Gå til sidens indhold

Forskningsservice

Beskrivelse

Variable der skabes i Forskningsservice i forbindelse med opdatering af FSE-Grunddatabank til brug for forskningsprojekter.

I udgangspunktet ændres der ikke på variable, der leveres til grunddatabanken. Der er dog enkelte variable, der tilpasses for at sikre at de kan sammenkobles på tværs af registre.

Alle nøglevariable afidentificeres inden de leveres til serveren med forskningsprojekter.

Der findes ingen delopgaver under Forskningsservice

Variable