Gå til sidens indhold

Konjunkturudviklingen

Konjunkturudviklingen i Danmark illustreres her ved en række indikatorer. Udviklingen vises i procent i forhold til foregående periode (t-1), tre måneder før (t-3), samme kvartal foregående år (t-4) eller samme måned foregående år (t-12).

Konjunkturudviklingen belyses også i Økonomisk-politisk kalender

Konjunkturtallene bliver opdateret dagligt senest kl. 8.05.

 PeriodeVærdiUdv. 
Nationalregnskab  t/(t-1) 
Bruttonationalprodukt, realvækst
(mia. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  653  -1,4
Statistikbanktabeller: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Husholdningernes forbrugsudgifter, realvækst
(mia. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  281  -0,2
Statistikbanktabeller: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Forbrugsudgifter i NPISH, realvækst
(mia. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  9  1,1
Statistikbanktabeller: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Offentligt forbrug, realvækst
(mia. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  148  1,2
Statistikbanktabeller: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Bruttoinvesteringer, realvækst
(mio. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  116.003  -7,0
Statistikbanktabeller: Bruttoinvesteringer
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Import af varer og tjenester, realvækst
(mia. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  343  -0,1
Statistikbanktabeller: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Eksport af varer og tjenester, realvækst
(mia. kr., 2020-priser kædede værdier)
  1.Kvt/24  421  -4,6
Statistikbanktabeller: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.
Udgivelser
Statistikdokumentation: Nationalregnskab
Beskæftigelse. Nationalregnskab
(personer)
  1.Kvt/24  3.227.450  0,5
Statistikbanktabeller: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Beskæftigelse og løn i nationalregnskab
Arbejdsmarked  t/(t-4) 
Job. ATR (antal)  1.Kvt/24  3.432.654  1,0
Statistikbanktabeller: Arbejdstidsregnskab (kvartal) (sæsonkorrigeret)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Arbejdstidsregnskab (ATR)
Beskæftigelse. Præsterede arbejdstimer. ATR (1000 timer)  1.Kvt/24  1.063.750  0,7
Statistikbanktabeller: Arbejdstidsregnskab (kvartal) (sæsonkorrigeret)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Arbejdstidsregnskab (ATR)
Lønindeks for virksomheder og organisationer
(1.kvt.2005=100)
  1.Kvt/24  156,1  3,5
Statistikbanktabeller: Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer
Udgivelser
Statistikdokumentation: Implicit lønindeks
Lønindeks for den statslige sektor (1.kvt.2005=100)  1.Kvt/24  153,2  2,5
Statistikbanktabeller: Implicit lønindeks for den statslige sektor
Udgivelser
Statistikdokumentation: Implicit lønindeks
Lønindeks for kommuner og regioner (1.kvt.2005=100)  1.Kvt/24  154,8  1,3
Statistikbanktabeller: Implicit lønindeks for kommuner og regioner
Udgivelser
Statistikdokumentation: Implicit lønindeks
Ledige stillinger  1.Kvt/24  50.610  -9,7
Statistikbanktabeller: Ledige stillinger
Udgivelser
Statistikdokumentation: Ledige stillinger
Registreret ledighed  t/(t-12) 
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2)  Maj/24  2,9  0,1
Statistikbanktabeller: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Registreret ledighed
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid)  Maj/24  86.967,8  5,1
Statistikbanktabeller: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Registreret ledighed
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2)  Maj/24  2,5  0,1
Statistikbanktabeller: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Registreret ledighed
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid)  Maj/24  76.177,1  6,3
Statistikbanktabeller: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Registreret ledighed
AKU-ledighed  t/(t-3) 
AKU-ledighedsprocent 2)  Maj/24  5,8  -0,1
Statistikbanktabeller: Arbejdsmarkedstilknytning
Udgivelser
Statistikdokumentation: Den månedlige arbejdskraftundersøgelse
Forbrug  t/(t-1) 
Mængdeindeks for detailomsætningen i alt (2021=100)  Maj/24  94,9  0,4
Statistikbanktabeller: Detailomsætningsindeks
Udgivelser
Statistikdokumentation: Detailomsætningsindeks
Nyregistrerede personbiler (antal)  Jun/24  16.727  22,6
Statistikbanktabeller: Nyregistrerede motorkøretøjer
Udgivelser
Statistikdokumentation: Bilregistret og opgørelser herfra
Forbrugerforventningerne (forbrugertillidsindikatoren)  Jun/24  -4,4  ..
Statistikbanktabeller: Forbrugerforventninger (nettotal)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Forbrugerforventninger
Erhvervene  t/(t-1) 
Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i alt.  1.Kvt/24  195.380  -0,2
Statistikbanktabeller: Beskæftigede ved bygge og anlæg
Udgivelser
Statistikdokumentation: Beskæftigede ved bygge og anlæg
De momsregistrerede virksomheders indenlandske salg (mio.kr.)  Maj/24  280.983  -0,9
Statistikbanktabeller: Firmaernes køb og salg
Udgivelser
Statistikdokumentation: Firmaernes køb og salg
Produktionsindeks for industrien i alt (2021=100)  Maj/24  134,1  -6,0
Statistikbanktabeller: Industriens produktionsindeks
Udgivelser
Statistikdokumentation: Industriens produktion og omsætning
  t/(t-12) 
Nyregistrerede vare- og lastbiler (antal) 1)  Jun/24  3.308  7,7
Statistikbanktabeller: Nyregistrerede motorkøretøjer
Udgivelser
Statistikdokumentation: Bilregistret og opgørelser herfra
