FIRE - Regnskabsstatistikken År
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AADI AADI Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
AAH AAH Anslået avance i % af handelsvareoms. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AARE AARE Årets resultat (efter selskabsskat) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AARSV AARSV Antal ansatte (i årsværk) i regnskabsperioden. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AAT AAT Anlægsaktiver i alt 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ABAE ABAE Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser under finansielle anlægsakti 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ABOA ABOA Beholdning af obligationer og andre værdipapirer under finansielle anl 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ADR ADR Andre driftsindtægter 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ADRT ADRT Driftsmidler i alt, afgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AFAT AFAT Investeringer, årets afgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AIAA AIAA Immaterielle anlægsaktiver, afgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AIFU AIFU Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
AIGO AIGO Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
AIPL AIPL Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
AISO AISO Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
AKG AKG Anden kortfristet gæld 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALG ALG Anden langfristet gæld 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AMI AMI Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
AMTKOD1970 AMTKOD1970 Amtskode anno 1970 . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . .
ANEU ANEU Eksterne udgifter i øvrigt (bortset fra poster af sekundær karakter) . . . . . 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
ANMI ANMI Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
ANTI ANTI Andre tilgodehavender 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AOH AOH Anslået omsætning af handelsvarer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARFS ARFS Årets resultat før skat af ordinært og ekstraordinært resultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AT AT Aktiver i alt, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ATAM ATAM Produktionsanlæg og maskiner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ATIT ATIT Investeringer, årets tilgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUDG AUDG Andre omkostninger til social sikring 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUER AUER Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BESK BESK Antal beskæftigede (i årsværk) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BRA009_DB03 BRA009_DB03 9-branchekode (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
BRA009_DB93 BRA009_DB93 9-branchekode (DB93) . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
BRA010_DB07 BRA010_DB07 10 branchekode (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
BRA019_DB07 BRA019_DB07 19 branchekode (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
BRA027_DB03 BRA027_DB03 27-branchekode (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
BRA027_DB93 BRA027_DB93 27-branchekode (DB93) . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
BRA036_DB07 BRA036_DB07 36 branchekode (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
BRA053_DB03 BRA053_DB03 53-branchekode (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
BRA053_DB93 BRA053_DB93 53-branchekode (DB93) . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
BRA111_DB03 BRA111_DB03 111-branchekode (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
BRA111_DB93 BRA111_DB93 111-branchekode (DB93) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
BRA127_DB07 BRA127_DB07 127 branchekode (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BRANCHE_DB03 BRANCHE_DB03 DB03 branche . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
BRANCHE_DB07 BRANCHE_DB07 DB07 branche . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BRANCHE_DB93 BRANCHE_DB93 DB93 branche 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
CVRNR CVRNR CVRnr. . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DLG DLG Varelagerændring 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
DTAM DTAM Produktionsanlæg og maskiner, tilgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EGUL EGUL Egenkapital, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EHLPR EHLPR Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
EHLUL EHLUL Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
EJKOD EJKOD Ejerkode 1994 1995 1996 1997 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKOB EKOB Køb til egenfremstillede varer og tjenester. . . . . . . . . 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . .
EKUD EKUD Eksterne omkostninger (bortset fra poster af sekundær karakter) . . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ELPR ELPR Egenfremstillede færdigvarer til videresalg (Primo) . . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ELUL ELUL Egenfremstillede færdigvarer til videresalg (Ultimo) . . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EOI EOI Ekstraordinære indtægter 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
EOMS EOMS Omsætning af egenfremstillede varer og tjenester. . . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EOU EOU Ekstraordinære udgifter 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
FAAT FAAT Finansielle anlægsaktiver, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FADI FADI Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (nyinvesteringer ved finansiel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . .
FEGT FEGT Fast ejendom i alt, afgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FET FET Fast ejendom i alt, tilgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FLFE FLFE Fast ejendom (nyinvestering anskaffet ved finansiel leasing) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . .
FMAA FMAA Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetal. for mat. anlæg 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FRHE FRHE Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
FTAM FTAM Tekniske anlæg og maskiner (nyinvesteringer ved finansiel leasing) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . .
