Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: UDDA

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1980 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1980 31/12/1980 Ja
15/06/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
29/06/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
30/06/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
12/10/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
26/10/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
05/07/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
03/08/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
21/06/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
17/06/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
19/04/2021 Kvalitetsforbedret kildedata UDDA2009-2019 blev omkørt ved opdateringen 2020 grundet ændringer i kildedata til befolkningens højest fuldførte uddannelse. De kvalitetsforbedrende ændringer forefindes dog tilbage til 2005, hvorfor årene 2005-2008 (inkl.) nu også omkøres. De væsentligste ændringer vedrører referencepopulationen/befolkningen, som tilpasses opgørelsen per 30/9, samt ændring til indholdet i variablene HFAUDD og HF_KILDE. Datanavnet ændres i henhold til referencepopulation med navnene UDDA200509-UDDA200809 31/12/2005 30/09/2019 Ja
07/04/2022 Planlagt opdatering med ny periode Opdateret med 2021-data 30/09/2021 30/09/2021 Ja