Registre i Forskningsservices grunddatabank
 
Bestillingsliste
 
Opdateringsfrekvens Luk betyder registeret ikke opdateres.

Register Bemærkning Registerinfo Registertitel Referencetype Opdateringsfrekvens Første år Start måned Seneste år Slut måned Seneste referencedato Seneste opdateringsdato Seneste genkørselsdato Forventet opdateringsdato
ADOP   Info Adoptioner fra CPR Hændelse Luk 1988   2009   31/12/2009 25/01/2012 25/01/2012 31/12/2010
AEFB   Info Ældredokumentation forebyggende hjemmebesøg Status År 2008   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AEFV   Info Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp frit valg Status År 2008   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AEHJSP   Info Ældredokumentation - hjemmesygepleje i eget hjem Hændelse År 2016   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AELH   Info Ældredokumentation leveret hjemmehjælp Status År 2011   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AEPB   Info Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp plejebolig Status År 2008   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AEPI   Info Ældredokumentation borgere på plejehjem bolig (imputeret) Status Luk 2008   2016   31/12/2016 10/09/2019 10/09/2019 25/09/2017
AEREHAB   Info Ældredokumentation - Rehabilitering Status Luk 2017   2018   31/12/2018 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020
AERH   Info Ældredokumentation Rehabilitering månedsvis Status År 2019   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AETR   Info Ældredokumentation genoptræning vedligeholdelsestræning Status År 2008   2023   31/12/2023 01/07/2024 01/07/2024 27/06/2025
AKAS Ja Info A-kasse medlemmer Status År 2007   2023   31/12/2023 15/05/2024 15/05/2024 31/05/2025
AKM   Info Arbejdsklassifikationsmodulet Status År 1976   2022   31/12/2022 27/11/2023 24/04/2023 01/12/2024
AMFO   Info Arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA) Status Luk 1994   2006   31/12/2006 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011
AMRTN   Info Arbejdsmarkedsregnskab med timenormering Status År 2008   2022   31/12/2022 06/05/2024 26/06/2020 01/04/2025
AMRUN Ja Info Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering Status År 2008   2022   31/12/2022 29/04/2024 12/11/2019 14/03/2025
ATF   Info Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering Status År 2010   2018   31/12/2018 30/01/2020 30/01/2020 31/12/9998
BARSELSDAGPENGE   Info Barselsdagpenge Forløb Kvt 2014 05 2024 03 31/03/2024 28/06/2024 29/02/2024 05/09/2024
BARSEL_FORAELDRE   Info Barsel_foraeldre Forløb År 2016   2024   01/01/2024 01/05/2024 . 20/04/2025
BBRB   Info Bygge og boligregister (BED) - bygninger Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 03/01/2024 03/01/2024 21/03/2019
BBRBYGNING   Info BBR bygninger Status År 2009 01 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 . 03/11/2024
BBRE   Info Bygge og boligregister (BED) - enheder Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 04/08/2020 04/08/2020 21/03/2019
BBREJENDOM   Info BBR Ejendom Status År 2009 01 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 . 03/11/2024
BBRENHED   Info BBR enhed Status År 2009 01 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 18/09/2023 03/11/2024
BBRJORD   Info BBR Jord Status År 2010 12 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 . 03/11/2024
BBR_ADG   Info Adgangsadressereference Forløb År 1968 12 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 16/09/2020 03/11/2024
BBR_EJD   Info Ejendomsreference Hændelse År 1968 12 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 16/09/2020 03/11/2024
BBR_ENH   Info Boligerhvervenheds adressereference Hændelse År 1968 12 2022 12 31/12/2022 03/11/2023 16/09/2020 03/11/2024
BC   Info Beskæftigede CRAM Status Luk 1985   2007   31/12/2007 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011
BEF   Info Befolkningen Status Kvt 1985 12 2024 03 31/03/2024 14/05/2024 14/01/2022 16/08/2024
BEFADR Ja Info Adresseregister Forløb Kvt 1971 01 2024 03 31/03/2024 01/05/2024 . 12/08/2024
BEFBOP   Info Bopælsændringer Forløb År 1986 01 2023 12 31/12/2023 19/02/2024 . 21/02/2025
BFL   Info Detaljeret lønmodtagerdata fra e-Indkomst Hændelse Kvt 2008 01 2023 09 30/09/2023 03/04/2024 14/11/2022 05/08/2024
BFLBR   Info Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (127) tom. 2019 kvt.4 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 27/09/2017 07/07/2020
BFLBRTI   Info Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) tom. 2019 kvt. 4 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 07/07/2017 07/07/2020
BFLBRTIF   Info Foreløbige aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) - for seneste mulige kvartal Forløb Kvt 2020 10 2023 12 31/12/2023 03/04/2024 05/10/2020 05/08/2024
BFLKOM   Info Aggregerede lønmodtagerdata på kommune tom. 2019 kvt. 4 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 07/07/2017 05/10/2020
BFLSEK   Info Aggregerede lønmodtagerdata på sektor branche region tom. kvt.4 i 2019 Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 30/10/2019 05/10/2020
BIB Ja Info Udlån på folkebiblioteker Status Kvt 2020 03 2024 03 31/03/2024 12/06/2024 16/04/2024 09/09/2024
BOBO   Info Børnetilskud barn Status Luk 2009   2017   31/12/2017 07/06/2018 07/06/2018 06/06/2019
BOERNFB   Info Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn) Statusperiode Luk 2015   2021   31/12/2021 21/05/2024 21/05/2024 07/10/2022
BOERNFP   Info Børnepasning 0-5 årige (Ansat personale) Statusperiode Luk 2015   2021   31/12/2021 15/01/2024 15/01/2024 07/10/2022
BOERNINS   Info Børnepasning 0-5 år (inst) Statusperiode Luk 2018   2021   03/10/2021 15/01/2024 15/01/2024 07/10/2022
BOERNPRI   Info modtagere af tilskud til privat børnepasning Status År 2018   2023   03/10/2023 24/04/2024 . 01/05/2025
BOERNSB   Info Børnepasning over 5 år (Indskrevne Børn) Statusperiode År 2015   2022   31/12/2022 06/11/2023 04/10/2019 05/09/2024
BOFAMYD Ja Info Børnefamilieydelser og tilskud Statusperiode Kvt 2017 01 2023 12 31/12/2022 16/04/2024 . 05/04/2025
BOL Ja Info Boligtællingen Status Luk 1980 01 2008 12 31/12/2008 12/02/2024 12/02/2024 23/02/2023
BOLIG   Info Boligtælling baseret på Befolknings- og GEO-oplysninger Status År 2009 01 2023 12 31/12/2023 01/05/2024 12/02/2024 03/05/2025
BOSA   Info Boligsikring Status Luk 1984   2018   31/12/2018 10/10/2019 19/09/2017 18/09/2020
BOST   Info Boligstøtte Status År 2007   2023   31/12/2023 06/03/2024 25/08/2023 15/03/2025
BOTI   Info Børnetilskud tilskudsmodtager Status Luk 2009   2017   31/12/2017 06/06/2019 19/05/2014 06/06/2019
BOYA   Info Boligydelse Status Luk 1984   2018   31/12/2018 10/10/2019 01/09/2017 18/09/2020
BOYD   Info Tilskud og ydelser (børnefamilieydelser) Status Luk 1995   2009   31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010
BUA   Info Børn og unge anbragte Forløb Luk 1977   2015   31/12/2015 22/12/2017 22/12/2017 11/10/2017
BUAF Ja Info Børn og Unge anbragte forløbsregister Forløb År 1980   2023   31/12/2023 06/06/2024 01/07/2020 06/06/2025
BUAH   Info Børn og unge anbragte hændelsesregister Hændelse År 2011   2023   31/12/2023 06/06/2024 06/07/2020 06/06/2025
BUAS   Info Børn og unge anbragte status Status År 2010   2023   31/12/2023 06/06/2024 04/10/2019 06/06/2025
BUFO   Info Børn og unge forebyggende foranstaltninger Forløb År 1977   2023   31/12/2023 06/06/2024 02/10/2020 06/06/2025
BUU   Info Børn og unge - Underretninger Hændelse År 2015   2022   31/12/2022 30/05/2023 13/09/2018 26/09/2024
BYSTRA   Info Bystørrelser arbejdssteder Status År 2005   2020   30/11/2020 17/04/2024 23/11/2021 01/08/2024
BYSTRB   Info Bystørrelser bopæle Status År 2006   2024   31/12/2023 18/06/2024 02/10/2019 25/10/2025
BYSTRS   Info Bystørrelser sommerhuse Status Luk 2006   2020   01/01/2020 23/11/2021 23/11/2021 31/12/9998
CIV   Info Civilstandsændringer Forløb År 1985   2023   31/12/2023 26/02/2024 26/02/2020 03/03/2025
CONESR   Info Oplysningssedler (CON) Status Luk 1980   2005   31/12/2005 08/01/2018 08/01/2018 06/02/2007
COR   Info Centrale oplysningsseddelregister Status Luk 2001   2010   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
COVID_TEST   Info COVID-19-testede personer Hændelse Mdr 2020 12 2024 05 28/05/2024 11/06/2024 . 05/09/2024
COVID_VAC   Info COVID-19-vaccinerede personer Hændelse Mdr 2020 12 2024 05 28/05/2024 11/06/2024 . 05/09/2024
CPST   Info CPR Status Status Luk 1975 12 2006 12 31/12/2006 09/11/2023 09/11/2023 31/12/2008
DAGI   Info Daginstitutioner Status Luk 1995   2014   31/12/2014 08/01/2018 08/01/2018 30/04/2015
DAGTIL_BOERN   Info Børnepasning 0 år-skolestart (indskrevne børn) Forløb År 2022   2022   31/12/2022 23/05/2024 . 23/05/2025
DAGTIL_FORAELDREBEST   Info Børnepasning 0 år-skolestart (forældrebestyrelse) Forløb År 2022   2022   31/12/2022 23/05/2024 . 23/05/2025
DAGTIL_PERSONALE   Info Børnepasning 0 år-skolestart (pædagogisk personale) Forløb År 2023   2022   31/12/2022 23/05/2024 . 25/05/2025
DAR   Info Danmarks adresseregister Status År 2017   2024   31/01/2024 17/01/2024 18/05/2022 15/01/2025
DMRB   Info Motorkøretøjer bestand Statusperiode År 2003   2023   31/12/2023 27/02/2024 21/02/2024 01/02/2025
DOD   Info Døde i Danmark Hændelse År 1970   2023   31/12/2023 23/02/2024 10/04/2018 07/03/2025
DODSAARS   Info Dødsårssagsregistret Hændelse Luk 1970   2001   31/12/2001 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015
DODSAASG   Info Dødsårsagsregister Hændelse År 2002   2022   31/12/2022 23/04/2024 31/03/2017 18/04/2025
DREAM   Info Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Forløb Mdr 1991 08 2024 04 30/04/2024 24/06/2024 22/05/2018 05/08/2024
DRGPSYK_AMB   Info Landspatientregistret psykiatri takster – Ambulante patienter Statusperiode Luk 2004   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 09/10/2019
DRGPSYK_HEL   Info Landspatientregistret psykiatri takster – Stationære patienter Statusperiode Luk 2004   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 09/10/2019
DRGSOMA_AMB   Info Landspatientregistret takster – Ambulante patienter Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 15/01/2024 15/01/2024 24/10/2019
DRGSOMA_HEL   Info Landspatientregistret takster – Stationære patienter Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 15/01/2024 15/01/2024 24/10/2019
DRGSOMA_KONTAKT   Info DRG-grupperede LPR-kontakter Statusperiode Luk 2018   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 24/10/2019
DRGSOMA_PROCEDURE   Info Procedurer for DRG-grupperede LPR-kontakter Statusperiode Luk 2018   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 24/10/2019
DRGSOMA_SGHFORLOB   Info DRG-grupperede LPR-forløb Statusperiode Luk 2018   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 24/10/2019
DRG_DIAGNOSE Ja Info Landspatientregistret (LPR3) takster – Aktionsdiagnoser Statusperiode År 2021   2023   31/12/2023 30/04/2024 . 01/09/2024
DRG_INTERNE_KODER Ja Info Landspatientregistret (LPR3) takster – Interne diagnose koder Statusperiode År 2021   2023   31/12/2023 30/04/2024 . 01/09/2024
DRG_KONTAKTER Ja Info Landspatientregistret (LPR3) takster – DRG kontakter Statusperiode År 2021   2023   31/12/2023 14/05/2024 . 01/09/2024
DRG_PROCEDURE Ja Info Landspatientregistret (LPR3) takster – Procedureoplysninger Statusperiode År 2021   2023   31/12/2023 30/04/2024 . 01/09/2024
DRG_PROCEDURE_TILLAEG Ja Info Landspatientregistret (LPR3) takster – Tillægskoder til Procedurene Statusperiode År 2021   2023   31/12/2023 30/04/2024 . 01/09/2024
DRG_SGHFORLOB Ja Info Landspatientregistret (LPR3) takster – DRG sygehusforløb Statusperiode År 2021   2023   31/12/2023 07/05/2024 . 01/09/2024
DUR   Info Dagpengeudbetalinger Status Luk 1998   2016   31/12/2016 05/11/2018 05/11/2018 25/10/2017
EBST Ja Info Erhvervsbeskæftigelsen Status Luk 2003   2014   31/12/2014 01/09/2017 . 01/09/2017
EDRD   Info EDRD - Erhvervsdemografisk database, reelt døde virksomheder tom 2018 endelig version Status Luk 2001   2008   31/12/2008 15/01/2024 15/01/2024 12/10/2022
EDRN   Info EDRN - Erhvervsdemografisk database reelt aktive virksomheder tom 2018 endelig version Status Luk 2001   2008   31/12/2008 15/01/2024 15/01/2024 12/10/2021
EJDNR   Info Nøgle for ejendomsnu numre før og efter kommunalreformen Hændelse Luk 2007   2007   01/01/2007 31/12/9998 31/12/9998 17/01/2020
EJER   Info Ejere af ejendomme Status År 1984   2023   30/09/2023 13/11/2023 . 23/11/2024
EJID   Info Ejendomsidentifikation Status År 1983   2023   31/12/2023 13/11/2023 17/11/2017 23/11/2024
EJSA   Info Ejendomme salgsoplysninger Hændelse År 1992   2022   31/12/2022 03/05/2024 20/03/2020 03/05/2025
EJSK   Info Ejendomsskatter Status År 1987   2023   31/12/2023 13/11/2023 30/11/2017 23/11/2024
EJVK   Info Ejendomsvurderinger Status År 1983   2023   31/12/2023 13/11/2023 30/11/2017 23/11/2024
ENERGI   Info Industriens forbrug af energi Statusperiode Ukt 1995   2022   31/12/2022 06/05/2024 06/05/2024 31/10/2025
ENERGIET   Info Energinet data - Entydige Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIFT   Info Energinet data - Flertydige Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIMP   Info Energinet data - Metering point Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIMR   Info Energinet data - Meter reading Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2222
ENERGIMV   Info Energinet data - Metering values Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2222
E_ARB   Info Arbejdssteder fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 01/03/2018 05/02/2025
E_CVR   Info Juridiske enheder fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 . 31/03/2025
E_CVRPRO   Info Nøgle mellem CVRNR og Produktionsenheder fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 31/05/2019 05/02/2025
E_CVR_SE   Info Nøgle mellem CVRNR og SENR fra ESR Forløb År 1999   2022   31/12/2022 29/02/2024 04/02/2020 05/02/2025
E_OK   Info Økonomiske enheder fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 05/02/2021 05/02/2025
E_OK_ARB   Info Nøgle mellem Økonomiske enheder og arbejdssteder fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 05/02/2021 05/02/2025
E_OK_CVR   Info Nøgle mellem Økonomiske enheder og CVRNR fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 05/02/2021 05/02/2025
E_PROARB   Info Nøgle mellem produktionsenheder og arbejdssteder fra ESR Status År 1999   2022   31/12/2022 27/02/2024 05/02/2021 05/02/2025
