Gå til sidens indhold

Forbrugerprisindeks

Hvor høj er inflationen i Danmark? Og hvem rammes hårdest, når priserne stiger? Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, som husholdninger i Danmark typisk forbruger. Den årlige ændring i forbrugerprisindekset bruges som et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal.

Hvad betyder...?

Pris som forbrugeren betaler, dvs. inkl. moms og afgifter og fratrukket evt. tilskud.

Udvalgt statistik om Forbrugerprisindeks

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Forbrugerprisindeks på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Forbrugerprisindekset

Her kan du se det månedlige forbrugerprisindeks de seneste 10 år. Indeksreferenceperioden er 2015. Tabellen opdateres den 10. – eller førstkommende hverdag – for senest afsluttede måned.

Forbrugerprisindeks, hovedtal
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024 117,8 118,4 118,4 118,5                
2023 116,4 117,5 117,3 117,6 116,0 116,4 118,5 117,7 117,4 117,7 117,3 116,7
2022 108,1 109,2 109,9 111,7 112,7 113,6 114,9 114,9 116,4 117,6 116,6 115,9
2021 103,6 104,2 104,3 104,7 104,9 105,0 105,7 105,5 105,8 106,8 107,1 106,6
2020 103,0 103,6 103,3 103,2 103,1 103,2 104,0 103,6 103,5 103,7 103,6 103,4
2019 102,3 102,8 102,9 103,2 103,1 102,9 103,5 103,1 102,9 103,3 103,1 102,9
2018 101,0 101,7 101,7 102,2 102,4 102,3 103,1 102,7 102,4 102,7 102,4 102,1
2017 100,3 101,1 101,2 101,4 101,3 101,2 102,0 101,7 101,8 101,9 101,6 101,3
2016 99,4 100,1 100,2 100,3 100,5 100,6 100,5 100,2 100,2 100,4 100,3 100,3
2015 98,8 99,8 100,2 100,3 100,4 100,3 100,2 100,0 100,2 100,1 99,9 99,8
2014       99,8 99,7 99,7 99,5 99,4 99,7 99,8 99,6 99,4

Hent flere tal i Statistikbanken om Forbrugerprisindeks (PRIS113)

Læs mere om kilder, metode og kvalitet i statistikdokumentationen Forbrugerprisindeks

Inflationen i Danmark

Her kan du se udviklingen i inflationen de seneste 20 år. Grafen viser den procentvise ændring i forbrugerprisindekset sammenlignet med samme måned året før.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2024
Opdateres næste gang
10.6.2024
Kilder

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af 23.000 priser, der indsamles fra 1.600 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne indsamles ved hjælp af spørgeskemaer eller prisindsamlere, der besøger de enkelte forretninger. Priser på føde- og drikkevarer samt husholdningsartikler dækkes i høj grad ved brug af stregkodedata fra supermarkedskæder. Herudover hentes en række priser på internettet. Langt de fleste priser indsamles månedligt. For varer og tjenester, hvor priserne typisk ændrer sig med lavere hyppighed, indsamles priserne sjældnere, fx kvartalsvist eller halvårligt.

Vægtgrundlaget for de detaljerede indeks (basisindeks) er opgjort på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område, suppleret med forbrugsundersøgelsens oplysninger om den detaljerede fordeling af de danske husholdningers forbrug.

Kerneinflation

Grafen viser udviklingen i kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2024
Opdateres næste gang
10.6.2024
Kilder

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af 23.000 priser, der indsamles fra 1.600 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne indsamles ved hjælp af spørgeskemaer eller prisindsamlere, der besøger de enkelte forretninger. Priser på føde- og drikkevarer samt husholdningsartikler dækkes i høj grad ved brug af stregkodedata fra supermarkedskæder. Herudover hentes en række priser på internettet. Langt de fleste priser indsamles månedligt. For varer og tjenester, hvor priserne typisk ændrer sig med lavere hyppighed, indsamles priserne sjældnere, fx kvartalsvist eller halvårligt.

Vægtgrundlaget for de detaljerede indeks (basisindeks) er opgjort på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område, suppleret med forbrugsundersøgelsens oplysninger om den detaljerede fordeling af de danske husholdningers forbrug.

Hvem rammes hårdest af inflationen?

Her kan du se, hvordan inflationen fordeler sig på forskellige beskæftigelsesgrupper.
Mere om figuren
Seneste opdatering
18.3.2024
Opdateres næste gang
17.9.2024
Kilder

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af 23.000 priser, der indsamles fra 1.600 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne indsamles ved hjælp af spørgeskemaer eller prisindsamlere, der besøger de enkelte forretninger. Priser på føde- og drikkevarer samt husholdningsartikler dækkes i høj grad ved brug af stregkodedata fra supermarkedskæder. Herudover hentes en række priser på internettet. Langt de fleste priser indsamles månedligt. For varer og tjenester, hvor priserne typisk ændrer sig med lavere hyppighed, indsamles priserne sjældnere, fx kvartalsvist eller halvårligt.

Vægtgrundlaget for de detaljerede indeks (basisindeks) er opgjort på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område, suppleret med forbrugsundersøgelsens oplysninger om den detaljerede fordeling af de danske husholdningers forbrug.

Prisberegner

Hvad var pengene værd før i tiden? Med prisberegneren kan du fremskrive et beløb, så det følger udviklingen i forbrugerprisindekset, som er et mål for inflationen.
Prisberegneren er baseret på det årlige gennemsnit af forbrugerprisindekset og går helt tilbage til år 1900.
Beregneren anvendes ved at indtaste et beløb og vælge start- og slutindeks. Beregnes ud fra årsgennemsnittet, altså kan man kun vælge afsluttede år.

Hvor meget har priserne ændret sig?

Indtast et beløb og vælg hvilke to år, du vil sammenligne.
kr.
i år
kr.
i år

Beregning: (beløb * nyt indeks) / gammelt indeks = nyt beløb

HAR DU SET?
Nettoprisindekset
Mange kontrakter og priser reguleres ud fra nettoprisindekset, som du kan læse mere om her.
HAR DU SET?
Hvordan vi bruger vores penge?
Forbrugsundersøgelsen giver et detaljeret indblik i danskernes forbrugsvaner.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Forbrugerprisindeks

Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område. Forbrugerprisindekset er blevet opgjort siden 1914, men der findes estimerede tal for udviklingen i forbrugerpriserne tilbage til 1872. Fra januar 1967 er indekset blevet opgjort månedligt.

Dokumenter

Huslejeundersøgelsen

Formålet med statistikken Huslejeundersøgelsen er at måle udviklingen i huslejen på lejeboliger. Statistikken indgår i forbrugerprisindekset og anvendes som indikator for prisudviklingen på lejeboliger og til regulering af huslejekontrakter. Undersøgelsen har været udarbejdet siden slutningen af 1950'erne.

Brug for flere tal om Forbrugerprisindeks?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Se fx udviklingen i forbrugerprisindekset fordelt på forskellige vare- og tjenestegrupper.

Kontaktperson for denne statistik

Prisindeks
Telefon: 39 17 34 30