UDGK - Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser. År
2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2022
BEVISAAR BEVISAAR   Tildspunkt for eksamensbevis
COESA COESA   CØSA kode 2022
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2022
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2022
FAG_TXT FAG_TXT   Fagtekst 2022
GYM_FAG GYM_FAG   Gymnasiefag 2022
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2022
INSTNR_BEVIS INSTNR_BEVIS   Institutionsnummer på eksamensinstitutionen 2022
KARAFGTID KARAFGTID   Karakterafgangstid 2022
KARAKTER KARAKTER   Karakter 2022
KARAKTER_OMREGNET KARAKTER_OMREGNET   Karakter efter 7-trinsskalaen 2022
NIVEAU NIVEAU   Fagniveau 2022
PNR PNR   Personnummer 2022
SKALA SKALA   Karakterskala 2022
STUDYPROGRAM1_LEVEL STUDYPROGRAM1_LEVEL   Studieretningsfagniveau1 2022
STUDYPROGRAM1_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM1_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn1 2022
STUDYPROGRAM2_LEVEL STUDYPROGRAM2_LEVEL   Studieretningsfagniveau2 2022
STUDYPROGRAM2_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM2_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn2 2022
STUDYPROGRAM3_LEVEL STUDYPROGRAM3_LEVEL   Studieretningsfagniveau3 2022
STUDYPROGRAM3_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM3_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn3 2022
STUDYPROGRAM4_LEVEL STUDYPROGRAM4_LEVEL   Studieretningsfagniveau4 2022
STUDYPROGRAM4_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM4_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn4 2022
TESTTYPE TESTTYPE   Testtype 2022
UDD UDD UDD Uddannelseskode 2022