Gå til sidens indhold

Børn og unge i kommunens institutioner

smilende børn på græsplæne

Få en statistisk profil af børnene og deres familier i kommunens institutioner

Med dette produkt får du et ganske detaljeret statistisk overblik over den sociale baggrund for de børn og unge der går på kommunens institutioner. Denne viden er nyttig, hvis du fx skal analysere og planlægge tiltag, der er målrettet kommunens enkelte institutioner. Med andre ord kan tallene fx bruges som et redskab til ressourcefordeling i en kommune. Statistikken kan udarbejdes for alle former for institutioner som børnehaver, vuggestuer, fritidsordninger eller skoler.

Tabellerne indeholder oplysninger om:

  • Børnenes herkomst
  • Familietyper, fx par eller enlige
  • Familiernes tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Familiernes uddannelsesniveau
  • Familiernes samlede indkomst
  • Familiernes indkomsterstattende ydelser

Hvor belastede er de enkelte institutioner?

Du kan også få tal for hvor "belastede" de enkelte institutioner er, fx med hensyn til antallet af børn med arbejdsløse forældre eller antallet af børn af enlige forældre. Der er tal for seks forskellige belastningskriterier.

Hvad får du i de forskellige tabeller

Du kan få tre forskellige sæt af tabeller:

  • Tabelsæt 1 som fordeler børnene på institutionerne med tabeller for hver af de ovennævnte oplysninger (herkomst, familietype osv.).
  • Tabelsæt 2 som fordeler børnene på institutionerne og angiver hvor mange der er berørt af de såkaldte "belastningskriterier".
  • Tabelsæt 3 som er en udvidelse af tabelsæt 1. Her kan man se, om barnet går i en institution eller skole i eget eller i et andet distrikt.


Kommuner til sammenligning

Du kan vælge op til tre andre kommuner, som du gerne vil sammenligne dine tal med. Du får totaltal for de 0-5 årige og de 6-16 årige for de kommuner du vil sammenligne med. Du vælger sammenligningskommunerne på Bestillingsblanketten.

Pris

Prisen afhænger af hvilke tabeller du vil have og varierer mellem 8.297 kr. ekskl. moms (10.371,25 kr. inkl. moms) og 29.041 kr. ekskl. moms (36.301,25 kr. inkl. moms).

Om indsendelse af CPR-numre

For at vi kan udarbejde tabeller for en institution eller skole i din kommune, skal du sende CPR-numrene på de børn eller unge, der går i institutionen eller skolen, til os. Vi kontrollerer herefter, om børnene eller eleverne findes i befolkningsstatistikken. Et barn må kun indgå i én gruppe (institution/skole), og mindst 20 af de indsendte CPR-numre skal indgå i befolkningsstatistikken, før vi kan levere statistik på de indsendte CPR-numre. Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor mange CPR-numre der skal indgå for hver institution eller skole, men jo færre CPR-numre pr. gruppe, jo større er risikoen for, at vi er nødt til at diskretionere oplysninger i tabellerne.

Vigtigt!

Indsend ikke CPR-numre til Danmarks Statistik før du har fået at vide, hvordan det skal gøres.

Levering

Vi leverer normalt indenfor to uger, efter vi har fået din bestilling, og vi har modtaget CPR-numrene. Du får tabellerne leveret i Excel-ark via mail.

Bestilling

Tryk på "Bestil" nedenfor og udfyld bestillingsblanketten.

Bestil

Når du bestiller, accepterer du samtidig Danmarks Statistiks generelle aftalevilkår.

Kontakt

DST Consulting 

Lonnie Graversgaard Jensen, tlf: 39 17 36 19

Bodil Birkebæk Olesen, tlf. 39 17 37 46

Skræddersyede statistik

Hvis du har et ønske om at kombinere tabellerne med andre variable eller at sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, så send en e-mail til vores konsulenter i DST Consulting.

Læs mere om skræddersyede statistik.

Relaterede produkter 

Nøgletal på boligområder

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00