Gå til sidens indhold

Forbrugerforventninger

Hvad er forbrugernes syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation? Undersøgelsen af forbrugerforventningerne er en månedlig spørgeskemaundersøgelse, der belyser befolkningens syn på deres egen og Danmarks økonomi. Undersøgelsens resultater kan anvendes til at vurdere den økonomiske situation.

Udvalgt statistik om Forbrugerforventninger

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Forbrugerforventninger på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Forbrugertillid

Forbrugertillidsindikatoren er et udtryk for forbrugernes vurdering af deres egen og Danmarks nuværende økonomiske situation samt deres forventninger til fremtiden. 

Forbrugertilliden måles ud fra svarene på en række spørgsmål om den økonomiske situation, og kan ligge mellem 100 og -100, hvor 100 er højst tillid, og -100 er lavest tillid.

Mere om figuren
Seneste opdatering
20.3.2024
Opdateres næste gang
22.4.2024
Kilder

Data indsamles via Danmarks Statistiks omnibusundersøgelser. På nuværende tidspunkt består en omnibusundersøgelse af en stikprøve på ca. 1.500 personer, udvalgt af populationen bestående af alle personer bosiddende i Danmark i alderen 16-74 år. Dataindsamlingen foregår inden for månedens første to uger, samt nogen dage før den første dag i referencemåneden for at opnå en tilfredsstillede responsrate.

Familiens økonomiske situation

Grafen viser forbrugernes gennemsnitlige vurdering af deres egen økonomiske situation nu og i fremtiden ud fra svarene på to spørgsmål. Svaret ’meget bedre’ tildeles værdien 100, ’lidt bedre’ værdien 50, ’uændret’ værdien 0, ’lidt dårligere’ værdien -50 og ’meget dårligere’ værdien -100.
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.3.2024
Opdateres næste gang
22.4.2024
Kilder

Data indsamles via Danmarks Statistiks omnibusundersøgelser. På nuværende tidspunkt består en omnibusundersøgelse af en stikprøve på ca. 1.500 personer, udvalgt af populationen bestående af alle personer bosiddende i Danmark i alderen 16-74 år. Dataindsamlingen foregår inden for månedens første to uger, samt nogen dage før den første dag i referencemåneden for at opnå en tilfredsstillede responsrate.

Danmarks økonomiske situation

Grafen viser forbrugernes gennemsnitlige vurdering af den danske økonomi nu og i fremtiden ud fra svarene på to spørgsmål. Svaret ’meget bedre’ tildeles værdien 100, ’lidt bedre’ værdien 50, ’uændret’ værdien 0, ’lidt dårligere’ værdien -50 og ’meget dårligere’ værdien -100.

Mere om figuren
Seneste opdatering
20.3.2024
Opdateres næste gang
22.4.2024
Kilder

Data indsamles via Danmarks Statistiks omnibusundersøgelser. På nuværende tidspunkt består en omnibusundersøgelse af en stikprøve på ca. 1.500 personer, udvalgt af populationen bestående af alle personer bosiddende i Danmark i alderen 16-74 år. Dataindsamlingen foregår inden for månedens første to uger, samt nogen dage før den første dag i referencemåneden for at opnå en tilfredsstillede responsrate.

HAR DU SET?
Nøgletal for nationalregnskab (BNP)
Hvordan står det til med økonomien i dag? Nøgletal for nationalregnskabet tager pulsen på den danske samfundsøkonomi.
HAR DU SET?
Forbrugerprisindekset
Hvor høj er inflationen? Forbrugerprisindekset følger prisudviklingen i Danmark.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Forbrugerforventninger

Formålet med statistikken Forbrugerforventninger er at belyse forbrugernes syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes til at vurdere konjunkturudviklingen og befolkningens forbrugslyst og forbrugsevne. Undersøgelsen er udarbejdet med forskellig hyppighed siden 1974, men er fra 1996 blevet gennemført hver måned.

Brug for flere tal om Forbrugerforventninger?

Find mere detaljerede tal om forbrugertillidsindikatorerne i Statistikbanken.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Jensen
Telefon: 39 17 35 72