BBRB - Bygge og boligregister (BED) - bygninger ┼r
200412 200512 200612 200712 200812
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 200412 200512 200612 200712 200812
ADGANGSFORHOLD     Ingen label
ANTAL_BOLIGER ANTAL_BOLIGER   antal boliger i Bygningen 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AFFALDSRUMITERRAENAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AFLOEBSFORHOLD     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AFVIGENDEETAGER BYG_AFVIGENDEETAGER   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANDETAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALETAGER     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALLEJLMEDKOEKKENL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALLEJLUDENKOEKKENL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANTALPERSONERSIKRINGSRUM     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_ANVENDELSESKODE BYG_ANVENDELSESKODE   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_AREALKILDE BYG_AREALKILDE   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_BEBYGGETAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_FREDNINGSTATUS BYG_FREDNINGSTATUS   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETCARPORTAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETGARAGEAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETUDESTUEAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_INDBYGGETUDHUSAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_MATERIALEKILDE     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_MIDLERTIDIGSTATUS BYG_MIDLERTIDIGSTATUS   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_NUMMER     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_OPFOERELSESAAR     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_OPVARMNINGSMIDDEL BYG_OPVARMNINGSMIDDEL   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_OVERDAEKKETAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SAMLETAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SAMLETBOLIGAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SAMLETERHVERSAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SENESTEOMTILBYGNINGSAAR     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_TAGDAEKNINGSMATERIALE     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_VANDFORSYNING BYG_VANDFORSYNING   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_VARMEINSTALLATION BYG_VARMEINSTALLATION   - Label mangler - 200412 200512 200612 200712 200812
BYG_YDERVAEGSMATERIALE     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DISTRIKT     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYGNING_ID     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_EJERFORHOLDSKODE     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_KAELDERAREALLOVLIGBEBO     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_KAELDERM2LOFTUNDER1M25     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_SAMLETAREAL_KAELDER     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_SAMLETAREAL_TAGETAGER     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DST_BYG_TAGETAGEAREALUDNYTTET     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
DUBLET     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
EJENDOMSNUMMER EJENDOMSNUMMER EJENDOMSNUMMER Ejendomsnummer 200412 200512 200612 200712 200812
EJERFORHOLD EJERFORHOLD EJERFORHOLD Ejerforhold for ejendommen - felt F102 iflg. BBR-instruks 200412 200512 200612 200712 200812
ELEVATOR     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
ENERGIATTESTDATO     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
ETAGEAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
FRITLIGGENDE_BYGNING FRITLIGGENDE_BYGNING   Fritliggende bygninger 237 200412 200512 200612 200712 200812
GRU_AFLOEBSFORHOLD     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
GRU_VANDFORSYNING     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
HUSLEJE     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
KILDE     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
KOM     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
KONSTRUKTIONSFORHOLD     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
OPDATERINGSDATO     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
OPGIKOM OPGIKOM   Opgangsadressen i kommunen 200412 200512 200612 200712 200812
OPVARMET_AREAL     OPVARMET_AREAL 200412 200512 200612 200712 200812
OPVARMNINGSFORM     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
TILNAERMET_ETAGEAREAL     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812
UDLEJNINGSFORHOLD UDLEJNINGSFORHOLD UDLEJNINGSFORHOLD Udlejningsforhold - F261/F322/F392 200412 200512 200612 200712 200812
UDNYTTET_AREAL     UDNYTTET_AREAL 200412 200512 200612 200712 200812
UOPLYST_ETAGEAREAL     UOPLYST_ETAGEAREAL 200412 200512 200612 200712 200812
VARMESYNSRAPPORTDATO     Ingen label 200412 200512 200612 200712 200812