Gå til sidens indhold

Prisindeks

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgør udviklingen i danske forbrugerpriser således, at den kan sammenlignes med udviklingen i andre europæiske landes forbrugerpriser. Endelig sammenligner statistikken om købekraftpariteter relative pris- og mængdeniveauer på tværs af forskellige europæiske lande.

Nyt

Seneste nyt om Prisindeks

Aftagende prisstigninger i både Danmark og EU

22. marts 2023

Aftagende prisstigninger i både Danmark og EU

Den EU-harmoniserede inflation i Danmark faldt i februar 2023 til 8,3 pct. fra 8,4 pct. i januar 2023.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)'


Fortsat lavere inflation end i forrige måned

10. marts 2023

Fortsat lavere inflation end i forrige måned

I februar 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,6 pct. i forhold til samme måned året før. I januar var den tilsvarende stigning 7,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nettoprisindeks'


Danske forbrugerpriser blandt de højeste i EU

20. december 2022

Danske forbrugerpriser blandt de højeste i EU

Danmark havde i 2021 et prisniveau, der lå 43 pct. over EU- gennemsnittet. Dermed havde Danmark sammen med Irland, der lå 44 pct. over EU-gennemsnittet, langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Dansk forbrug er blandt det højeste i EU

20. december 2022

Dansk forbrug er blandt det højeste i EU

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark lå i 2021 19 pct. over gennemsnittet for EU-27 landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som vores naboland Tyskland, som lå 20 pct. over EU-gennemsnittet.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

24. juni 2022

Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

Med et prisniveau på 18 pct. over EU-gennemsnittet lå danske fødevarepriser på samme niveau med Irland (17 pct.) og Sverige (16 pct.) blandt de dyreste i EU.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked

14. december 2021

Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked

Udgifter til faktisk husleje og lejeværdi af ejerbolig udgør en stor andel af danskernes forbrug og indgår i forbrugerprisindekset med en vægt på ca. 21 pct. Udviklingen i husleje måles ved en sammenvejning af huslejeudviklinger i de private udlejningsboliger, almene boliger (lejeboliger opført med offentlig støtte) samt boligafgift for andelsboliger.

Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen

2. december 2019

Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen

En af de store udgifter for en dansk forbruger er udgiften til bolig. Udviklingen i boligudgifterne har derfor stor betydning for forbrugerprisindekset, som afspejler prisudviklingen for en gennemsnitlig dansk forbruger og anvendes til at måle inflationen i Danmark.

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

1. marts 2017

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Forbrugerpriserne er højere i Grønland end i Danmark. Men hvor dyrt er det egentligt at leve i Grønland i forhold til Danmark? Og i forhold til resten af Norden?

Med udgangspunkt i undersøgelser af prisniveauerne foretaget i juli 2016 sammenlignes forbrugerprisniveauet i de to lande. Desuden ser denne analyse nærmere på forskelle i forbrugsmønstrene mellem de to landes indbyggere, som for nogle grupper af varer og tjenester er ret store.

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

8. december 2016

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

Inflationen måles ofte ved forbrugerprisindekset, som angiver prisudviklingen for en gennemsnitlig forbruger i Danmark. Den oplevede inflation kan imidlertid være væsentlig anderledes for den enkelte, da vores forbrugsmønstre er ret forskellige og fx varierer gennem livet.

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

26. september 2016

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.

Bag tallene

Inflationen for 40 år siden og i dag

6. december 2022

Inflationen for 40 år siden og i dag

Inflationen var i oktober 10,1 pct., hvilket er det højeste niveau siden oktober 1982. Der er dog forskelle i prisstigningerne fordelt på varer og tjenester, når der sammenlignes mellem situationen i dag og for 40 år siden.

Udsigt til dyrere julefrokost

25. november 2022

Udsigt til dyrere julefrokost

Julefrokosten kan for manges vedkommende blive en del dyrere i år, hvis der bliver serveret en klassisk julemenu. Den høje inflation har betydet prisstigninger på fødevarer og alkohol.

Stor forskel på prisstigninger for energi til opvarmning

16. september 2022

Stor forskel på prisstigninger for energi til opvarmning

Prisen på de fleste energiformer er steget markant over det seneste år og endnu mere, hvis man kigger 10 år tilbage. Gas er klart steget mest, mens fjernvarme er steget mindst og faktisk er billigere end i 2012.

Pasta og madolie fører an i prisstigninger på fødevarer

14. marts 2022

Pasta og madolie fører an i prisstigninger på fødevarer

Det er blevet dyrere at købe en række af de mest almindelige dagligvarer. Fødevarer er i gennemsnit steget mere end forbrugerindekset som helhed, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år

27. januar 2022

Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år

Fitnesskortet og bowlingbanerne koster stort set det samme som i 2001, mens det i samme periode er blevet næsten dobbelt så dyrt at svømme. Også ridning er blevet markant dyrere.

Kontakt

Prisindeks
Telefon: 39 17 34 30