Gå til sidens indhold

Nettoprisindeks

Nettoprisindekset viser udviklingen i de faktiske forbrugerpriser, som er fratrukket moms og afgifter. Nettoprisindekset anvendes især af private og offentlige virksomheder til regulering af kontrakter og huslejekontrakter.

Udvalgt statistik om Nettoprisindeks

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Nettoprisindeks på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Nettoprisindekset

Her kan du se det månedlige nettoprisindeks de seneste 10 år. Indeksreferenceperioden er 2015. Tabellen opdateres den 10. – eller førstkommende hverdag – for senest afsluttede måned.

Nettoprisindeks, hovedtal
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024 118,1 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8            
2023 117,4 118,5 118,3 118,7 117,2 117,6 119,2 118,3 118,0 118,3 117,8 117,2
2022 107,9 109,5 110,1 111,6 112,7 113,6 115,1 115,1 116,4 117,7 116,7 116,0
2021 103,8 104,4 104,4 104,8 105,0 105,1 105,8 105,5 105,8 106,7 107,0 106,5
2020 103,6 104,3 103,9 103,9 103,7 103,8 104,6 103,9 103,7 104,0 103,6 103,4
2019 102,6 103,3 103,4 103,7 103,6 103,4 104,1 103,7 103,4 103,8 103,6 103,4
2018 101,3 102,1 102,1 102,6 102,7 102,7 103,6 103,1 102,8 103,1 102,8 102,4
2017 100,5 101,4 101,4 101,8 101,6 101,5 102,5 102,2 102,1 102,3 101,9 101,6
2016 99,5 100,4 100,4 100,6 100,7 100,8 100,8 100,5 100,4 100,7 100,5 100,5
2015 98,7 99,8 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,0 100,2 100,2 99,9 99,8
2014           99,5 99,4 99,3 99,5 99,6 99,4 99,2

Hent flere tal i Statistikbanken om Nettoprisindeks (PRIS116)

Læs mere om kilder, metode og kvalitet i statistikdokumentationen Nettoprisindeks

Årlig udvikling i nettoprisindekset

Grafen viser den procentvise ændring i nettoprisindekset sammenlignet med samme måned året før og går 20 år tilbage.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.7.2024
Opdateres næste gang
12.8.2024
Kilder

Nettoprisindekset opgøres på baggrund af ca. 23.000 priser, der indsamles fra ca. 1.600 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne indsamles spørgeskemaer eller ved hjælp af prisindsamlere, der besøger de enkelte forretninger. Priser på føde- og drikkevarer samt husholdningsartikler dækkes i høj grad ved brug af stregkodedata fra supermarkedskæder. Herudover hentes en række priser på internettet. Langt de fleste priser indsamles månedligt. For varer og tjenester, hvor priserne typisk ændrer sig med lavere hyppighed, indsamles priser sjældnere, fx kvartalsvist eller halvårligt. Vægtgrundlaget for de detaljerede indeks (basisindeks) er opgjort på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område, suppleret med forbrugsundersøgelsens oplysninger om den detaljerede fordeling af de danske husholdningers forbrug. For en række varer indberettes udover priser ligeledes oplysninger om alkoholprocent og emballagetype til brug ved afgiftsberegningen. Oplysninger fra skatteministeriet om de indirekte skatter og afgifter indgår også i beregningen af indekset.

Beregning med nettoprisindekset

Du kan bruge nettoprisberegneren til at fremskrive et beløb, så det følger udviklingen i nettoprisindekset. Prisberegneren er baseret på det månedlige nettoprisindeks og går tilbage til 1980. Beregneren bruges ved at indtaste et beløb og vælge start- og slutindeks.
kr.
i
kr.
i

Beregning: (beløb * slutindeks) / startindeks = nyt beløb

Årsstigning i nettoprisindekset

Grafen viser den procentvise udvikling i årsgennemsnittet for nettoprisindekset i forhold til året før og går 20 år tilbage.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.1.2024
Opdateres næste gang
10.1.2025
Kilder

Nettoprisindekset opgøres på baggrund af ca. 23.000 priser, der indsamles fra ca. 1.600 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne indsamles spørgeskemaer eller ved hjælp af prisindsamlere, der besøger de enkelte forretninger. Priser på føde- og drikkevarer samt husholdningsartikler dækkes i høj grad ved brug af stregkodedata fra supermarkedskæder. Herudover hentes en række priser på internettet. Langt de fleste priser indsamles månedligt. For varer og tjenester, hvor priserne typisk ændrer sig med lavere hyppighed, indsamles priser sjældnere, fx kvartalsvist eller halvårligt. Vægtgrundlaget for de detaljerede indeks (basisindeks) er opgjort på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område, suppleret med forbrugsundersøgelsens oplysninger om den detaljerede fordeling af de danske husholdningers forbrug. For en række varer indberettes udover priser ligeledes oplysninger om alkoholprocent og emballagetype til brug ved afgiftsberegningen. Oplysninger fra skatteministeriet om de indirekte skatter og afgifter indgår også i beregningen af indekset.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Nettoprisindeks

Formålet med nettoprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Nettoprisindekset er blevet beregnet og offentliggjort selvstændigt under denne betegnelse siden februar 1980. Indekset er en videreførelse af månedsprisindekset, der frem til januar 1980 indgik i beregningen af reguleringspristallet. Sammenkædes nettoprisindekset med månedsprisindekset, kan det føres tilbage til januar 1963.

Øvrig dokumentation

Brug for flere tal om Nettoprisindeks?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Se fx udviklingen i nettoprisindekset fordelt på forskellige vare- og tjenestegrupper.

Kontaktperson for denne statistik

Prisindeks
Telefon: 39 17 34 30