Gå til sidens indhold

Bygge og anlægsaktiviteten

Byggeri - 3523999

Følg med i den økonomiske aktivitet i bygge- og anlægsbranchen

Er du i byggebranchen, underleverandør til byggebranchen, eller på anden måde interesseret i hvordan aktiviteten udvikler sig i bygge- og anlægsbranchen, så kan nationalregnskabets forskellige ”lister” give dig værdifuld viden.

FÅ VIDEN OM BÅDE PRODUKTION OG INVESTERINGER I BRANCHEN

Listerne viser udviklingen på detaljeret niveau for både investeringer og for produktionen i bygge- og anlægsbranchen. For eksempel indeholder listerne en detaljeret opdeling af reparationsaktiviteten fordelt på løbende vedligeholdelse og hovedreparation af henholdsvis boliger og erhvervsbygninger.

  • Liste 1: Kvartalsvis opgørelse af produktion fordelt på produkter for bygge- og anlægsbranchen (basispris)
  • Liste 2: Kvartalsvis opgørelse af produktion fordelt på produkter for reparation og vedligeholdelse for bygninger (basispris)
  • Liste 3: Kvartalsvis opgørelse af produktfordelte investeringer i bygninger og anlæg (køberpris)
  • Liste 4: Kvartalsvis opgørelse af investeringer fordelt på type, med underopdeling af bygninger, anlæg og transportmidler (køberpris)
  • Liste 5: Kvartalsvis opgørelse af produktfordelte investeringer i bygninger og anlæg (basispris)
  • Liste 6: Kvartalsvis opgørelse af investeringer i fly (køberpris)

Værdisætningen sker både i løbende priser, foregående års priser og i kædede værdier.

Pris

De 6 forskellige kvartalvise opgørelser kan købes enkeltvis. For hver kvartal koster den første liste 1.549,- kr. ekskl. moms (1.926,25 kr. inkl. moms), de efterfølgende lister koster 1136,- kr. ekskl. moms (1.420,- kr. inkl. moms) pr. stk.

Levering

Du får listerne leveret ved udgangen af hvert kvartal. Listerne leveres som excel-filer og sendes via e-mail. 

NB! Du er selv ansvarlig for at oplyse den eller de e-mailadresser, vi skal sende filerne til. Du er også ansvarlig for at orientere DST Consulting, hvis e-mailadresserne ændrer sig i abonnementets løbetid.

Bestilling

Du bestiller ved at kontakte fagkontoret på adressen nedenfor.

Kontakt

Christian Gyrsting
tlf: 39 17 36 65
cgy@dst.dk

 

Relaterede produkter

Ejendomssalg

Omkostningsindeks for anlægopgaver

Omkostningsindeks for byggeri

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00