Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: AEFV

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/2008 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2008 31/12/2008 Ja
29/09/2014 Kvalitetsforbedret kildedata Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp frit valg er nu opdateret for årene 2008 – 2013. Omkørsel af alle år skyldes kun ændringer i labels og ikke i data. 31/12/2008 31/12/2013 Ja
12/11/2014 Fejl fra DST udbedret Opdateringen skyldes, at afidentificeringsvariablen LEV_CVRNR var numerisk for disse år. Det er nu rettet til $10. 31/12/2008 31/12/2012 Ja
19/08/2015 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2013 31/12/2014 Ja
07/01/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret - 31/12/2012 31/12/2015 Ja
14/06/2016 Kvalitetsforbedret kildedata Data er opdateret for årene 2012-2014. For årene er der oprettet en ny kolonne: FTI_MARK, så man kan se, om borgeren er imputeret. For de kommuner, vi mangler data, er her anvendt senest indberettede år. For dokumentation af dette se variablen FTI_MARK. 31/12/2012 31/12/2014 Ja
01/07/2017 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2015 31/12/2017 Ja
04/07/2017 Kvalitetsforbedret kildedata Data er opdateret for årene 2008-2016. 2008-2011, version=2 er AEL_KOMKOD ændret til tekstvariabel. 2012-2012, version=3 er AEL_KOMKOD ændret til tekstvariabel. 2013-2013, version=2 er AEL_KOMKOD ændret til tekstvariabel. 2014-2014, version=1 er AEL_KOMKOD ændret til tekstvariabel. 2015-2015, version=2 er Ny version, AEL_KOMKOD ændret til tekstvariabel. 2016-2016, version=1 er Nyt år, AEL_KOMKOD ændret til tekstvariabel. 31/12/2008 31/12/2016 Ja
06/07/2018 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2016 31/12/2017 Ja
13/08/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret - 31/12/2016 31/12/2017 Ja
14/08/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret - 31/12/2016 31/12/2018 Ja
23/10/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret - 31/12/2018 31/12/2018 Ja
22/06/2020 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2019 31/12/2019 Ja
08/07/2020 Kvalitetsforbedret kildedata Fjernelse af variablen ’DATO_OPRET’ 31/12/2008 31/12/2018 Ja
24/06/2021 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2019 31/12/2020 Ja
08/12/2021 Kvalitetsforbedret kildedata Data for 2019 adskiller sig fra tidligere version, ved at kommuner indberettet på Excel nu også indgår og fordeler sig på følgende kommuner 103, 155, 169, 185, 250, 253, 265, 269, 326, 350, 482, 657, 706, 751, 756, 766, 851. Data for 2020 adskiller sig fra tidligere version, ved at kommuner indberettet på Excel nu også indgår og fordeler sig på følgende kommuner 183, 250, 269, 561, 563, 657, 706, 751, 756, 851 Derudover har 3.737 observationer manglet et CVR-nummer. Det drejer sig om 1% af data fra Horsens kommune. De er nu udfyldt med fiktive CVR-numre. De fiktive CVR-numre kan bruges til at skelne mellem en kommunal eller privat udbyder. Der er allerede flere kommuner, der indberetter en privat udbyder med et fiktiv cvr-nummer af forskellige årsager. Det kan for eksempel være, hvis udbyderen er gået konkurs og nummeret ikke bliver rettet. 31/12/2019 31/12/2020 Ja
10/06/2022 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2020 31/12/2021 Ja
02/06/2023 Kvalitetsforbedret kildedata Variablen HÆND_MDR er omdøbt til HAEND_MDR 31/12/2008 31/12/2021 Ja
06/06/2023 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 2022 31/12/2022 31/12/2022 Ja
08/06/2023 Kvalitetsforbedret kildedata Registret er opdateret med de data Danmarks Statistik har modtaget fra kommunerne efter første offentliggørelse. 31/12/2021 31/12/2021 Ja
29/06/2023 Kvalitetsforbedret kildedata Opdateringen skyldes at Vejle i første version kun havde registreringer med for årets tre sidste måneder. I denne version 2 er registreringer for Vejle med for alle 12 måneder. Datasættet indeholder personer, der har fået tildelt 0 minutters hjemmehjælp. Disse vil blive fjernet ved 3. version i starten af september.    31/12/2022 31/12/2022 Ja
05/09/2023 Kvalitetsforbedret kildedata En række 0-observationer er i databehandlingen ikke blevet konverteret til 1-minutsydelser (fx madservice) i datasættet. 31/12/2022 31/12/2022 Ja