PSYK_AFL - Landspatientregistret psykiatri - aflyste procedurer ┼r
2018
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2018
C_OAFD C_OAFD Ingen label
C_OPR C_OPR Ingen label 2018
C_OPRART C_OPRART Ingen label 2018
C_OSGH C_OSGH Ingen label 2018
C_TILOPR C_TILOPR Ingen label 2018
D_ODTO D_ODTO Ingen label 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM Ingen label 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018
V_OMINUT V_OMINUT Ingen label 2018
V_OTIME V_OTIME Ingen label 2018