Gå til sidens indhold

PNR

Langt navn

Personnummer

Generel Beskrivelse

Entydig identifikation af person Personnummerets opbygning 1 - 2 position angiver personens fødselsdag. 3 - 4 position angiver personens fødselsmåned. 5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede. 7 - 10 position er et løbenummer. Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i personnummeret angiver personens køn.

Denne nøgles afidentificeres.

Detaljeret beskrivelse

PNR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel