Gå til sidens indhold

Multiplika­torer

På denne side præsenteres en række eksempler hvor der laves beregninger på ADAM. Beregningerne fungerer både som eksempler der kan hjælpe brugeren til at forstå modellens mekanismer, men også som en del af modelgruppens aftestning i forbindelse med opstilling af en ny modelversion. De giver mulighed for at se modellens egenskaber, men giver også mulighed for sammenligne egenskaberne på tværs af modelversioner. Alle multiplikatoranalyserne er baseret på et grundforløb, som repræsenterer en løsning med hensyn til de endogene variabler baseret på en stiliseret fremskrivning af de eksogene variabler.

Multiplikatorerne beregner effekter af stiliserede økonomiske og politiske ændringer. Et efterspørgselsstød i ADAM, som fx en stigning i det offentlige varekøb, påvirker produktionen, beskæftigelsen og forbrug på kort sigt. På langt sigt forsvinder effekten på beskæftigelsen. I modsætning hertil har et udbudsstød, som fx. en stigning i arbejdsstyrken, en permanent effekt på beskæftigelsen. Dette stemmer overens med de fleste modeller af små åbne økonomier med fastkurspolitik og en Phillips kurve.

Som udgangspunkt er der ingen automatisk pengepolitisk reaktionsfunktion og ingen automatisk finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM. Dette skal tages i betragtning ved sammenligning med andre økonomiske modeller. Ligeledes kan de specifikke danske regler og love modelleret i ADAM (fx reguleringsmekanismer i skatter og overførsler) have betydning ved sammenligning med modeller for andre økonomier.

Standardmultiplikatorerne udføres ved at ændre en eller et par af de eksogene variabler og efterfølgende beregne effekten på modellens endogene variabler. ADAMs standardmultiplikatorer bruges til at analysere modelegenskaber og sammenligne multiplikatorerne mellem modelversioner.

Modellens førsteårs-effekter repræsenterer en række kortsigtede kørsler. Der fokuseres især på finanspolitiske tiltag og egenskaberne belyses ved at sammenligne med den forrige modelversion.

Eksempelsamlingen repræsenterer ikke beregninger på modellen, men giver i stedet brugeren eksempler på hvordan man opstiller forskellige eksperimenter i ADAM.

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Kontakt

ADAM