Gå til sidens indhold

Forbrugerprisindeks

Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område. Det er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal.

Introduktion

Forbrugerprisindekset anvendes af en lang række offentlige og private virksomheder og den interesserede offentlighed ved vurdering af den økonomiske udvikling. Indekset anvendes desuden til regulering (indeksering) af kontrakter, pensioner, lønninger og huslejer mv. Ligeledes anvendes forbrugerprisindekset til indeksering af visse danske statsobligationer.

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, der indsamles fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne på de enkelte varer og tjenester indgår i forbrugerprisindekset med en vægt, der er baseret på deres andel af det samlede forbrug. Forbrugerprisindekset giver derved et mål for den gennemsnitlige prisudvikling på de forbrugsvarer og tjenester, som købes af husholdningerne.

Forbrugerprisindekset offentliggøres den 10. eller første hverdag herefter, i måneden efter indsamlingsmåneden. Udover det samlede forbrugerprisindeks bliver prisudviklingen for ca. 160 delindeks for forskellige vare- og tjenestegrupper offentliggjort.

Dokumentation

Offentliggørelse

Hver måned den 10. eller første hverdag herefter kl. 8.00 i efterfølgende måned. Fx offentliggøres januar-indekset den 10. februar.

Anm. Indeks med forskellige basisår kan have forskellige årsstigninger i pct. pga. afrundinger.

 

Beregning

Den procentvise ændring i indekset beregnes som:

nyt indeks - gammelt indeks
gammelt indeks
· 100 = procentstigning

Hvis du skal regulere et beløb:

beløb · nyt indeks
gammelt indeks
= nyt beløb

Stigningen fra januar 2015 til januar 2016:

99,4 - 98,8
98,8
· 100 = 0,6 %

300 kr. reguleres ml. jan. 2015 og januar 2016:

300 · 99,4
98,8
= 302 kr.

Dokumentationen af de forskellige prisindeks består dels af Lov om Danmarks Statistik, en samlet dokumentation (online publikation) samt forskellige baggrundsnotater.

Forbruger- og nettoprisindekset og COVID-19

Vægtgrundlag

Anden information

Regulering med prisindeks

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

Bemærk: Fra og med indeks for januar 2016 er indeksreferenceperioden (basisåret) ændret til 2015=100 fra 2000=100. Ændringen påvirker ikke indeksudviklingen, når der ses bort fra afrundinger, men alene indeksniveauet.

Det anbefales at tage udgangspunkt i indeks med 2015=100 ved den fremadrettede indeksregulering.

Hvis et beløb (på fx 1000 kr.) skal reguleres hvert år med udviklingen i januar måneds forbrugerprisindeks, så kan det regulerede beløb i januar 2016 beregnes som 99,4 (indekset i januar 2016) delt med 98,8 (indekset i januar 2015 med 2015=100) gange de 1000 kr.: 1000 kr. * 99,4/98,8 = 1006,07 kr.