FV FV Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
FVV FVV Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
GRBY GRBY Grunde og bygninger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HBRA_DB03 HBRA_DB03 Hovedbranche (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
HBRA_DB07 HBRA_DB07 Hovedbranche (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
HBRA_DB93 HBRA_DB93 Hovedbranche (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
HENS HENS Hensatte forpligtelser 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HKOB HKOB Handelsvarekøb 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . .
HLPR HLPR Handelsvarelager primo. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HLUL HLUL Handelsvarelager ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HOMS HOMS Handelsvareomsætning 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IAAT IAAT Immaterielle anlægsaktiver, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IAFK IAFK Invest.tilgang i udstyr og anlæg til forureningsbekæmpelse (end-of-line . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
IKUF IKUF Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
INKI INKI Indtægter af kapitalinteresser 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
JKOD JKOD Journaliseringskode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
JURNR JURNR Jurnr. 1994 1995 1996 1997 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUR_DST_ADGANGSADRESSE JUR_DST_ADGANGSADRESSE Ingen label . . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
JUR_DST_ENHEDSADRESSE JUR_DST_ENHEDSADRESSE Ingen label . . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KEB KEB Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KEGN KEGN Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KENE KENE Køb af energi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KGL KGL Kortfristet gæld til leverandører 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KILDE KILDE Datakilde . . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KLOE KLOE Køb af underentrepriser og lønarbejde (ikke-ansatte) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KODE KODE Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
KOMB KOMB Kombinationskode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KOMKOD1970 KOMKOD1970 Kommunekode anno 1970 . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . .
KOMKOD2007 KOMKOD2007 Kommunekode anno 2007 . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KOMKODE KOMKODE Ingen label . . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KREDOPL KREDOPL Krediotoroplysninger . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KRH KRH Køb af råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og emballage (ekskl. køb af energi) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . .
KRHE KRHE Køb af råvarer, hjælpematerialer og emballage (ekskl. køb af energi) . . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
KUBG KUBG Køb af ubebyggede grunde 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KVV KVV Køb af varer til videresalg (handelsvarer) . . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
LANDSDEL2007 LANDSDEL2007 Landsdelskode anno 2007 . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
LGAG LGAG Lønninger og gager 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LGL LGL Langfristet gæld til leverandører 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LIBE LIBE Likvide beholdninger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MAAT MAAT Materielle anlægsaktiver, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NACE2_DB03 NACE2_DB03 2 cifret NACE (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
NACE2_DB07 NACE2_DB07 2 cifret NACE (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NACE2_DB93 NACE2_DB93 2 cifret NACE (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
NACE3_DB03 NACE3_DB03 3 cifret NACE (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
NACE3_DB07 NACE3_DB07 3 cifret NACE (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NACE3_DB93 NACE3_DB93 3 cifret NACE (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
NACE_DB03 NACE_DB03 4 cifret NACE (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
NACE_DB07 NACE_DB07 4 cifret NACE (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NACE_DB93 NACE_DB93 4 cifret NACE (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
NFAO NFAO Nedskrivning af finansielle anlægs- og omsætningsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NMI NMI Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
NOAK NOAK Nedskrivning of omsætningsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OBAE OBAE Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser under omsætningsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OBAV OBAV Beholdning af obligationer og andre værdipapirer under omsætningsaktiv 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OEEU OEEU Øvrige eksterne udgifter 1994 1995 1996 1997 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OFBB OFBB Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OMAT OMAT Omsætningsaktiver i alt 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OMS OMS Omsætning 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OPHOER OPHOER Ophørsdato . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . .
