Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: IND

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1980 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1980 31/12/1980 Ja
21/02/2016 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2014 31/12/2014 Ja
27/01/2017 Fejl fra DST udbedret I indkomstregistret er 15 til 35 tusinde personer fejlagtigt blevet placeret som efterlønsmodtagere i de nuværende data. Dette rettes således at de fleste af disse personer fremover får kategorien selvstændig, og resten pensionister og lønmodtagere. Følgende variabler er påvirket i IND; • BESKST13 • PRE_SOCIO Der er alene tale om fejl i 2013-definitionerne. Omkørsel 1987-2014 Fejlen vedrører årene 1987-2014, som derfor køres om ultimo januar/primo februar 31/12/1987 31/12/2014 Nej
12/09/2017 Anden grund til opdatering Alm. opdatering men med forbehold - Manglende data fra følgende variable, der først kommer i efterfølgende opdatering lejev_egen_bolig, (fam_ lejev_egen_bolig) EJD_SKAT_EJER_BOLIG, (famejdskat_ejerbolig) EJD_SKAT_LEJER_BOLIG, (famejdskat_lejerbolig) Ejendomsvurdering, (famejendomsvurderinG) ankapper, (findes ikke i familieindkomst) dispon_13, (famdisponibel_13) udlin2ka, (findes ikke i familieindkomst) qaktivf_ny05 , (famformueaktiver) aekvivadisp_13 (Famaekvivadisp_13) 31/12/2016 31/12/2016 Nej
31/12/2017 Anden grund til opdatering Formegentligt indkørsel af de manglende data beskrevet i foregående opdatering 31/12/2016 31/12/2016 Nej
29/10/2018 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering, dog med nogle manglende variable, der først kommer til november pga SKATs indlevering af data Disse variabler kommer først til november; lejev_egen_bolig, EJD_SKAT_EJER_BOLIG, EJD_SKAT_LEJER_BOLIG, Ejendomsvurdering ankapper, dispon_13 qaktivf_n05 aekvivadisp_13 31/12/2017 31/12/2017 Ja
29/11/2018 Anden grund til opdatering Indkørsel af manglende data fra sidste opdatering 31/12/2017 31/12/2017 Ja
11/04/2019 Fejl fra DST udbedret Genkørsel pga manglende data for to perioder (1980-86 og 2014-17) 31/12/1980 31/12/2017 Nej
01/10/2019 Planlagt opdatering med ny periode Disse variabler medtages derfor først til november; lejev_egen_bolig, EJD_SKAT_EJER_BOLIG, EJD_SKAT_LEJER_BOLIG, Ejendomsvurdering ankapper, dispon_13 qaktivf_n05 aekvivadisp_13 31/12/2018 31/12/2018 Ja
19/11/2019 Planlagt opdatering med ny periode Indskrivning af manglende data fra oktobers opdatering 31/12/2018 31/12/2018 Ja
27/11/2020 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2019 31/12/2019 Ja
29/11/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/1980 31/12/2020 Ja
23/08/2022 Fejl fra DST udbedret IND er kørt om for årene 2017-2020, idet variablen GAELD_TIL_OFF ved en fejl ikke har været nulstillet for årene 2017-2020. Det formodes, at årsagen til, at variablen ikke har indhold skyldes Skats udfasning af EFI-systemet. Variablen 'SUNDHEDSBIDRAG' for 2019 er ligeledes slettet idet den var uden indhold.   31/12/2017 31/12/2020 Nej
28/11/2022 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja
01/12/2022 Fejl fra DST udbedret Variablen RNT_UDG_OFF_GAELD har været udgået siden 2020. Den er fjernet fra 2021-opdateringen af IND, og er nu også fjernet fra 2020-versionen. 31/12/2020 31/12/2020 Nej
27/11/2023 Planlagt opdatering med ny periode opdateret med 2022 data 31/12/2022 31/12/2022 Ja