FAFA   Info C-Familier Status Luk 1980   2007   31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FAHU   Info Husstande Status Luk 1980   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FAIK Ja Info Familieindkomster Status År 1987   2022   31/12/2022 27/11/2023 27/10/2021 01/12/2024
FAIN   Info Husstande og familier Status Luk 1980   2007   31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FATI   Info Udenlandsk ejede firmaer (inwardsfats) Statusperiode Luk 2002   2020   31/12/2020 15/01/2024 15/01/2024 04/10/2022
FIDA   Info Fida nøgle IDA Firmastatistik Status År 1995   2021   31/12/2021 23/11/2023 20/05/2019 17/10/2024
FIDF   Info FIDA Firmaoplysninger Status Luk 1999   2013   31/12/2013 01/09/2017 01/09/2017 21/09/2020
FIDL   Info Fida Løbenumre til IDA Status Luk 2003   2013   01/09/2017 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020
FIGF   Info Gammel firmastatistik regnskabsdata (Mi4) Status Luk 1992   1999   31/12/1999 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2000
FIGT   Info Gammel Firmastatistik (Mi2) Status Luk 1992   1999   31/12/1999 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2000
FIKS   Info Firmaernes køb og salg (måneder) Statusperiode Kvt 2001 01 2023 06 30/06/2023 02/07/2024 . 06/10/2024
FIRA   Info Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau Statusperiode År 1995   2021   31/12/2021 23/05/2023 03/10/2018 31/08/2024
FIRE   Info Regnskabsstatistikken Statusperiode År 1994   2021   31/12/2021 22/05/2023 04/10/2018 31/08/2024
FIRM   Info Generel firmastatistik Statusperiode År 1999   2021   31/12/2021 03/01/2024 03/01/2024 31/08/2024
FLDK   Info Mellemkommunale Flytninger Status Luk 1980   2006   01/05/9998 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007
FLYT   Info Flytninger i Danmark Status År 1980   2023   31/12/2023 16/02/2024 10/03/2020 17/02/2025
FOB   Info Folke- og Boligtællingen 1970 Status Luk 1970   1970   31/12/1970 08/01/2018 08/01/2018 31/01/1971
FODT   Info Fødte Hændelse År 2005   2023   31/12/2023 16/02/2024 03/03/2020 25/02/2025
FOLKIRK   Info Folkekirkemedlemsskab Forløb År 1986 01 2023 12 31/12/2023 21/03/2024 31/03/2020 31/03/2025
FOMY   Info Forældremyndighed Forløb År 2013   2023   31/12/2023 26/03/2024 17/06/2019 08/04/2025
FORMAND Ja Info Formue og gæld formue andel Status År 2004   2022   31/12/2022 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2025
FORMBIL   Info Formue og gæld Formue biler Status Luk 2004   2018   31/12/2018 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022
FORMEJER Ja Info Formue og gæld Formue ejer Status År 2004   2022   31/12/2022 03/05/2024 06/07/2023 03/05/2025
FORMGELD   Info Samlet opgørelse af formue og gæld Status Luk 2014   2020   31/12/2020 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022
FORMPERS   Info Formue og gæld fordelt på personer Status År 2014   2022   31/12/2022 29/01/2024 29/01/2024 01/12/2024
FRAN   Info Fravær ansættelsesforhold Status År 2010   2022   31/12/2022 03/01/2024 04/01/2022 18/12/2024
FREMTIDSSTUDIET   Info Et studie af 50-89-årige danskeres liv Status Ukt 2010   2021   31/12/2021 04/07/2023 . 15/12/2027
FRPE   Info Fraværsperioder Status År 2010   2022   31/12/2022 05/01/2024 04/01/2022 18/12/2024
FTBARN   Info Fertilitet - børn Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 . 31/12/9998
FTDB   Info Fertilitetsdatabasen børn Hændelse Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTDK   Info Fertilitetsdatabasen paritetsfil kvinder Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTDM   Info Fertilitetsdatabasen paritetsfil mænd Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTFORAEL   Info Fertilitet - forælder Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 . 31/12/9998
FTNAEVN   Info Fertilitet - Nævner Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 09/01/2020 31/12/9998
FUEL   Info Færdselsuheld element Status År 1993   2023   31/12/2023 02/07/2024 06/07/2020 05/07/2025
FUI   Info Virksomhedes forskning udvikling innovation tom. 2021 foreløbig version Statusperiode Luk 1991   2021   31/12/2021 06/03/2023 06/03/2020 06/03/2023
FUIK Ja Info Virksomheders forskning udvikling innovation - koncern cvrnr Statusperiode Luk 2008   2019   31/12/2019 11/06/2024 11/06/2024 31/12/9998
FUIS Ja Info Virksomheders forskning udvikling innovation - standardiseret tom 2021 foreløbig version Status Luk 1993   2021   31/12/2021 07/03/2023 03/02/2021 07/03/2023
FUI_FORSK   Info Virksomhedes forskning udvikling innovation Statusperiode År 2009   2022   31/12/2022 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_A   Info 2009 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2009   2009   31/12/2009 11/07/2024 . 22/04/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_B   Info 2010 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2010   2010   31/12/2010 11/07/2024 . 22/04/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_C   Info 2011 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2011   2011   31/12/2011 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_D   Info 2012 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2012   2012   31/12/2012 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_E   Info 2013 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2013   2013   31/12/2013 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_F   Info 2014 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2014   2014   31/12/2014 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_G   Info 2015 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2015   2015   31/12/2015 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_H   Info 2016 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2016   2016   31/12/2016 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_I   Info 2017 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2017   2017   31/12/2017 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_J   Info 2018 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_K   Info 2019 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2019   2019   31/12/2019 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_L   Info 2020 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2020   2020   31/12/2020 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_M   Info 2021 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2021   2021   31/12/2021 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_FORSK_EXTVAR_N   Info 2022 - Virksomhedes forskning udvikling innovation årsvariable Statusperiode År 2022   2022   31/12/2022 11/07/2024 . 22/02/2025
FUI_KONCERN   Info Virksomheders forskning udvikling innovation - koncern cvrnr Statusperiode År 2009   2021   31/12/2021 10/07/2024 . 22/02/2025
FUOF   Info Offentlig forskning og udvikling tom 2022 (foreløbig version) Status År 1997   2022   31/12/2022 06/02/2024 04/10/2023 18/05/2025
FUPE   Info Færdselsuheld person Status År 1993   2023   31/12/2023 02/07/2024 01/12/2017 05/07/2025
FUUH   Info Færdselsuheld uheld Status År 1993   2023   31/12/2023 02/07/2024 12/10/2021 05/07/2025
GENHJALP   Info Genbrugshjælpemidler (ud- og indleveringer) Hændelse År 2023   2023   31/12/2023 26/06/2024 . 26/06/2025
GENHJALP_G   Info Genbrugshjælpemidler - Kommunernes indberetnings godkendelser Forløb År 2023   2023   31/12/2023 25/06/2024 . 20/06/2025
GROEN   Info Grønne varer og tjenester Status År 2015   2021   31/12/2021 09/10/2023 . 15/10/2024
HANDIC Ja Info Handicapydelser Forløb År 2013   2022   31/12/2022 28/06/2023 05/12/2022 29/08/2024
HANDICB   Info Støtte til handicapbiler Forløb År 2011   2022   31/12/2022 24/08/2023 16/12/2019 29/08/2024
HANDICBU   Info Handicapkompenserende indsatser for Boern og Unge Hændelse År 2022   2022   31/12/2022 24/06/2024 . 19/06/2025
HANDICM Ja Info Handicapydelser - målgruppe Forløb År 2013   2022   31/12/2022 28/06/2023 05/12/2022 29/08/2024
HANDICNOTA   Info Synshandicappede tilmeldt biblioteksservice Hændelse År 2023   2023   10/11/2023 30/10/2023 . 15/08/2024
HERB_FORSORG_MV_F   Info Herberger og forsorgshjem Forløb År 1999   2023   31/12/2023 24/06/2024 06/12/2022 26/06/2025
HERB_FORSORG_MV_H   Info Herberg og forsorgshjem - henvendelser Hændelse År 2022   2022   31/12/2022 23/10/2023 . 22/10/2024
HJSP Ja Info Hjemmesygepleje Status Luk 2011   2016   31/12/2016 14/01/2022 14/01/2022 04/05/2017
IDAN Ja Info IDA ansættelser Status År 1980   2022   31/12/2022 13/05/2024 13/05/2024 05/04/2025
IDAP   Info IDA persondata Status År 1980   2022   31/12/2022 24/06/2024 24/06/2024 12/04/2025
IDAS Ja Info IDA arbejdssteder Status År 1980   2022   31/12/2022 08/04/2024 20/03/2024 05/04/2025
IDFI   Info IDA firmaer Status Luk 1980   2013   30/11/2013 01/09/2017 08/12/2016 21/09/2020
IEPE   Info Indvandrere og Efterkommere Status År 1979   2023   31/12/2023 23/04/2024 22/11/2021 04/05/2025
IFATS   Info Udenlandsk ejede firmaer (Inwardsfats) Statusperiode År 2009   2021   31/12/2021 11/04/2024 11/04/2024 04/10/2025
ILME   Info Ikke lønmodtagerdata fra E-Indkomst - akkumuleres til års-register over de 4 kvartaler Status Kvt 2008 01 2024 03 31/03/2024 22/05/2024 28/08/2018 29/08/2024
INAC   Info Indkomst ældrecheck mv Status År 2007   2020   31/12/2020 26/02/2024 26/02/2024 01/10/2024
IND Ja Info Indkomst Statusperiode År 1980   2022   31/12/2022 27/11/2023 01/12/2022 01/12/2024
INDA   Info Kvartalsvis A-indkomst Statusperiode Kvt 2010 01 2020 12 31/12/2020 10/08/2022 10/08/2022 31/12/9998
INDAKK   Info Indkomst akkumuleret Status År 1980   2022   31/12/2022 29/01/2024 04/02/2021 01/02/2025
INDFORD   Info Indkomstulighed Statusperiode År 1987   2022   31/12/2022 27/11/2023 10/09/2021 19/08/2024
INDK_INT   Info Indkomst (international definition) Statusperiode År 2015   2022   31/12/2022 10/01/2024 . 10/01/2025
INDSLUT   Info Servicebidragsregister - indeholdende ligningsmæssige fradrag mm. fra Slutligningen Statusperiode År 2007   2022   31/12/2022 23/02/2024 31/10/2019 01/10/2024
INHP   Info Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger Statusperiode År 1989   2022   31/12/2022 05/10/2023 13/08/2020 30/08/2024
INPI   Info Pensionsindbetalinger Statusperiode År 1995   2022   31/12/2022 12/09/2023 30/09/2017 23/09/2024
INUF   Info §48E Indkomster Status År 1999   2022   31/12/2022 20/02/2024 14/01/2022 17/02/2025
IRTEPERS   Info Indlånsrenter - Kontospecifikke data for personer Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 07/06/2024 07/06/2024 31/08/2024
IRTEVIRK   Info Indlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
ITAV   Info Virksomheders IT-anvendelse (survey) Status År 2001   2023   31/12/2023 23/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_A   Info 2001 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2001   2001   31/12/2001 24/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_B   Info 2002 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2002   2002   31/12/2002 24/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_C   Info 2004 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2004   2004   31/12/2004 24/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_D   Info 2005 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2005   2005   31/12/2005 24/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_E   Info 2006 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2006   2006   31/12/2006 24/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_F   Info 2007 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2007   2007   31/12/2007 24/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_G   Info 2008 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2008   2008   31/12/2008 25/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_H   Info 2009 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2009   2009   31/12/2009 25/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_I   Info 2010 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2010   2010   31/12/2010 25/04/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_J   Info 2011 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2011   2011   31/12/2011 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_K   Info 2012 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2012   2012   31/12/2012 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_L   Info 2013 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2013   2013   31/12/2013 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_M   Info 2014 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2014   2014   31/12/2014 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_N   Info 2015 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2015   2015   31/12/2015 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_O   Info 2016 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2016   2016   31/12/2016 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_P   Info 2017 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2017   2017   31/12/2017 07/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_Q   Info 2018 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2018   2018   31/12/2018 14/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_R   Info 2019 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2019   2019   31/12/2019 14/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_S   Info 2020 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2020   2020   31/12/2020 14/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_T   Info 2021 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2021   2021   31/12/2021 14/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_U   Info 2022 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2022   2022   31/12/2022 14/05/2024 . 22/02/2025
ITAV_EXTVAR_V   Info 2023 - Virksomheders IT-anvendelse årsvariable (survey) Status År 2023   2023   31/12/2023 14/05/2024 . 22/02/2025
IVNV   Info Iværksætterdatabase, nyetablerede virksomheder Statusperiode År 2001   2021   31/12/2021 20/09/2023 24/08/2020 22/09/2024
IVPE   Info Iværksætterdatabase - Personer bag personligt ejede nye virksomheder Statusperiode År 2001   2021   31/12/2021 11/09/2023 27/01/2021 17/09/2024
IVPS   Info Iværksætterdatabase - Personer bag nye selskaber Statusperiode År 2001   2021   31/12/2021 13/03/2024 13/03/2024 17/09/2024
KIRK   Info Kirkedistrikter Status Luk 2006   2017   31/12/2016 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017
