Gå til sidens indhold

Ejendomme

Ejendomsstatistikken belyser udviklingen i priserne og antallet af solgte ejendomme.
Statistikken for tvangsauktioner belyser udviklingen i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner.

Nyt

Seneste nyt om Ejendomshandel

Antallet af tvangsauktioner faldt i oktober

6. november 2023

Antallet af tvangsauktioner faldt i oktober

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner faldt med 19,7 pct. i oktober, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I oktober var der 118 tvangsauktioner mod 147 måneden før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomssalg'


Boligmarkedet i fremgang siden slutningen af 2022

29. september 2023

Boligmarkedet i fremgang siden slutningen af 2022

På landsplan er priserne på ejerlejligheder steget med 2,1 pct. fra første til andet kvartal 2023, når man kigger på de sæsonkorrigerede tal.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomssalg'


Stigende boligpriser i årets første måned

31. marts 2022

Stigende boligpriser i årets første måned

På landsplan steg priserne på enfamiliehuse i årets første måned med 12,3 pct. fra januar 2021, hvilket er den største prisstigning for en januar måned siden statistikkens start i 2006.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ejendomssalg'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvad kendetegner ejere af huse på tvangsauktion?

9. november 2022

Hvad kendetegner ejere af huse på tvangsauktion?

Tvangsauktioner er forbundet med, at ejerne af fast ejendom er endt i en vanskelig økonomisk situation, men hvad karakteriserer ellers ejere af huse på tvangsauktion? I hvilken grad er der forskel på ejere af huse på tvangsauktion, husejerne generelt og hele befolkningen?

Land og by - hvor forskellig er boligprisen?

7. juli 2022

Land og by - hvor forskellig er boligprisen?

Der tales ofte om, at man kan få mere bolig for pengene på landet. Men hvor store er prisforskellene egentlig mellem land og by? I hvor høj grad kan man bytte en mindre lejlighed i byen til et stort hus på landet?

Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen

6. juli 2021

Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen

Der er stor interesse for at følge den seneste udvikling i boligpriserne, blandt andet fordi boligen udgør en stor del af mange familiers formuer, og fordi boligpriserne er en konjunkturindikator. Ejendomssalgsstatistikken opgør udviklingen i boligpriserne på basis af data fra det elektroniske tinglysningssystem, hvor der er en vis forsinkelse i forhold til købsaftaledatoen.

Hvem er det der køber enfamiliehuse

29. oktober 2020

Hvem er det der køber enfamiliehuse

For mange er et huskøb en stor begivenhed, som kun sker få gange i løbet af deres liv, og som kræver mange overvejelser. Men hvem er det egentlig, der køber enfamiliehuse i Danmark? Og er der forskelle på huskøberne forskellige steder i Danmark?

Hvorfor havner danske familiers huse på tvangsauktion?

8. januar 2020

Hvorfor havner danske familiers huse på tvangsauktion?

Hvordan påvirker de økonomiske konjunkturer og udviklingen på boligmarkedet antallet af huse på tvangsauktion? Hvilken type huse drejer det sig om? Og hvorfor er nogle områder i Danmark hårdere ramt af tvangsauktioner end andre? Denne analyse ser nærmere på hvilke årsager der kan ligge bag, at 1.760 enfamiliehuse kom på tvangsauktion i 2018.

Bag tallene

Markant flere andelsboligforeninger benytter valuarvurdering

30. november 2023

Markant flere andelsboligforeninger benytter valuarvurdering

Mere end dobbelt så mange solgte andelsboliger i 3. kvartal 2023 ligger i en andelsboligforening, der bruger en valuarvurdering, sammenlignet med i 2015. Dermed er valuarvurderinger nu den hyppigst anvendte vurdering ved salg, hvor det tidligere var de offentlige vurderinger.

Danske boligpriser steg næstmest i EU under COVID-19

27. juli 2021

Danske boligpriser steg næstmest i EU under COVID-19

De danske boligpriser steg 15,3 procent fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021. Det er næsten tre gange så meget som gennemsnittet af EU-landene. Kun Luxembourg havde større prisstigninger i samme periode.

Antallet af førstegangskøbere steg med 17 pct. i 2020

3. juni 2021

Antallet af førstegangskøbere steg med 17 pct. i 2020

Det er rekord siden 2015. På landsplan er førstegangskøberne blevet lidt ældre fra 2015-20. Odense og København har de yngste førstegangskøbere, mens øerne har de ældste. Andelen af førstegangskøbere var størst til huse i Favrskov, Aabenraa og Albertslund kommuner.

Husmarkedet slår rekord på trods af COVID-19

15. januar 2021

Husmarkedet slår rekord på trods af COVID-19

Husmarkedet har med stigende priser og flere salg vist sig at være robust under COVID-19, selvom BNP-væksten er faldet.

Rekord siden 2006: Lejlighedssalget stiger under COVID-19

18. december 2020

Rekord siden 2006: Lejlighedssalget stiger under COVID-19

Sidste gang, niveauet for solgte lejligheder var højere end i tredje kvartal 2020, var i 2006. Sat i forhold til antallet af lejligheder er salget størst på Sjælland og lavest på Fyn og i Jylland.

Kontakt

Jakob Holmgaard
Telefon: 39 17 31 24

Danmarks Statistik opbygger nyt register med markedsdata for erhvervsejendomme

Danmarks Statistik opbygger nyt register med markedsdata for erhvervsejendomme

Læs notat

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her