Gå til sidens indhold

Firmapakken

containere på front af skib

Et overblik over Danmarks import og eksport på varer 

Firmapakken er specielt velegnet til dig og din virksomhed, som ønsker at følge med i udenrigshandelen med bestemte varer. Det kan være varer, du allerede importerer eller eksporterer, eller varer, som du fremover påtænker at ville importere eller eksportere.

Afdæk muligheder og udfordringer

Udgangspunktet for pakken er den eller de varer, du ønsker at kortlægge. Tabellerne viser, hvor meget der henholdsvis importeres og eksporteres af en bestemt vare og hvilke lande Danmark henholdsvis importerer og eksporterer fra og til. Listen indeholder både værdi og mængde for samtlige lande.

Du kan bruge Firmapakken som analyseredskab, hvis du fx vil:

  • afdække potentielle eksportmuligheder
  • kende til hvor meget der importeres af en bestemt vare til hjemmemarkedet
  • finde frem til økonomiske vækstområder for bestemte produkter

Her kan du finde en liste over alle varekoderne.

Indhold og dokumentation

Data er baseret på udtræk fra statistikbankens tabel KN8MEST. Tallene er summerede til kvartaler og årstal, men da data for den seneste måned kun rummer handel med ekstrastat-lande, er det seneste kvartal og år ufuldstændige. Prisen per kg er en beregnet værdi og hvis der optræder en anden enhed end kg, så er den pris per enhed også beregnet. Nedenfor kan du finde et eksempel på en leverance.

Pålidelighed
De indberettede oplysninger fra Intrastat og Extrastat fejlsøges i flere led før tallene er klar til offentliggørelse (se mere under dokumentationen nedenfor pkt. 3.4 datavalidering). På aggregeret niveau er den endelige statistiks pålidelighed forholdsvis høj. På detaljeret vare/lande-niveau er pålideligheden også høj for handelen med ikke-EU-lande (Extrastat), mens den er forholdsvis mindre for handelen med EU-landene (Intrastat) (læs mere under pkt. 5 i dokumentationen). 

Offentliggørelsestidspunkt
Aggregeret statistik for udvalgte lande og landegrupper samt aggregerede varegrupper offentliggøres månedsvis 40 dage efter referenceperiodens afslutning. Den detaljerede statistik offentliggøres 70 dage efter referenceperiodens afslutning.

Revisioner af tallene

Alle måneder i referenceåret revideres ved hver offentliggørelse, frem til og med juni året efter. Derefter lukkes der for revision af tallene i ét år. Tallene revideres derefter i juni i de to efterfølgende år. Det betyder, at de endelige tal for udenrigshandlen med varer offentliggøres ca. 2½ år efter udgangen af statistikåret. Denne revisionspraksis er koordineret med Betalingsbalancen og Nationalregnskabet.

Du kan finde flere oplysninger om offentliggørelse af de foreløbige og endelige tal under pkt. 6 i dokumentationen.

Læs dokumentationen og mere om indholdet i udenrigshandelsstatistikken her.

Pris

Prisen er afhængig af det antal varer du ønsker oplysninger om. Priserne går fra kr. 2.921 ekskl. moms (kr. 3.651,25 inkl. moms)for 1-8 varekodertil kr. 37.394,- ekskl. moms (kr. 46.752,50 inkl. moms) for over 200 varekoder. 

Priserne er for et årsabonnement, som består af 12 månedlige leveringer, som dækker det pågældende kalenderår (referenceåret). 

Levering

Du får tabellerne leveret én gang om måneden i Excel og vi sender dem via e-mail. Tabellerne indeholder måneds-, kvartals- og tal for hele året. Den første leverance (januar-tallene) finder sted i marts måned. December-tallene for abonnementsåret bliver leveret i februar måned året efter. Hvis du starter et abonnement i fx augustmåned får du leveret tal for den del af året der er gået (+ året før)  i den første leverance og derefter tal for én ny måned hver måned, indtil de sidste tal for kalenderåret/referenceåret er modtaget.

Bestilling

Tryk på "Bestil" nedenfor og udfyld bestillingsblanketten.

BESTIL

Når du bestiller, accepterer du samtidig Danmark Statistiks generelle aftalevilkår.

Kontakt

DST Consulting
tlf.: 39 17 36 00

Amy Frølander
Tlf: 39 17 36 26
Mob: 29 46 73 77

Skræddersyede statistik

Hvis du ønsker at kombinere tabellerne med andre variable eller at sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, kan du sende en e-mail til DST Consulting.

Fx kan du få grupperet de mange varenumre efter eget ønske eller vi kan fordele importen og eksporten af varer på fx brancher og regioner.

Læs mere om skræddersyede statistik.

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00