KKCHENV   Info Kvindekrisecentre - Henvendelser Hændelse År 2021   2022   31/12/2022 01/07/2024 01/07/2024 22/10/2024
KKCOPH   Info Kvindekrisecentre - Ophold Forløb År 2017   2023   31/12/2023 26/06/2024 15/06/2023 26/06/2025
KKCOPHB   Info Kvindekrisecentre - Ophold - Barn Forløb År 2017   2023   31/12/2023 26/06/2024 07/05/2020 26/06/2025
KOET   Info Komprimeret elevregister (KOMP1) Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015
KOMPFAST   Info Kompensation for faste omkostninger Hændelse Ukt 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 31/12/9998
KOMPSEL   Info Kompensation til selvstændige Hændelse Ukt 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 31/12/9998
KONC   Info koncerner Statusperiode År 2009   2021   31/12/2021 12/02/2024 . 31/01/2025
KOT   Info Den koordinerende tilmelding (Endelig version for 2023) Hændelse År 1993   2023   31/12/2023 24/04/2024 06/11/2020 30/11/2024
KOTO   Info Komprimeret elevregister (KOMP2) Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015
KOTRE   Info Komprimeret elevregister (KOMP3) Forløb År 1970   2023   30/09/2023 06/02/2024 28/03/2019 05/02/2025
KRAF   Info Kriminalstatistik afgørelser Status År 1980   2023   31/12/2023 09/04/2024 17/05/2021 15/04/2025
KRAN   Info Kriminalstatistik anmeldelser Status År 1990   2023   31/12/2023 05/03/2024 31/03/2022 18/03/2025
KRIN   Info Kriminalstatistik indsættelser Status År 1980   2023   31/12/2023 03/07/2024 10/05/2021 05/07/2025
KRKO   Info Kriminalstatistik konfererede sager Status År 1980   2023   31/12/2023 13/05/2024 04/01/2022 15/05/2025
KRMS   Info Sigtelser for mindreårige Status År 2005   2023   31/12/2023 19/06/2024 28/04/2021 22/06/2025
KROF   Info Ofre for straffelovsforbrydelser Status År 2001   2022   31/12/2022 02/04/2024 07/01/2022 13/03/2025
KRSI   Info Kriminalstatistik sigtelser Status År 1980   2023   31/12/2023 28/06/2024 28/06/2024 16/05/2025
KTHJ   Info Kontanthjælp Status År 1987   2023   31/12/2023 03/07/2024 01/02/2018 25/06/2025
KVU Ja Info Kulturvaneundersøgelsen Status Luk 2018 09 2023 12 31/12/2023 10/06/2024 10/06/2024 31/12/9998
LC   Info Ledige CRAM Status Luk 1985   2007   31/12/2007 23/11/2011 23/11/2011 23/11/2011
LER_ELEV   Info Lærer-elev register – Oplysninger om elever Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 30/08/2024
LER_ELEV_GRUPPE   Info Lærer-elev register – Relationer mellem elever og undervisningsgrupper Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 30/08/2024
LER_GRUPPE   Info Lærer-elev register – Oplysninger om undervisningsgrupper Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 30/08/2024
LER_LEKTION Ja Info Lærer-elev register – Oplysninger om lektioner Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 30/08/2024
LER_LEKTION_GRUPPE   Info Lærer-elev register – Relationer mellem lektioner og undervisningsgrupper Hændelse År 2021   2022   30/09/2022 18/09/2023 18/09/2023 30/08/2024
LER_MEDARBEJDER   Info Lærer-elev register – Oplysninger om medarbejdere Forløb År 2021   2022   30/09/2022 15/09/2023 15/09/2023 30/08/2024
LER_MEDARBEJDER_LEKTION   Info Lærer-elev register – Relationer mellem medarbejdere og lektioner Hændelse År 2021   2022   30/09/2022 18/09/2023 18/09/2023 30/08/2024
LIVA   Info Livskvalitets-undersøgelse Hændelse Luk 2015   2015   01/10/2015 01/05/2018 01/05/2018 31/12/9998
LMDB Ja Info Lægemiddeldatabasen Hændelse Hlv 1995 01 2023 12 31/12/2023 12/07/2024 11/07/2024 09/01/2025
LON   Info Lønstatistikken alle sektorer Status Luk 1997   2010   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
LONG_DEMO   Info Longitudinelt register med firmaers demografiske hændelser Statusperiode År 2000   2021   31/12/2021 14/03/2024 14/03/2024 14/12/2024
LONG_REL   Info Longitudinelt register med aggregerede udvekslingsdata mellem økonomiske enheder og cvrnr Statusperiode År 2000   2021   31/12/2021 14/03/2024 14/03/2024 14/11/2024
LONG_UDV   Info Longitudinelt register med aggregerede data med udvekslingshændelser Statusperiode År 2000   2021   31/12/2021 14/03/2024 14/03/2024 14/12/2024
LONIX_STD Ja Info Standardberegnet lønindeks Statusperiode Kvt 2016 03 2021 09 30/09/2021 04/03/2022 04/03/2022 31/12/9998
LONKOMP   Info Lønkompensation Hændelse Ukt 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 31/12/9998
LONN   Info Lønstatistikken alle sektorer (nye begreber) Status År 2009   2022   31/12/2022 30/11/2023 12/01/2023 05/12/2024
LPRMFRDF   Info Dødfødte ud fra LPR Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
LPRMFRLF   Info Levendefødte ud fra LPR Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
LPR_ADM   Info Landspatientregistret - administrative oplysninger Hændelse Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 17/11/2017 04/09/2022
LPR_AFL   Info Landspatientregistret - aflyste procedurer Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 17/11/2017 04/09/2022
LPR_BES   Info Landspatientregistret - ambulante besøgsdatoer Statusperiode Luk 1994   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_DIAG   Info Landspatientregistret - diagnoser Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 20/11/2017 04/09/2022
LPR_DISTKOD   Info Landspatientregistret - oplysninger om optageområde Statusperiode Luk 1995   2004   31/12/2004 20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017
LPR_FOEDSLER   Info Landspatientregistret - fødsler Statusperiode Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_FRITVALG   Info Landspatientregistret - oplysninger om fritvalgspatienter Statusperiode Luk 2004   2008   31/12/2008 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
LPR_F_BETALER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om betaling Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_DIAGNOSER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om diagnoser Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_FORLOEB   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om forløb Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_FORLOEBSMARKOERER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om forløbsmarkører Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_HELBREDSFORLOEB   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om helbredsforløb Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_HENVISNING_TILLAEG   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om tillægskoder til henvisningsårsager Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_KONTAKTER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontakter Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_KONTAKTLOKATIONER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontaktlokationer Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_MORBARNFORLOEB   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om mor og barns forløb Forløb År 2019   2022   31/12/2022 09/04/2024 09/04/2024 01/09/2024
LPR_F_NYT_HELBREDSFORLOEB   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om helbredsforløb Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_ORGANISATIONER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om SOR-enheder og sygehusafsnit (SHAK) Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_PROCEDURER_ANDRE   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om ikke-kirurgiske procedureregistreringer Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_PROCEDURER_KIRURGI   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kirurgiske procedureregistreringer Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_F_RESULTATER   Info Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om obligatorisk resultatindberetning Forløb År 2019   2022   31/12/2022 30/10/2023 . 01/09/2024
