Registre i Forskningsservices grunddatabank
 
Bestillingsliste
 
Opdateringsfrekvens Luk betyder registeret ikke opdateres.

Register Registerinfo Registertitel Referencetype Opdateringsfrekvens Første år Start måned Seneste år Slut måned Seneste referencedato Seneste opdateringsdato Seneste genkørselsdato Forventet opdateringsdato
ADOP Info Adoptioner fra CPR Hændelse Luk 1988   2009   31/12/2009 25/01/2012 25/01/2012 31/12/2010
AEFB Info Ældredokumentation forebyggende hjemmebesøg Status År 2008   2022   31/12/2022 08/06/2023 08/06/2023 07/06/2024
AEFV Info Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp frit valg Status År 2008   2022   31/12/2022 05/09/2023 05/09/2023 01/07/2024
AEHJSP Info Ældredokumentation - hjemmesygepleje i eget hjem Hændelse År 2016   2022   31/12/2022 07/06/2023 02/06/2023 07/06/2024
AELH Info Ældredokumentation leveret hjemmehjælp Status År 2011   2022   31/12/2022 29/06/2023 29/06/2023 07/06/2024
AEPB Info Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp plejebolig Status År 2008   2022   31/12/2022 08/06/2023 08/06/2023 07/06/2024
AEPI Info Ældredokumentation borgere på plejehjem bolig (imputeret) Status Luk 2008   2016   31/12/2016 10/09/2019 10/09/2019 25/09/2017
AEREHAB Info Ældredokumentation - Rehabilitering Status Luk 2017   2018   31/12/2018 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020
AERH Info Ældredokumentation Rehabilitering månedsangivet Status År 2019   2022   31/12/2022 08/06/2023 08/06/2023 07/06/2024
AETR Info Ældredokumentation genoptræning vedligeholdelsestræning Status År 2008   2022   31/12/2022 05/09/2023 05/09/2023 01/07/2024
AKAS Info A-kasse medlemmer Status År 2007   2021   31/12/2021 07/10/2022 27/11/2017 05/10/2023
AKM Info Arbejdsklassifikationsmodulet Status År 1976   2021   31/12/2021 24/04/2023 24/04/2023 01/12/2023
AMFO Info Arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA) Status Luk 1994   2006   31/12/2006 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011
AMRTN Info Arbejdsmarkedsregnskab med timenormering Status År 2008   2021   31/12/2021 04/05/2023 26/06/2020 10/05/2024
AMRUN Info Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering Status Hlv 2008   2021   31/12/2021 03/05/2023 12/11/2019 01/11/2023
ATF Info Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering Status År 2010   2018   31/12/2018 30/01/2020 30/01/2020 31/12/9998
BARSELSDAGPENGE Info Barselsdagpenge Forløb Kvt 2014 05 2023 06 30/06/2023 20/09/2023 . 14/12/2023
BBRB Info Bygge og boligregister (BED) - bygninger Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 26/05/2023 26/05/2023 21/03/2019
BBRBYGNING Info BBR bygninger Status År 2009 01 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBRE Info Bygge og boligregister (BED) - enheder Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 04/08/2020 04/08/2020 21/03/2019
BBREJENDOM Info BBR Ejendom Status År 2009 01 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBRENHED Info BBR enhed Status År 2009 01 2021 12 31/12/2021 18/09/2023 18/09/2023 03/11/2023
BBRJORD Info BBR Jord Status År 2010 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBR_ADG Info Adgangsadressereference Forløb År 1968 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 16/09/2020 03/11/2023
BBR_EJD Info Ejendomsreference Hændelse År 1968 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 16/09/2020 03/11/2023
BBR_ENH Info Boligerhvervenheds adressereference Hændelse År 1968 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 16/09/2020 03/11/2023
BC Info Beskæftigede CRAM Status Luk 1985   2007   31/12/2007 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011
BEF Info Befolkningen Status Kvt 1985 12 2023 06 30/06/2023 15/08/2023 14/01/2022 10/11/2023
BEFADR Info Adresseregister Forløb Kvt 1971 01 2023 06 30/06/2023 15/08/2023 . 10/11/2023
BEFBOP Info Bopælsændringer Forløb År 1986 01 2022 12 31/12/2022 21/02/2023 . 21/02/2024
BFL Info Detaljeret lønmodtagerdata fra e-Indkomst Hændelse Kvt 2008 01 2023 03 31/03/2023 27/09/2023 14/11/2022 03/01/2024
BFLBR Info Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (127) tom. 2019 kvt.4 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 27/09/2017 07/07/2020
BFLBRTI Info Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) tom. 2019 kvt. 4 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 07/07/2017 07/07/2020
BFLBRTIF Info Foreløbige aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) Hændelse Kvt 2020 10 2023 06 30/06/2023 27/09/2023 05/10/2020 03/01/2024
BFLKOM Info Aggregerede lønmodtagerdata på kommune tom. 2019 kvt. 4 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 07/07/2017 05/10/2020
BFLSEK Info Aggregerede lønmodtagerdata på sektor branche region tom. kvt.4 i 2019 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 30/10/2019 05/10/2020
BIB Info Udlån på folkebiblioteker Status Kvt 2020 03 2023 06 30/06/2023 07/09/2023 14/03/2023 14/12/2023
BOBO Info Børnetilskud barn Status Luk 2009   2017   31/12/2017 07/06/2018 07/06/2018 06/06/2019
BOERNFB Info Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn) Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 07/10/2022 08/11/2021 01/11/2023
BOERNFP Info Børnepasning 0-5 årige (Ansat personale) Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 07/10/2022 09/11/2021 01/11/2023
BOERNINS Info Børnepasning 0-5 år (inst) Statusperiode År 2018   2021   03/10/2021 07/10/2022 07/10/2022 06/10/2023
BOERNPRI Info modtagere af tilskud til privat børnepasning Status År 2018   2022   03/10/2022 23/05/2023 . 01/05/2024
BOERNSB Info Børnepasning over 5 år (Indskrevne Børn) Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 16/08/2022 07/09/2020 31/10/2023
BOFAMYD Info Børnefamilieydelser og tilskud Statusperiode Kvt 2017 01 2022 12 31/12/2022 14/04/2023 . 15/04/2024
