PSYK_OPR - Landspatientregistret psykiatri - operationer efter ICD8 klassifikationen ┼r
2019
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2019
C_KOMB     Ingen label
C_OAFD     Ingen label 2019
C_OPR     Ingen label 2019
C_OSGH     Ingen label 2019
LEVERANCEDATO     Ingen label 2019
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2019
VERSION VERSION   Version 2019