LPR_OPDTDTO   Info Landspatientregistret - dato for opdatering af kontakt Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 20/11/2017 17/11/2017 20/11/2017
LPR_OPR   Info Landspatientregistret - operationer efter ICD8 klassifikationen Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_PAS   Info Landspatientregistret - passiv ventetid Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_SKSOPR   Info Landspatientregistret - operationer Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_SKSUBE   Info Landspatientregistret - undersøgelser og behandlinger Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_UDTILSGH   Info Landspatientregistret - oplysninger om sygehus og afdeling Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_ULYK   Info Landspatientregistret - ulykkeskoder Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_VENTE   Info Landspatientregistret - ventetidsoplysninger Statusperiode Luk 2004   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
MFR   Info Levendefødte fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRACCRE   Info Accreta komplikationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRAKMPL   Info Andre fødselskomplikationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRANAES   Info Anæstesi ved operationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 14/01/2020 23/01/2019 31/12/9998
MFRBLODM   Info Blodmængde fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRBRIST   Info Bristininger fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRCARDI   Info Cardiomyopati fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRDFOED   Info Dødsfødsler fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRGKMPL   Info Graviditetskomplikationer fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRHAEMO   Info Hæmoperitoneum fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRHJMFO   Info Hjemmefødsler fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRIGANG   Info Igangsættelser fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRINFEK   Info Infektioner fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRKJSNT   Info Kejsersnit fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRMEDSG   Info Medicinske sygdomme fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRMISDA   Info Misdannelser fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRNVLAN   Info Analyser af navlesnorsblod fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 23/01/2019 31/12/9998
MFRRUPTU   Info Ruptur fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRSMLIN   Info Smertelindring fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRULTRA   Info Ultralyd fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRVESTM   Info Vestimulation fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 17/01/2018 31/12/9998
MFRYVEND   Info Ydre vending fra det medicinske fødselsregister Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MOEB   Info Motorkøretøjer ejer bruger Status Luk 2006   2010   31/12/2010 06/10/2011 06/10/2011 06/10/2011
MOMS   Info Firmaernes køb og salg Status Luk 1988   2009   31/12/2009 13/10/2011 . 13/10/2011
MOSD   Info Motorkøretøjer supplerende data Forløb Luk 2011   2011   31/12/2011 04/10/2012 04/10/2012 04/10/2012
MOTP   Info Køretøjer privatejet Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 23/03/2012 23/03/2012 23/03/2012
MOTR   Info Motorregistret Statusperiode Luk 2002   2002   31/12/2002 01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011
MOTV   Info Køretøjer virksomhedsejet Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012
NBPF   Info Nøgle bopælsadresse frem i tid (gl til ny) Status Luk 2013   2013   31/12/2007 31/12/2013 04/12/2013 31/12/9998
NBPT   Info Nøgle bopælsadresse tilbage i Tid (ny til gl) Status Luk 2011   2011   01/03/2007 31/12/2011 03/05/2011 05/05/2011
NOGF   Info Nøgle opgangsadresse frem i tid (gl til ny) Status Luk 2013   2013   01/01/2007 31/12/2013 . 31/12/2013
NOGT   Info Nøgle opgangsadresse tilbage i tid (ny til gl) Status Ukt 2011   2011   01/01/2007 31/12/2011 . 31/12/9998
OF   Info Offentligt forsørgede Status År 2007   2023   31/12/2023 19/04/2024 20/04/2023 22/04/2025
OFATS   Info Danske datterselskaber i udlandet Status År 2009   2022   31/12/2022 10/04/2024 . 10/04/2025
OFFL   Info Offentligt forsørgede (forløb) Forløb Kvt 2007 01 2024 03 31/03/2024 20/06/2024 29/01/2021 19/09/2024
OFFPENS   Info Udbetalte offentlige pensioner Statusperiode År 2020   2023   31/12/2023 24/04/2024 24/01/2024 20/04/2025
OFKV Ja Info Offentligt forsørgede (akkumuleres over kvartaler) Statusperiode Kvt 2007 01 2024 03 31/03/2024 26/06/2024 26/06/2024 19/09/2024
OPHG   Info Opholdsgrundlag Hændelse År 1997   2023   30/09/2023 08/04/2024 16/05/2022 18/04/2025
OPHGIN   Info Opholdsgrundlag for indvandrede Hændelse År 1997   2023   30/09/2023 08/04/2024 16/05/2022 18/04/2025
OPHGIN_KVARTAL   Info Opholdsgrundlag for indvandrede opgjort på kvartaler Hændelse Kvt 2021 01 2024 03 31/03/2024 24/06/2024 . 01/10/2024
OPHGPERM   Info Opholdsgrundlag for indvandrede - permanent Hændelse År 2003   2022   31/12/2022 02/04/2024 22/03/2024 20/03/2025
OPHGST   Info Opholdsgrundlag for indvandrede - status Hændelse År 2005   2023   31/12/2023 08/04/2024 16/05/2022 18/04/2025
OPHGST_KVARTAL   Info Opholdsgrundlag for indvandrede status opgjort på kvartaler Hændelse Kvt 2021 01 2024 03 31/03/2024 19/06/2024 16/05/2022 01/10/2024
OPHG_KVARTAL   Info Opholdsgrundlag opgjort på kvartaler Hændelse Kvt 2021 01 2024 03 31/03/2024 19/06/2024 . 01/10/2024
ORGOUT   Info Virksomhedernes outsourcing – virksomheder med mere end 50 medarbejdere Status År 2007   2020   31/12/2020 04/12/2023 . 14/11/2024
ORGOUT_EXTVAR_A   Info 2007 - Virksomhedernes outsourcing årsvariable – virksomheder med 50+ medarbejdere Status Ukt 2007   2007   31/12/2007 18/03/2024 . 31/12/9998
ORGOUT_EXTVAR_B   Info 2011 - Virksomhedernes outsourcing årsvariable – virksomheder med 50+ medarbejdere Status Ukt 2011   2011   31/12/2011 18/03/2024 . 31/12/9998
ORGOUT_EXTVAR_C   Info 2016 - Virksomhedernes outsourcing årsvariable – virksomheder med 50+ medarbejdere Status Ukt 2016   2016   31/12/2016 18/03/2024 . 31/12/9998
ORGOUT_EXTVAR_D   Info 2020 - Virksomhedernes outsourcing årsvariable – virksomheder med 50+ medarbejdere Status Ukt 2020   2020   31/12/2020 18/03/2024 . 31/12/9998
PANTPERS Ja Info Pantebreve - Kontospecifikke data for personer Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 04/09/2023 26/06/2020 31/08/2024
PANTVIRK Ja Info Pantebreve - Kontospecifikke data for virksomheder Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
PENAOUDB   Info Estimerede udbetalinger af aldersopsparing. Statusperiode År 2016   2022   31/12/2022 04/01/2024 . 30/09/2024
PEND   Info Pendlingsafstande Status Luk 2000   2018   31/12/2018 28/05/2020 15/11/2017 02/06/2020