Prisindeksene for april 2020 - juni 2021 er mere usikre end normalt, da bortfaldet har været større end normalt og nogle brancher har været helt nedlukkede. Fra og med juli 2021 har det igen været muligt at indsamle priser fra samtlige brancher. Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Forbrugerprisindeks, hovedtal
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 108,1 109,2 109,9 111,7 112,7 113,6 114,9 114,9 116,4 117,6 116,6 115,9
2021 103,6 104,2 104,3 104,7 104,9 105,0 105,7 105,5 105,8 106,8 107,1 106,6
2020 103,0 103,6 103,3 103,2 103,1 103,2 104,0 103,6 103,5 103,7 103,6 103,4
2019 102,3 102,8 102,9 103,2 103,1 102,9 103,5 103,1 102,9 103,3 103,1 102,9
2018 101,0 101,7 101,7 102,2 102,4 102,3 103,1 102,7 102,4 102,7 102,4 102,1
2017 100,3 101,1 101,2 101,4 101,3 101,2 102,0 101,7 101,8 101,9 101,6 101,3
2016 99,4 100,1 100,2 100,3 100,5 100,6 100,5 100,2 100,2 100,4 100,3 100,3
2015 98,8 99,8 100,2 100,3 100,4 100,3 100,2 100,0 100,2 100,1 99,9 99,8
2014 98,9 99,5 99,6 99,8 99,7 99,7 99,5 99,4 99,7 99,8 99,6 99,4
2013 97,9 99,0 99,3 99,1 99,2 99,1 98,8 98,9 99,2 99,3 99,1 99,0
2012 96,7 97,8 98,3 98,3 98,4 98,2 98,2 98,5 98,7 98,7 98,5 98,3
2011 94,1 95,2 95,8 96,2 96,3 96,1 96,0 96,0 96,3 96,4 96,3 96,3
2010 91,6 92,7 93,3 93,4 93,4 93,3 93,2 93,6 93,9 93,8 93,9 94,0
2009 89,8 90,9 91,2 91,1 91,4 91,6 91,2 91,4 91,6 91,6 91,6 91,4
2008 88,2 89,3 89,7 90,0 90,3 90,5 90,3 90,4 90,8 90,7 90,4 90,1
2007 85,7 86,6 87,0 87,1 87,3 87,2 86,8 86,6 87,2 87,5 88,0 88,0
2006 84,2 85,0 85,3 85,7 85,8 86,0 85,8 85,8 86,1 86,0 85,9 86,0
2005 82,4 83,2 83,7 84,1 84,1 84,2 84,1 84,1 84,7 84,7 84,4 84,5
2004 81,6 82,2 82,5 82,6 82,9 82,7 82,4 82,2 82,7 83,0 82,8 82,6
2003 80,6 81,4 82,0 81,9 81,8 81,8 81,3 81,3 81,8 81,6 81,8 81,6
2002 78,6 79,2 79,7 80,0 80,0 80,0 79,8 79,9 80,3 80,5 80,5 80,5
2001 76,7 77,3 77,7 78,0 78,4 78,3 78,1 78,1 78,4 78,5 78,3 78,5
2000 74,9 75,4 75,9 76,0 76,3 76,5 76,2 76,1 76,7 76,9 76,9 76,8
1999 72,6 73,2 73,5 73,7 73,9 74,1 73,9 74,3 74,7 74,8 74,9 75,0
1998 71,4 71,7 71,9 72,0 72,4 72,4 72,2 72,3 72,6 72,7 72,8 72,7
1997 70,2 70,2 70,2 70,5 71,0 71,1 71,0 71,3 71,5 71,5 71,6 71,5
1996 68,4 68,7 69,1 69,3 69,5 69,5 69,4 69,5 69,9 70,0 70,1 70,0
1995 67,2 67,5 67,7 67,9 68,2 68,1 67,8 67,9 68,3 68,3 68,5 68,4
1994 65,8 66,0 66,1 66,3 66,6 66,7 66,6 66,8 66,9 67,0 67,2 67,2
1993 64,6 64,8 64,9 65,0 65,4 65,4 65,2 65,4 65,6 65,7 65,8 65,7
1992 63,7 64,0 64,2 64,3 64,8 64,8 64,5 64,6 64,8 64,8 64,9 64,7
1991 62,3 62,5 62,6 62,8 63,2 63,3 63,1 63,2 63,6 63,7 64,0 63,8
1990 60,8 61,0 61,2 61,2 61,6 61,5 61,3 61,9 62,4 62,6 62,5 62,3
1989 58,6 59,0 59,4 59,8 60,2 60,0 60,0 60,3 60,6 60,9 61,2 61,2
1988 56,1 56,5 56,7 56,9 57,4 57,4 57,1 57,5 57,9 58,0 58,4 58,4
1987 53,8 53,7 54,2 54,4 54,9 54,9 54,9 55,1 55,4 55,6 55,8 55,8
1986 51,3 51,3 51,5 52,8 53,2 53,1 52,8 53,0 53,4 53,5 53,7 53,7
1985 49,9 50,2 50,6 50,8 51,1 51,1 50,9 50,8 51,1 51,3 51,4 51,4
1984 47,2 47,7 47,8 48,0 48,5 48,7 48,6 48,8 49,2 49,4 49,8 49,7
1983 44,7 44,8 44,7 45,0 45,5 45,6 45,6 45,8 46,3 46,6 47,0 47,0
1982 41,0 41,2 41,6 41,8 42,3 42,6 43,0 43,2 43,7 44,2 44,6 44,3
1981 36,5 36,8 37,6 38,0 38,6 39,0 39,3 39,4 39,8 40,0 40,5 40,7
1980 33,0 33,3 33,8 34,0 34,5 34,6 35,2 35,3 35,5 35,8 36,1 36,2


 

Prisberegner

kr. i svarer til kr. i
kr. i
svarer til kr. i

FORKLARING: Indtast et tal i feltet og vælg hvilke år der skal omregnes fra og til.

Formel: (beløb * nyt indeks) / gammelt indeks = nyt beløb.

Fra tabel: PRIS8

Relateret indhold i Forbrugerprisindeks

Kontakt

Prisindeks
Telefon: 39 17 34 30

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Forbrugerprisindeks med stregkodedata

Stregkodedata bliver anvendt i forbrugerprisindeksene fra og med januar 2016. For mere info se dokumentationen samt test-indeks.

stregkodedata

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her