Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: INDFORD

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
26/06/2018 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1987 31/12/1987 Ja
21/11/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
10/09/2021 Fejl fra DST udbedret Der er rettet en fejl i Danmarks Statistiks indkomstregister, som påvirker data for 2019. Der er tale om en fejlindberetning men samtidig er der indarbejdet nyere data fra formuestatistikken, der påvirker opgørelsen af antallet af relativt fattige. De variable, der er påvirket, er sdgfat_hjfra, sdgfat_nf, sdg_fattig, famaekv_nfp_noneg samt FAMAEKVIVADISP_13. De væsentligste ændringer består i, at Gini-koefficienten opgøres nu til 29.55 mod tidligere 29.77. Den gennemsnitlige familieindkomst ændres fra 389.900 til 388.900 kr. Antallet af relativt fattige ændres fra 248.200 til 250.300. Ved sammenligning kan der altså opstå en mindre difference mellem opgørelser lavet på 1. version af de to indkomstregistre og de opdaterede tabeller i statistikbanken for 2019. 31/12/2019 31/12/2019 Nej
09/12/2021 Planlagt opdatering med ny periode Opdatering med 2020-data 31/12/2020 31/12/2020 Ja