk/ADAMBK.bnk (Aremos bank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.304, 30.juni 2009
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.295, 26.juni 2009
- nationalregnskabets finansielle konti 2008, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr. 325, 10. juli 2009
- sammenhængende socialstatistik (2007)
- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2009, nr. 85.
- tal for statistikken "Personer uden ordinær beskæftigelse, 1. kvt. 2009", NYT Fra Danmarks Statistik nr.305, 30. juni 2009.

Ved overgangen fra AMFORA til Personer uden ordinær beskæftigelse fremkommer et mindre databrud for (et fald i) antallet af efterlønnere fra 2006 til 2007 i størrelsesordnen 3.000 personer.

Det har været nødvendigt med estimater for dele af grundlaget for 2008-tallene for variablerne TYPSHPK, TPHHPKU, TPHHBKU og TYPSHBK, idet udtræk vedr. pensionsafgifter endnu ikke foreligger i en færdig udgave.

April 2009

Hit0409 (PCIM bank)

Hist0409 (PCIM bank)

simbk.bnk/ADAMBK.bnk (Aremos bank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.148, 31.marts 2009
- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.139, 27.marts 2009
- tredje reviderede sammenhængende socialstatistik (2006)
- tal for statistikken "Personer uden ordinær beskæftigelse 4. kvt.2008", der udkom mandag d. 30. marts d.å., jf. NYT nr.142, 2009, tidligere omtalt som AMFORA-statistikken.

Det har desværre ikke været muligt at inddrage følgende statistik, grundet produktionsforsinkelser:

- sammenhængende socialstatistik (2007) " 4.

November 2008

Der foreligger per 03.12.2008 nye endelige udgaver af ADAMdatabanken:

hit110.bnk (PCIM bank)

hist1108.bnk (PCIM bank)

simbk.bnk/ADAMBK.bnk (Aremos bank)

Disse udgaver af ADAMdatabanken er opdateret ved inddragelse af hovedsagligt følgende
nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskabet, der udkom fredag d. 7. november d.å., jf. NYT nr.473, 2008, og
Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 15, 10. november 2008 "Nationalregnskab 2002-2007. November-version".
- tal for offentlige finanser, der udkom d. 17. oktober d.å., jf. NYT nr 439, 2008, og
Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 25, 17. oktober 2008 "Offentlig forvaltning og service 2003-2007. Oktoberversionen".
- tal for den særlige beskæftigelsesstatistik,
Statistiske Efterretninger: Arbejdsmarked nr. 15, 17. oktober 2008 "Personer uden ordinær beskæftigelse 2007",
tidligere omtalt som AMFORA-statistikken, og
- statistikken "Finansielle konti (revideret) 2007", NYT nr.483, 2008, der
udkom fredag d. 14. nov. d.å..

Juni 2008

Hit0808 (PCIM bank)

Hist0808 (PCIM bank)

ADAMBK (Aremos bank)

Så foreligger juniversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige Finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 8, 1. juli 2008 "Nationalregnskab 2002-2007. Juliversion".

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 14, 4. juni 2008 "Offentlig forvaltning og service 2004-2008. Majversion".    

April 2008

Hit0408 (PCIM bank)

Hist0408 (PCIM bank)

Adambk (Aremos bank)

Så foreligger aprilversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 4, 8. april 2008 "Nationalregnskab 2002-2007. Aprilversion"

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 6, 25. marts 2008 "Budgetter for offentlig forvaltning og service 2007-2008. Martsversion"

December 2007

Hit1207 (PCIM bank)

Hist1207 (PCIM bank)

Adambk (Aremos bank)

Så foreligger decemberversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 17, 21. december 2007 "Nationalregnskab 2001-2006. Decemberversion"

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 23, 5. november 2007 "Offentlig forvaltning og service 2002-2006. Oktoberversion"

Juni 2007

Hit0707 (PCIM bank)

Hist0707 (PCIM bank)

ADAMBK (Aremos bank)

Så foreligger juniversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige Finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 11, 12. juli 2007 "Nationalregnskab 2001-2006. Juliversion".

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 14, 1. juni 2007 "Offentlig forvaltning og service 2002-2006. Majversion".

April 2007

Hit0407 (PCIM bank)

Hist0407 (PCIM bank)

Adambk (Aremos bank)

Så foreligger aprilversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 6, 19. april 2007 "Nationalregnskab 2001-2006. Aprilversion"

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 6, 23. marts 2007 "Budgetter for offentlig forvaltning og service 2006-2007. Martsversion"

December 2006

Hit1206 (PCIM bank)

Hist1206 (PCIM bank)

Adambk (Aremos bank)

Så foreligger decemberversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 17, 22. december 2006 "Nationalregnskab 2000-2005. Decemberversion"

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 25, 1. november 2006 "Offentlig forvaltning og service 2001-2005. Oktoberversion"

Oktober 2006

Hit1006 (PCIM bank)

Hist1006 (PCIM bank)

Adambk (Aremos bank)

Der er tale om en ekstraordinær databank, da Nationalregnskabet har foretaget revisioner af beskæftigelse og lønsummer, jf. Nyt nr. 446, og betalingsbalancen er blevet revideret, jf. Nyt nr. 439.

Juni 2006

Hit0706 (PCIM bank)

Hist0706 (PCIM bank)

ADAMBK (Aremos bank)

Så foreligger juniversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige Finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 9, 11. juli 2006 "Nationalregnskab 2000-2005. Juliversion".

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 15, 2. juni 2006 "Offentlig forvaltning og service 2001-2005. Majversion".

April 2006

Hit0406 (PCIM bank)

Hist0406 (PCIM bank)

ADAMBK (Aremos bank)

Så foreligger aprilversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige Finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 4, 11. april 2006 "Nationalregnskab 2000-2005. Aprilversion".

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 8, 29. marts 2006 "Budgetter for offentlig forvaltning og service 2005-2006. Martsversion". 

December 2005

Hit1205 (PCIM bank)

Hist1205 (PCIM bank)

ADAMBK (Aremos bank)

Så foreligger decemberversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige Finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 2, 24. januar 2006 "Nationalregnskab 1999-2004. Decemberversion".

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 25, 4. november 2005 "Offentlig forvaltning og service 2000-2004. Oktoberversion".

Juni 2005

Hit0705 (PCIM bank)

Hist0705 (PCIM bank)

ADAMBK (Aremos bank)

Så foreligger juniversionen af ADAM's databank i endelig version. Den bygger på følgende offentliggørelser fra Nationalregnskabet og Offentlige Finanser:

Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance nr. 8, 26. juli 2005 "Nationalregnskab 1999-2004. Juniversion".

Statistiske Efterretninger: Offentlige finanser nr. 13, 6. juni 2005 "Offentlig forvaltning og service 2000-2004. Majversion".

Kontakt

ADAM
Telefon: 39 17 32 01

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt