PSYK_DIAG - Landspatientregistret psykiatri - diagnoser ┼r
2019
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2019
C_DIAG     Ingen label
C_DIAGTYPE     Ingen label 2019
C_TILDIAG     Ingen label 2019
LEVERANCEDATO     Ingen label 2019
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2019
VERSION VERSION   Version 2019