PHD - PHD register År
2019
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2019
I02FAKULTET     Uddannelsens placering på fakultet 2019
I02INDSKRIV     Indskrivningsdato 2019
I02INST     Institutionsnummer 2019
I02PHDSKOLE     Kode for tilknyttet ph.d-skole 2019
I03ORDNING     Phd-ordning 2019
I04DELTID     Angivelse af deltidsstudium 2019
I04ERHVPHD     Erhvervs PhD-aftaler i Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2019
I06VEJL_DK     Antal vejledere tilknyttet indskrivningsinstitutionen 2019
I06VEJL_IND     Antal vejledere tilknyttet andre danske institutioner eller virksomheder 2019
I06VEJL_UDL     Antal vejledere der er tilknyttet institutioner eller virksomheder i udlandet 2019
I07ANS     Vigtigste ansættelse 2019
I08EXAM_TYPE     Adgangsgivende baggrund 2019
I10FAGKODE1     Vigtigste fagområde - fagkode 2019
I10FAGKODE2     Næstvigtigste fagområde - fagkode 2019
I10FAGKODE3     Tredjevigtigste fagområde - fagkode 2019
I10FAGPCT1     Vigtigste fagområde - procentandel 2019
I10FAGPCT2     Næstvigtigste fagområde - procentandel 2019
I10FAGPCT3     Tredjevigtigste fagområde - procentandel 2019
I12INST_FIMIDLER     Ingen label 2019
I12INST_FINANSLOV     Ingen label 2019
I12OEVRIGE     Ingen label 2019
I13AND_ANDEN     Anden finansiering som ikke er nævnt blandt øvrige kilder 2019
I13AND_EGNE     Finansering baseret på den studerendes families egne midler 2019
I13DK_SYGEHUS     Midler fra sygehuse 2019
I13DK_UDDINST_OFF     Midler fra anden offentlig uddannelses- og forskningsinstitution end indskrivningsinstitutionen 2019
I13DK_UDDINST_PRIVAT     Midler fra privat uddannelses- eller forskningsinstitution 2019
I13DK_VIRK_OFF     Midler fra offentlig virksomhed, organisation, fonde 2019
I13DK_VIRK_PRIVAT     Midler fra privat virksomhed, organisation, fonde 2019
I13INST_ERHVPHD     ErhvervsPh.D-midler fra FI 2019
I13INST_FINANSLOV     Finanslovsmidler 2019
I13INST_FORSKRAAD     Forskningsrådsmidler fra FI 2019
I13INST_OEVRIGE     Indskrivningsinstitutionens egne midler 2019
I13UDL_EU     EU finansering 2019
I13UDL_OFF     Andre offentlige udenlanske finaseringskilder 2019
I13UDL_PRIVAT     Private udenlandske finanseringskilder 2019
IA02PHD_VIDENSKAB_ID     Kode for Phd-projektets faglige ihovedområde baseret på phd-projektets organisatoriske forankring 2019
IA10FAG     Phd-projektets væsentligste faglige indhold 2019
PHD_IDENT     Phd-record identifikation 2019
PNR PNR   Personnummer 2019
U03AFGART     Den studerenes afgangsart 2019
U03AFH_GENINDLEV     Dato for seneste genindlevering af afhandling 2019
U03AFH_INDLEV     Første indleveringsdato for afhandling 2019
U03SLUTDATO     Dato for ph.d.- forløbets ophør 2019
U03UDSKRIV     Udskrivningsdato 2019
U04GODSKR_MDR     Godkendt merit i antal måneder 2019
U06OPH_ANDET     Ophold på andet arbejdssted i DK under uddannelsen 2019
U06OPH_INST     Ophold på indskrivnings-institutionen under uddannelsen. 2019
U06OPH_SYGEHUS     Ophold på sygehus i DK under uddannelsen 2019
U06OPH_UDDINST_OFF     Ophold på anden offentlig uddannelses- eller forskningsinstitution i DK 2019
U06OPH_UDDINST_PRIVAT     Ophold på privat uddannelses/forskningsinstitution i DK 2019
U06OPH_UDL     Studieophold i udlandet 2019
U06OPH_VIRK_OFF     Ophold i offentlig virksomhed/organisation i DK 2019
U06OPH_VIRK_PRIVAT     Ophold i privat erhvervsvirksomhed/organisation i DK 2019