BOL Info Boligtællingen Status År 1980 01 2021 12 31/12/2021 23/02/2023 15/11/2022 31/01/2024
BOSA Info Boligsikring Status Luk 1984   2018   31/12/2018 10/10/2019 19/09/2017 18/09/2020
BOST Info Boligstøtte Status År 2007   2022   31/12/2022 25/08/2023 25/08/2023 20/03/2024
BOTI Info Børnetilskud tilskudsmodtager Status Luk 2009   2017   31/12/2017 06/06/2019 19/05/2014 06/06/2019
BOYA Info Boligydelse Status Luk 1984   2018   31/12/2018 10/10/2019 01/09/2017 18/09/2020
BOYD Info Tilskud og ydelser (børnefamilieydelser) Status Luk 1995   2009   31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010
BUA Info Børn og unge anbragte Forløb Luk 1977   2015   31/12/2015 22/12/2017 22/12/2017 11/10/2017
BUAF Info Børn og Unge anbragte forløbsregister Forløb År 1980   2022   31/12/2022 08/06/2023 01/07/2020 07/06/2024
BUAH Info Børn og unge anbragte hændelsesregister Hændelse År 2011   2022   31/12/2022 08/06/2023 06/07/2020 07/06/2024
BUAS Info Børn og unge anbragte status Status År 2010   2022   31/12/2022 08/06/2023 04/10/2019 07/06/2024
BUFO Info Børn og unge forebyggende foranstaltninger Forløb År 1977   2022   31/12/2022 08/06/2023 02/10/2020 07/06/2024
BUU Info Børn og unge - Underretninger Hændelse År 2015   2022   31/12/2022 30/05/2023 13/09/2018 01/06/2024
BYSTRA Info Bystørrelser arbejdssteder Status Luk 2005   2018   30/11/2018 23/11/2021 23/11/2021 10/09/2020
BYSTRB Info Bystørrelser bopæle Status År 2006   2023   31/12/2022 24/07/2023 02/10/2019 25/10/2024
BYSTRS Info Bystørrelser sommerhuse Status Luk 2006   2020   01/01/2020 23/11/2021 23/11/2021 10/09/2020
CIV Info Civilstandsændringer Forløb År 1985   2022   31/12/2022 03/03/2023 26/02/2020 03/03/2024
CONESR Info Oplysningssedler (CON) Status Luk 1980   2005   31/12/2005 08/01/2018 08/01/2018 06/02/2007
COR Info Centrale oplysningsseddelregister Status Luk 2001   2010   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
COVID_TEST Info COVID-19-testede personer Hændelse Mdr 2020 12 2023 09 05/09/2023 06/09/2023 . 05/10/2023
COVID_VAC Info COVID-19-vaccinerede personer Hændelse Mdr 2020 12 2023 09 05/09/2023 06/09/2023 . 05/10/2023
CPST Info CPR Status Status Luk 1975 12 2006 12 31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
DAGI Info Daginstitutioner Status Luk 1995   2014   31/12/2014 08/01/2018 08/01/2018 30/04/2015
DAR Info Danmarks adresseregister Status År 2017   2023   31/01/2023 26/01/2023 18/05/2022 31/01/2024
DMRB Info Motorkøretøjer bestand Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 01/02/2023 23/03/2020 01/02/2024
DOD Info Døde i Danmark Hændelse År 1970   2022   31/12/2022 01/03/2023 10/04/2018 07/03/2024
DODSAARS Info Dødsårssagsregistret Hændelse Luk 1970   2001   31/12/2001 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015
DODSAASG Info Dødsårsagsregister Hændelse År 2002   2021   31/12/2021 11/05/2023 31/03/2017 15/04/2024
DREAM Info Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Forløb Mdr 1991 08 2023 07 31/07/2023 20/09/2023 22/05/2018 27/10/2023
DRGPSYK_AMB Info Landspatientregistret psykiatri takster – Ambulante patienter Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 09/10/2019 06/12/2018 31/12/9998
DRGPSYK_HEL Info Landspatientregistret psykiatri takster – Stationære patienter Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 09/10/2019 09/10/2019 31/12/9998
DRGSOMA_AMB Info Landspatientregistret takster – Ambulante patienter Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 24/10/2019 24/10/2019 06/12/2018
DRGSOMA_HEL Info Landspatientregistret takster – Stationære patienter Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 24/10/2019 24/10/2019 26/03/2019
DRGSOMA_KONTAKT Info DRG-grupperede LPR-kontakter Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 24/10/2019 24/10/2019 31/12/9998
DRGSOMA_PROCEDURE Info Procedurer for DRG-grupperede LPR-kontakter Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 24/10/2019 24/10/2019 31/12/9998
DRGSOMA_SGHFORLOB Info DRG-grupperede LPR-forløb Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 24/10/2019 24/10/2019 31/12/9998
DUR Info Dagpengeudbetalinger Status Luk 1998   2016   31/12/2016 05/11/2018 05/11/2018 25/10/2017
EBST Info Erhvervsbeskæftigelsen Status År 2003   2014   31/12/2014 01/09/2017 . 31/12/2023
EDRD Info EDRD - Erhvervsdemografisk database, reelt døde virksomheder tom 2018 endelig version Status År 2001   2020   31/12/2020 12/10/2022 07/10/2022 02/11/2023
EDRN Info EDRN - Erhvervsdemografisk database reelt aktive virksomheder tom 2018 endelig version Status År 2001   2020   31/12/2020 12/10/2021 12/10/2021 02/11/2023
EJDNR Info Nøgle for ejendomsnu numre før og efter kommunalreformen Hændelse Luk 2007   2007   01/01/2007 31/12/9998 31/12/9998 17/01/2020
EJER Info Ejere af ejendomme Status År 1984   2022   30/09/2022 16/11/2022 . 23/11/2023
EJID Info Ejendomsidentifikation Status År 1983   2022   31/12/2022 16/11/2022 17/11/2017 23/11/2023
EJSA Info Ejendomme salgsoplysninger Hændelse År 1992   2021   31/12/2021 19/04/2023 20/03/2020 24/04/2024
EJSK Info Ejendomsskatter Status År 1987   2021   31/12/2021 16/11/2022 30/11/2017 23/11/2023
EJVK Info Ejendomsvurderinger Status År 1983   2022   31/12/2022 16/11/2022 30/11/2017 23/11/2023
ENERGI Info Industriens forbrug af energi Statusperiode Ukt 1995   2022   31/12/2022 28/09/2023 07/05/2019 31/10/2025
ENERGIET Info Energinet data - Entydige Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIFT Info Energinet data - Flertydige Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIMP Info Energinet data - Metering point Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIMR Info Energinet data - Meter reading Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2222
ENERGIMV Info Energinet data - Metering values Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2222
