PSYK_OPR - Landspatientregistret psykiatri - operationer efter ICD8 klassifikationen ┼r
2018
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2018
C_KOMB C_KOMB Kombination
C_OAFD C_OAFD Operationsafdeling 2018
C_OPR C_OPR Operationskode 2018
C_OSGH C_OSGH Operationssygehus 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM LPR-identnummer 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018