Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: CPST

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1976 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1976 31/12/1976 Ja
31/12/2008 Register afsluttet for opdatering Register lukket 31/12/1976 31/12/2006 Ja
09/11/2023 Fejl fra DST udbedret Genkørt pga. manglende observationer. For perioden 1978-1990 og 2004-2006 mangler variablene ERHVSTA, STOPHDTO, UDOPHDTO, UMYN_MYKODE og VAN_VFRA ukonsekvent observationer for hele året. Variablene har derfor kunne bestilles uden at indeholde noget og har fremgået i HTML til at være dækket i perioder de ikke er det. 31/12/1978 31/12/1990 Ja
09/11/2023 Fejl fra DST udbedret Genkørt pga. manglende observationer. For perioden 1978-1990 og 2004-2006 mangler variablene ERHVSTA, STOPHDTO, UDOPHDTO, UMYN_MYKODE og VAN_VFRA ukonsekvent observationer for hele året. Variablene har derfor kunne bestilles uden at indeholde noget og har fremgået i HTML til at være dækket i perioder de ikke er det. 31/12/2004 31/12/2006 Ja