E_ARB Info Arbejdssteder fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 01/03/2018 01/11/2023
E_CVR Info Juridiske enheder fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 . 01/11/2023
E_CVRPRO Info Nøgle mellem CVRNR og Produktionsenheder fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 31/05/2019 01/11/2023
E_CVR_SE Info Nøgle mellem CVRNR og SENR fra ESR Forløb År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 04/02/2020 01/11/2023
E_OK Info Økonomiske enheder fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 01/11/2023
E_OK_ARB Info Nøgle mellem Økonomiske enheder og arbejdssteder fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 01/11/2023
E_OK_CVR Info Nøgle mellem Økonomiske enheder og CVRNR fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 01/11/2023
E_PROARB Info Nøgle mellem produktionsenheder og arbejdssteder fra ESR Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 01/11/2023
FAFA Info C-Familier Status Luk 1980   2007   31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FAHU Info Husstande Status Luk 1980   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FAIK Info Familieindkomster Status År 1987   2021   31/12/2021 25/11/2022 27/10/2021 01/12/2023
FAIN Info Husstande og familier Status Luk 1980   2007   31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FATI Info Udenlandsk ejede firmaer (inwardsfats) Statusperiode År 2002   2020   31/12/2020 04/10/2022 08/11/2017 03/10/2023
FIDA Info Fida nøgle IDA Firmastatistik Status År 1995   2020   31/12/2020 08/11/2022 20/05/2019 11/11/2023
FIDF Info FIDA Firmaoplysninger Status Luk 1999   2013   31/12/2013 01/09/2017 01/09/2017 21/09/2020
FIDL Info Fida Løbenumre til IDA Status Luk 2003   2013   01/09/2017 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020
FIGF Info Gammel firmastatistik regnskabsdata (Mi4) Status Luk 1992   1999   31/12/1999 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2000
FIGT Info Gammel Firmastatistik (Mi2) Status Luk 1992   1999   31/12/1999 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2000
FIKS Info Firmaernes køb og salg (måneder) Statusperiode Kvt 2001 01 2022 03 31/03/2022 12/04/2023 . 06/10/2023
FIRA Info Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau Statusperiode År 1995   2021   31/12/2021 23/05/2023 03/10/2018 25/05/2024
FIRE Info Regnskabsstatistikken Statusperiode År 1994   2021   31/12/2021 22/05/2023 04/10/2018 25/05/2024
FIRM Info Generel firmastatistik Statusperiode År 1999   2021   31/12/2021 09/05/2023 14/01/2022 20/05/2024
FLDK Info Mellemkommunale Flytninger Status Luk 1980   2006   01/05/9998 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007
FLYT Info Flytninger i Danmark Status År 1980   2022   31/12/2022 17/02/2023 10/03/2020 17/02/2024
FOB Info Folke- og Boligtællingen 1970 Status Luk 1970   1970   31/12/1970 08/01/2018 08/01/2018 31/01/1971
FODT Info Fødte Hændelse År 2005   2022   31/12/2022 17/02/2023 03/03/2020 25/02/2024
FOLKIRK Info Folkekirkemedlemsskab Forløb År 1986 01 2022 12 31/12/2022 22/03/2023 31/03/2020 31/03/2024
FOMY Info Forældremyndighed Forløb År 2013   2022   31/12/2022 22/03/2023 17/06/2019 01/04/2024
FORMAND Info Formue og gæld formue andel Status År 2004   2022   31/12/2022 06/07/2023 06/07/2023 29/06/2024
FORMBIL Info Formue og gæld Formue biler Status Luk 2004   2018   31/12/2018 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022
FORMEJER Info Formue og gæld Formue ejer Status År 2004   2022   31/12/2022 06/07/2023 06/07/2023 29/06/2024
FORMGELD Info Samlet opgørelse af formue og gæld Status Luk 2014   2020   31/12/2020 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022
FORMPERS Info Formue og gæld fordelt på personer Status År 2014   2021   31/12/2021 16/01/2023 16/01/2023 15/12/2023
FRAN Info Fravær ansættelsesforhold Status År 2010   2021   31/12/2021 03/01/2023 04/01/2022 05/01/2024
FREMTIDSSTUDIET Info Et studie af 50-89-årige danskeres liv Status Ukt 2010   2021   31/12/2021 04/07/2023 . 15/12/2027
FRPE Info Fraværsperioder Status År 2010   2021   31/12/2021 03/01/2023 04/01/2022 05/01/2024
FTBARN Info Fertilitet - børn Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 . 31/12/9998
FTDB Info Fertilitetsdatabasen børn Hændelse Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTDK Info Fertilitetsdatabasen paritetsfil kvinder Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTDM Info Fertilitetsdatabasen paritetsfil mænd Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTFORAEL Info Fertilitet - forælder Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 . 31/12/9998
FTNAEVN Info Fertilitet - Nævner Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 09/01/2020 31/12/9998
FUEL Info Færdselsuheld element Status År 1993   2022   31/12/2022 15/09/2023 06/07/2020 01/07/2024
FUI Info Virksomhedes forskning udvikling innovation tom. 2021 foreløbig version Statusperiode År 1991   2021   31/12/2021 06/03/2023 26/01/2021 17/03/2024
FUIK Info Virksomheders forskning udvikling innovation - koncern cvrnr Statusperiode År 2008   2019   31/12/2019 18/05/2021 29/04/2019 07/11/2023
FUIS Info Virksomheders forskning udvikling innovation - standardiseret tom 2021 foreløbig version Status År 1993   2021   31/12/2021 07/03/2023 03/02/2021 17/03/2024
FUOF Info Offentlig forskning og udvikling tom 2021 (foreløbig version) Status År 1997   2021   31/12/2021 16/05/2023 10/11/2022 18/05/2024
FUPE Info Færdselsuheld person Status År 1993   2022   31/12/2022 15/09/2023 06/07/2020 01/07/2024
FUUH Info Færdselsuheld uheld Status År 1993   2022   31/12/2022 15/09/2023 12/10/2021 01/07/2024
GROEN Info Grønne varer og tjenester Status År 2015   2019   31/12/2019 05/11/2021 23/10/2019 04/11/2023
HANDIC Info Handicapydelser Forløb År 2013   2022   31/12/2022 28/06/2023 05/12/2022 26/06/2024
