Gå til sidens indhold

Lønmodtagerbeskæftigelse i kommunen

Folk der går på vej til arbejde

Få statistik på beskæftigelsen for din kommune

Lønmodtagerbeskæftigelse i kommunen giver dig detaljeret statistik om udviklingen i lønmodtagernes beskæftigelse og demografi i din og andre kommuner. Du får bl.a. nøgletal på antallet af arbejdssteder, antallet af lønmodtagere, fuldtidsbeskæftigelse og den samlede lønsum fordelt på både valgte geografiske områder, branchegruppe, sektor og demografi.

Et redskab til kommunal effektmåling

Lønmodtagerbeskæftigelse i kommunen kan bruges til at belyse udviklingen i beskæftigelsen og måle effekter af kommunale indsatser på erhvervs-, beskæftigelses- og integrationsområdet.

Aktuelle beskæftigelsestal

Lønmodtagerbeskæftigelse i kommunen bygger på Danmarks Statistiks register for lønmodtagerbeskæftigelsen. Registeret indeholder kvartalstal der offentliggøres i det igangværende år, 3 måneder efter kvartalsafslutningen. Du får derfor helt aktuelle nøgletal på beskæftigelsen.

Se de senest offentliggjorte tal i Statistikbanken.

Følg udviklingen over 5 år

Tabellerne indeholder en tidsserie på alle kvartaler de seneste fem år for:

  • Din egen kommune
  • 2 kommuner til sammenligning
  • 1 landsdel
  • 1 selvvalgt region, og
  • Hele landet

Pris

Prisen for Lønmodtagerbeskæftigelse i kommunen er kr. 13.959 ekskl. moms (kr. 17.448,75 inkl. moms), uanset hvilke kommuner du vælger.

Bestilling

Tryk på "Bestil" nedenfor og udfyld bestillingsblanketten. 

Bestil

Når du bestiller, accepterer du samtidig Danmark Statistiks generelle aftalevilkår

Levering

Når du har bestilt, leverer vi tallene i form af pivottabeller sendt pr. e-mail ca. 2 uger efter, at vi har fået din bestilling eller efter næste kvartalsvise offentliggørelse. Derudover leverer vi i resten af bestillingsåret de nye offentliggjorte kvartalstal. Beskæftigelsestal for lønmodtager offentliggøres 3 måneder efter kvartalsafslutningen.

Læs alle detaljer og forbehold for statistikken i dokumentationen ovenfor.

Diskretionsregler

Der kan forekomne diskretionering i alle tabeller for at sikre, at man ikke kan identificere enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder i statistikken. Læs dokumentationen for produktet ovenfor for en detaljeret beskrivelse af diskretionering.

Kontakt

DST Consulting

Karen Risør Bjerre, tlf: 39 17 36 14

Skræddersyede statistik

Hvis du har et ønske om at få tabellerne kombineret med andre variable eller at sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, så send en e-mail til vores konsulenter i DST Consulting.

Læs mere om skræddersyede statistik

Relaterede produkter

Branchefordelt lønmodtagerbeskæftigelse

Pendling og beskæftigelse i kommunen

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00