OPNY OPNY Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OTDE OTDE Ordinære tab på debitorer 1994 1995 1996 1997 1998 . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PAST PAST Passiver i alt, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERIOD PERIOD Regnskabsperiode . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
PFFH PFFH Fremstillede færdigvarer og handelsvarer (Primo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
PFKV PFKV Forudbetalinger på købte varer (Primo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIAF PIAF Igangværende arbejde for fremmed regning (Primo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
POAT POAT Varebeholdninger i alt (Primo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
PRHB PRHB Råvarer, hjælpematerialer, brændsel og emballage. (Primo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PUDG PUDG Pensionsomkostninger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PVBT PVBT Varebeholdning i alt (Primo) . . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PVUF PVUF Varer under fremstilling (primo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
REGION2007 REGION2007 Regionskode anno 2007 . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
RESDEL1_DB03 RESDEL1_DB03 Delområder (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
RESDEL1_DB07 RESDEL1_DB07 Delområder (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
RESDEL1_DB93 RESDEL1_DB93 Delområder (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
RESDEL2_DB03 RESDEL2_DB03 Tværgående delområder (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
RESDEL2_DB93 RESDEL2_DB93 Tværgående delområder (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
RESHOV1_DB03 RESHOV1_DB03 Hovedressourceområder (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
RESHOV1_DB07 RESHOV1_DB07 Hovedressourceområder (DB07) . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
RESHOV1_DB93 RESHOV1_DB93 Hovedressourceområder (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
RESHOV2_DB03 RESHOV2_DB03 Tværgående hovedressourceområder (DB03) . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . .
RESHOV2_DB93 RESHOV2_DB93 Tværgående hovedressourceområder (DB93) . . . . . . 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . .
RFAO RFAO Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
RFEP RFEP Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RIFA RIFA Renteindtægter o.l. af finansielle anlægsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
RIOM RIOM Renteindtægter o.l. af omsætningsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
RSUF RSUF Regnskabsårets samlede udgifter til finansiel leasing 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
RUDG RUDG Renteudgifter o.l. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SABY SABY Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SADI SADI Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SEKTORKODE SEKTORKODE Sektorkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017
SEUD SEUD Sekundære udgifter 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SSAR SSAR Selskabsskat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
STAM STAM Salg af produktionsanlæg og maskiner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
START START Startdato . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . .
SUBG SUBG Salg af ubebyggede grunde 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SVHP SVHP Salg af veje, havne, pladser o.l. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAAD TAAD Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, tilgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TDRT TDRT Driftsmidler i alt, tilgang 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TFMA TFMA Mat. anlægsaktiver under udførelse og forudbet. for mat. anlægsaktiver . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TGT TGT Tilgodehavender under omsætningsaktiver, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIAA TIAA Immaterielle anlægsaktiver (tilgang) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIAU TIAU Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
TIFU TIFU Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
TIGO TIGO Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
TILG TILG Tilgodehavender under finansielle anlægsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIPL TIPL Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
TISO TISO Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
TSVT TSVT Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UASI UASI Udgifter til anskaffelse af småinventar m.m. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UDBY UDBY Udbytte 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UDFA UDFA Udbytte i øvrigt af finansielle anlægsaktiver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
UDHL UDHL Udgifter til husleje 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UDVB UDVB Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UFFH UFFH Fremstillede færdigvarer og handelsvarer (Ultimo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
UFKV UFKV Forudbetalinger på købte varer (Ultimo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UIAF UIAF Igangværende arbejder for fremmed regning, ultimo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ULOL ULOL Udgifter til langtidsleje og operational leasing . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UOAT UOAT Varebeholdninger i alt (Ultimo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .
URHB URHB Råvarer, hjælpematerialer, brændsel og emballage. (Ultimo). 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UVBT UVBT Varebeholdninger, ultimo . . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UVUF UVUF Varer under fremstilling (ultimo) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VHPK VHPK Veje, havne, pladser o.l. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VIRKFORM VIRKFORM Virksomhedsform . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VKT VKT Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdn. under omsætningsaktive 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XAF XAF Andre anlæg og forudbet. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XAN XAN Af- og nedskr. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XAO XAO Andre ordinære udg. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XFI XFI Finansielle indtægter . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XFU XFU Finansielle udg. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XIKF XIKF Køb af grunde og eksist. bygn. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XINT XINT Total, investeringer netto . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XIOF XIOF Opfør. af bygn. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XLG XLG Langfristet gæld, i alt . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XOA XOA Andre omsætn. aktiver . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XPO XPO Personaleomk. . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XVA XVA Vareforbrug til primær omsætning . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XVT XVT Værditilvækst . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XXP XXP Ekstraord. udg., netto . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .
ZAA ZAA Ingen label . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZBF ZBF Bruttofortjeneste . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZIFE ZIFE Fast ejd. ialt, brutto . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017