PHD - PHD register År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
I02FAKULTET I02FAKULTET Fakultet 2018
I02INDSKRIV I02INDSKRIV Indskrivningsdato 2018
I02INST I02INST Institutionsnummer 2018
I02PHDSKOLE I02PHDSKOLE Kode for tilknyttet ph.d-skole 2018
I03ORDNING I03ORDNING Ph.d. ordning 2018
I04DELTID I04DELTID Deltids studium 2018
I04ERHVPHD I04ERHVPHD Erhvervs ph.d. 2018
I06VEJL_DK I06VEJL_DK Antal godkendte vejledere ved andre institutioner i DK (max 8 i alt) 2018
I06VEJL_IND I06VEJL_IND Antal godkendte vejledere ved indskrivningsinstitutionen i DK 2018
I06VEJL_UDL I06VEJL_UDL Antal godkendte vejledere ved udenlandske institutioner (max 8 i alt) 2018
I07ANS I07ANS Vigtigste ansættelse efter indskrivningen på ph.d.-uddannelsen 2018
I08EXAM_TYPE I08EXAM_TYPE Eksamenstype, adgangsgivende baggrund 2018
I10FAGKODE1 I10FAGKODE1 Fagkode1 (vigtigste) 2018
I10FAGKODE2 I10FAGKODE2 Fagkode2 (evt.) - næstvigtigste 2018
I10FAGKODE3 I10FAGKODE3 Fagkode3 (evt.) - tredje vigtigste 2018
I10FAGPCT1 I10FAGPCT1 Procentandel1 2018
I10FAGPCT2 I10FAGPCT2 Procentandel2 2018
I10FAGPCT3 I10FAGPCT3 Procentandel3 2018
I12INST_FIMIDLER I12INST_FIMIDLER Vigtigste ansættelse efter indskrivningen på ph.d.-uddannelsen 2018
I12INST_FINANSLOV I12INST_FINANSLOV Finansieringsopl - Indskrivningsinstitutionens midler fra FI pct. 2018
I12OEVRIGE I12OEVRIGE Finansieringsoplysninger - Øvrig finansieringsandel pct. 2018
I13AND_ANDEN I13AND_ANDEN Anden kilde 2018
I13AND_EGNE I13AND_EGNE Egne midler 2018
I13DK_SYGEHUS I13DK_SYGEHUS Sygehus 2018
I13DK_UDDINST_OFF I13DK_UDDINST_OFF Anden offt. uddannelses- /forsknings-institution 2018
I13DK_UDDINST_PRIVAT I13DK_UDDINST_PRIVAT Privat uddannelses- /forsknings-institution 2018
I13DK_VIRK_OFF I13DK_VIRK_OFF Offt. virksomhed/organisation/fonde 2018
I13DK_VIRK_PRIVAT I13DK_VIRK_PRIVAT Privat virksomhed/organisation/fonde 2018
I13INST_ERHVPHD I13INST_ERHVPHD Ehvervs ph.d.-midler fra FI 2018
I13INST_FINANSLOV I13INST_FINANSLOV Finanslovsmidler 2018
I13INST_FORSKRAAD I13INST_FORSKRAAD Forsknings-rådsmidler fra FI 2018
I13INST_OEVRIGE I13INST_OEVRIGE Indskrivnings-institutionens øvrige midler 2018
I13UDL_EU I13UDL_EU EU-midler 2018
I13UDL_OFF I13UDL_OFF Andre offentl. kilder 2018
I13UDL_PRIVAT I13UDL_PRIVAT Private kilder 2018
IA02PHD_VIDENSKAB_ID IA02PHD_VIDENSKAB_ID Videnskab 2018
IA10FAG IA10FAG Fag 2018
PHD_IDENT PHD_IDENT Ph.d. identifikations nummer 2018
PNR PNR Personnummer 2018
U03AFGART U03AFGART Afgangsart 2018
U03AFH_GENINDLEV U03AFH_GENINDLEV Dato for sidste evt. genindlevering af afhandling 2018
U03AFH_INDLEV U03AFH_INDLEV Dato for første indlevering af afhandling 2018
U03SLUTDATO U03SLUTDATO Dato for afslutning 2018
U03UDSKRIV U03UDSKRIV Udskrivningsdato 2018
U04GODSKR_MDR U04GODSKR_MDR Antal måneder godskrevet 2018
U06OPH_ANDET U06OPH_ANDET Studiephold på andet 2018
U06OPH_INST U06OPH_INST Studiephold på indskrivningsinstitution 2018
U06OPH_SYGEHUS U06OPH_SYGEHUS Studiephold på Sygehus 2018
U06OPH_UDDINST_OFF U06OPH_UDDINST_OFF Studiephold på anden uddannelses-/forsknings-institution 2018
U06OPH_UDDINST_PRIVAT U06OPH_UDDINST_PRIVAT Studiephold på privat uddannelses-/forsknings-institution 2018
U06OPH_UDL U06OPH_UDL Har der været studierelaterede ophold i udlandet 2018
U06OPH_VIRK_OFF U06OPH_VIRK_OFF Studiephold på offentlig virksomhed, organisation 2018
U06OPH_VIRK_PRIVAT U06OPH_VIRK_PRIVAT Privat erhvervs- virksomhed 2018