Gå til sidens indhold

Invasion af Ukraine

Udviklingen i Ukraine og de afledte effekter på den globale økonomi er en vigtig del af en aktuel økonomisk prognose i 2022. Der er derfor samlet et beregningsmodul, som kan bruges til en ADAM-beregning på de økonomiske konsekvenser af krisen. Modulet er opstillet for at hjælpe brugerne med at finde de relevante eksogene ADAM-variabler og med at ændre dem.

Modulets udvalg af variabler og de foreslåede ændringer beskriver karakteren af de afledte effekter på den danske økonomi. Der er tale om de marginale effekter af krigen, så modulet producerer kun en prognose, hvis det anvendes oven på et forløb, som beskriver en prognose eksklusiv Ukrainekrig. Modulet er især et forsøg på at identificere de kanaler, som påvirker dansk økonomi, og det er også ambitionen, at modulet kan bidrage til at vurdere den størrelsesorden, hvormed økonomien påvirkes.

Modulet angiver fem kanaler for Ukrainekrigens effekt på dansk økonomi:

  • Energi- og råvarepriser
  • Global samhandel, arbejdsdeling, specialisering og produktivitet
  • Lånevilkår, renter og aktiekurser
  • Demografi, flygtninge og indvandrere
  • Forsvarsbudget og tilhørende finansiering

Vi ved endnu kun lidt om følgerne af krigen. Og ethvert skøn er forbundet med betydelig usikkerhed. Det er derfor valgt at udarbejde tre scenarier for effekten på dansk økonomi:

  • Scenarie 1. Et symmetrisk skarpt V, hvor effekterne mest udspiller sig i 2022
  • Scenarie 2. Et skævt V (opstregen er mindre stejl og længere end nedstregen) med kraftigere effekter, der løber over 2-3 år
  • Scenarie 3. Et skævt V med langvarige effekter

Stigningen i energipriserne har kraftige negative effekter på dansk økonomi. De tre scenarier forudsætter næsten samme stigning i energipriserne i 2022. I scenarie 1 er prisstigningen kortvarig. I scenarie 2 tager det længere tid, før energiprisen vender tilbage til udgangspunktet. I scenarie 3 vender energiprisen kun delvist tilbage til baseline inden for den anførte 13 årige tidshorisont.

Det russiske marked aftager kun omkring 1 pct. af den samlede danske eksport. Selvom økonomien i Rusland og Ukraine påvirkes kraftigt, vil den direkte effekt på dansk eksport være lille. Den indirekte effekt gennem de øvrige eksportmarkeder er formentlig større. Stigningen i råvarepriserne – herunder især energiprisen – betyder højere omkostninger og kontraktive effekter i alle berørte lande. Nogle EU-lande, især Tyskland, har en stor energiimport fra Rusland. De tre scenarier beskriver effekten på markedet for dansk eksport som følge af de forudsatte energiprisstigninger. I scenarie 1 er den negative effekt på eksportmarkedet kortvarig, i scenarie 2 varer effekten længere og i scenarie 3 er der en langvarig negativ eksportmarkedseffekt. Scenarierne for renter, aktiekurser og indvandring har en tilsvarende tidsprofil.

I alle tre scenarier kan man medtage effekten af det nationale forlig om forsvaret.

De tre scenarier danner tilsammen en bred vifte af mulige udfald – især når det handler om den tidsmæssige profil. Men usikkerheden på de numeriske størrelser er som sagt stor, og de konkrete regneeksempler kan både under- og overvurdere effekten på dansk økonomi.

Eksempler på output: Scenarie 1, Scenarie 2 og Scenarie 3

Der er flere oplysninger om beregningsmodulet i et foreløbigt notat, som kan downloades her: Ukraine-modul