UDGK - Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser. År
2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2023
BEVISAAR BEVISAAR   Tildspunkt for eksamensbevis
COESA COESA   CØSA kode 2023
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2023
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2023
FAG_TXT FAG_TXT   Fagtekst 2023
GYM_FAG GYM_FAG   Gymnasiefag 2023
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2023
INSTNR_BEVIS INSTNR_BEVIS   Institutionsnummer på eksamensinstitutionen 2023
KARAFGTID KARAFGTID   Karakterafgangstid 2023
KARAKTER KARAKTER   Karakter 2023
KARAKTER_OMREGNET KARAKTER_OMREGNET   Karakter efter 7-trinsskalaen 2023
NIVEAU NIVEAU   Fagniveau 2023
PNR PNR   Personnummer 2023
SKALA SKALA   Karakterskala 2023
STUDYPROGRAM1_LEVEL STUDYPROGRAM1_LEVEL   Studieretningsfagniveau1 2023
STUDYPROGRAM1_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM1_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn1 2023
STUDYPROGRAM2_LEVEL STUDYPROGRAM2_LEVEL   Studieretningsfagniveau2 2023
STUDYPROGRAM2_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM2_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn2 2023
STUDYPROGRAM3_LEVEL STUDYPROGRAM3_LEVEL   Studieretningsfagniveau3 2023
STUDYPROGRAM3_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM3_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn3 2023
STUDYPROGRAM4_LEVEL STUDYPROGRAM4_LEVEL   Studieretningsfagniveau4 2023
STUDYPROGRAM4_SUBJECTNAME STUDYPROGRAM4_SUBJECTNAME   Studieretningsfagnavn4 2023
TESTTYPE TESTTYPE   Testtype 2023
UDD UDD UDD Uddannelseskode 2023
VERSION     Ingen label 2023