OFFPENS - Udbetalte offentlige pensioner År
2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020 2021
ALDERULTMD ALDERULTMD   Alder sidste dag i måneden
BGGB BGGB   Beregningsgrundlag Grundbeløb 2020 2021
BGPT BGPT   Beregningsgrundlag for pensionstillægget 2020 2021
BGPTS BGPTS   Beregningsgrundlag for pensionstillægget - samlever, . 2021
BROEKPCT BROEKPCT   Brøkprocent 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2020 2021
CSTOP CSTOP   Stopkode 2020 2021
LIKVID100 LIKVID100   Den likvide formue, kroner 2020 2021
PENEFT PENEFT   efterlevelsespension 2020 2021
PENEFTER PENEFTER   Efterregulleringer 2020 2021
PENFOLG PENFOLG   Folkepension Grundbeløb 2020 2021
PENFOLT PENFOLT   Folkepension penstionstillæg 2020 2021
PENFORTID PENFORTID   Førtidspension 2020 2021
PENFORTIL PENFORTIL   Tillæg til førtidspension 2020 2021
PENIALT PENIALT   Pension ialt 2020 2021
PENINV PENINV   Invaliditetsydelse 2020 2021
PENKOMBIT PENKOMBIT   Helbredstillæg 2020 2021
PENMED PENMED   Mediecheck 2020 2021
PENOVR PENOVR   Øvrige pensionsydelser 2020 2021
PENSENIOR PENSENIOR   Seniorpension 2020 2021
PENSUPP PENSUPP   Supplerende pensionsydelse (ældrecheck). 2020 2021
PENTIP PENTIP   Tidlig pension 2020 2021
PENTYPE PENTYPE   Pensionstype i statistikbank 2020 2021
PENUDS PENUDS   Uskudt pension og venteydelser 2020 2021
PENVARME PENVARME   Varmetillæg 2020 2021
PEN_AAR PEN_AAR   Det år som pensionsudbetalingen vedrører 2020 2021
PEN_MD PEN_MD   Måneden pensionen vedrører 2020 2021
PERTIL_PROCENT PERTIL_PROCENT   Personlig tillægsprocent 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2020 2021
SOP_KOMKOD SOP_KOMKOD   Kommunekode 2020 2021
SOP_SAMLIV SOP_SAMLIV   Samlivskode 2020 2021
SOP_STARTDATO SOP_STARTDATO   Start dato for pension 2020 2021
STATBANKPOP STATBANKPOP   Statistikbank og offentliggørelses population 2020 2021
STPKOD STPKOD   Pensionskode 2020 2021
VENTEPCT1 VENTEPCT1   Venteprocent første venteperiode 2020 2021
VENTEPCT2 VENTEPCT2   Venteprocent anden venteperiode 2020 2021
VENTEPCT3 VENTEPCT3   Venteprocent tredje venteperiode 2020 2021
VENTETYPE1 VENTETYPE1   Ventetype første venteperiode 2020 2021
VENTETYPE2 VENTETYPE2   Ventetype anden venteperiode 2020 2021
VENTETYPE3 VENTETYPE3   Ventetype tredje venteperiode 2020 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2020 2021