Gå til sidens indhold

Indeksregulering

Hvad er indeksregulering? Skal du regulere en kontrakt? Hvad har prisstigningen været på fx byggematerialer? Hvor meget er lønnen steget? Find en liste over de mest efterspurgte indeks til kontrakt-, pris- og lønregulering og læs vores vejledning til regulering med prisindeks.

Hvad er indeksregulering?

Indeksregulering er en måde at justere priser og værdier på, så de følger ændringer i en branche eller økonomien generelt. Det sker ved at bruge et fastsat indeks, der måler prisniveauet for varer og tjenesteydelser over tid.

 

Mest efterspurgte indeks til kontrakt-, pris- og lønregulering

Forbruger- og nettoprisindeks

Udviklingen i forbrugerprisindekset er et mål for inflationen. Læs mere om indekset på emnesiden Forbrugerprisindeks. Vores prisberegner kan hjælpe dig med fremskrive et ældre beløb til nutidens priser.

Nettoprisindekset viser udviklingen i de faktiske forbrugerpriser fratrukket moms og afgifter. Indekset anvendes især af virksomheder til regulering af kontrakter og huslejekontrakter.

Læs mere om indekset og find en prisberegner, der kan fremskrive et ældre beløb til nutidens priser på emnesiden Nettoprisindeks

I Statistikbanken finder du følgende månedlige indeks fordelt på varer:

Forbrugerprisindeks efter varegruppe (PRIS111)

Nettoprisindeks efter varegruppe (PRIS114)

Indeks for byggeri og anlæg

Introduktion til de enkelte indeks og de nyeste offentliggjorte tal finder du på emnesiden Indeks for byggeri og anlæg.

Oversigt over alle indeks indenfor byggeri- og anlæg finder du i Statistikbanken.

Her er et udvalg af de mest benyttede indeks:

Omkostningsindeks for anlæg (BYG61)
Viser udviklingen i omkostningerne ved anlægsbyggeri og benyttes bl.a. til regulering af byggerikontrakter. Indekset opgøres for henholdsvis Jordarbejde, Asfaltarbejde, Betonkonstruktioner, Jern- og stålkonstruktioner samt som delindeks for hhv. Lastvognskørsel og Materiel og maskiner. Endvidere offentliggøres der et indeks for anlæg af veje, der er en sammenvejning af indeks for jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner.  

Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG42)
Viser udviklingen i omkostninger ved at bygge bolig og anvendes bl.a. til regulering af byggerikontrakter. Indekset opdeles på underindeks for syv faggrupper og seks bygningsdele. Både totalindeks og underindeks opgøres separat for materiale- og arbejdsomkostninger.

Producentprisindeks for byggeri af boliger (PRIS90)
Viser udviklingen i priser for opførelse af boliger i første omsætningsled, dvs. den transaktion, der foregår mellem bygherre og entreprenøren. Indekset belyser udviklingen i producenternes priser på nybyggeri af boliger og dermed også udviklingen i den pris, en husholdning eller investor skal betale en entreprenør for opførelsen af en bolig.

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse (PRIS91)
Viser udviklingen i den pris, en husholdning skal betale en håndværker for udførelsen af en almindelig renoverings- eller vedligeholdelsesopgave, fx en tømrers udskiftning af vinduer. Priserne er for håndværksydelser inkl. producenternes direkte omkostninger og deres profit, men ekskl. moms.

Indeks for producent- og importprisindeks for varer

Viser prisudviklingen på varer i første omsætningsled (business-to-business). Anvendes primært til fastprisberegninger, men fungerer også som konjunkturindikator og til kontraktreguleringer i erhvervslivet.

De nyeste offentliggjorte tal finder du på emnesiden Producent- og importprisindeks for varer. Oversigt over alle producent- og importprisindeks for varer finder du i Statistikbanken

Her er et udvalg af de mest benyttede indeks:

Producentprisindeks for varer efter branche-hovedgrupper og marked (PRIS4015)
Viser den totale prisudvikling i første omsætningsled for varer, der produceres i Danmark. Det omfatter produktion til hjemmemarked og eksport. Priserne er salgspriser før skatter og afgifter.

Importprisindeks for varer (PRIS4115)
Viser den totale prisudvikling i første omsætningsled for varer, der importeres til Danmark. Priserne er købspriser inklusiv transport før skatter og afgifter.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe (PRIS1115)
Viser den totale prisudvikling i første omsætningsled for varer, der anvendes i Danmark. Det omfatter hjemmemarked og import.

Producentprisindeks for tjenester

Introduktion til indekset og de nyeste tal finder du på emnesiden Producentprisindeks for tjenester.

I Statistikbanken finder du tabellen:

Producentprisindeks for tjenester (PRIS1515)

Viser prisudviklingen på tjenester i første omsætningsled, dvs. producenternes salgspriser til andre producenter (business-to-business), dvs. typisk salg fra producent til erhvervsdrivende, til hjemmemarkedet og eksport.

Lønindeks

Der findes to typer lønindeks: ”Det standardberegnede lønindeks” og ”Det implicitte lønindeks”. På emnesiden Løn får du beskrevet forskellen. 

Oversigt over alle lønindeks finder du i Statistikbanken.

Her er et udvalg af de mest benyttede indeks:

Standardberegnet lønindeks

Standardberegnet lønindeks efter branche og sektor (SBLON1)

Standardberegnet lønindeks efter arbejdsfunktion og sektor (SBLON2)

Implicit lønindeks

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON12)

Implicit lønindeks for den statslige sektor (ILON22)

Implicit lønindeks for kommuner og regioner (ILON32) 

 

 

Kontakt

Informations­service og Bibliotek