HANDICB Info Støtte til handicapbiler Statusperiode År 2011   2022   31/12/2022 24/08/2023 16/12/2019 24/08/2024
HANDICM Info Handicapydelser - målgruppe Forløb År 2013   2022   31/12/2022 28/06/2023 05/12/2022 26/06/2024
HERB_FORSORG_MV_A Info Herberger og forsorgshjem adresser Forløb Luk 1999   2018   31/12/2018 08/05/2023 08/05/2023 30/10/2020
HERB_FORSORG_MV_F Info Herberger og forsorgshjem Forløb År 1999   2022   31/12/2022 27/06/2023 06/12/2022 29/06/2024
HERB_FORSORG_MV_I Info Herberger og forsorgshjem institutioner Status År 2019   2022   31/12/2022 24/07/2023 24/07/2023 29/06/2024
HJSP Info Hjemmesygepleje Status Luk 2011   2016   31/12/2016 14/01/2022 14/01/2022 04/05/2017
IDAN Info IDA ansættelser Status År 1980   2021   31/12/2021 03/03/2023 11/02/2022 16/03/2024
IDAP Info IDA persondata Status År 1980   2021   31/12/2021 20/04/2023 20/04/2023 16/03/2024
IDAS Info IDA arbejdssteder Status År 1980   2021   31/12/2021 03/03/2023 27/09/2021 16/03/2024
IDFI Info IDA firmaer Status Luk 1980   2013   30/11/2013 01/09/2017 08/12/2016 21/09/2020
IEPE Info Indvandrere og Efterkommere Status År 1979   2022   31/12/2022 01/05/2023 22/11/2021 04/05/2024
ILME Info Ikke lønmodtagerdata fra E-Indkomst - akkumuleres til års-register over de 4 kvartaler Status Kvt 2008 01 2023 06 30/06/2023 05/09/2023 07/12/2020 04/12/2023
INAC Info Indkomst ældrecheck mv Status År 2007   2021   31/12/2021 16/02/2023 04/02/2022 24/02/2024
IND Info Indkomst Statusperiode År 1980   2021   31/12/2021 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2023
INDA Info Kvartalsvis A-indkomst Statusperiode Kvt 2010 01 2020 12 31/12/2020 10/08/2022 10/08/2022 31/12/9998
INDAKK Info Indkomst akkumuleret Status År 1980   2021   31/12/2021 23/01/2023 04/02/2021 01/02/2024
INDFORD Info Indkomstulighed Statusperiode År 1987   2021   31/12/2021 13/12/2022 10/09/2021 10/12/2023
INDK_INT Info Indkomst (international definition) Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 13/01/2023 . 20/01/2024
INDSLUT Info Servicebidragsregister - indeholdende ligningsmæssige fradrag mm. fra Slutligningen Statusperiode År 2007   2021   31/12/2021 16/02/2023 31/10/2019 17/02/2024
IND_PARTIEL Info Indkomst (ufuldstændigt) Statusperiode År 2021   2022   31/12/2022 18/09/2023 . 18/09/2024
INHP Info Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger Statusperiode År 1989   2021   31/12/2021 25/08/2022 20/08/2020 16/10/2023
INPI Info Pensionsindbetalinger Statusperiode År 1995   2022   31/12/2022 12/09/2023 02/09/2020 23/09/2024
INUF Info §48E Indkomster Status År 1999   2021   31/12/2021 16/02/2023 14/01/2022 17/02/2024
IRTEPERS Info Indlånsrenter - Kontospecifikke data for personer Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 04/09/2023 26/06/2020 31/08/2024
IRTEVIRK Info Indlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
IVNV Info Iværksætterdatabase, nyetablerede virksomheder Statusperiode År 2001   2021   31/12/2021 20/09/2023 24/08/2020 22/09/2024
IVPE Info Iværksætterdatabase - Personer bag personligt ejede nye virksomheder Statusperiode År 2001   2021   31/12/2021 11/09/2023 27/01/2021 17/09/2024
IVPS Info Iværksætterdatabase - Personer bag nye selskaber Statusperiode År 2001   2021   31/12/2021 11/09/2023 24/08/2020 17/09/2024
KIRK Info Kirkedistrikter Status Luk 2006   2017   31/12/2016 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017
KKCOPH Info Kvindekrisecentre - ophold Forløb År 2017   2021   31/12/2021 15/06/2023 15/06/2023 09/10/2023
KKCOPHB Info Kvindekrisecentre - ophold - barn Forløb År 2017   2021   31/12/2021 03/11/2022 07/05/2020 09/10/2023
KOET Info Komprimeret elevregister (KOMP1) Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015
KOMPFAST Info Kompensation for faste omkostninger Hændelse Uge 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 01/11/2023
KOMPSEL Info Kompensation til selvstændige Hændelse Uge 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 01/11/2023
KONC Info koncerner Statusperiode År 2009   2020   31/12/2020 12/10/2022 . 02/10/2023
KOT Info Den koordinerende tilmelding (Endelig version for 2022) Forløb År 1993   2022   31/12/2022 09/05/2023 06/11/2020 15/11/2023
KOTO Info Komprimeret elevregister (KOMP2) Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015
KOTRE Info Komprimeret elevregister (KOMP3) Forløb År 1970   2022   30/09/2022 30/01/2023 28/03/2019 01/02/2024
KRAF Info Kriminalstatistik afgørelser Status År 1980   2022   31/12/2022 05/04/2023 17/05/2021 11/04/2024
KRAN Info Kriminalstatistik anmeldelser Status År 1990   2022   31/12/2022 28/03/2023 31/03/2022 31/03/2024
KRIN Info Kriminalstatistik indsættelser Status År 1980   2022   31/12/2022 05/06/2023 10/05/2021 14/06/2024
KRKO Info Kriminalstatistik konfererede sager Status År 1980   2022   31/12/2022 11/04/2023 04/01/2022 11/04/2024
KRMS Info Sigtelser for mindreårige Status År 2005   2022   31/12/2022 29/06/2023 28/04/2021 14/06/2024
KROF Info Ofre for straffelovsforbrydelser Status År 2001   2022   31/12/2022 11/04/2023 07/01/2022 11/04/2024
KRSI Info Kriminalstatistik sigtelser Status År 1980   2022   31/12/2022 31/05/2023 28/04/2021 09/06/2024
KTHJ Info Kontanthjælp Status År 1987   2022   31/12/2022 05/07/2023 08/07/2020 07/07/2024
KVU Info Kulturvaneundersøgelsen Status Kvt 2018 09 2023 06 30/06/2023 18/08/2023 18/08/2023 15/12/2023
LC Info Ledige CRAM Status Luk 1985   2007   31/12/2007 23/11/2011 23/11/2011 23/11/2011
LER_ELEV Info Lærer-elev register – Oplysninger om elever Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 23/06/2024
LER_ELEV_GRUPPE Info Lærer-elev register – Relationer mellem elever og undervisningsgrupper Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 23/06/2024
LER_GRUPPE Info Lærer-elev register – Oplysninger om undervisningsgrupper Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 23/06/2024