PENSFLOW   Info Samlet overblik over formueændringer. Statusperiode År 2016   2022   31/12/2022 06/02/2024 06/02/2024 30/09/2024
PENSFORM Ja Info Pensionsformuer Statusperiode År 2014   2023   31/12/2023 27/06/2024 27/06/2024 15/08/2024
PENSINDB   Info Pensionsindbetalinger Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 22/08/2023 21/02/2019 01/09/2024
PENSUDBE   Info Pensionsudbetalinger Statusperiode År 2014   2024   31/12/2024 05/04/2024 02/07/2018 05/04/2025
PENSUDBL   Info Pensionsudbetalinger løbende Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 17/10/2023 11/03/2020 17/10/2024
PERBOLIG   Info Nøgle mellem personer og boliger Status Kvt 2009 12 2024 03 31/03/2024 03/07/2024 21/02/2023 03/10/2024
PERSBEST   Info Bestyrelsesmedlemmer og direktører Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 18/04/2023 27/04/2021 01/09/2024
PHD Ja Info PHD register Forløb År 1959   2023   31/12/2023 19/06/2024 02/11/2020 16/06/2025
PRIV_ADM   Info Landspatientregistret private sygehuse - administrative oplysninger Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_BES   Info Landspatientregistret private sygehuse - ambulante besøgsdatoer Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_DIAG   Info Landspatientregistret private sygehuse - diagnoser Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_FRITVALG   Info Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om fritvalgspatienter Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_SKSOPR   Info Landspatientregistret private sygehuse - operationer Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_SKSUBE   Info Landspatientregistret private sygehuse - undersøgelser og behandlinger Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_UDTILSGH   Info Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om sygehus og afdeling Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_VENTE   Info Landspatientregistret private sygehuse - ventetidsoplysninger Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_ADM   Info Landspatientregistret psykiatri - administrative oplysninger Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 . 04/09/2022
PSYK_AFL   Info Landspatientregistret psykiatri - aflyste procedurer Forløb Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_DIAG   Info Landspatientregistret psykiatri - diagnoser Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 . 04/09/2022
PSYK_OPR   Info Landspatientregistret psykiatri - operationer efter ICD8 klassifikationen Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PAS   Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om passiv ventetid Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PERS   Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om ambulante besøg Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PSYKIO   Info Landspatientregistret psykiatri - særlige psykiatrisk oplysninger Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_SKSOPR   Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om operationer Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_SKSUBE   Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om undersøgelser Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_UDTILSGH   Info Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om sygehus og afdeling Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_ULYK   Info Landspatientregistret psykiatri - ulykkeskoder Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_VENTE   Info Landspatientregistret psykiatri - ventetidsoplysninger Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
RAS Ja Info Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik Status År 1980   2022   31/12/2022 31/05/2024 31/05/2024 14/03/2025
REAL Ja Info Boligfinansiering Statusperiode År 2012   2023   31/12/2023 19/04/2024 08/03/2024 31/12/9998
REGN_BHL   Info Behandlingskoder for virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer på firmaniveau Status År 2009   2021   31/12/2021 12/04/2024 10/04/2024 12/04/2025
SBDK   Info Subkommunale flytninger Status Luk 1980   2006   31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007
SGDD   Info Sygedagpenge - dage Statusperiode Luk 1995   2019   30/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 14/04/2020
SGDP   Info Sygedagpenge - sager Status Luk 1995   2019   31/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 15/04/2020
SHSS   Info Sammenhængende socialstatistik Status Luk 1984   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
SILCD   Info Levevilkårsundersøgelsen metadata husstande Status År 2011   2023   31/03/2023 03/01/2024 02/10/2020 18/12/2024
SILCH   Info Levevilkårsundersøgelsen husstandsoplysninger Status År 2011   2023   31/03/2023 03/01/2024 02/10/2020 18/12/2024
SILCP   Info Levevilkårsundersøgelsen personoplysninger Status År 2011   2023   31/03/2023 03/01/2024 02/10/2020 18/12/2024
SILCR   Info Levevilkårsundersøgelsen metadata personer Status År 2011   2023   31/03/2023 03/01/2024 05/10/2020 18/12/2024
SKOL   Info Skoledistrikter Status Luk 2005   2017   31/12/2016 31/08/2017 . 31/08/2017
SMDB_IBIB   Info Indberetninger fra Behandlingstilbud af Indskrevne Stofmisbrugere i Behandling Forløb År 2008   2023   31/12/2023 13/06/2024 13/02/2023 13/06/2025
SMDB_VBGF   Info Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Aktive forløb) Forløb År 2015   2023   31/12/2023 13/06/2024 13/02/2023 13/06/2025
SMDB_VBGH   Info Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Iværksatte hændelser i aktive forløb) Forløb År 2015   2023   31/12/2023 12/06/2024 13/02/2023 13/06/2025
SOCP Ja Info Sociale pensioner Statusperiode Luk 1994   2021   31/01/2021 18/05/2021 . 18/05/2021
SOGN   Info Sognekoder og postnumre Status År 2002   2016   31/12/2015 11/05/2017 11/05/2017 31/12/9998
SSHO   Info Sygesikring (Honorarer 2-cifret) Statusperiode År 2005   2023   31/12/2023 05/06/2024 16/04/2018 06/06/2025
SSKO   Info Sygesikring (Kontakt) Statusperiode År 2005   2023   31/12/2023 05/06/2024 27/04/2020 06/06/2025
SSNV   Info Sammenhængende socialstatistik nettovarigheder Statusperiode Luk 1984   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
SSSI   Info Sygesikring (Sikringsgruppe) Statusperiode År 2005   2023   30/09/2023 16/01/2024 20/10/2020 11/11/2024
SSSY   Info Sygesikring (6-cifret) Statusperiode År 2005   2023   31/12/2023 06/06/2024 30/06/2017 06/06/2025
STAT   Info Statsborgerskab Forløb År 1985   2023   31/12/2023 21/03/2024 05/04/2020 29/03/2025
SYAM   Info Sygehusbenyttelse ambulant Statusperiode Luk 2006   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 11/07/2019
SYAM_LPR_F   Info Sygehusbenyttelse ambulante besøg, baseret på LPR3 Hændelse År 2019   2022   31/12/2024 05/02/2024 . 27/11/2024
SYAP   Info Sygehusbenyttelse ambulant person Statusperiode Luk 2006   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 12/07/2019
SYGL   Info Sygesikring Statusperiode Luk 1987   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
SYHB   Info Sygehusbenyttelse person Statusperiode Luk 1991   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 12/07/2019
SYIN   Info Sygehusbenyttelse person indlæggelse Statusperiode Luk 1991   2018   31/12/2018 15/01/2024 15/01/2024 12/07/2019
SYIN_LPR_F   Info Sygehusbenyttelse indlæggelse, baseret på LPR3 Hændelse År 2019   2022   31/12/2024 05/02/2024 . 27/11/2024
SYSI   Info Sygesikring (6-cifret) Statusperiode Luk 1990   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
SYST   Info Sygesikring (4-cifret) Statusperiode Luk 1992   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TAKR   Info Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 13/12/2023 14/02/2018 13/12/2024
TAS   Info Aktive tjenestemænd i staten Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 13/12/2023 14/02/2018 13/12/2024
TJMK   Info Kommunale tjenestemænd Status Luk 1998   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TJMS   Info Statslige Tjenestemænd Status Luk 1999   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TOKR   Info Opsatte tjenestemandspensioner kommuner og regioner Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 13/12/2023 04/04/2019 13/12/2024
TOS   Info Opsatte tjenestemandspensioner staten Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 13/12/2023 14/02/2018 13/12/2024
TPKR   Info Pensionerede tjenestemænd i kommuner og regioner Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 13/12/2023 14/02/2018 13/12/2024
TPS   Info Pensionerede tjenestemænd i staten Statusperiode År 2014   2022   31/12/2022 13/12/2023 01/04/2019 13/12/2024
UAF_ADM   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - administrative oplysninger Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 14/01/2022 04/09/2022
UAF_AFL   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - aflyste procedurer Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_BES   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ambulante besøgsdatoer Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_DIAG   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - diagnoser Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_DISTKOD   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om optageområde Statusperiode Luk 1996   2004   31/12/2004 24/09/2018 16/11/2017 16/11/2017
UAF_FOEDSLER   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - fødsler Statusperiode Luk 2012   2018   31/12/2018 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
UAF_FRITVALG   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om fritvalgspatienter Statusperiode Luk 2003   2005   31/12/2005 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
UAF_OPDTDTO   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - dato for opdatering af kontakt Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 14/11/2018 14/11/2018 16/11/2017
UAF_OPR   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer efter ICD8 klassifikationen Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_PAS   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - passiv ventetid Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_SKSOPR   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_SKSUBE   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - undersøgelser og behandlinger Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_UDTILSGH   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om sygehus og afdeling Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_ULYK   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ulykkeskoder Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_VENTE   Info Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ventetidsoplysninger Statusperiode Luk 2003   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UDDA   Info Uddannelser (BUE) Status År 1980 12 2023 09 30/09/2023 12/04/2024 19/04/2021 17/04/2025
UDDF   Info Højeste fuldførte uddannelse (forløb) Forløb År 1974 01 2023 09 30/09/2023 12/04/2024 04/10/2017 17/04/2025
UDDINST   Info Uddannelsesinstitutioner Status År 2006   2023   31/12/2023 30/01/2024 . 01/02/2025
UDDLAERER   Info Grundskole lærer-elever pr. 30-9 Status År 2013 09 2021 09 30/09/2021 10/08/2023 23/02/2022 09/08/2024
UDD_GRUNDSKOLE_FRAVAER_KMD   Info Grundskole_fravær (KMD) Hændelse År 2005   2023   31/12/2023 23/02/2024 . 12/12/2024
UDD_KARAKTER_UNIVID_FAG   Info Karakterer for bedømmelser i fag ved universiteter og øvrige videregående uddannelser Forløb År 2007   2022   31/12/2022 27/11/2023 . 01/12/2024
UDFK Ja Info Grundskolekarakterer Hændelse År 2001   2023   01/10/2023 03/11/2023 12/05/2022 01/12/2024
UDG   Info UDG Karakterer for afsluttede uddannelser Hændelse År 1977   2023   30/09/2023 15/01/2024 15/01/2024 15/11/2024
UDGK   Info Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser. Hændelse År 2001   2023   30/09/2023 17/11/2023 . 15/11/2024
UDKLASSE_ID   Info Elevers klasseident Status År 2007   2022   30/09/2022 10/08/2023 . 09/08/2024
UDKV   Info Uddannelseskvalifikationsregister Hændelse År 1970   2023   31/12/2023 01/03/2024 02/03/2020 21/02/2025
UDPR   Info Produktionsskoler Forløb Luk 1972   2020   30/09/2020 18/03/2022 18/03/2022 01/03/2022
UDSF   Info Senest fuldførte uddannelse Hændelse År 1975   2022   05/10/2024 05/10/2023 28/09/2020 06/10/2024
UDSP Ja Info Specialundervisning Status År 2011   2023   30/09/2023 04/07/2024 21/11/2023 01/03/2025
UDVEKSLING   Info Udvekslingsstuderende Forløb År 2010   2023   30/09/2023 14/05/2024 27/11/2023 15/05/2025
UFM_STUD Ja Info Danmarks Studieundersøgelse Status År 2018   2021   31/12/2021 20/04/2023 . 31/03/2025
UFM_SU   Info SU data Hændelse År 1991   2023   31/12/2023 19/04/2024 . 28/04/2025
UH   Info Udenrigshandel (detaljeret) Status År 2015   2021   31/12/2021 30/11/2023 25/10/2021 15/09/2024
UHDI   Info Udenrigshandel diskretioneret Statusperiode År 1993   2021   31/12/2021 30/11/2023 25/10/2021 15/09/2024
UHDM   Info Udenrigshandel diskretioneret (måneder) Statusperiode År 1993   2021   31/12/2021 30/11/2023 25/10/2021 15/09/2024
UHDT   Info Udenrigshandel diskretioneret (transaktionsniveau) Status Luk 1993   2009   31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010
UHT   Info Udenrigshandel med tjenester Statusperiode År 2016   2020   31/12/2020 07/12/2023 . 07/12/2024
URTEPERS   Info Udlånsrenter - Kontospecifikke data for personer Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 07/06/2024 07/06/2024 31/08/2024
URTEVIRK   Info Udlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 . 31/12/9988
VALG   Info Valgdistrikter Status Luk 2004   2017   31/12/2016 26/10/2017 26/10/2017 17/01/2020
VARK   Info Industriens køb af varer (diskretioneret) Statusperiode År 2000   2022   31/12/2022 03/05/2024 . 15/05/2025
VARS   Info Industriens salg af varer (diskretioneret) Statusperiode År 1988   2020   31/12/2021 02/04/2024 08/03/2023 03/03/2025
VEUV   Info Kursister ved voksen- og efteruddannelse Forløb År 1975   2023   31/12/2023 05/03/2024 21/06/2022 28/02/2025
VITA   Info Virksomheders IT-anvendelse (survey) Status Luk 1999   2022   31/01/2022 05/12/2023 05/12/2023 13/02/2023
VITU   Info Virksomheders udgifter til IT (survey) Statusperiode Luk 2003   2016   31/12/2016 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019
VNDS   Info Historiske vandringer Hændelse År 1973   2023   31/12/2023 12/03/2024 10/04/2018 21/03/2025
VRDK   Info Flytninger til og fra Danmark Status Luk 1980   2006   31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007