Gå til sidens indhold

Forbrugsundersøgelsen

Forbrugsundersøgelsen belyser danskernes detaljerede privatforbrug. Statistikken anvendes blandt andet som vægtgrundlag til Forbrugerprisindekset og til beregning af det private forbrug i Nationalregnskabet. Statistikken blev første gang udarbejdet i 1897 og årligt siden 1994.

Introduktion

Forbrugsundersøgelsen belyser de private husstandes samlede økonomiske forhold. Statistikken udkommer med endelige tal en gang årligt.

Dokumentation

Indholdsfortegnelse

Variabelliste for året 

Usikkerhedsberegninger

Data - Information om deltagerprocent og frafald i stikprøven

Forbrugsundersøgelsens stikprøve

Gratis tal - Henvisning til forbrugstal fra Danmarks Statistik


Variabelliste for året 

 

Usikkerhedsberegninger


Data - Information om deltagerprocent og frafald i stikprøven

Deltagelse i undersøgelsen er naturligvis helt frivillig. Danmarks Statistik har ikke kunnet yde nogen egentlig betaling, men de deltagende husstande har som en tak modtaget 500 kr. (B-skat indkomstpligtig) og deltaget i et lotteri.


Deltagelse og frafald

Frafald er ubehageligt af 2 årsager: For det første medfører det, at de endelige tal kommer til at bygge på færre husstande, hvilket får usikkerheden på resultaterne til at vokse. Men værre er det, hvis frafaldet er ulige fordelt blandt forskellige husstands­typer. I så fald kan resultaterne blive skæve.

Af "Deltagelse og frafald i forskellig husstandstyper" (i faktaboks til højre) fremgår det, at der er stor forskel på frafaldet i forskellige hus­standstyper.

Et tilsvarende frafaldsmønster findes i de fleste andre interviewundersøgel­ser.

Oplysningerne om de frafaldne husstande har i sagens natur været mangelfulde. For såvel deltagende som frafaldne husstande må tallene i tabellen tages med visse forbehold og kan ikke umiddelbart sammenlignes med de øvrige tabeller fra undersøgelsen. Forbrugsundersøgelsens stikprøve

 

2020

 2021

I alt

Pct. af antal husstande

Udtrukne adresser

7 981

 9 535

17 516

 

Private husstande på adresserne

7 499

 9 479

16 978

100,0

Frafald i alt

6 370

 8 356

14 726

86,7

Nægtere

3 482

 5 053

8 535

50,3

Ikke truffet

2 229

2 624 

4 853

28,6

Regnskab ikke ført

279

 303

582

3,4

Frafald pga. sygdom mv.

267

 266

533

3,1

Andet frafald

112

 110

222

1,3

Deltagere i alt

1 130

 1 123

2 253

13,3

Efterfølgende udeladt

0

 0

0

0,0

Husstande, der indgår i undersøgelsen

1 130

 1 123

2 253

13,3

Gratis tal - Henvisning til forbrugstal fra Danmarks Statistik

Danskernes privatforbrug

Formålet med Forbrugsundersøgelsen er at belyse de private husstandes samlede økonomiske forhold, såvel indkomster, opsparing som forbrug. Den har karakter af at være både en levevilkårsbelysende statistik og en økonomisk statistik.

Undersøgelsen er med større eller mindre mellemrum blevet gennemført i mere end hundrede år. Fra og med 1994 er undersøgelsen metodemæssigt omlagt, så undersøgelsen nu gennemføres årligt efter samme metode og på et sammenligneligt grundlag.

Tilsvarende undersøgelser gennemføres i de fleste andre lande.

Gratis tal i Forbrugsundersøgelsen

Tidligere analyser af Forbrugsundersøgelsen


Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Forbrugsundersøgelsen

Indberetning

Deltagende husstande i Forbrugs­undersøgelsen

Indberetning kan foretages her: 

Indberetning til Forbrugsundersøgelsen 2023

 

Vejledninger:

 

 

Forbrugsundersøgelsen kan kontaktes på: fuds@dst.dk

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg hvis jeg har glemt mit ip-nr. eller password?

Så kontakter du Forbrugsundersøgelsen på tlf.: 39 17 34 12 eller fuds@dst.dk

 

Hvad gør jeg hvis jeg kommer til at skrive en vare på en linje og ikke kan få lov til at slette den?

Du skriver "intet køb" i teksten og 0 kr. i beløb.

 

Skal jeg gå ind og registrere mine indkøb hver dag?

Nej, flere dage kan godt registreres på én gang, bare du husker at sætte dine indkøb under den rigtige dag, så derfor husk at gemme bonnerne og notere også de indkøb som du ikke har en bon på.

Hvorfor kan jeg ikke afslutte mit 14 dages regnskab?

Jeg har udfyldt alle 14 dage i mit regnskab, men når jeg klikker på Afslut hele indsamlingperioden kommer en tekst med, at alle dage skal være afsluttet først.

I oversigtsbilledet over alle 14 dage, skal der ud for alle dage stå Afsluttet eller Ingen køb, før man kan klikke på Afslut hele indsamlingperioden. Er der dage som ikke står med status Afsluttet eller Ingen køb klikker man på den pågældende dag og klikker Afslut dagen herefter kan man vælge Afslut hele indsamlingperioden.

I oversigtsbilledet over alle 14 dage, skal der ud for alle dage stå Afsluttet eller Ingen køb, før man kan klikke på Afslut hele indsamlingperioden. Er der en eller flere dage som ikke står med status Afsluttet eller Ingen køb klikker man på den pågældende dag og klikker Afslut dagen herefter kan man vælge Afslut hele indsamlingperioden.

 

Kontakt

A Solange Lohmann Rasmussen
Telefon: 39 17 31 56

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her