Gå til sidens indhold

Nøgletal på bolig­områder

Foto: gammelt etagebyggeri med røde tegltage

Få en statistisk profil af et selvvalgt boligområde i kommunen

Produktet består af en række faste tabeller, der samlet set giver et detaljeret overblik over befolkningen i et meget lille afgrænset geografisk område. Hvor mange bor der? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har indbyggerne? Hvordan er deres beskæftigelsessituation? Hvor meget tjener de osv.? De Statistiske Nøgletal på Boligområder bruges hovedsageligt til analyser, som kan danne baggrund for fx boligselskabers indsatser eller for andre politiske beslutninger og prioriteringer. 

Få indsigt i befolkningsudviklingen

Nøgletallene anvendes fortrinsvis af boligselskaber, kommuner men også af andre, der ønsker at få et overblik over de demografiske, økonomiske og sociale forhold i et boligområde. Det er fx nyttigt for kommuner at vide, om der er kommet flere ældre eller børnefamilier til et givet område, så kommunen kan allokere sine ressourcer bedst muligt.

Tal fem år tilbage i tiden

Vi leverer 16 standardtabeller, der er baseret på de seneste tilgængelige tal. Tabellerne indeholder tidsserier på fem år, og du får både tal og procentangivelser for boligområdet og kommunen som helhed, så du kan sammenligne tallene. Derudover indeholder nøgletallene en oversigtstabel, der er defineret af Landsbyggefonden.

Du får oplysninger om:

 • Alle beboere opdelt på aldersgrupper
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande 
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere
 • Antal husstande fordelt på hustandstyper (enlige eller par med og uden børn)
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype
 • Højest fuldførte uddannelse
 • Socioøkonomisk status (beskæftiget, arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken)
 • Personer uden beskæftigelse (ledig, aktiveret, kontanthjælpsmodtager, på sygedagpenge eller førtidspensionist)
 • Offentligt forsørgede fordelt på ledighedsgrader
 • Personlig indkomst
 • Husstandsindkomst
 • Gennemsnitlig personlig indkomst for flyttede personer
 • Antallet af flyttede offentligt forsørgede personer
 • Kriminalitet

Pris

Pris for de 17 tabeller pr. boligområde: kr. 5.912,- ekskl. moms (kr. 7.390,- inkl. moms)

Levering

Tabellerne leveres som Excel-filer og sendes med e-mail inden for to uger efter, at vi har modtaget bestillingen.

Diskretionsregler

Der kan forekomne diskretionering for at sikre, at man ikke kan identificere enkeltpersoner i statistikken. For at sikre at vi kan levere data på et boligområde skal det indehold mindst 20 lejemål/husstande.

Bestilling

Du kan bestille Nøgletal på boligområder ved at trykke på bestillingsknappen nedenfor. Du vil så blive bedt om at navngive de udvalgte veje og adresser, der hører til det boligområde, du er interesseret i. Omfatter boligområdet mere end 10 vejstykker bedes du kontakte DST Consulting. Hvis du ønsker tal for flere områder, skal du sende en ny bestilling for hvert boligområde du vil have tal for.

Bestil

Ønsker du at genbestille flere tidligere leveringer, kan du udfylde nedenstående bestillingsark og sende til DST Consulting.

Vær opmærksom på, at du ved bestilling accepterer Danmark Statistiks Generelle aftalevilkår.

Kontakt

DST Consulting, tlf: 39 17 36 00

Allan Hansen, tlf: 39 17 31 68

Skræddersyede løsninger

Hvis du gerne vil kombinere tabellerne med andre variable eller sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, så send en e-mail til vores konsulenter i DST Consulting.

Læs mere om skræddersyede løsninger

Relaterede produkter

Nøgletal på postnumre

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00