LER_LEKTION Info Lærer-elev register – Oplysninger om lektioner Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 23/06/2024
LER_LEKTION_GRUPPE Info Lærer-elev register – Relationer mellem lektioner og undervisningsgrupper Forløb År 2021   2022   30/09/2022 18/09/2023 18/09/2023 23/06/2024
LER_MEDARBEJDER Info Lærer-elev register – Oplysninger om medarbejdere Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 23/06/2024
LER_MEDARBEJDER_LEKTION Info Lærer-elev register – Relationer mellem medarbejdere og lektioner Forløb År 2021   2022   30/09/2022 18/09/2023 18/09/2023 23/06/2024
LIVA Info Livskvalitets-undersøgelse Hændelse År 2015   2015   01/10/2015 01/05/2018 01/05/2018 31/12/9998
LMDB Info Lægemiddeldatabasen Hændelse Hlv 1995 01 2022 12 31/12/2022 26/07/2023 26/07/2023 15/12/2023
LON Info Lønstatistikken alle sektorer Status Luk 1997   2010   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
LONIX_STD Info Standardberegnet lønindeks Hændelse Kvt 2016 03 2021 09 30/09/2021 04/03/2022 04/03/2022 31/12/9998
LONKOMP Info Lønkompensation Hændelse Uge 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 01/11/2023
LONN Info Lønstatistikken alle sektorer (nye begreber) Status År 2009   2021   31/12/2021 12/01/2023 12/01/2023 05/12/2023
LPRMFRDF Info Dødfødte ud fra LPR Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
LPRMFRLF Info Levendefødte ud fra LPR Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
LPR_ADM Info Landspatientregistret - administrative oplysninger Hændelse Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 17/11/2017 04/09/2022
LPR_AFL Info Landspatientregistret - aflyste procedurer Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_BES Info Landspatientregistret - ambulante besøgsdatoer Statusperiode Luk 1994   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_DIAG Info Landspatientregistret - diagnoser Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 20/11/2017 04/09/2022
LPR_DISTKOD Info Landspatientregistret - oplysninger om optageområde Statusperiode Luk 1995   2004   31/12/2004 20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017
LPR_FOEDSLER Info Landspatientregistret - fødsler Statusperiode Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_FRITVALG Info Landspatientregistret - oplysninger om fritvalgspatienter Statusperiode Luk 2004   2008   31/12/2008 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
LPR_F_BETALER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om betaling Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_DIAGNOSER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om diagnoser Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_FORLOEB Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om forløb Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_FORLOEBSMARKOERER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om forløbsmarkører Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_HELBREDSFORLOEB Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om helbredsforløb Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_HENVISNING_TILLAEG Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om tillægskoder til henvisningsårsager Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_KONTAKTER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontakter Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_KONTAKTLOKATIONER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontaktlokationer Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_MORBARNFORLOEB Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om mor og barns forløb Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_NYT_HELBREDSFORLOEB Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om helbredsforløb Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_ORGANISATIONER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om SOR-enheder og sygehusafsnit (SHAK) Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_PROCEDURER_ANDRE Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om ikke-kirurgiske procedureregistreringer Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_PROCEDURER_KIRURGI Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kirurgiske procedureregistreringer Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_F_RESULTATER Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om obligatorisk resultatindberetning Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 15/10/2023
LPR_OPDTDTO Info Landspatientregistret - dato for opdatering af kontakt Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 20/11/2017 17/11/2017 20/11/2017
LPR_OPR Info Landspatientregistret - operationer efter ICD8 klassifikationen Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_PAS Info Landspatientregistret - passiv ventetid Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_SKSOPR Info Landspatientregistret - operationer Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_SKSUBE Info Landspatientregistret - undersøgelser og behandlinger Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_UDTILSGH Info Landspatientregistret - oplysninger om sygehus og afdeling Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_ULYK Info Landspatientregistret - ulykkeskoder Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_VENTE Info Landspatientregistret - ventetidsoplysninger Statusperiode Luk 2004   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
