Gå til sidens indhold

Bygge og anlægsaktiviteten

Byggeri - 3523999

Følg med i den økonomiske aktivitet i bygge- og anlægsbranchen

Er du i byggebranchen, underleverandør til byggebranchen, eller på anden måde interesseret i hvordan aktiviteten udvikler sig i bygge- og anlægsbranchen, så kan nationalregnskabets forskellige ”lister” give dig værdifuld viden.

FÅ VIDEN OM BÅDE PRODUKTION OG INVESTERINGER I BRANCHEN

Listerne viser udviklingen på detaljeret niveau for både investeringer og for produktionen i bygge- og anlægsbranchen. For eksempel indeholder listerne en detaljeret opdeling af reparationsaktiviteten fordelt på løbende vedligeholdelse og hovedreparation af henholdsvis boliger og erhvervsbygninger.

  • Liste 1: Kvartalsvis opgørelse af produktion fordelt på produkter for bygge- og anlægsbranchen (basispris)
  • Liste 2: Kvartalsvis opgørelse af produktion fordelt på produkter for reparation og vedligeholdelse for bygninger (basispris)
  • Liste 3: Kvartalsvis opgørelse af produktfordelte investeringer i bygninger og anlæg (køberpris)
  • Liste 4: Kvartalsvis opgørelse af investeringer fordelt på type, med underopdeling af bygninger, anlæg og transportmidler (køberpris)
  • Liste 5: Kvartalsvis opgørelse af produktfordelte investeringer i bygninger og anlæg (basispris)
  • Liste 6: Kvartalsvis opgørelse af investeringer i fly (køberpris)

Værdisætningen sker både i løbende priser, foregående års priser og i kædede værdier.

Pris

De 6 forskellige kvartalvise opgørelser kan købes enkeltvis. For hver kvartal koster den første liste 1.078 kr. ekskl. moms (1.348 kr. inkl. moms), de efterfølgende lister koster 791 kr. ekskl. moms (989 kr. inkl. moms) pr. stk.

Levering

Du får listerne leveret ved udgangen af hvert kvartal. Listerne leveres som excel-filer og sendes via e-mail. 

NB! Du er selv ansvarlig for at oplyse den eller de e-mailadresser, vi skal sende filerne til. Du er også ansvarlig for at orientere DST Consulting, hvis e-mailadresserne ændrer sig i abonnementets løbetid.

Bestilling

Du bestiller ved at kontakte fagkontoret på adressen nedenfor.

Kontakt

Christian Gyrsting
tlf: 39 17 36 65
cgy@dst.dk

 

Relaterede produkter

Ejendomssalg

Omkostningsindeks for anlægopgaver

Omkostningsindeks for byggeri

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00