PHD - PHD register År
2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2022
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2022
I02FAKULTET     Uddannelsens placering på fakultet 2022
I02INDSKRIV     Indskrivningsdato 2022
I02INST     Institutionsnummer 2022
I02PHDSKOLE     Kode for tilknyttet ph.d-skole 2022
I03ORDNING     Phd-ordning 2022
I04DELTID     Angivelse af deltidsstudium 2022
I04ERHVPHD     Erhvervs PhD-aftaler i Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2022
I06VEJL_DK     Antal vejledere tilknyttet indskrivningsinstitutionen 2022
I06VEJL_IND     Antal vejledere tilknyttet andre danske institutioner eller virksomheder 2022
I06VEJL_UDL     Antal vejledere der er tilknyttet institutioner eller virksomheder i udlandet 2022
I07ANS     Vigtigste ansættelse 2022
I08EXAM_TYPE     Adgangsgivende baggrund 2022
I10FAGKODE1     Vigtigste fagområde - fagkode 2022
I10FAGKODE2     Næstvigtigste fagområde - fagkode 2022
I10FAGKODE3     Tredjevigtigste fagområde - fagkode 2022
I10FAGPCT1     Vigtigste fagområde - procentandel 2022
I10FAGPCT2     Næstvigtigste fagområde - procentandel 2022
I10FAGPCT3     Tredjevigtigste fagområde - procentandel 2022
I12INST_FIMIDLER     Vigtigste ansættelse efter indskrivningen på ph.d.-uddannelsen 2022
I12INST_FINANSLOV     Finansieringsopl - Indskrivningsinstitutionens midler fra FI pct. 2022
I12OEVRIGE     Finansieringsoplysninger - Øvrig finansieringsandel pct. 2022
I13AND_ANDEN     Anden finansiering som ikke er nævnt blandt øvrige kilder 2022
I13AND_EGNE     Finansering baseret på den studerendes families egne midler 2022
I13DK_SYGEHUS     Midler fra sygehuse 2022
I13DK_UDDINST_OFF     Midler fra anden offentlig uddannelses- og forskningsinstitution end indskrivningsinstitutionen 2022
I13DK_UDDINST_PRIVAT     Midler fra privat uddannelses- eller forskningsinstitution 2022
I13DK_VIRK_OFF     Midler fra offentlig virksomhed, organisation, fonde 2022
I13DK_VIRK_PRIVAT     Midler fra privat virksomhed, organisation, fonde 2022
I13INST_ERHVPHD     ErhvervsPh.D-midler fra FI 2022
I13INST_FINANSLOV     Finanslovsmidler 2022
I13INST_FORSKRAAD     Forskningsrådsmidler fra FI 2022
I13INST_OEVRIGE     Indskrivningsinstitutionens egne midler 2022
I13UDL_EU     EU finansering 2022
I13UDL_OFF     Andre offentlige udenlanske finaseringskilder 2022
I13UDL_PRIVAT     Private udenlandske finanseringskilder 2022
IA02PHD_VIDENSKAB_ID     Kode for Phd-projektets faglige ihovedområde baseret på phd-projektets organisatoriske forankring 2022
IA10FAG     Phd-projektets væsentligste faglige indhold 2022
PHD_IDENT     Phd-record identifikation 2022
PNR PNR   Personnummer 2022
U03AFGART     Den studerenes afgangsart 2022
U03AFH_GENINDLEV     Dato for seneste genindlevering af afhandling 2022
U03AFH_INDLEV     Første indleveringsdato for afhandling 2022
U03SLUTDATO     Dato for ph.d.- forløbets ophør 2022
U03UDSKRIV     Udskrivningsdato 2022
U04GODSKR_MDR     Godkendt merit i antal måneder 2022
U06OPH_ANDET     Ophold på andet arbejdssted i DK under uddannelsen 2022
U06OPH_INST     Ophold på indskrivnings-institutionen under uddannelsen. 2022
U06OPH_SYGEHUS     Ophold på sygehus i DK under uddannelsen 2022
U06OPH_UDDINST_OFF     Ophold på anden offentlig uddannelses- eller forskningsinstitution i DK 2022
U06OPH_UDDINST_PRIVAT     Ophold på privat uddannelses/forskningsinstitution i DK 2022
U06OPH_UDL     Studieophold i udlandet 2022
U06OPH_VIRK_OFF     Ophold i offentlig virksomhed/organisation i DK 2022
U06OPH_VIRK_PRIVAT     Ophold i privat erhvervsvirksomhed/organisation i DK 2022