MFR Info Levendefødte fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRACCRE Info Accreta komplikationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRAKMPL Info Andre fødselskomplikationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRANAES Info Anæstesi ved operationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRBLODM Info Blodmængde fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRBRIST Info Bristininger fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRCARDI Info Cardiomyopati fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRDFOED Info Dødsfødsler fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRGKMPL Info Graviditetskomplikationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRHAEMO Info Hæmoperitoneum fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRHJMFO Info Hjemmefødsler fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRIGANG Info Igangsættelser fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRINFEK Info Infektioner fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRKJSNT Info Kejsersnit fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRMEDSG Info Medicinske sygdomme fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRMISDA Info Misdannelser fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRNVLAN Info Analyser af navlesnorsblod fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRRUPTU Info Ruptur fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRSMLIN Info Smertelindring fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRULTRA Info Ultralyd fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRVESTM Info Vestimulation fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRYVEND Info Ydre vending fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MOEB Info Motorkøretøjer ejer bruger Status Luk 2006   2010   31/12/2010 06/10/2011 06/10/2011 06/10/2011
MOMS Info Firmaernes køb og salg Status Luk 1988   2009   31/12/2009 13/10/2011 13/10/2011 13/10/2011
MOSD Info Motorkøretøjer supplerende data Forløb Luk 2011   2011   31/12/2011 04/10/2012 04/10/2012 04/10/2012
MOTP Info Køretøjer privatejet Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 23/03/2012 23/03/2012 23/03/2012
MOTR Info Motorregistret Statusperiode Luk 2002   2002   31/12/2002 01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011
MOTV Info Køretøjer virksomhedsejet Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012
NBPF Info Nøgle bopælsadresse frem i tid (gl til ny) Status Luk 2013   2013   31/12/2007 31/12/2013 04/12/2013 31/12/9998
NBPT Info Nøgle bopælsadresse tilbage i Tid (ny til gl) Status Luk 2011   2011   01/03/2007 31/12/2011 03/05/2011 05/05/2011
NOGF Info Nøgle opgangsadresse frem i tid (gl til ny) Status Luk 2013   2013   01/01/2007 31/12/2013 . 31/12/2013
NOGT Info Nøgle opgangsadresse tilbage i tid (ny til gl) Status Ukt 2011   2011   01/01/2007 31/12/2011 . 31/12/9998
OF Info Offentligt forsørgede Status År 2007   2022   31/12/2022 20/04/2023 20/04/2023 22/04/2024
OFFL Info Offentligt forsørgede (forløb) Forløb Kvt 2007 01 2023 06 30/06/2023 22/09/2023 29/01/2021 18/12/2023
OFFPENS Info Udbetalte offentlige pensioner Statusperiode År 2020   2022   31/12/2022 28/04/2023 28/04/2023 21/04/2024
OFKV Info Offentligt forsørgede (akkumuleres over kvartaler) Statusperiode Kvt 2007 01 2023 06 30/06/2023 15/09/2023 15/09/2023 18/12/2023
OPHG Info Opholdsgrundlag Hændelse År 1997   2022   30/09/2022 20/04/2023 16/05/2022 18/04/2024
OPHGIN Info Opholdsgrundlag for indvandrede Hændelse År 1997   2022   30/09/2022 20/04/2023 16/05/2022 18/04/2024
OPHGIN_KVARTAL Info Opholdsgrundlag for indvandrede opgjort på kvartaler Hændelse Kvt 2021 01 2023 06 30/06/2023 28/08/2023 . 01/12/2023
OPHGPERM Info Opholdsgrundlag for indvandrede - permanent Hændelse År 2003   2022   31/12/2022 29/03/2023 . 04/04/2024
OPHGST Info Opholdsgrundlag for indvandrede - status Hændelse År 2005   2022   31/12/2022 20/04/2023 16/05/2022 18/04/2024
OPHGST_KVARTAL Info Opholdsgrundlag for indvandrede status opgjort på kvartaler Hændelse Kvt 2021 01 2023 06 30/06/2023 29/08/2023 16/05/2022 01/12/2023
OPHG_KVARTAL Info Opholdsgrundlag opgjort på kvartaler Hændelse Kvt 2021 01 2023 06 30/06/2023 28/08/2023 . 01/12/2023
PANTPERS Info Pantebreve - Kontospecifikke data for personer Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 04/09/2023 26/06/2020 31/08/2024
PANTVIRK Info Pantebreve - Kontospecifikke data for virksomheder Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
PEND Info Pendlingsafstande Status Luk 2000   2018   31/12/2018 28/05/2020 28/05/2020 02/06/2020
PENSFORM Info Pensionsformuer Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 01/09/2023 01/09/2023 27/07/2024
PENSINDB Info Pensionsindbetalinger Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 22/08/2023 19/02/2020 01/09/2024
PENSUDBE Info Pensionsudbetalinger Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 06/09/2022 20/02/2020 16/10/2023
PENSUDBL Info Pensionsudbetalinger løbende Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 26/09/2022 11/03/2020 16/10/2023
PERBOLIG Info Nøgle mellem personer og boliger Hændelse Kvt 2010 03 2023 06 30/06/2023 25/09/2023 21/02/2023 22/12/2023
PERSBEST Info Bestyrelsesmedlemmer og direktører Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 18/04/2023 27/04/2021 30/04/2024
PHD Info PHD register Hændelse År 1959   2022   31/12/2022 07/08/2023 02/11/2020 01/07/2024
PRIV_ADM Info Landspatientregistret private sygehuse - administrative oplysninger Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_BES Info Landspatientregistret private sygehuse - ambulante besøgsdatoer Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_DIAG Info Landspatientregistret private sygehuse - diagnoser Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_FRITVALG Info Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om fritvalgspatienter Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_SKSOPR Info Landspatientregistret private sygehuse - operationer Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_SKSUBE Info Landspatientregistret private sygehuse - undersøgelser og behandlinger Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_UDTILSGH Info Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om sygehus og afdeling Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_VENTE Info Landspatientregistret private sygehuse - ventetidsoplysninger Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_ADM Info Landspatientregistret psykiatri - administrative oplysninger Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 . 04/09/2022
