Gå til sidens indhold

Turisme­statistik

dreng med flag og livgarden

Få overblik over turismen i din kommune.

Turismestatistikken indeholder information om antal overnatninger og kapacitetsudnyttelsen på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og i lystbådehavne i Danmark. Overnatninger er herudover fordelt på nationalitet og besøgsformål. Statistikken udgives som landstal, tal for regionerne og tal for de enkelte kommuner. 

Det er ikke hver måned alle statistikker produceres - fx bliver overnatningsstatistik for lystbådehavne alene udgivet fra maj til september.

Fremover formidler VisitDenmark statistikken

Fra d. 1. marts 2016 formidler VisitDenmark Turismestatistikken. Statistikken bliver hver måned gjort tilgængelig på VisitDenmarks internetside www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter.

Har du andre ønsker?

Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable, eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte Danmarks Statistik på turist@dst.dk. Her kan du få afklaret hvilke muligheder der er og du kan også bede om at få et tilbud på løsning af en opgave. 

Hensyn til virksomheders anonymitet

Af hensyn til virksomhedernes anonymitet, kan der være tal for enkelte kommuner, som ikke offentliggøres på kommuneniveau.

Kontakt VisitDenmark

analyse@visitdenmark.com
tlf. 3288 9919

Kontakt Danmarks Statistik

turist@dst.dk
tlf. 3917 3361/ 3917 3362

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00