Gå til sidens indhold

Prisindeks

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgør udviklingen i danske forbrugerpriser således, at den kan sammenlignes med udviklingen i andre europæiske landes forbrugerpriser. Endelig sammenligner statistikken om købekraftpariteter relative pris- og mængdeniveauer på tværs af forskellige europæiske lande.

Nyt

Seneste nyt om Prisindeks

Fald i både inflationen og kerneinflationen

11. september 2023

Fald i både inflationen og kerneinflationen

I august 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,4 pct. i forhold til samme måned året før. I juli var den tilsvarende stigning 3,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forbrugerprisindeks'


Stigning i Danmarks inflation og fald i EU-27

23. august 2023

Stigning i Danmarks inflation og fald i EU-27

Den EU-harmoniserede inflation i Danmark steg i juli til 3,2 pct. fra 2,4 pct. i juni 2023, mens den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande og for euroområdet faldt.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)'


Danske forbrugerpriser blandt de højeste i EU

20. december 2022

Danske forbrugerpriser blandt de højeste i EU

Danmark havde i 2021 et prisniveau, der lå 43 pct. over EU- gennemsnittet. Dermed havde Danmark sammen med Irland, der lå 44 pct. over EU-gennemsnittet, langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Dansk forbrug er blandt det højeste i EU

20. december 2022

Dansk forbrug er blandt det højeste i EU

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark lå i 2021 19 pct. over gennemsnittet for EU-27 landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som vores naboland Tyskland, som lå 20 pct. over EU-gennemsnittet.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

24. juni 2022

Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

Med et prisniveau på 18 pct. over EU-gennemsnittet lå danske fødevarepriser på samme niveau med Irland (17 pct.) og Sverige (16 pct.) blandt de dyreste i EU.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked

14. december 2021

Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked

Udgifter til faktisk husleje og lejeværdi af ejerbolig udgør en stor andel af danskernes forbrug og indgår i forbrugerprisindekset med en vægt på ca. 21 pct. Udviklingen i husleje måles ved en sammenvejning af huslejeudviklinger i de private udlejningsboliger, almene boliger (lejeboliger opført med offentlig støtte) samt boligafgift for andelsboliger.

Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen

2. december 2019

Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen

En af de store udgifter for en dansk forbruger er udgiften til bolig. Udviklingen i boligudgifterne har derfor stor betydning for forbrugerprisindekset, som afspejler prisudviklingen for en gennemsnitlig dansk forbruger og anvendes til at måle inflationen i Danmark.

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

1. marts 2017

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Forbrugerpriserne er højere i Grønland end i Danmark. Men hvor dyrt er det egentligt at leve i Grønland i forhold til Danmark? Og i forhold til resten af Norden?

Med udgangspunkt i undersøgelser af prisniveauerne foretaget i juli 2016 sammenlignes forbrugerprisniveauet i de to lande. Desuden ser denne analyse nærmere på forskelle i forbrugsmønstrene mellem de to landes indbyggere, som for nogle grupper af varer og tjenester er ret store.

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

8. december 2016

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

Inflationen måles ofte ved forbrugerprisindekset, som angiver prisudviklingen for en gennemsnitlig forbruger i Danmark. Den oplevede inflation kan imidlertid være væsentlig anderledes for den enkelte, da vores forbrugsmønstre er ret forskellige og fx varierer gennem livet.

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

26. september 2016

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.

Bag tallene

Rumænien er det billigste land i EU

30. juni 2023

Rumænien er det billigste land i EU

Hvis turen går til udlandet i sommerferien, er det ikke ligegyldigt for økonomien, hvor man rejser hen. Inden for EU’s grænser får man mest for pengene med en tur østpå til Rumænien, Bulgarien eller Polen. Omvendt er Irland, Luxembourg og Finland de dyreste destinationer i EU ud over Danmark.

Så meget dyrere er feriehusene i højsæsonen

28. juni 2023

Så meget dyrere er feriehusene i højsæsonen

De forhøjede udlejningspriser på feriehuse i højsæsonen fik et ekstra hak op sidste år: Her var udlejningsprisen over 130 pct. højere om sommeren end i lavsæsonen.

Kerneinflation på højde med midten af fattigfirserne

18. april 2023

Kerneinflation på højde med midten af fattigfirserne

Kerneinflationen har denne vinter ligget på det højeste niveau i 38 år og toppede i februar med 6,7 pct. Til sammenligning var kerneinflationen ca. det halve omkring finanskrisen, og i starten af 1980’erne nåede den tre gange op på 10,1 pct.

Priser på kulturoplevelser stiger mere end de generelle forbrugerpriser

4. april 2023

Priser på kulturoplevelser stiger mere end de generelle forbrugerpriser

Prisen for at besøge museer, zoologiske haver, tivolier, biografer og teatre er i løbet af de seneste syv år steget mere end forbrugerpriserne generelt. Billetprisen til svømmehallen holder sig dog tæt på den generelle prisudvikling.

Inflationen for 40 år siden og i dag

6. december 2022

Inflationen for 40 år siden og i dag

Inflationen var i oktober 10,1 pct., hvilket er det højeste niveau siden oktober 1982. Der er dog forskelle i prisstigningerne fordelt på varer og tjenester, når der sammenlignes mellem situationen i dag og for 40 år siden.

Kontakt

Prisindeks
Telefon: 39 17 34 30