PSYK_AFL Info Landspatientregistret psykiatri - aflyste procedurer Forløb Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_DIAG Info Landspatientregistret psykiatri - diagnoser Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 . 04/09/2022
PSYK_OPR Info Landspatientregistret psykiatri - operationer efter ICD8 klassifikationen Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PAS Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om passiv ventetid Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PERS Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om ambulante besøg Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PSYKIO Info Landspatientregistret psykiatri - særlige psykiatrisk oplysninger Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_SKSOPR Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om operationer Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_SKSUBE Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om undersøgelser Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_UDTILSGH Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om sygehus og afdeling Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_ULYK Info Landspatientregistret psykiatri - ulykkeskoder Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_VENTE Info Landspatientregistret psykiatri - ventetidsoplysninger Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
RAS Info Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik Status Hlv 1980   2021   31/12/2021 24/05/2023 24/05/2023 30/11/2023
REAL Info Boligfinansiering Statusperiode År 2012   2021   31/12/2021 15/11/2022 15/08/2019 31/12/9998
SBDK Info Subkommunale flytninger Status Luk 1980   2006   31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007
SGDD Info Sygedagpenge - dage Statusperiode Luk 1995   2019   30/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 14/04/2020
SGDP Info Sygedagpenge - sager Status Luk 1995   2019   31/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 15/04/2020
SHSS Info Sammenhængende socialstatistik Status Luk 1984   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
SILCD Info Levevilkårsundersøgelsen metadata husstande Status År 2011   2022   31/03/2022 24/03/2023 02/10/2020 04/12/2023
SILCH Info Levevilkårsundersøgelsen husstandsoplysninger Status År 2011   2022   31/03/2022 24/03/2023 02/10/2020 04/12/2023
SILCP Info Levevilkårsundersøgelsen personoplysninger Status År 2011   2022   31/03/2022 24/03/2023 02/10/2020 04/12/2023
SILCR Info Levevilkårsundersøgelsen metadata personer Status År 2011   2022   31/03/2022 24/03/2023 05/10/2020 04/12/2023
SKOL Info Skoledistrikter Status Luk 2005   2017   31/12/2016 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017
SMDB_IBIB Info Indberetninger fra Behandlingstilbud af Indskrevne Stofmisbrugere i Behandling Forløb År 2008   2022   31/12/2022 20/06/2023 13/02/2023 20/06/2024
SMDB_VBGF Info Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Aktive forløb) Forløb År 2015   2022   31/12/2022 19/06/2023 13/02/2023 20/06/2024
SMDB_VBGH Info Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Iværksatte hændelser i aktive forløb) Forløb År 2015   2022   31/12/2022 20/06/2023 13/02/2023 20/06/2024
SOCP Info Sociale pensioner Statusperiode Luk 1994   2021   31/01/2021 18/05/2021 23/04/2020 18/05/2021
SOGN Info Sognekoder og postnumre Status År 2002   2016   31/12/2015 11/05/2017 11/05/2017 31/12/9998
SSHO Info Sygesikring (Honorarer 2-cifret) Statusperiode År 2005   2021   31/12/2021 05/01/2023 24/04/2020 06/10/2023
SSKO Info Sygesikring (Kontakt) Statusperiode År 2005   2021   31/12/2021 05/01/2023 27/04/2020 06/10/2023
SSNV Info Sammenhængende socialstatistik nettovarigheder Statusperiode Luk 1984   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
SSSI Info Sygesikring (Sikringsgruppe) Statusperiode År 2005   2022   30/09/2022 31/10/2022 20/10/2020 04/11/2023
SSSY Info Sygesikring (6-cifret) Statusperiode År 2005   2021   31/12/2021 05/01/2023 30/06/2017 06/10/2023
STAT Info Statsborgerskab Forløb År 1985   2022   31/12/2022 21/03/2023 05/04/2020 29/03/2024
SYAM Info Sygehusbenyttelse ambulant Statusperiode År 2006   2018   31/12/2018 11/07/2019 11/07/2019 06/10/2023
SYAP Info Sygehusbenyttelse ambulant person Statusperiode År 2006   2018   31/12/2018 12/07/2019 12/07/2019 06/10/2023
SYGL Info Sygesikring Statusperiode Luk 1987   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
SYHB Info Sygehusbenyttelse person Statusperiode År 1991   2018   31/12/2018 12/07/2019 12/07/2019 31/12/9998
SYIN Info Sygehusbenyttelse person indlæggelse Statusperiode År 1991   2018   31/12/2018 12/07/2019 12/07/2019 31/12/9998
SYSI Info Sygesikring (6-cifret) Statusperiode Luk 1990   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
SYST Info Sygesikring (4-cifret) Statusperiode Luk 1992   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TAKR Info Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 13/12/2021 18/03/2020 13/12/2023
TAS Info Aktive tjenestemænd i staten Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 13/12/2021 23/03/2020 13/12/2023
TJMK Info Kommunale tjenestemænd Status Luk 1998   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TJMS Info Statslige Tjenestemænd Status Luk 1999   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TOKR Info Opsatte tjenestemandspensioner kommuner og regioner Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 30/03/2020 13/12/2023
TOS Info Opsatte tjenestemandspensioner staten Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 24/03/2020 13/12/2023
TPKR Info Pensionerede tjenestemænd i kommuner og regioner Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 24/03/2020 13/12/2023
TPS Info Pensionerede tjenestemænd i staten Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 26/03/2020 13/12/2023
UAF_ADM Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - administrative oplysninger Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 14/01/2022 04/09/2022
UAF_AFL Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - aflyste procedurer Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_BES Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ambulante besøgsdatoer Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_DIAG Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - diagnoser Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_DISTKOD Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om optageområde Statusperiode Luk 1996   2004   31/12/2004 24/09/2018 16/11/2017 16/11/2017
UAF_FOEDSLER Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - fødsler Statusperiode Luk 2012   2018   31/12/2018 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
UAF_FRITVALG Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om fritvalgspatienter Statusperiode Luk 2003   2005   31/12/2005 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
UAF_OPDTDTO Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - dato for opdatering af kontakt Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 14/11/2018 14/11/2018 16/11/2017
UAF_OPR Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer efter ICD8 klassifikationen Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_PAS Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - passiv ventetid Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_SKSOPR Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_SKSUBE Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - undersøgelser og behandlinger Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_UDTILSGH Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om sygehus og afdeling Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_ULYK Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ulykkeskoder Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_VENTE Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ventetidsoplysninger Statusperiode Luk 2003   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UDDA Info Uddannelser (BUE) Status År 1980 12 2022 09 30/09/2022 14/04/2023 19/04/2021 17/04/2024
UDDF Info Højeste fuldførte uddannelse (forløb) Forløb År 1974 01 2022 09 30/09/2022 14/04/2023 04/10/2017 17/04/2024
UDDINST Info UDDINST Status År 2006   2022   31/12/2022 01/02/2023 . 01/02/2024
UDDLAERER Info Grundskole lærer-elever pr. 30-9 Status År 2013 09 2021 09 30/09/2021 10/08/2023 23/02/2022 01/07/2024
UDFK Info Grundskolekarakterer Hændelse År 2001   2022   01/10/2022 21/11/2022 12/05/2022 01/12/2023
UDG Info UDG Karakterer for afsluttede uddannelser Hændelse År 1977   2022   30/09/2022 03/03/2023 03/12/2020 15/03/2024
UDGK Info Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser. Hændelse År 2001   2022   30/09/2022 02/12/2022 . 01/12/2023
UDKLASSE_ID Info Elevers klasseident Status År 2007   2022   30/09/2022 10/08/2023 . 01/07/2024
UDKV Info Uddannelseskvalifikationsregister Hændelse År 1970   2022   31/12/2022 28/02/2023 02/03/2020 07/03/2024
UDPR Info Produktionsskoler Forløb Luk 1972   2020   30/09/2020 18/03/2022 18/03/2022 01/03/2022
UDSF Info Senest fuldførte uddannelse Forløb År 1975   2021   31/12/2021 17/11/2022 28/09/2020 13/10/2023
UDSP Info Specialundervisning Status År 2011   2021   30/09/2021 29/06/2023 29/06/2023 01/07/2024
UDVEKSLING Info Udvekslingsstuderende Forløb År 2010   2022   30/09/2022 02/10/2023 02/10/2023 25/04/2024
UFM_STUD Info Danmarks Studieundersøgelse Status År 2018   2021   31/12/2021 20/04/2023 . 31/03/2024
UFM_SU Info SU data Hændelse År 1991   2022   31/12/2022 24/05/2023 . 01/06/2024
UH Info Udenrigshandel (detaljeret) Status År 2015   2020   31/12/2020 02/12/2022 25/10/2021 14/10/2023
UHDI Info Udenrigshandel diskretioneret Statusperiode År 1993   2020   31/12/2020 02/12/2022 25/10/2021 14/10/2023
UHDM Info Udenrigshandel diskretioneret (måneder) Statusperiode År 1993   2020   31/12/2020 02/12/2022 25/10/2021 14/10/2023
UHDT Info Udenrigshandel diskretioneret (transaktionsniveau) Status Luk 1993   2009   31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010
URTEPERS Info Udlånsrenter - Kontospecifikke data for personer Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 04/09/2023 26/06/2020 31/08/2024
URTEVIRK Info Udlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
VALG Info Valgdistrikter Status Luk 2004   2017   31/12/2016 26/10/2017 26/10/2017 17/01/2020
VARK Info Industriens køb af varer (diskretioneret) Statusperiode År 2000   2021   31/12/2021 09/05/2023 31/08/2020 15/05/2024
VARS Info Industriens salg af varer (diskretioneret) Statusperiode År 1988   2020   31/12/2021 08/03/2023 08/03/2023 31/03/2024
VEUV Info Kursister ved voksen- og efteruddannelse Forløb År 1975   2022   31/12/2022 02/03/2023 21/06/2022 14/03/2024
VITA Info Virksomheders IT-anvendelse (survey) Status År 1999   2022   31/01/2022 13/02/2023 28/01/2022 21/02/2024
VITU Info Virksomheders udgifter til IT (survey) Statusperiode Luk 2003   2016   31/12/2016 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019
VNDS Info Historiske vandringer Hændelse År 1973   2022   31/12/2022 14/03/2023 10/04/2018 22/03/2024
VRDK Info Flytninger til og fra Danmark Status Luk 1980   2006   31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007