KROF - Ofre for straffelovsforbrydelser År
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BOPIKOM BOPIKOM Adressen i kommunen
CPRKONT CPRKONT CPRKONT, JCPRNR 2001 2002 2003 2004 . . . . . . . . . . . . . . .
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DATOKONT DATOKONT DATOKONT, GERFRADT 2001 2002 2003 2004 . . . . . . . . . . . . . . .
JOURGER7 JOURGER7 GER7 ud fra journalnummer 2001 2002 2003 2004 . . . . . . . . . . . . . . .
JOURNR JOURNR Politiets sagsnummer (Journalnummer) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KONTROL KONTROL Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019
OFR_ALDER OFR_ALDER Alder offer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_CPRTYPE OFR_CPRTYPE Historisk CPR-type 2001 2002 2003 2004 . . . . . . . . . . . . . . .
OFR_GER7 OFR_GER7 Offeret gerningsindholdskode DS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_GERFRADT OFR_GERFRADT Gerningens startdato. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_GERKOD OFR_GERKOD Anmeldelsesgerningsindholdskode offer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_INRMARK OFR_INRMARK INR-markering. Personnummer-type (fx. helt eller delvist oplyst) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_KATEGORI OFR_KATEGORI Personkategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_KOMKOD OFR_KOMKOD Gerningssted - kommunekode 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_KON OFR_KON Offerets køn 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFR_POLRETKO OFR_POLRETKO Anmeldelses politi- eller rets-kode 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 . . . . . . .
PNR PNR Personnummer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION Version . . . . 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019