Gå til sidens indhold

SENR

Langt navn

SE-nummer

Generel Beskrivelse

Et SE-nummer er et ottecifret nummer, der blev indført i foråret 1985 af det daværende Statsskattedirektorat i forbindelse med etableringen af Stamregistret for Erhvervsdrivende.

Nummeret blev anvendt som identifikation af juridiske enheder som for eksempel virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med afregning af kildeskat. Senere hen blev det også brugt til afregningen og registreringen af moms, AM-bidrag og A-skat.

Derudover bruges det af SKAT til regnskabsmæssig opdeling af virksomheden og af Danmarks Statistik ved identifikation af erhvervsdrivende.

I forbindelse med at Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) blev sat i kraft i oktober 1999, blev SE-numre erstattet af CVR-numre.

Denne nøgles afidentificeres.

Detaljeret beskrivelse

SENR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel