BBRBYGNING - BBR bygninger ┼r
200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . . . . 201912
BBR_BYG_ANVENDELSESKODE BBR_BYG_ANVENDELSESKODE Ingen label
BYG_AABENOVERDAEKNINGAREAL BYG_AABENOVERDAEKNINGAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ADGANGSAREAL BYG_ADGANGSAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_AFFALDSRUMITERRAENAREAL BYG_AFFALDSRUMITERRAENAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_AFLOEBSFORHOLD BYG_AFLOEBSFORHOLD Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_AFLOEBSFORHOLDTILLADELSE BYG_AFLOEBSFORHOLDTILLADELSE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_AFVIGENDEETAGER BYG_AFVIGENDEETAGER BYG_AFVIGENDEETAGER 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ANDETAREAL BYG_ANDETAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ANTALETAGER BYG_ANTALETAGER Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ANTALLEJLMEDKOEKKENL BYG_ANTALLEJLMEDKOEKKENL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ANTALLEJLUDENKOEKKENL BYG_ANTALLEJLUDENKOEKKENL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ANTALPERSONERSIKRINGSRUM BYG_ANTALPERSONERSIKRINGSRUM Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ANVENDELSESKODE BYG_ANVENDELSESKODE BYG_ANVENDELSESKODE 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_AREALKILDE BYG_AREALKILDE BYG_AREALKILDE 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_ASBESTHOLDIGTMATERIALE BYG_ASBESTHOLDIGTMATERIALE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_BEBYGGETAREAL BYG_BEBYGGETAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_BYGGESKADEFORSIKRINGSDATO BYG_BYGGESKADEFORSIKRINGSDATO Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_BYGGESKADEFORSIKRINGSSELSK BYG_BYGGESKADEFORSIKRINGSSELSK Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_CARPORTAREALBEREGNPRINCIP BYG_CARPORTAREALBEREGNPRINCIP BYG_CARPORTAREALBEREGNPRINCIP 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_FREDNINGSTATUS BYG_FREDNINGSTATUS BYG_FREDNINGSTATUS 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_INDBYGGETCARPORTAREAL BYG_INDBYGGETCARPORTAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_INDBYGGETGARAGEAREAL BYG_INDBYGGETGARAGEAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_INDBYGGETUDESTUEAREAL BYG_INDBYGGETUDESTUEAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_INDBYGGETUDHUSAREAL BYG_INDBYGGETUDHUSAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_LUKKETOVERDAEKNINGAREAL BYG_LUKKETOVERDAEKNINGAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_MATERIALEKILDE BYG_MATERIALEKILDE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_MIDLERTIDIGSTATUS BYG_MIDLERTIDIGSTATUS BYG_MIDLERTIDIGSTATUS 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 . . .
BYG_NUMMER BYG_NUMMER Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_OMFATTETAFFORSIKRING BYG_OMFATTETAFFORSIKRING BYG_OMFATTETAFFORSIKRING . 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_OPFOERELSESAAR BYG_OPFOERELSESAAR Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_OPVARMNINGSMIDDEL BYG_OPVARMNINGSMIDDEL BYG_OPVARMNINGSMIDDEL 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_OVERDAEKKETAREAL BYG_OVERDAEKKETAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SAMLETAREAL BYG_SAMLETAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SAMLETBOLIGAREAL BYG_SAMLETBOLIGAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SAMLETERHVERSAREAL BYG_SAMLETERHVERSAREAL Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SENESTEOMTILBYGNINGSAAR BYG_SENESTEOMTILBYGNINGSAAR Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_STORMRAADPAALAEG BYG_STORMRAADPAALAEG Ingen label . . 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_STORMRAADPAALAEGDATO BYG_STORMRAADPAALAEGDATO Ingen label . . 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SUPPLTAGDAEKNINGSMATERIALE BYG_SUPPLTAGDAEKNINGSMATERIALE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_SUPPLYDERVAEGSMATERIALE BYG_SUPPLYDERVAEGSMATERIALE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_TAGDAEKNINGSMATERIALE BYG_TAGDAEKNINGSMATERIALE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_UDLOEBSDATOMIDLERTIDIGE BYG_UDLOEBSDATOMIDLERTIDIGE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_VANDFORSYNING BYG_VANDFORSYNING BYG_VANDFORSYNING 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_VARMEINSTALLATION BYG_VARMEINSTALLATION BYG_VARMEINSTALLATION 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
BYG_YDERVAEGSMATERIALE BYG_YDERVAEGSMATERIALE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_ADGANGSADRESSE_ID DST_ADGANGSADRESSE_ID DST_ADGANGSADRESSE_ID 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYGNING_ID DST_BYGNING_ID Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_EJERFORHOLDSKODE DST_BYG_EJERFORHOLDSKODE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_KAELDERAREALLOVLIGBEBO DST_BYG_KAELDERAREALLOVLIGBEBO Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_KAELDERM2LOFTUNDER1M25 DST_BYG_KAELDERM2LOFTUNDER1M25 Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_SAMLETAREAL_KAELDER DST_BYG_SAMLETAREAL_KAELDER Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_SAMLETAREAL_TAGETAGER DST_BYG_SAMLETAREAL_TAGETAGER Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_SUMELEVATOR DST_BYG_SUMELEVATOR Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_BYG_TAGETAGEAREALUDNYTTET DST_BYG_TAGETAGEAREALUDNYTTET Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_EJDREF_ID_ANDET DST_EJDREF_ID_ANDET Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_EJDREF_ID_EJERLEJLIGHED DST_EJDREF_ID_EJERLEJLIGHED Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_EJDREF_ID_FREMMEDGRUND DST_EJDREF_ID_FREMMEDGRUND Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_LIVSCYKLUS DST_LIVSCYKLUS Ingen label . . . . . . . . 201712 201812 201912
DST_MATRIKELREFERENCE_ID DST_MATRIKELREFERENCE_ID Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
DST_MATRIKEL_ID DST_MATRIKEL_ID Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 . . .
GRU_AFLOEBSFORHOLD GRU_AFLOEBSFORHOLD Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
GRU_AFLOEBSFORHOLDTILLADELSE GRU_AFLOEBSFORHOLDTILLADELSE Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912
GRU_VANDFORSYNING GRU_VANDFORSYNING Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912