Konkurser (antal)  Jun/24  491  -22,2
Statistikbanktabeller: Erklærede konkurser (historisk sammendrag)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Konkurser
Konjunkturbarometre   
Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (sammensatte)  Jun/24  -12  ..
Statistikbanktabeller: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg
Udgivelser
Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg
Konjunkturbarometer for industri (sammensatte)  Jun/24  0  ..
Statistikbanktabeller: Sammensat konjunkturindikator for industrien
Udgivelser
Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for industri
Konjunkturbarometer for serviceerhverv (sammensatte)  Jun/24  7  ..
Statistikbanktabeller: Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv
Udgivelser
Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for serviceerhverv
Konjunkturbarometer for detailhandel (sammensatte) 1)  Jun/24  -4  ..
Statistikbanktabeller: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel
Udgivelser
Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for detailhandel
Ejendomsmarkedet  t/(t-1) 
Byggeomkostningsindekset for boliger (2021=100) 1)  1.Kvt/24  116,6  1,0
Statistikbanktabeller: Byggeomkostningsindeks for boliger
Udgivelser
Statistikdokumentation: Byggeomkostningsindeks for boliger
Kontantprisindekset for enfamiliehuse (2022=100)  1.Kvt/24  98,9  -0,6
Statistikbanktabeller: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel
Udgivelser
Statistikdokumentation: Ejendomssalg
Tvangsauktioner (antal)  Jun/24  115,0  -0,9
Statistikbanktabeller: Bekendtgjorte tvangsauktioner
Udgivelser
Statistikdokumentation: Bekendtgjorte tvangsauktioner
Udenrigsøkonomi  t/(t-1) 
Import af varer (mio. kr.) 1)  Maj/24  67.501,9  -5,9
Statistikbanktabeller: Værdi af import og eksport (1000 kr.)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Udenrigshandel med varer
Eksport af varer (mio. kr.) 1)  Maj/24  72.945,5  -3,7
Statistikbanktabeller: Værdi af import og eksport (1000 kr.)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Udenrigshandel med varer
Import af tjenester (mio. kr.)  1.Kvt/24  193.919,1  -5,2
Statistikbanktabeller: Udenrigshandel kvartalsvis
Udgivelser
Statistikdokumentation: Betalingsbalancen
Eksport af tjenester (mio. kr.)  1.Kvt/24  196.293,4  -3,6
Statistikbanktabeller: Udenrigshandel kvartalsvis
Udgivelser
Statistikdokumentation: Betalingsbalancen
Betalingsbalance, overskud (mio. kr.) 3)  Maj/24  24.087,4  -2.803,8
Statistikbanktabeller: Betalingsbalancen månedlig
Udgivelser
Statistikdokumentation: Betalingsbalancen
Priser  t/(t-12) 
Forbrugerprisindekset (2015=100)  Jun/24  118,5  1,8
Statistikbanktabeller: Forbrugerprisindeks
Udgivelser
Statistikdokumentation: Forbrugerprisindeks
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100)  Maj/24  128,9  0,3
Statistikbanken: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning
Statistikdokumentation: Producent- og importprisindeks for varer
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) - Mineralske brændstoffer, mineraler mv.  Maj/24  188,1  8,5
Statistikbanken: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning
Statistikdokumentation: Producent- og importprisindeks for varer
Producentprisindeks for varer (2015=100)  Maj/24  147,0  -1,0
Statistikbanktabeller: Producentprisindeks for varer
Udgivelser
Statistikdokumentation: Producent- og importprisindeks for varer
Importprisindeks for varer (2015=100)  Maj/24  127,1  0,1
Statistikbanken: Importprisindeks for varer
Statistikdokumentation: Producent- og importprisindeks for varer
Offentlig saldo  t/(t-1) 
Den offentlige saldo (mio. kr.)  1.Kvt/24  27.446  293,5
Statistikbanktabeller: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter
Udgivelser
Statistikdokumentation: Offentlige finanser
Renter og aktiekurser  t/(t-1) 
Aktieindeks OMXC20 (3. juli 1989=100)  Maj/24  2.769  3,2
Statistikbanktabeller: Aktieindeks ultimo
Udgivelser
Statistikdokumentation: Renter og aktieindeks
Valutakurs, nominel effektiv kronekurs, månedsgennemsnit (1980=100)  Jun/24  104,9  -0,4
Statistikbanken: Valutakurser
Statistikdokumentation:
Kort rente, 3 mdr. CIBOR (pct. p.a.) 2)  Maj/24  ..  ..
Statistikbanktabeller: Rentesatser, ultimo (pct p.a.)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Renter og aktieindeks
Lang rente, 10 årig stat (pct. p.a.) 2)  Maj/24  2,6  0,1
Statistikbanktabeller: Rentesatser, ultimo (pct p.a.)
Udgivelser
Statistikdokumentation: Renter og aktieindeks

Fodnoter:
1) Ej sæsonkorrigeret
2) Udvikling i pct.point
3) Udvikling i mio. kr.

 

Konjunkturbarometre og forbrugerforventninger

Den hurtigste information om den aktuelle konjunktursituation, som Danmarks Statistik offentliggør, er forbrugerforventningerne og konjunkturbarometrene for henholdsvis industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv. Læs mere om Konjunkturbarometre og om Forbrugerforventninger.

 

Så hurtigt offentliggør vi konjunkturtal

Til belysning af den seneste udvikling i økonomien offentliggør Danmarks Statistik hver måned konjunkturindikatorer, som belyser forskellige dele af den økonomiske udvikling. Langt de fleste månedlige indikatorer offentliggøres senest 1 måned efter måleperiodens udløb. Læs mere om de forskellige konjunkturindikatorer

Kontakt

Søren Kühl Andersen
Telefon: 39 17 30 81

SDDS plus

SDDS plus

Sammen med Danmarks Nationalbank, præsenterer Danmarks Statistik her datakategorierne for IMFs SDDS plus

Se de danske data her